Troms og Finnmark fylkeskommune
Vi er den største og nordligste regionen i Norge. Med en utstrekning på om lag 75 000 km2 utgjør Troms og Finnmark 23% av landets totale areal.
I øst grenser vi til Sverige, Finland og Russland, i sør til Nordland fylke, mens i vest og nord grenser den 15 475 km lange kystlinjen vår til Norskehavet og Barentshavet.
 
Troms og Finnmark fylkeskommune har ansvar for viktige velferdstjenester for befolkningen, som teller om lag 240 000 personer.
Våre primære oppgaver er:
  • Videregående opplæring i skole og bedrifter
  • Veier og ferger
  • Tannhelsetjenester
  • Buss- og båttransport
  • Kulturtilbud
Troms og Finnmark fylkeskommune ble opprettet 01.01.20, da Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune offisielt ble slått sammen.
 
Du kan lese mer om våre satsninger og vårt utvidede tjenestetilbud på www.tffk.no
11/01/2021
SØKNADSFRIST: 25.01.2021 Om stillingen og arbeidsoppgaver:   Den offentlige Tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark har ledig en 100 % fast stilling som overtannlege for Tromsø tannhelsedistrikt. Stillingens ansvarsområde omfatter den offentlige tannhelsetjenesten i Tromsø og Karlsøy kommune. Overtannlegen er daglig leder av sitt distrikt, og er faglig og administrativ ansvarlig. Overtannlegen skal medvirke til at tannhelsetjenesten holder et høyt faglig nivå. Videre skal overtannlegen arbeide for gode arbeidsforhold som gir anledning til faglig og personlig utvikling for medarbeiderne. Stillingen som overtannlege vil gi rom for å vedlikeholde og praktisere klinisk kompetanse gjennom pasientbehandling. Det er sju tannklinikker innenfor distriktet; fem større klinikker i Tromsø by, samt tannklinikk på Åsgård sykehus og på Hansnes. Distriktet har også ansvar for...
Troms og Finnmark fylkeskommune Tromsø, Norge