Troms og Finnmark fylkeskommune
Vi er den største og nordligste regionen i Norge. Med en utstrekning på om lag 75 000 km2 utgjør Troms og Finnmark 23% av landets totale areal.
I øst grenser vi til Sverige, Finland og Russland, i sør til Nordland fylke, mens i vest og nord grenser den 15 475 km lange kystlinjen vår til Norskehavet og Barentshavet.
 
Troms og Finnmark fylkeskommune har ansvar for viktige velferdstjenester for befolkningen, som teller om lag 240 000 personer.
Våre primære oppgaver er:
  • Videregående opplæring i skole og bedrifter
  • Veier og ferger
  • Tannhelsetjenester
  • Buss- og båttransport
  • Kulturtilbud
Troms og Finnmark fylkeskommune ble opprettet 01.01.20, da Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune offisielt ble slått sammen.
 
Du kan lese mer om våre satsninger og vårt utvidede tjenestetilbud på www.tffk.no
09/06/2020
SØKNADSFRIST:  06.09.2020 Om oss Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) er en del av den offentlige tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark. TkNN har et omfattende spesialisttilbud, utdanner spesialister, driver rådgivnings- og veiledningstjeneste overfor tannhelsetjenesten i regionen og etterutdanning av tannhelsepersonell. Forsknings- og utviklingsarbeid er også en del av oppgavene. TkNN er samlokalisert med tannlegeutdanningen i Tromsø, og samarbeider på ulike områder med Institutt for klinisk odontologi (IKO) ved Universitetet i Tromsø.  Om stillingen og arbeidsoppgaver Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge, TkNN søker etter en engasjert leder som kan være med å utvikle TkNN videre.  Målsettingen for TkNN er at institusjonen skal være Norges ledende kompetansesenter og ta medansvar for at...
Troms og Finnmark fylkeskommune Tromsø, Norge