Vinje kommune

Nasjonalparkkommunen Vinje byr på spanande kontrastar. Her møter kultur og folkekunsttradisjonar eit blømande og moderne næringsliv. Rolege og blide kulturlandskap møter ville og majestetiske høgfjell. Brusande elver møter stille fjellvatn.

Med eit areal større enn Vestfold fylke har kommunen rikeleg med tumleplass, der dei kontrastfylte årstidene på mange vis legg premissane for det breie utvalet av friluftsaktivitetar.

Åmot er eit regionalt handelssenter, med eit rikt tilbod av varer og private og offentlege tenester. Haukeli og Rauland er sentra i attraktive turistområde, der ein av landets mest omfattande hytteutbyggingane har funne stad gjennom fleire år.

Inntektene frå den store kraftproduksjonen i Vinje har gjort det mogleg å utvikle eit høgt nivå på den kommunale tenesteytinga - ikkje minst innanfor skule, helse og omsorg.

17/01/2020
SØKNADSFRIST: 31.01.2020 Helgestillingar 2.kvar, 3.kvar, og 4.kvar helg – både faste og vikariat. ID 1711. Søknadsfrist: 31.01.20 Har du helsefagutdanning er det fint, men også andre kan søkje. Me legg vekt på fylgjande kvalifikasjonar og eigenskapar: Autorisasjon som helsefagarbeider, eller annan relevant erfaring Må ha god kunnskap i norsk, skriftleg og munnleg, minimum nivå B2 Evne til å arbeide sjølvstendig Gode samarbeidsevner Personleg eigenskapar ved intervju vert vektlagt Vera med å skape eit godt miljø for bebuarar og kollegaer Me kan tilby: Løn etter avtale Gode forsikrings- og pensjonsordningar I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Nærare opplysningar om stillinga ved Unn-Merethe Nordby tlf. 947 96 515 . Søknaden skal sendast på elektronisk skjema  
Vinje kommune Remote (Vinje, Norge)