Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune er en inkluderende arbeidsplass, og vi har som personalpolitisk mål at arbeidsstokken skal gjenspeile befolkningen i Nordland når det gjelder kjønn, funksjonsevne og kulturelt mangfold. 

03/10/2018
SØKNADSFRIST: 18.10.2018   Tannhelsedistrikt Nord dekker nordre del av Nordland, og vi er til sammen ca 90 ansatte fordelt på 17 klinikker fra Steigen i sør til Andenes i nord.     Straume tannklinikk har 60 % tannlegestilling, 50 % tannpleierstilling og 80 % tannhelsesekretærstilling. Sortland tannklinikk har 4 tannlegestillinger, 1 tannpleierstilling og 6 tannhelsesekretærstillinger.  Myre tannklinikk har to tannlegestillinger, en tannpleier og to tannhelsesekretærer. Pasientgrunnlaget gjenspeiler hele befolkningen og klinikkene arbeider derfor med alle pasientgrupper i et faglig utfordrende arbeidsmiljø.     Klinikken er organisert i et klinikkområde som omfatter fire klinikker med klinikksjef som nærmeste overordnede. Det er flere stillinger ledig i klinikkområdet, og søkere må oppgi hva de søker på slik at vi kan komme i dialog om mulighetene. Det kan gis noe kompensasjon for reise mellom klinikkene ved arbeid på to klinikker, dette avtales individuelt.    Stillingens ansvars- og fagområde:    Det er ledig   60 % fast som tannlege på Straume tannklinikk i Bø kommune.   Inntil 60 % vikar som tannlege på Sortland tannklinikk, med mulighet for forlengelse. Vikariatet er i første omgang til 30.6.2019.    Inntil 100 % vikar som tannlege på Myre tannklinikk, med mulighet for forlengelse. Vikariatet er i første omgang til 30.6.2019.     Stillingene kan kombineres.  Arbeidstiden er 08.00-15.12.    Fordeling av arbeidsdager på hver klinikk avtales nærmere med klinikksjef.    Stillingen er ledig.       Utdanning og erfaring: Det kreves norsk autorisasjon Relevant erfaring fra Skandinavia.   Personlige egenskaper:  Er nøyaktig og systematisk Er engasjert og løsningsorientert Er positiv og serviceinnstilt Liker å jobbe med mennesker Beherske norsk muntlig og skriftlig   Sentrale nettsider og dokumenter:  Organisasjonspolitikk   Som ansatt hos oss får du:   Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø  En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet  Lønnsvilkår etter avtale   Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår  36 timers arbeidsuke Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting. Tilsetting skjer i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. Før tiltredelse må politiattest av nyere dato fremlegges. Seks måneder prøvetid.  Søk stillingen: Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV fylles inn i søknadsskjemaet, i stedet for å legge den som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju.  Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden.     Vi ønsker deg velkommen som søker!    Lurer du på noe?   Hanne Marit Giæver   Tannhelsesjef hangie@nfk.no 97957305 Vårill Kristiansen   Klinikksjef varkri@nfk.no 41510841
Nordland fylkeskommune Vesterålen, Sortland, Norge
28/09/2018
SØKNADSFRIST: 18.10.2018 Tannhelsedistrikt Nord Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland er en offensiv og synlig aktør på tannhelsefeltet i fylket. Fylkeskommunen har 61 tannklinikker og om lag 330 ansatte fra Bindal i sør til Andøy i nord.  Tannhelsesekretærer – Sortland tannklinikk    Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland har som oppgave å sikre Nordlands befolkning tannhelsetjenester i tråd med Lov om tannhelsetjenesten.     Tannhelsedistrikt Nord dekker nordre del av Nordland, og vi er til sammen ca 90 ansatte fordelt på 17 klinikker fra Steigen i sør til Andenes i nord.     Sortland tannklinikk har 4 tannlegestilling, 1 tannpleierstilling og 6  tannhelsesekretærstillinger. Pasientgrunnlaget gjenspeiler hele befolkningen og klinikken jobber med alle pasientgrupper i et faglig godt arbeidsmiljø.     Klinikken er organisert i et klinikkområde som omfatter 4 klinikker med klinikksjef som nærmeste overordnede.       Stillingens ansvars- og fagområde:   Det er ledig inntil to vikarstillinger som tannhelsesekretær på Sortland tannklinikk frem til 1.7.2019 med mulighet for forlengelse.  Tiltredelse etter avtale.  Arbeidstiden er 08.00-15.30.   Utdanning og erfaring:    Det kreves autorisasjon som tannhelsesekretær. Søkere med annen helsefaglig utdanning/erfaring kan vurderes. Det er ønskelig med kompetanse og erfaring med forebyggende hygienearbeid for egne pasienter, forebyggende utadrettet arbeid og administrativt arbeid i tillegg til de ordinære arbeidsoppgavene for tannhelsesekretær. Opplæring vil bli gitt.  Personlige egenskaper:  Er nøyaktig og systematisk Er engasjert og løsningsorientert Er positiv og serviceinnstilt Liker å jobbe med mennesker Beherske norsk muntlig og skriftlig   Sentrale nettsider og dokumenter:  Organisasjonspolitikk   Som ansatt hos oss får du:   Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø  En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet  Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår  Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting. Tilsetting skjer i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. Før tiltredelse må politiattest av nyere dato fremlegges. Seks måneder prøvetid.   Søk stillingen innen 12. oktober 2018.   Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV fylles inn i søknadsskjemaet, i stedet for å legge den som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju.  Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden.     Vi ønsker deg velkommen som søker! 
Nordland fylkeskommune Sortland, Norge