Finnmark fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune/Finnmárkku fylkkagielda er blant fylkets største arbeidsgivere. Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet Finnmark fylkeskommune jobber med, og som har stor betydning for samfunnsutviklinga her. Du blir også engasjert i alt Finnmark kan tilby på fritida. Naturen og kulturlivet er eventyrlig og frodig. Tjenestene du trenger er ofte nært hjem og jobb - tidsklemma merker vi ikke så mye til. På www.finnmark.no finner du mer ut om kommunikasjonstilbud, nedskriving av studielån, våre naboland Finland og Russland, og om samisk kultur. Velkommen til Finnmark!

Se stillingsannonser på samisk her

16/08/2018
SØKNADSFRIST: 02.09.2018 Beskrivelse arbeidssted Kirkenes videregående skole er en av de største skolene i Finnmark, med om lag 550 elever fordelt på yrkesfaglige og studiespesialiserende programområder, og et kollegium på 150 personer. Skolen ligger i hjertet av Barentsregionen, og er verdens nordligste IB-World school. Teknisk fagskole innen Anlegg og bergverk ble opprettet høsten 2015. Gjennom flere samarbeidsprosjekter med nord-vest-Russland, Finland og nord-Sverige, ønsker vi å spille en aktiv rolle i den kulturelle og næringsmessige utviklinga i Barentsregionen. Vårt motto er at skolen skal være et godt sted å lære. De siste årene har vi fokusert på å utvikle et kollektivt og profesjonelt læringsfelleskap. Ved å sette søkelys på sammenhengen mellom tilstedeværelse og læring, gode vurderingsformer og trygge relasjoner, har skolen forbedret resultatene innenfor trivsel og læringsutbytte. Samarbeid med rom for individuell utvikling står sentralt blant skolens verdier. Mer informasjon om skolen finner du på skolens hjemmeside på www.kirkenes.vgs.no Vi søker Vi har ledig en 100 % stilling som avdelingsleder ved studieforberedende (ST) programområde.  Avdelingslederen rapporterer til rektor, og er del av lederteamet ved skolen.  Stillingen er en av to avdelingslederstillinger på avdeling for ST.  Tidspunkt for tiltredelse avtales, og snarlig tiltredelse er ønskelig.  Arbeidsoppgaver Avdelingsleder har, sammen med resten av skolens lederteam ansvar for den pedagogiske utviklingen og driften ved skolen, og får ansvar for en del felles oppgaver i avdelingen og i skolen. Avdelingsleder har personalansvar for lærere innen programområdet ST, og skal rekruttere og utvikle lærerstaben sammen med den andre avdelingslederen på ST. De to avdelingslederne ved ST har sammen budsjettansvar for avdelingen. Krav til kompetanse - Godkjent undervisningskompetanse for videregående skole. Undervisningserfaring vektlegges. - Lederutdanning og/eller relevant ledererfaring vektlegges.  Personlige egenskaper Dine holdninger og lederstil kjennetegnes ved: - at eleven og elevens læring, læringsmiljø, trivsel og vekst er satt i sentrum - at du er endringsvillig og utviklingsorientert, og har evne til å analysere skolens praksis - at du har et sterkt engasjement og god evne til å lede, motivere, veilede og støtte dine medarbeidere - at du er åpen og tydelig og har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner - at du har høy integritet, er en pålitelig og en god lagspiller - at du etablerer god samhandling og forankring i skolesamfunnet - at du utøver din lederrolle i tråd med skolens verdigrunnlag - at du har god organisasjons- og rolleforståelse - at du er kvalitetsorientert og opptatt av effektiv ressursbruk og gode resultater - at du har en kunnskapsbasert forståelse for skoleledelse - at du er ryddig og har stor arbeidskapasitet Andre opplysninger Vitnemål og attester forevises ved et eventuelt intervju. Det er krav om politiattest ved tilsetting i videregående skole. Vi tilbyr - Dekning av utgifter i forbindelse med intervju - Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler - Meget god pensjonsordning  - Hjelp med å skaffe bolig - Å dekke flytteutgifter  Fordeler ved å bo i Finnmark Gjennom ordninga med tiltakssonen kan du få årlig nedskrivelse av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000 pr. år. Beregninger viser at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr. 90.000 på årsbasis for en familie på fire. For mer informasjon, se www.finnmark.no   Søknad sendes Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt Kirkenes vgs på telefon 78963300 Kontakter Navn: Øystein Hansen Tittel: Rektor E-post: oystein.hansen@ffk.no Mobil: 41026991 Navn: Ingvild Wartiainen Tittel: Assisterende rektor E-post: Ingvild.Wartiainen@ffk.no Mobil: 959 24 051
Finnmark fylkeskommune Kirkenes, Norge
08/08/2018
SØKNADSFRIST: 27.08.2018 Beskrivelse arbeidssted Sentraladministrasjonen ligger i Vadsø. Kommunen som har 6200 innbyggere byr på et rikt kulturliv og allsidig fritidstilbud.  Byen har gode offentlige kommunikasjoner og et godt utbygd skole- og barnehagetilbud. Nærhet til alle tilbud gjør at  tidsklemma ikke merkes så godt her oppe hos oss. Det er godt å bo i Vadsø. Nærings- og nordområdeavdelinga arbeider med regional næringsutvikling, herunder veiledning, finansiering og gjennomføring av regionale utviklingsprosjekter. Viktige politikkområder er blant annet fiske og havbruk, energi, reiseliv, kulturnæring og landbruk. Avdelinga jobber også bredt internasjonalt. Vi søker Assisterende nærings- og nordområdesjef i fast 100% stilling. Arbeidsoppgaver - Nærings- og nordområdesjefens stedfortreder - Oppfølging av regionalt utviklingsprogram (RUP), herunder ansvar for å lede arbeid med handlingsplan og virksomhetsplan - Ansvarlig for oppfølging av utvalgte fagområder og utviklingsarbeid - Samordning og koordinering av arbeidet i avdelinga i samråd med leder - Saksbehandling ved behov Krav til kompetanse - Relevant utdanning på minimum bachelor nivå - Lederutdanning og/eller ledererfaring Ønskede kvalifikasjoner - Kjennskap til næringslivet i Finnmark - Utviklingskompetanse - Nyskapende og åpen for nye måter å løse oppgaver på - Strategisk og setter tydelige mål  - Involvert og engasjert i egne og andres arbeidsoppgaver - Inkluderende og ser den enkelte medarbeider Kunnskaper i samisk språk, kultur og samfunnsliv vektlegges som en tilleggskvalifikasjon. Personlig egnethet vektlegges og kjennes av at du er trygg, tydelig, strukturert og god til involvere og engasjere dine medarbeidere. Videre liker du å ha ansvar og påvirkningsmuligheter. Du har stor arbeidskapasitet og trives med mangfold i oppgaver og fagområder. Med mange interne og eksterne parter å forholde seg til, er sterke relasjonsbyggende genskaper også viktig. Det er fint om du har kjennskap til offentlig forvaltning. Vi tilbyr - Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler - Meget god pensjonsordning  - Dekning av utgifter i forbindelse med intervju - Dekning av flytteutgifter - Hjelp med å skaffe bolig Fordeler ved å bo i Finnmark Se www.finnmark.no   Søknad sendes Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt HR-seksjonen tlf. 78 96 30 77. Kontakter Navn:  Hilde C. J. Mietinen Tittel:  Nærings-og nordområdesjef E-post:  Hilde.C.J.Mietinen@ffk.no Mobil:  414 31 354 Arbeid:  78 96 30 11
Finnmark fylkeskommune Vadsø, Norge