Agder fylkeskommune

Bli med å utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer! Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet og trives med å samhandle på tvers av fagområder, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg.  Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  I Agder fylkeskommune er et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget.

Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget.  Fra 2020 har Agder fylkeskommune rundt 3000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport og kultur, samt en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder. 

14/10/2020
SØKNADSFRIST: 30.10.2020 Arbeidsoppgaver Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver med alle typer pasienter Kvalifikasjoner Det kreves norsk autorisasjon som tannlege og det er en fordel med klinisk erfaring Du behersker opus Du har kunnskap om Helfo, regelverk og refusjon  Du må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig Det er en fordel at du har førerkort og disponerer bil  Personlige egenskaper Vi søker etter en kvalitetsbevisst tannlege som ønsker å jobbe i den offentlige tannhelsetjenesten Du har evne til å jobbe selvstendig samtidig som du jobber etter tannhelsetjenestens standarder   Du er god til å samarbeide, er fleksibel og liker å jobbe i team. Du skaper et godt miljø rundt deg Du er punktlig og presis og setter pasienten først Du har gode kommunikative ferdigheter  Vi tilbyr Vi har et godt...
Agder fylkeskommune Mandal, Norge
14/10/2020
SØKNADSFRIST: 29.10.2020 Arbeidsoppgaver Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver innenfor alle fagområder og med alle pasientgrupper Kvalifikasjoner Du må ha norsk autorisasjon som tannlege, og noe klinisk erfaring, fortrinnsvis fra offentlig tannhelsetjeneste. Du må kunne jobbe selvstendig, være trygg på ditt fag område og dine kunnskaper, og kunne ta avgjørelser alene. Du behersker Opus, og det er en fordel om du har generell god IKT kunnskap og kan sette deg inn i ulike systemer. Du har kunnskap om Helfo, regelverk og refusjon. Du behersker norsk/skandinavisk språk både muntlig og skriftlig. Det er en fordel om du har førerkort og disponerer bil. Personlige egenskaper Vi søker etter en kvalitetsbevisst tannlege som ønsker å jobbe i den offentlige tannhelsetjenesten.  Du har evne til å jobbe selvstendig, samtidig som...
Agder fylkeskommune Vanse, Norge
14/10/2020
SØKNADSFRIST: 04.11.2020 Arbeidsoppgaver Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver innenfor alle fagområder og med alle pasientgrupper.  Med mulighet for arbeid på narkosen på SSHF to ganger i uken og ved Froland fengsel. Kvalifikasjoner Det kreves norsk autorisasjon som tannlege, og klinisk erfaring fortrinnsvis fra offentlig tannhelsetjeneste vil vektlegges. Du må kunne jobbe selvstendig, og ta avgjørelser alene. Du behersker Opus. Og det er en fordel at du har god innsikt i IKT, og kan sette deg inn i ulike systemer. Du har kunnskap om Helfo, regelverk og refusjon. Du må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Det er en fordel at du har førerkort og disponerer bil. Personlige egenskaper Vi søker etter en kvalitetsbevisst tannlege som ønsker å jobbe i den offentlige tannhelsetjenesten Du har evne til å jobbe selvstendig...
Agder fylkeskommune Arendal, Norge
13/10/2020
SØKNADSFRIST: 25.10.2020 Vi søker etter klinikkleder for Flekkefjord tannklinikk. Vi søker en leder som vil være med å utvikle tannhelsetjenesten i Agder fylkeskommune. Vi er åpne for søkere fra alle relevante yrkesgrupper innenfor tannhelse. Den som blir tilsatt må forvente 20-40% av arbeidstiden er administrativt klinikklederarbeid, resten av tiden skal brukes til klinisk arbeid på tannklinikken i Flekkefjord og muligens Sirdal.  Arbeidsoppgaver Ansvar for daglig drift av klinikken. Pådriver for utvikling og endringsprosesser i eget område Delta i aktiv samhandling med klinikkledere og stab i tannhelsetjenesten I samarbeid med medarbeiderne sørge for etablering, og videreutvikling av vedtatte rutiner og systemer for kontinuerlig kvalitetsforbedring av tjenestene Økonomi og personalansvar for ansatte på klinikkene Tydelig leder som...
Agder fylkeskommune Flekkefjord, Norge