Eigersund kommune

Eigersund er en kommune i Rogaland, på sørvestlandet. Den grenser i nord til Hå kommune og  Bjerkreim kommune, i øst til Sirdal kommune (Vest-Agder) og Lund kommune, og i sør til Sokndal kommune. Området den ligger i heter Dalane. Folketallet er på ca. 15.000.

Organisasjonen Eigersund kommune sysselsetter et mangfold av yrkesgrupper, og hovedvekten av oppgavene innbefatter tjenester rettet mot kommunens innbyggere. Eigersund kommune er delt opp i hovedavdelingene sentraladministrasjon, helse og omsorg, teknisk og kultur og oppvekst. Antall ansatte er i dag ca. 1400.

Visjonen for Eigersund kommune er «Sammen for alle». Som arbeidsgiver arbeider vi etter et mål om å være en attraktiv arbeidsplass med gjennomføringsevne. Satsningsområder er helsefremmende arbeidsmiljø, stolte og myndiggjorte medarbeidere og god ledelse.

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn.

06/01/2021
SØKNADSFRIST: 21.01.2021 Dalane barnevern er en interkommunal barneverntjenesten med Eigersund som vertskommune, Sokndal og Lund som samarbeidskommuner. Alle medarbeiderne har kontorplass i Strandgaten 18, Egersund. I tillegg disponerer vi kontorlokaler i Sokndal og Lund etter behov. Dalane barnevern har totalt 26 stillinger og er inndelt i spesialiserte team, herunder Mottak, US/tiltak og Omsorg/ettervern. Barnevernvaktordningen administreres av mottak, men de aller fleste medarbeiderne inngår i ordningen. Arbeidsoppgaver Kontaktperson for barn, unge og foreldre Saksbehandling, herunder avklaring av meldinger, gjennomføring av undersøkelser, iverksetting og oppfølging av tiltak Oppfølging av barn og unge samt veiledning av foreldre Barnevernvakt Etc. Kvalifikasjoner Utdanning på bachelornivå som barnevernspedagog eller sosionom. Søkere med annen høyere utdanning av tilsvarende...
Eigersund kommune Dalane, Norge