Skip to main content
Tilbake

Troms og Finnmark fylkeskommune

Vi er den største og nordligste regionen i Norge. Med en utstrekning på om lag 75 000 km2 utgjør Troms og Finnmark 23% av landets totale areal.
I øst grenser vi til Sverige, Finland og Russland, i sør til Nordland fylke, mens i vest og nord grenser den 15 475 km lange kystlinjen vår til Norskehavet og Barentshavet.
 
Troms og Finnmark fylkeskommune har ansvar for viktige velferdstjenester for befolkningen, som teller om lag 240 000 personer.
Våre primære oppgaver er:
  • Videregående opplæring i skole og bedrifter
  • Veier og ferger
  • Tannhelsetjenester
  • Buss- og båttransport
  • Kulturtilbud
Troms og Finnmark fylkeskommune ble opprettet 01.01.20, da Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune offisielt ble slått sammen.
 
Du kan lese mer om våre satsninger og vårt utvidede tjenestetilbud på www.tffk.no