Ullensvang er frå 2020 den nye kommunen i Hardanger med ca. 11500 innbyggarar. Odda by er regionsenter for indre Hardanger og Folgefonnhalvøya. Her er sjukehus, vidaregåande skole, vital industri, mangfald i næringslivet og godt utbygde kommunale tenester. I den nye kommunen har me eit rikt kulturliv, moderne idrettsanlegg og friluftstilbud av høg klasse. Kommunen opplever stor utvikling i næringslivet knytt til turisme, landbruk og industri.

29/06/2020
SØKNADSFRIST: 01.08.2020 Hardanger barnevern er ein barnevernteneste som dekkar kommunane Ullensvang, Eidfjord og Ulvik. Ullensvang kommune er vertskommune og våre kontor ligg i Odda sentrum. Tenesta har 14 ansatte ink. barnevernsleiar og merkantil.   Arbeidsoppgåver: Sakshandsaming etter Lov om barneverntenester Tverrfaglig samarbeid Førebyggande arbeid   Kvalifikasjonar: Høgskuleutdanning, fortrinnsvis barnevernsutdanning / sosionom eller annan relevant høgskuleutdanning. God skriftleg og munnleg framstillingsevne.   Eigenskapar: Ein må vera engasjert og motivert for å arbeida med barn/ungdom og familiane deira. Vi vektlegg gode samarbeidsevner, evne til å skapa gode relasjonar, samt tørre å ta ansvar. God arbeidskapasitet og evne til sjølvstendig arbeid. Personleg eigenskap vert vektlagt....
Ullensvang kommune Odda, Norge