Troms fylkeskommune

Fylkeskommunen tar seg av oppgaver som er for store til at hver kommune kan klare dem alene, eller saker som går på tvers av kommunene.

Fylkeskommunen arbeider for at hele regionen vil være et attraktivt og godt sted å bo, arbeide og leve i, og at det også vil være et trivelig og spennende reisemål. Økt verdiskaping og bærekraftig utvikling er nøkkelord i denne sammenheng. Fylkeskommunen har bl.a. ansvaret for regional utvikling, videregående utdanning, fylkesveier og offentlig transport inklusiv skoleskyss, offentlig tannhelsetjeneste, kulturminnevern, fylkesbibliotek, friluftsliv, fordeling av tippemidler og støtte til næringslivet.

03/12/2018
SØKNADSFRIST: 13.01.2019 Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) er en del av den offentlige tannhelsetjenesten i Troms. TkNN har et omfattende spesialisttilbud, utdanner spesialister, driver rådgivnings- og veiledningstjeneste overfor tannhelsetjenesten i regionen og etterutdanning av tannhelsepersonell. Forsknings- og utviklingsarbeid er også en del av oppgavene. TkNN er samlokalisert med tannlegeutdanningen i Tromsø, og samarbeider på ulike områder med Institutt for klinisk odontologi (IKO) ved Universitetet i Tromsø. Ved TkNN avdeling Finnsnes er det ledig en hel- til deltidsstilling for tannlegespesialist innen kjeveortopedi. Stillingen er ledig fra snarest og frem til 31.12.2019, med mulighet for forlengelse. Stillingen rapporterer til leder for TkNN, Elisabeth Camling. Stillingen er åpen for "eldre søkere" som ønsker å jobbe i slutten av arbeidslivet eller i kombinasjon med pensjon. Det vil finnes mulighet for å jobbe deltid for eksempel en uke i måneden. For tannleger som ønsker å ambulere kan en avtale dekking av reise og oppholdsutgifter. Det stilles krav om at søker behersker norsk eller skandinavisk språk tilfredstillende. Utenlandske tannleger må ha norsk autorisasjon som tannlege og norsk spesialistgodkjenning før tiltredelse. Lønn etter avtale. Flyttekostnader dekkes etter bestemte retningslinjer for tilståelse av flyttegodtgjørelse i Troms fylkeskommune. Troms fylkeskommune kan om mulig være behjelpelig med å skaffe bolig. Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder Elisabeth Camling tlf. 474 89 495, tlf. 77789000 eller på epost:  elisabeth.camling@tromsfylke.no   Søknad skal sendes elektronisk via link på denne siden. Vennligst oppgi referanser.  Adresse: Troms fylkeskommune, Tannhelseetaten, Postboks 6600, 9296 TROMSØ. Søknadsfrist: 13. januar 2019
Troms fylkeskommune Finnsnes, Norge
07/11/2018
SØKNADSFRIST: 13.01.2019 Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) er en del av den offentlige tannhelsetjenesten i Troms. TkNN har et omfattende spesialisttilbud, utdanner spesialister, driver rådgivnings- og veiledningstjeneste overfor tannhelsetjenesten i regionen og etterutdanning av tannhelsepersonell. Forsknings- og utviklingsarbeid er også en del av oppgavene. TkNN er samlokalisert med tannlegeutdanningen i Tromsø, og samarbeider på ulike områder med Institutt for klinisk odontologi (IKO) ved Universitetet i Tromsø. Ved TkNN er det ledig en 100 % stilling som spesialist i kjeveortopedi. Vi søker primært medarbeider til heltidsstilling, men kan vurdere andre stillingsstørrelser. Vi ber deg om å spesifisere i hvor stor stillingsbrøk du er interessert i ved søknad på stilling.  TkNN kan i dag tilby spesialistbehandling innenfor alle godkjente odontologiske spesialiteter og driver med spesialistutdanning innom følgende fagområder: Kjeveortopedi Pedodonti    Klinisk odontologi (videreutdanning på spesialistnivå, prøveordning). Den som tilsettes vil derfor kunne tilbys arbeidsoppgaver i et bredt tverrfaglig miljø.  Fra høstsemesteret 2019 er det planlagt opptak av fire nye kandidater til spesialistutdanning i kjeveortopedi ved TkNN/IKO. IKO vil ha det overordnede ansvaret og i tillegg være ansvarlige for teoretisk/vitenskaplig utdanning.  Den kliniske utdanningen som berører all pasientbehandling og teorien forbundet med den, får kandidatene på TkNN, der de blir veiledet av spesialister i fagområdet.  Vi søker erfarne spesialister i kjeveortopedi som ønsker å delta i den kliniske veiledningen av spesialistkandidater. Det vil være en fordel, men ikke nødvendig med erfaring fra undervisning og administrativ virksomhet. Avhengig av størrelsen på stillingen vil det også være mulighet for egen pasientbehandling.  Vi verdsetter personer som er strukturerte og som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.  Det stilles krav om at søkerne behersker norsk eller skandinavisk tilfredsstillende. Utenlandske tannleger må ha norsk autorisasjon som tannlege og norsk spesialistgodkjenning før tiltredelsen. For stillingen gjelder: Lønn etter avtale Pensjonsinnskudd trekkes med 2 % Tiltredelse etter avtale Før eventuell tiltredelse må politiattest fremskaffes jf. Helsepersonelloven § 20 a. Ytterligere opplysninger om stillingen ved kompetansesenteret kan fås ved henvendelse til leder for TkNN, Elisabeth Camling, tlf. +47 960 92 090, tlf. +4747489495, eller e-post:  elisabeth.camling@tromsfylke.no   Søknad skal sendes elektronisk via link på denne siden. Vennligst oppgi referanser.  Adresse: Troms fylkeskommune, Tannhelseetaten, Postboks 6600, 9296 TROMSØ.  Søknadsfrist: 13. januar 2019
Troms fylkeskommune Tromsø, Norge
07/11/2018
SØKNADSFRIST: 16.12.2018 Ved Sjøvegan tannklinikk er det ledig en 100 % fast stilling som tannlege evt mulighet for klinikksjeffunksjon.  Arbeidsoppgaver vil være bla. Kliniske oppgaver innenfor alle pasientgrupper  Kvalifikasjoner Søkere må ha norsk autorisasjon som tannlege Søkere må beherske norsk språk tilfredsstillende Erfaring med Opus Personlige egenskaper Glad i å jobbe med mennesker Serviceinnstilt og pålitelig Stor arbeidslyst og arbeidskapasitet Positiv, omgjengelig Gode samarbeidsevner Gode kommunikasjonsegenskaper Før eventuell tiltredelse må politiattest fremskaffes jf. Helsepersonelloven § 20 a.  Lønn etter avtale.  Kontakt Overtannlege Susanne Elting på tlf. 96 09 20 85 eller e-post:  susanne.elting@tromsfylke.no  eller Ass. etatssjef Per Ove Uglehus på tlf. 77 78 82 84 eller e-post:  per.ove.uglehus@tromsfylke.no  for mer informasjon om stillingen.  Søknad skal sendes elektronisk via link på denne siden.  Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om det er bedt om unntak fra offentlighet, jfr. Offentlighetsloven.  Vennligst oppgi referanser.  Adresse: Troms fylkeskommune tannhelseetaten, postboks 6600, 9296 TROMSØ.  Søknadsfrist: 16.desember 2018
Troms fylkeskommune Sjøvegan, Norge