Vinje kommune

Nasjonalparkkommunen Vinje byr på spanande kontrastar. Her møter kultur og folkekunsttradisjonar eit blømande og moderne næringsliv. Rolege og blide kulturlandskap møter ville og majestetiske høgfjell. Brusande elver møter stille fjellvatn.

Med eit areal større enn Vestfold fylke har kommunen rikeleg med tumleplass, der dei kontrastfylte årstidene på mange vis legg premissane for det breie utvalet av friluftsaktivitetar.

Åmot er eit regionalt handelssenter, med eit rikt tilbod av varer og private og offentlege tenester. Haukeli og Rauland er sentra i attraktive turistområde, der ein av landets mest omfattande hytteutbyggingane har funne stad gjennom fleire år.

Inntektene frå den store kraftproduksjonen i Vinje har gjort det mogleg å utvikle eit høgt nivå på den kommunale tenesteytinga - ikkje minst innanfor skule, helse og omsorg.

01/04/2019
SØKNADSFRIST: 15.04.2019 ID 1642 Vi utvidar vikarbanken vår og har fylgjande stillingar ledige for tilsetjing: 80% stilling  helsefagarbeider – heimetenesta i Rauland 80% stilling helsefagarbeider  - heimetenesta i Øvre Vinje Stillingane blir oppretta for å dekke behov for vikar ved fråver i heimetenestene i Vinje. Heimetenestene har avdelingar i Rauland, Øvre Vinje og i Åmot. Du vil få ein fast turnus, men  må påreikna at arbeidsstad kan variere. Likar du varierte oppgåver kan dette vera stillinga for deg. Båe stillingane har arbeid kvar 3. helg. Kompetansekrav:  • autorisert  helsefagarbeider • søkjarar må ha førarkort • Lovkrav om politiattest I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Nærare opplysningar om stillingane ved avdelingsleiar Bjørg Nystog, tlf. 959 30 683. Send søknad på elektronisk skjema Velkomen som søkjar!
Vinje kommune Vinje, Norge