Orkland kommune har ca 18700 innbyggere og vel 1800 ansatte. Kommunen er lokalisert mellom Trondheimsleia og Trollheimen, der byen Orkanger er kommunesenter. Byen ligger en halv time fra Trondheim og en time fra Værnes. Den nye kommunen har et allsidig næringsliv innenfor landbruk, havbruk, industri, handel og reiseliv.

06/02/2020
SØKNADSFRIST: 23.02.2020 Orkland bibliotek består av hovedbibliotek på Orkanger og avdelingsbibliotek på Løkken Verk, Krokstadøra og Lensvik. Det er 7 ansatte i biblioteket fordelt på 4, 4 årsverk. Tre av de ansatte har Orkanger som tjenestested. De tidligere kommunene Orkdal, Meldal, Agdenes og Snillfjord ble fra 01.01.2020 slått sammen til Orkland kommune. Søker vil derfor få ta del i en spennende prosess der utvikling av den felles bibliotektjenesten i Orkland vil ha fokus for alle arbeidsprosesser i biblioteket. Kompetanse: Søker må ha minimum bachelorgrad innen bibliotekfag og vi ønsker søkere med relevant erfaring fra bibliotek. Søkere må ha gode digitale kunnskaper, og vil bla ha hovedansvaret for katalogisering, ikt systemer og utvikling av digitale tjenester ved biblioteket. I tillegg vil søker ha hovedansvaret for bibliotekets samhandling med skolebibliotekene i Orkland. Søker vil ha rollen som biblioteksjefens stedfortreder. Oppgavefordelingen i kollegiet er under utvikling, og søkers interesser og ferdigheter vil ha betydning for hvilke oppgaver søker får. Alle ansatte i biblioteket tar del i følgende oppgaver: Skrankevakter og ansvar for serviceutvikling Litteraturformidling og arenautvikling Delta i arbeidet med å bygge et arbeidsfellesskap i Orklandsbibliotek Personlige egenskaper: Vi ønsker oss en medarbeider: med gode kommunikasjonsferdigheter, og er glad i / flink til å snakke med folk som liker å jobbe med formidling med gode samarbeid- og kommunikasjonsevner som er fleksibel, selvstendig og utviklingsorientert med god kompetanse i bruk av digitale verktøy som er engasjert, nytenkende og motivert til å videreutvikle biblioteket Om arbeidsforholdet: Stillingen avlønnes ihht gjeldende hovedtariffavtale. Den ansatte vil følge en arbeidsplan som inneholder en kombinasjon av dagvakter, ettermiddagsvakter og lørdagsvakter. Hoveddelen av arbeidet utføres på Orkanger, men søker må påregne å utføre deler av sitt arbeid på de andre bibliotekavdelingene ved behov. Søker må ha førerkort og bør disponere bil. Orkland kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsnedsettelser. Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting, men politiattest skal ikke legges ved søknaden. Søknad sendes elektronisk via lenke  .  Ansettelse gjøres i henhold til gjeldende lover og regelverk. Link til søknadsskjema:  Send søknad   For mer informasjon kontakt: , Kai Roger Magnetun, Mobil +47 90731101, Epost: kai-roger.magnetun@orkland.kommune.no  
Orkland kommune Orkanger, Norge
05/02/2020
SØKNADSFRIST: 26.02.2020 Fastlegehjemmel ved Orkanger legesenter DA er ledig fra 1.5.2020. Orkanger legesenter DA er et veldrevet legekontor som er lokalisert i Orkanger sentrum, består av fire leger og en LIS 1 lege. Legesenter er utstyrt med EKG, Spirometri, 24 timers blodtrykksmåling, laboratorium og skiftestue. System X journal med integrert telefonløsning brukes. Praksisen drives fra 2. etg ved Torgsentret i Orkanger sentrum og er samlokalisert med øyelege klinikk. Tannleger og apotek i 1.etg. Hjemmelen har listelengde på 1300 pasienter. I henhold til avtale kan det bli inntil 7,5 t/uke kommunalt offentlig legearbeid. Pliktig deltagelse i interkommunal legevakt, som i dag har 30-delt vakt. Individuell avtale om fastlegehjemmel vil følge sentralt avtaleverk og Forskrift om fastlegeordning. Dersom stillingen ikke blir besatt vil det være ledig vikariat fra samme dato. Det kan inngås avtale med vikar om mulighet for senere overtagelse, etter at den varslede stortingsmelding om fastlegeordningen og finansiering er lagt frem. Vi ønsker at kommunens fastleger: Har eller tar videreutdanning i allmennmedisin. Søker må ha gyldig norsk autorisasjon. Vi forutsetter gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt. Attester og vitnemål etterspørres ved innkalling til intervju. Arbeidsgiver:  I utgangspunktet er hjemmel selvstendig næringsdrivende men det kan bli knyttet inntil 7,5 timer kommunalt offentlig arbeid per uke. Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting, men politiattest skal ikke legges ved søknaden. Søknad sendes elektronisk via lenke  . For mer informasjon kontakt: , Jimmy Wikell, Mobil +47 45834798, Epost: jimmy.wikell@orkland.kommune.no  
Orkland kommune Orkanger, Norge