Skip to main content

Orkland kommune har ca 18700 innbyggere og vel 1800 ansatte. Kommunen er lokalisert mellom Trondheimsleia og Trollheimen, der byen Orkanger er kommunesenter. Byen ligger en halv time fra Trondheim og en time fra Værnes. Den nye kommunen har et allsidig næringsliv innenfor landbruk, havbruk, industri, handel og reiseliv.