Drammen kommune

Drammen 2036 – større, smartere og sunnere

Elvebyen Drammen ligger sentralt på Østlandet. Det bor 68 000 mennesker i kommunen, men byen er regionhovedstad for et område med 160 000 innbyggere. Drammen er i vekst, har full barnehagedekning, et variert kultur- og næringsliv og et spennende og variert boligmarked. En flerkulturell befolkning setter et mangfoldig preg på bybildet. Vi er også midt i en spennende forberedelsestid med hensyn til kommunesammenslåing i 2020 med Svelvik og Nedre Eiker.

14/11/2018
SØKNADSFRIST: 14.12.2018 Byplan har ca. 40 medarbeidere fordelt på de tre avdelingene Byggesak, Juridisk og Plan. Vi holder til i lyse og trivelige lokaler i Drammen rådhus midt i Drammen sentrum.  Planavdelingen jobber med fysisk planlegging i hele spennet fra kommuneplanens arealdel via saksbehandling av innsendte planer, til planlegging av konkrete tiltak knyttet til trafikksikkerhet og tilrettelegging for kollektivtrafikk, varelevering, gående og syklende.  Vi søker deg som har alle eller noen av disse egenskapene:  .Har erfaring fra samferdselsplanlegging .Har erfaring fra komplekse planprosesser .Trives med å jobbe som fagperson i skillet mellom administrasjon og politikk, og i dialog med kommunens innbyggere .Har lyst på nye utfordringer i en kommune med mange store og spennende prosjekter For å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, oppfordrer vi personer med innvandrerbakgrunn til å søke.  I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet. Arbeidsoppgaver Mobilitet, spesielt tilrettelegging for syklende og gående, sett i sammenheng med byrom, grøntstruktur og kulturminner Jobbe med henvendelser fra publikum i forhold til trafikksikkerhetstiltak Arbeid med trafikkdata og trafikkanalyser Følge opp samferdselsprosjekt, både de som planlegges av kommunen selv og prosjekter i regi av andre (eksempelvis Statens vegvesen, Buskerudbysamarbeidet. Buskerud fylkeskommune og Bane NOR) Bidra med trafikkompetanse i tverrfaglige byutviklingsprosjekter Område- og kommunedelplaner Strategisk plan- og utviklingsarbeid i forhold til fremtidens kollektivsatsning og bylogistikk/varelvering. Saksbehandling etter plan- og bygningsloven inkludert saksforberedelse for politisk behandling Kvalifikasjoner Utdanning på mastergradsnivå med fagbakgrunn som ingeniør, geograf, fysisk planlegger eller tilsvarende. For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Utdanning Allmen- / Natur- / Realfag Bygg og anlegg Høyskole / Universitet, Cand Mag / Siv*** Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad Samfunnsfag Egenskaper Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og forståelse for politiske prosesser Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig Evne til å jobbe strukturert og metodisk Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Mulighet til å jobbe med spennende oppgaver i et kompetent og tverrfaglig arbeidsmiljø. Arbeidsplass sentralt i Drammen. En kommune som jobber aktivt med å skape helsefremmende arbeidsplasser. Ledere som gir deg utviklingsmuligheter. Lønn: Etter avtale. Tiltredelse: Etter avtale.  Om arbeidsgiveren Drammen 2036 – større, smartere og sunnere Elvebyen Drammen ligger sentralt på Østlandet. Det bor 70 000 mennesker i kommunen, men byen er regionhovedstad for et område med 160 000 innbyggere. Drammen er i vekst, har full barnehagedekning, et variert kultur- og næringsliv og et spennende og variert boligmarked. En flerkulturell befolkning setter et mangfoldig preg på bybildet. Vi er også midt i en spennende forberedelsestid med hensyn til kommunesammenslåing i 2020 med Svelvik og Nedre Eiker. Kontaktperson Basma, Lene Stillingstittel Avdelingsleder plan Herdlevær, Heming Stillingstittel Virksomhetsleder byplan
Drammen kommune Drammen, Norge