Ullensvang er frå 2020 den nye kommunen i Hardanger med ca. 11500 innbyggarar. Odda by er regionsenter for indre Hardanger og Folgefonnhalvøya. Her er sjukehus, vidaregåande skole, vital industri, mangfald i næringslivet og godt utbygde kommunale tenester. I den nye kommunen har me eit rikt kulturliv, moderne idrettsanlegg og friluftstilbud av høg klasse. Kommunen opplever stor utvikling i næringslivet knytt til turisme, landbruk og industri.

10/09/2020
SØKNADSFRIST: 03.10.2020 Vikariatet er ledig  frå dags dato tom 31.12.20,  kan verta forlenga I turnus  Årsturnus ( 52 veker)   Ansvars og arbeidsområde: Legemiddelhandtering MIljøarbeid Det innebærer blant anna å følgje opp eininga sine målsetjingar og yta tenester av god kvalitet innafor tildelte ressursrammer i samsvar med tenestemottakar sine vedtak Utføra helse- og omsorgsoppgåver etter fagleg standard Samarbeide og dela kompetanse på tvers av avdelingane  Sørgje for presis og utfyllande dokumentasjon Halde seg fagleg oppdatert  Gjere seg kjent med og og nytta kommunen sitt journalsystem  Kvalifikasjonar: Helsfagarbeidar/hjelpepleiar, assistentar kan søkje  og verta vurdert    Personlege...
Ullensvang kommune Ullensvang, Norge
10/09/2020
SØKNADSFRIST: 03.10.2020 Vi har ledig: 14 % ( tredje kvar helg) 21 % ( anna kvar helg)   Ansvars og arbeidsområde: Legemiddelhandtering ( gjeld hjelpepleiar/helsefagarbeidar ) MIljøarbeid Det innberer blant anna å følgje opp eininga sine målsetjingar og yta tenester av god kvalitet innafor tildelte ressursrammer i samsvar med tenestemottakar sine vedtak Utføra helse- og omsorgsoppgåver etter fagleg standard Samarbeide og dela kompetanse på tvers av avdelingene  Sørgje for presis og utfyllande dokumentasjon Halde seg fagleg oppdatert  Gjere seg kjent med og og nytta kommunen sitt journalsystem   Kvalifikasjonar: helsefagarbeidar / hjelpepleiar , assistentar kan søkje og verta vurdert  Personlege eigenskapar Positiv  Engasjert ...
Ullensvang kommune Ullensvang, Norge
10/09/2020
SØKNADSFRIST: 03.10.2020 Arbeids og ansvarsområde er blant anna : Utføra helse - og omsorgsoppgåver etter fagleg standard, og rettleia anna personale i faglege og etiske spørsmål  Kjenne til og og bruka eininga sine prosedyrar og rutinar Sørgje for presis, oppdatert og utfyllande dokumentasjon i journasystemet vårt - Profil Legemiddelhåndtering og opplæring Oppfølging etter legevisitt Halde seg fagleg oppdatert  Følgje  eininga og avdelinga sine målsetjingar og yte tenester av god kvalitet innafor tildelte ressursrammer i samsvar med tenestemottakar sine vedtak Samarbeida og dela kompetanse på tvers av avdelingane Kvalifikasjonar Autorisert sjukepleiar ,vernepleiar kan søkje og verta vurdert Positiv  Engasjert Gode samarbeidsevner...
Ullensvang kommune Ullensvang, Norge
10/09/2020
SØKNADSFRIST: 03.10.2020 Arbeids og ansvarsområde er blant anna : Utføra helse - og omsorgsoppgåver etter fagleg standard, og rettleia anna personale i faglege og etiske spørsmål  Kjenne til og og bruka eininga sine prosedyrar og rutinar Sørgje for presis, oppdatert og utfyllande dokumentasjon i journasystemet vårt - Profil Legemiddelhåndtering og opplæring Oppfølging etter legevisitt Halde seg fagleg oppdatert  Følgje  eininga og avdelinga sine målsetjingar og yte tenester av god kvalitet innafor tildelte ressursrammer i samsvar med tenestemottakar sine vedtak Samarbeida og dela kompetanse på tvers av avdelingane Kvalifikasjonar Autorisert sjukepleiar ,vernepleiar kan søkje og verta vurdert Positiv  Engasjert Gode samarbeidsevner...
Ullensvang kommune Ullensvang, Norge