Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner blir til Viken fylkeskommune 1.januar 2020. Vi blir landets mest folkerike fylkeskommune med 1,2 millioner innbyggere. Med over 10 000 ansatte får vi sterke og kompetente fagmiljø på fylkeskommunens områder.

10/08/2018
SØKNADSFRIST: 26.08.2018 Om skolen vår Lier videregående skole er en moderne og fremtidsrettet yrkesfagskole og en del av Kunnskapsskolen Buskerud. Vi har skoleåret 2017-18 ca. 560 elever og 110 ansatte. Skolen gir opplæring på Vg1 og Vg2 innenfor følgende utdanningsprogram: Design- og håndverk, Elektrofag, Helse og oppvekst, Service og samferdsel. Skolen har også en avdeling for Påbygging til generell studiekompetanse og Ressurssenter for autismespekterdiagnoser. Ved to av våre programområder tilbyr vi i et spesialisert studieløp i en vekslingsmodell som gir elevene både fagbrev og studiekompetanse tilpasset elevenes og lærlingenes ønsker, og arbeidslivets behov. Skolen ligger i Lier, nær kommunegrensen mot Drammen. Informasjon om skolen finnes på hjemmesiden www.lier.vgs.no . Skolen jobber aktivt for å maksimere læring og minimere frafall. Alle våre elever skal oppleve mestring og faglig  utfordring hver dag. Som en moderne skole jobber vi aktivt og tverrsektorielt for å få flere elever til å ta fagbrev og  studiekompetanse. Slik mener vi at vi skaffer samfunnet adekvat kompetanse for fremtiden. Stillingsbeskrivelse Fra 1.12.18 har vi ledig 70% fast stilling som spesialpedagogisk koordinator. Koordinatoren vil være tilknyttet skolens elevtjeneste som for tiden består av to rådgivere, en lærekandidat-koordinator, en pedagog med spesialpedagogisk kompetanse og en sosial pedagogisk medarbeider. Det er ønskelig at den som tilsettes har undervisningskompetanse innen fellesfag eller ett eller flere av skolens utdanningsprogram. Stillingsstørrelsen kan i så tilfelle utvides med 30% undervisning. Kvalifikasjoner - Relevant utdanning på masternivå innen spesialpedagogikk og gjerne relevant erfaring fra tilsvarende arbeid - God kunnskap om videregående opplæring - God innsikt og forståelse for lov- og regelverk  - Erfaring fra å bruke skoleadministrative systemer - Undervisningskompetanse innenfor fellesfag eller ett eller flere av skolens utdanningsprogram - God forståelse og handlingskompetanse både på individ- og systemnivå  - Personlig egnethet vektlegges Personlige egenskaper - har gode samarbeidsevner og et høyt engasjement - evner å skape gode relasjoner med elever og kollegaer  - har gode kommunikasjon- og veiledningsferdigheter  - jobber selvstendig, er positiv og løsningsorientert - er ansvarlig og strukturert i måten å jobbe på  - innehar stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne  Tilsettingsvilkår Lønn og arbeidsvilkår i tråd med det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk. For ansettelse i skolen kreves at gyldig politiattest av nyere dato framlegges før tilsetting, jf. Opplæringsloven § 10-9. Stillingen er plassert i stillingskode 7522 Annet Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. I slike tilfeller blir søker varslet og får mulighet til å trekke søknaden. Aktuelle kandidater blir kontakter for intervju. Til intervjuet ber vi deg ta med bekreftede kopier av vitnemål og attester/originale dokumenter. Det tas forbehold om endringer i tilsettingsbehovet fram til tilsetting skjer. Vi ønsker mangfold i fylkeskommunen og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller nasjonalitet. Du søker elektronisk på våre stillinger. Kontakter Navn: Hege Sundet Tittel: Avdelingsleder E-post: Hege.Sundet@bfk.no Mobil: 47234244 Arbeid: 32220569 
Buskerud fylkeskommune Lier, Norge
10/08/2018
SØKNADSFRIST: 26.08.2018 Om skolen vår Ål vidaregåande skole er en kombinert skole med ca 230 elevplasser fordelt på ca 15 klasser.  Vårt mål er å drive en skole der eleven blir satt i sentrum og der elever og ansatte engasjerer seg for å skape en god skole for alle. Mer informasjon finner du på www.al.vgs.no   Om stillingen Undervisning vil være i programfag på vg1 og vg2 innen fagområdet.  Undervisning i andre relevante fag, mindre grupper eller spesialundervisning iht individuelle opplæringsplaner etter skolens behov, kan bli lagt til stillingen.  Kvalifikasjoner Vi ønsker søkere med bred kompetanse innenfor elektrofaget, gjerne kombinasjonen fagbrev og fagskole, evt. ingeniør med relevant praksis. Det vil være positivt om søker også har interesse/kompetanse utenfor fagfeltet, eks. realfag. Fleksibilitet og et positivt elevsyn vil være viktige personlige egenskaper, sammen med gode kommunikasjonsevner mot elever og kollegaer. Det er viktig at søker trives sammen med ungdommer i en hektisk hverdag. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Pedagogisk utdanning er et generelt krav til alle lærerstillinger, men det kan gjøres tilsettinger på vilkår om slik utdanning mangler.  Tilsettingsvilkår Den som tilsettes må forplikte seg til å jobbe i tråd Buskerud fylkeskommunes visjon og verdier, samt etter prinsippene i skolens pedagogiske plattform. Skolen benytter digital læringsplattform og søkere må beherske IKT både som undervisnings- og arbeidsverktøy. Skolen utvikler en aktiv delingskultur både i og mellom ulike fag.  Ved tilsetting kreves politiattest av ny dato (jfr. opplæringslovens § 10.9).  Annet Søkere bes oppgi om delstilling kan være aktuelt. Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende lov- og avtaleverk. Buskerud fylkeskommune er en IA-bedrift. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Kopi av vitnemål/attester legges fram ved intervjuet.  Innsendt/levert dokumentasjon blir ikke returnert. Kontakter Navn: Anders Ilsøy Tittel: Avdelingsleder E-post: Anders.Ilsoy@bfk.no Mobil: 900 99 599 Navn: Arnstein H Sørbøen Tittel: Rektor E-post: Arnstein.H.Sorboen@bfk.no Mobil: 97185435 Arbeid: 32084501
Buskerud fylkeskommune Lier, Norge
05/08/2018
SØKNADSFRIST: 26.08.2018 Lier vgs trenger ny lagspiller - en utviklingsorientert leder Om skolen vår Lier videregående skole er en moderne og fremtidsrettet yrkesfagskole og en del av Kunnskapsskolen Buskerud. Dette skoleåret har ca. 560 elever og 110 ansatte denne skolen som sin arbeidsplass. Skolen gir opplæring på Vg1 og Vg2 innenfor følgende utdanningsprogram: Design- og håndverk, Elektrofag, Helse og oppvekst, Service og samferdsel. Skolen tilbyr også Påbygging til generell studiekompetanse og har en spesialavdeling for elever innenfor autismespekterdiagnoser. Ved tre av våre programområder tilbyr vi i et spesialisert studieløp enten som spesialiserte 3-årige løp til studiekompetanse eller i vekslingsmodell som gir elevene både fagbrev og studiekompetanse tilpasset elevenes og lærlingenes ønsker, og arbeidslivets behov. Skolen ligger i Lier, tett opp til kommunegrensen mot Drammen. Informasjon om skolen finnes på hjemmesiden www.lier.vgs.no   Skolen jobber aktivt for å maksimere læring og minimere frafall. Alle våre elever skal oppleve mestring og faglig utfordring hver dag. Vi regner oss som en innovativ, moderne, fremtidsrettet skole som jobber aktivt og tverrsektorielt for å få flere elever til å ta fagbrev og studiekompetanse. Skolen samarbeider nært med arbeids- og næringsliv og satser på internasjonalisering for at elevene skal opp nå kompetanse som trengs i fremtidens arbeidsliv. Skolen fikk utmerkelsen "Årets entreprenørskapsskole i Buskerud 2017". Er du en tydelig og utviklingsorientert leder med god formidlingsevne kan du være vår nye avdelingsleder. Skolen har et godt lederteam som løser mange oppgaver på overordnet nivå, sammen! Vi arbeider sammen for å utvikle en kollektiv og profesjonell praksis. Vi søker en mellomleder med evne til relasjonell, støttende og god personalledelse og som kan lede utviklingsarbeid i en kunnskapsorganisasjon som har blikket vendt mot fremtiden. Ny avdelingsleder skal inngå og utfylle skolens lederteam i ledelse av en utviklings- og fremtidsorient skole.  Stillingsbeskrivelse - Personalledelse og videreutvikling av skolens avdelingen for fellesfagene og Påbygging til studiekompetanse  - Initiere, følge opp utviklingsarbeid og bidra til å videreutvikle skolen som lærende organisasjon sammen med resten av ledelsen, lærere og andre medarbeidere - Ivareta oppgaver knyttet til overgangen mellom grunnskolen og videregående skole i kommunesamarbeidet  - Ivareta og koordinere samarbeidet med Universitetet i Oslo som praksisskole for PPU og lektorprogrammene  - Undervisningsdelen i denne stillingen er for tiden på 20%. Det er forventet stor elevtallsutvikling i skolens inntaksområde. Derfor må det påregnes endringer både når det gjelder skolens tilbud, organisering av ledelsen samt arbeidsoppgaver i stillingen.  Kvalifikasjoner Du har skolelederutdanning, god innsikt i og erfaring fra ledelse i videregående skole. Du er opptatt av pedagogisk lederskap og liker selv å undervise. Du er flink til å kommunisere og til å få folk rundt deg til å trives. Du er en lagspiller, har gode samarbeidsevner og løser gjerne oppgaver i team sammen med andre. Gode tilbakemeldinger på personal- og faglig pedagogisk lederskap fra tidligere stillinger samt kunnskap, innsikt og forståelse for lover og regelverk. Utover formalkompetanse som skoleleder og med undervisningskompetanse i et av skolens fellesfag og/eller i et av skolens programområder, ser vi etter deg som: - Har gode kunnskaper om videregående opplæring spesielt, men også grunnopplæringen enerelt - Har god innsikt og forståelse for operativ skoledrift samt kunnskap om skoleadministrative systemer og prosesser - Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne (klart språk)  - Har stor arbeidskapasitet, sterk motivasjon og driv for å oppnå gode resultater og kan vise til resultater fra nyskapende og utviklingsorienterte prosjekter - Har høyt engasjement og samarbeider godt både internt i skolen og mot eksterne miljøer for å nå mål - Har erfaring fra samarbeid med eksterne miljøer innen arbeidsliv og forskning - Er analytisk og strukturert, har god systemforståelse og med god balanse mellom  strategisk og operativ ledelse  Tilsettingsvilkår Lønn og arbeidsvilkår i tråd med det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk. For ansettelse i skolen kreves at gyldig politiattest av nyere dato framlegges før tilsetting, jf. Opplæringsloven§ 10-9. Stillingen er plassert i stillingskode 9954. Tiltredelse 1.1.2019 Annet Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. I slike tilfeller blir søker varslet og får mulighet til å trekke søknaden. Aktuelle kandidater blir kontakter for intervju. Til intervjuet ber vi deg ta med bekreftede kopier av vitnemål og attester/originale dokumenter. Det tas forbehold om endringer i tilsettingsbehovet fram til tilsetting skjer. Vi ønsker mangfold i fylkeskommunen og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller nasjonalitet. Du søker elektronisk på våre stillinger. Kontakter Navn:  Anne Johanne Guldvik Tittel: Rektor E-post: anne.johanne.guldvik@bfk.no Mobil: 92634117 Arbeid: 32220501
Buskerud fylkeskommune Lier, Norge