Troms fylkeskommune

Fylkeskommunen tar seg av oppgaver som er for store til at hver kommune kan klare dem alene, eller saker som går på tvers av kommunene.

Fylkeskommunen arbeider for at hele regionen vil være et attraktivt og godt sted å bo, arbeide og leve i, og at det også vil være et trivelig og spennende reisemål. Økt verdiskaping og bærekraftig utvikling er nøkkelord i denne sammenheng. Fylkeskommunen har bl.a. ansvaret for regional utvikling, videregående utdanning, fylkesveier og offentlig transport inklusiv skoleskyss, offentlig tannhelsetjeneste, kulturminnevern, fylkesbibliotek, friluftsliv, fordeling av tippemidler og støtte til næringslivet.

19/10/2018
SØKNADSFRIST: 25.11.2018 Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) er en del av den offentlige tannhelsetjenesten i Troms. TkNN har et omfattende spesialisttilbud, utdanner spesialister, driver rådgivnings- og veiledningstjeneste overfor tannhelsetjenesten i regionen og etterutdanning av tannhelsepersonell. Forsknings- og utviklingsarbeid er også en del av oppgavene. TkNN er samlokalisert med tannlegeutdanningen i Tromsø, og samarbeider på ulike områder med Institutt for klinisk odontologi (IKO) ved Universitetet i Tromsø. Kjeveortoped Ved TkNN avdeling Finnsnes er det ledig en hel- til deltidsstilling for tannlegespesialist innen kjeveortopedi. Stillingen er ledig fra snarest og frem til 31.12.2019, med mulighet for forlengelse. Stillingen rapporterer til leder for TkNN, Elisabeth Camling. Stillingen er åpen for "eldre søkere" som ønsker å jobbe i slutten av arbeidslivet eller i kombinasjon med pensjon. Det vil finnes mulighet for å jobbe deltid for eksempel en uke i måneden. For tannleger som ønsker å ambulere kan en avtale dekking av reise og oppholdsutgifter. Det stilles krav om at søker behersker norsk eller skandinavisk språk tilfredstillende. Utenlandske tannleger må ha norsk autorisasjon som tannlege og norsk spesialistgodkjenning før tiltredelse. Lønn etter avtale. Flyttekostnader dekkes etter bestemte retningslinjer for tilståelse av flyttegodtgjørelse i Troms fylkeskommune. Troms fylkeskommune kan om mulig være behjelpelig med å skaffe bolig. Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder Elisabeth Camling tlf. 474 89 495, tlf. 77789000 eller på epost:  elisabeth.camling@tromsfylke.no   Søknad skal sendes elektronisk via link på denne siden. Vennligst oppgi referanser.  Adresse: Troms fylkeskommune, Tannhelseetaten, Postboks 6600, 9296 TROMSØ. Søknadsfrist: 25. november 2018
Troms fylkeskommune Finnsnes, Norge
10/10/2018
SØKNADSFRIST: 28.10.2018 Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen, og gi regelmessig oppsøkende tilbud til visse prioriterte grupper, blant annet barn og ungdom, psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke og uføre i institusjon. Vi er lokalisert i fire distrikt Nord-Troms, Tromsø, Midt-Troms og Harstad samt Universitetstannklinikken og Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge. Vi har i underkant av 300 medarbeidere. Bli vår medarbeider i Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms Fylkeskommune. Tannlege evt.mulighet for klinikksjeffunksjon Ved Sjøvegan tannklinikk er det ledig en 100 % fast stilling som tannlege evt mulighet for klinikksjeffunksjon  Arbeidsoppgaver vil være bla. Kliniske oppgaver innenfor alle pasientgrupper  Kvalifikasjoner Søkere må ha norsk autorisasjon som tannlege Søkere må beherske norsk språk tilfredsstillende Erfaring med Opus Personlige Egenskaper Glad i å jobbe med mennesker Serviceinnstilt og pålitelig Stor arbeidslyst og arbeidskapasitet Positiv, omgjengelig Gode samarbeidsevner Gode kommunikasjonsegenskaper Før eventuell tiltredelse må politiattest fremskaffes jf. Helsepersonelloven § 20 a.  Lønn etter avtale.  Kontakt Overtannlege Susanne Elting på tlf. 96 09 20 85 eller e-post:  susanne.elting@tromsfylke.no  eller Ass. etatssjef Per Ove Uglehus på tlf. 77 78 82 84 eller e-post:  per.ove.uglehus@tromsfylke.no  for mer informasjon om stillingen.  Søknad skal sendes elektronisk via link på denne siden.  Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om det er bedt om unntak fra offentlighet, jfr. Offentlighetsloven.  Vennligst oppgi referanser.  Adresse: Troms fylkeskommune tannhelseetaten, postboks 6600, 9296 TROMSØ.
Troms fylkeskommune Tromsø, Norge