Drammen kommune

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte. 

04/08/2020
SØKNADSFRIST: 17.08.2020 Har du lyst å være med på laget å utvikle brukerrettet institusjonstjenester med langtids-, korttids- og demensomsorg i en mangfoldig kommune så kan Hamborgstrøm bo- og servicesenter være den rette arbeidsplassen for deg.  Hamborgstrøm  bo - og servicesenter er et Livsgledesykehjem med stort fokus på  eldrereformen Leve hele livet . Hamborgstrøm bo - og servicesenter har et godt omdømme og faglig kvalitet, har du lyst på videreføre og utvikle dette?  Hamborgstrøm bo - og servicesenter er del av virksomheten omsorgstjenester Øren. Virksomheten gir mangfoldige tjenester og man har de fleste trinnene i omsorgstrappen i virksomheten. Et samarbeid på tvers og tverrfaglighet er grunnpilar for virksomheten. Man ønsker å skape enda mer spennende og lærerikt samarbeid på tvers av virksomheten for...
Drammen kommune Drammen, Norge