Eigersund kommune

Eigersund er en kommune i Rogaland, på sørvestlandet. Den grenser i nord til Hå kommune og  Bjerkreim kommune, i øst til Sirdal kommune (Vest-Agder) og Lund kommune, og i sør til Sokndal kommune. Området den ligger i heter Dalane. Folketallet er på ca. 15.000.

Organisasjonen Eigersund kommune sysselsetter et mangfold av yrkesgrupper, og hovedvekten av oppgavene innbefatter tjenester rettet mot kommunens innbyggere. Eigersund kommune er delt opp i hovedavdelingene sentraladministrasjon, helse og omsorg, teknisk og kultur og oppvekst. Antall ansatte er i dag ca. 1400.

Visjonen for Eigersund kommune er «Sammen for alle». Som arbeidsgiver arbeider vi etter et mål om å være en attraktiv arbeidsplass med gjennomføringsevne. Satsningsområder er helsefremmende arbeidsmiljø, stolte og myndiggjorte medarbeidere og god ledelse.

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn.

11/09/2020
SØKNADSFRIST: 25.09.2020 Arbeidsoppgaver Teamleder Opplæring, veiledning og oppfølging av eget team  Ansvar for å videreutvikle teamet faglig og metodisk og med ansvar for å implementere satsningsområder. Bidra i videreutviklingen av barneverntjenesten.  Saksbehandling etter lov om barneverntjenester inngår i stillingen. Barnevernvakt  Etc.  Kvalifikasjoner Utdanning på bachelornivå som barnevernspedagog eller sosionom.  Søkere med annen høyere utdanning av tilsvarende varighet kan komme i betraktning for stillingen ved praksis fra det kommunale barnevernet. Videreutdanning innen barnevern og/eller ledelse er et ønske.. Erfaring fra stilling som saksbehandler i kommunalt barnevern er en forutsetning. Annen relevant erfaring samt eventuell erfaring fra ledelse vurderes positivt. God muntlig og skriftlig...
Eigersund kommune Egersund, Norge
11/09/2020
SØKNADSFRIST: 25.09.2020 Arbeidsoppgaver Kontaktperson for barn og unge Saksbehandling, herunder avklaring av meldinger, gjennomføring av undersøkelser, iverksetting og oppfølging av tiltak Oppfølging av barn og unge samt veiledning av foreldre Barnevernvakt Etc. Kvalifikasjoner Utdanning på bachelornivå som barnevernspedagog eller sosionom. Søkere med annen høyere utdanning av tilsvarende varighet kan komme i betraktning for stillingen ved praksis fra det kommunale barnevernet. Videreutdanning innenfor barnevernsfeltet vektlegges positivt. Erfaring fra kommunalt barnevern, eventuelt annen relevant erfaring, tillegges vekt. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Førerkort kl.B Personlige egenskaper Evne til å arbeide systematisk og målrettet, strukturere egen arbeidshverdag, skape oversikt og sikre...
Eigersund kommune Egersund, Norge