Nesodden kommune

Nesodden er en attraktiv kommune i vekst som nå satser sterkere på samfunns- og næringsutvikling. Kommunen ligger vakkert til i Follo med sin lange kyststripe mot Oslofjorden og Bunnefjorden og har i underkant av 20 000 innbyggere. Her er turterreng både sommer og vinter, mange badestrender og et rikt kulturliv. For å lykkes i en organisasjon i stadig endring kreves det dyktige ledere og medarbeidere. Nesodden kommune er en god og inspirerende arbeidsplass hvor vi leverer gode tjenester til innbyggerne. 

Sammen skaper vi det gode livet!

28/05/2020
SØKNADSFRIST: 11.06.2020 Nesoddtangen skole har ledig stilling som assisterende rektor fra 1.8.20 Stillingen innebærer avdelingslederansvar for småskoletrinnet. Nesoddtangen barneskole (1 til 7) ligger sentralt på Nesoddtangen med kort vei til Tangen senter og Oslo sentrum. Skolen har 605 elever og 110 medarbeider fordelt på skole, mottaksklasse, avdeling for to-språklige lærere og SFO. Vi søker etter en motivert, engasjert og positiv leder som har lyst til å være med å utvikle og lede vår skole fremover.  Vi er opptatt av faglig kompetanse og jobber for å utvikle en god kultur for læring der respekt, forutsigbarhet, raushet og mestringsfølelse er sentralt for både barn og voksne.   Arbeidsoppgaver Administrativ og pedagogisk ledelse Rektors stedfortreder  Noe personalansvar  Oppfølgingsansvar for skolens...
Nesodden kommune Nesodden, Norge