Alta kommune

Alta er en ung by og en stor kommune med omlag 1 500 ansatte og en historie som strekker seg 10 000 år tilbake i tid. Her er vi straks 20 000 innbyggere pluss en god del tilreisende skoleelever og studenter. Vi har en svært ung befolkning, en av landets yngste. Derfor er kommunen også fylt av byggeaktivitet, kreative uttrykk og fremtidstro. Barn og unge er vårt store satsingsområde de neste årene. Alta er et utdannings- og kommunikasjonssenter med blant annet høgskole og stamflyplass. Langt nord -ja, men kort vei: Oslo - to timer, Tromsø - en halv time, Russland /Sverige/Finland - en "liten" tur over vidda. I Alta betaler staten ned store deler av studielånet ditt, og du har lavere skatt.

12/04/2019
SØKNADSFRIST: 01.05.2019 Fastlegevikariater ledig ved Sentrum legepraksis   Alta har et av landets mest komplette DMS-tilbud, med legepraksis, ambulerende og faste legespesialister, satelittdialyse, sykestue, fødestue, røntgenenhet og DPS samlokalisert i Alta Helsesenter. Her finnes også en moderne legevaktsentral og ambulansesentral. Alta har i tillegg ambulanseflybase. Avstanden til nærmeste sykehus er 140 km, slik at legeoppgavene blir utfordrende og varierte.  Alta har 4 legesentre med til sammen 24 fastleger, samt 4 LIS1 leger. Alle legesentrene har eget laboratorium og egen skiftestue som inneholder oppdatert utstyr (EKG, spirometri, tonometri/iCare, tympanometer) WinMed 3 CGM journalsystem og betalingsautomat.   2 ledige fastlegevikariater    01.06.19-31.12.19, foreldrepermisjon, liste med 800 pasienter  12.07.19-24.10.19, foreldrepermisjon, liste med 840 pasienter Arbeidsoppgaver Fastlegehjemlene driftes som selvstendig næringsdrivende Tilsetning etter regelverk i hht fastlegeordningen og ASA 4310. Til alle fastlegestillinger knyttes det offentlig legearbeid med inntil 7,5 timer per uke. Deltakelse i legevakt og daglegevakt forutsettes. Det er for tiden 20-delt legevaktturnus, i tillegg bakvakt med samme hyppighet. Legevaktsentralen har døgnkontinuerlig sykepleiestøtte.  Kjennskap til og erfaring fra legetjeneste i distriktet generelt vil bli vektlagt. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege Gjennomført turnus/oppnådd læringsmål i del 1 Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig, samt ha god kjennskap til norsk lovverk. Vikaren som ansettes må ha rett til å motta trygderefusjon Personlig egnethet vektlegges    Ønskede kvalifikasjoner:  Søkere med kjennskap til og erfaring fra legetjeneste i distrikt generelt vil bli foretrukket   Påbegynt spesialistutdanning i allmennmedisin, eller søkere med interesse for spesialisering innen allmennmedisin Kjenne til takstsystemet mellom staten og legeforeningen - normaltariffen Vi tilbyr Alta kommune har i tillegg til de sentrale avtalene som regulerer fastlegeordningen, lokale avtaler om:   Daglegevakt (en fastlege og en turnuskandidat) lokalisert til legevaktsentralen ved Alta helsesenter alle hverdager Visitt og beredskap ved sykestue og fødestue (utgår september 2019) Kurs/opplæring i akuttmedisin Kollegial fraværsdekning To ukers ekstra fri for kompetanseheving etc. med lønn Permisjonsrettigheter med lønn hvert 3.år  Hjemmekontorløsning  Fastlegene ved Sentrum legepraksis har driftsavtale med Alta Kommune hvor de leier kontor, utstyr og hjelpepersonell. Månedlige kostnader er i 2019 på 47570,- per måned, basistilskuddet utgjør ca 32-34 000,- per måned. Vikaren som tilsettes inngår driftsavtale med kommunen.    Inntektene til fastlegevikaren kommer i hovedsak fra 3 kilder; pasientens egenandel, trygderefusjon og basistilskudd. I tillegg kommer blant annet honorar fra attestarbeid, legeerklæringer og lønn for kommunal bistilling.     Søkere må oppgi minst 2 referanser. Originale dokumenter, attester, politiattest og identifikasjon må forevises ved intervju/fremmøte.  Kontaktinformasjon: virksomhetsleder Gøril Karlsen mobil 91750865 eller Kommuneoverlege Kenneth Johansen mobil 91798063   Alta Kommune ønsker ikke å bli kontaktet av rekrutterings- eller formidlingsbyrå.
Alta kommune Alta, Norge