Drammen kommune

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte. 

13/10/2020
SØKNADSFRIST: 26.10.2020 Virksomhet Geodata består av to avdelinger som samlet leverer tjenester innenfor eiendomsmåling, delesak, seksjonering, kart og GIS (geografisk informasjon). Vi har ledig stilling i avdeling Kart og GIS som spesialkonsulent med hovedoppgave å levere kartprodukter og arkivmateriale til eiendomsmeglere. Oppgavene løses i samarbeid med andre virksomheter i kommunen. I arbeidet inngår også en del kundekontakt. I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet. Arbeidsoppgaver - Overvåke automatiserte prosesser for leveranser av eiendomsinformasjon til eiendomsmeglere - Gjenfinne arkivmateriale fra saksarkiver og tilrettelegge for leveranser  - Håndtere bestilling av situasjonskart for byggesaksbehandling og produksjon av nabolister - Bidra i utvikling av...
Drammen kommune Drammen, Norge