Alta kommune

Alta er en ung by og en stor kommune med omlag 1 500 ansatte og en historie som strekker seg 10 000 år tilbake i tid. Her er vi straks 20 000 innbyggere pluss en god del tilreisende skoleelever og studenter. Vi har en svært ung befolkning, en av landets yngste. Derfor er kommunen også fylt av byggeaktivitet, kreative uttrykk og fremtidstro. Barn og unge er vårt store satsingsområde de neste årene. Alta er et utdannings- og kommunikasjonssenter med blant annet høgskole og stamflyplass. Langt nord -ja, men kort vei: Oslo - to timer, Tromsø - en halv time, Russland /Sverige/Finland - en "liten" tur over vidda. I Alta betaler staten ned store deler av studielånet ditt, og du har lavere skatt.

13/01/2020
SØKNADSFRIST: 27.01.2020 Om stillingen Er du offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon og har jobbet innenfor yrket, men nå søker nye utfordringer? Da har vi et spennende jobbtilbud til deg. Stillingen som kommuneoverlege er ledig og vi har behov for en ny medisinskfaglig rådgiver. Vi søker deg som evner å tenke helhetlig, forebyggende og tverrfaglig, og dermed bidra til Alta kommunes endrings- og utviklingsarbeid. Du må være dedikert, da du får en sentral og viktig jobb i vår kommune, som er i vekst. Du får ansvaret for samfunnsmedisinske oppgaver på et administrativt nivå og fagansvar for legetjenesten i kommunen. Kommunen vurderer å knytte flere fastleger til oppgaver som er underlagt kommuneoverlegen, og disse legene kan inngå i et team i lag med kommuneoverlegen og dekke planlagt fravær som ferie, kurs o.l. Organisatorisk er stillingen plassert i ledergruppa i tjenesteområdet Helse og Sosial. Kommunalleder i Helse og Sosial vil være nærmeste overordnet, men stillingen forutsetter også tett kontakt med Rådmannen og Kommunestyret. Arbeidssted vil være ved Helsesenteret i Alta kommune.    Arbeidsoppgaver Medisinskfaglig rådgivning overfor den kommunale organisasjon Faglig ansvar for miljørettet helsevern, smittevern og helseberedskap Myndighetsoppgaver etter Lov om psykisk helsevern Ivaretakelse av andre oppgaver som i lovgivning er særskilt tillagt kommuneoverlegen Samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid og i kommunens plan- og samfunnsutvikling Delta i kommunens arbeid med folkehelseoversikten Delansvar i planarbeidet rettet mot kommunale helsetjenester Bidra i samhandlingen med spesialisthelsetjenesten og andre kommunale helsetjenester Fagansvar for fastlegeordningen og oppfølging av fastleger i kommunen sammen med Virksomhetsleder for Legetjenesten Leder for samarbeidsutvalget i fastlegeordningen, samt bidra til å strukturere samhandlingen mellom fastlegene og øvrig kommunal virksomhet Overordnet ansvar for kommunens oppgaver i ny spesialistutdanning, og herunder kontaktperson i samarbeidet med UiT Utøve «Lederrolle» i kompetanseportalen som skal bistå veileder og LIS leger (LIS 1 og LIS 3/ALIS) i deres utdanningsforløp Saksbehandling av politiske saker innen fagfeltet Deltakelse i kommunens kriseledelse og Beredskapsråd Bidra til at kommunen deltar i forskning og utviklingsarbeid Ivareta kommunens tilsynsmyndighet innenfor miljøretta helsevern sammen med Helsekonsulent Kvalifikasjoner Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon Relevant erfaring Påbegynt/fullført spesialistutdanning i samfunnsmedisin eller starter med dette snarlig etter ansettelse Førerkort klasse B God fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig Personlige egenskaper Interesse og engasjement for samfunnsmedisin Gode kommunikasjonsevner Analytisk og evne til å tenke helhetlig Handlekraftig Gode samarbeidsegenskaper Fleksibel og løsningsorientert Utviklingsorientert og innovativ Vi tilbyr Spennende utviklingsoppgaver i et godt og tverrfaglig fagmiljø Godt arbeidsmiljø og gode kolleger Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter Lønn etter kvalifikasjoner/avtale Tilrettelegging for spesialisering i samfunnsmedisin Konkurransedyktig pensjonsordning i KLP Kontaktpersoner Gøril Karlsen Virksomhetsleder Legetjenesten  Tel: 917 50 865 John Helland Kommunalleder Tel: 953 05 062 Søk stillingen Du kan søke på stillingen ved å bruke vårt elektroniske søknadssjema  her.
Alta kommune Alta, Norge