Vinje kommune

Nasjonalparkkommunen Vinje byr på spanande kontrastar. Her møter kultur og folkekunsttradisjonar eit blømande og moderne næringsliv. Rolege og blide kulturlandskap møter ville og majestetiske høgfjell. Brusande elver møter stille fjellvatn.

Med eit areal større enn Vestfold fylke har kommunen rikeleg med tumleplass, der dei kontrastfylte årstidene på mange vis legg premissane for det breie utvalet av friluftsaktivitetar.

Åmot er eit regionalt handelssenter, med eit rikt tilbod av varer og private og offentlege tenester. Haukeli og Rauland er sentra i attraktive turistområde, der ein av landets mest omfattande hytteutbyggingane har funne stad gjennom fleire år.

Inntektene frå den store kraftproduksjonen i Vinje har gjort det mogleg å utvikle eit høgt nivå på den kommunale tenesteytinga - ikkje minst innanfor skule, helse og omsorg.

04/12/2018
SØKNADSFRIST: 15.12.2018 Det er ledige helgestillingar både fast og vikariat, stillingsprosent frå 12,21 % til 20,66%.  Helse og omsorg, sjukeheimen helgestillingar - ID 1584 Helse og omsorg, sjukeheimen tilkallingsvikarar - ID 1585 Felles for stillingane:  Har du helsefagutdanning er det fint, men også andre kan søkje.  Me legg vekt på fylgjande kvalifikasjonar og eigenskapar:  •Autorisasjon som helsefagarbeidar, eller annan relevant erfaring  •Må ha god kunnskap i norsk, skriftleg og munnleg, minimum nivå B2  •Evne til å arbeide sjølvstendig  •Gode samarbeidsevner  •Personleg eigenskapar ved intervju vert vektlagt.  I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.  Nærare opplysningar om stillinga ved avdelingsleiar Baiba Sheine eller Liv Berit Versto  Søknad på elektronisk skjema
Vinje kommune Vinje, Norge