Agder fylkeskommune

Bli med å utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer! Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet og trives med å samhandle på tvers av fagområder, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg.  Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  I Agder fylkeskommune er et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget.

Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget.  Fra 2020 har Agder fylkeskommune rundt 3000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport og kultur, samt en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder. 

 

05/01/2021
SØKNADSFRIST: 24.01.2021 Vi søker 3 klinikkledere i 100% stilling til våre 3 klinikker i Flekkefjord, Grimstad og Tvedestrand . Klinikkleder står for den daglige drift av klinikken og har full personal og økonomiansvar og overordnet fagansvar.  Flekkefjord tannklinikk flyttet inn i nytt bygg i 2017 og har 5 behandlingsrom Grimstad tannklinikk skal flytte til til nye lokaler i løpet av 2021/22 og vil få 13 behandlingsrom Tvedestrand tannklinikk har 4 behandlingsrom og er også ansvarlig for driften av tannklinikkene på Vegårshei og Åmli Arbeidsoppgaver Ansvar for daglig drift av klinikken. Pådriver for utvikling og endringsprosesser i eget område Delta i aktiv samhandling med klinikkledere og stab i tannhelsetjenesten I samarbeid med medarbeiderne sørge for etablering, og videreutvikling av vedtatte rutiner og systemer for kontinuerlig...
Agder fylkeskommune Grimstad, Norge