Ibestad kommune

Ibestad er en øykommune i Sør-Troms som har i underkant av 1400 innbyggere fordelt på øyene Andørja og Rolla. Øyene er bundet sammen med en undersjøisk tunell.  Vi har også fastlandsforbindelse til Troms innland via bru over Mjøsundet.  I tillegg har vi fergeforbindelse til Harstad, og hurtigbåtforbindelse til Harstad, Finnsnes og Tromsø.

Vi har et allsidig næringsliv med hovedvekt på fiskeri/havbruk, industri, forretningsdrift, samt et godt utbygd offentlig velferdstilbud med full barnehagedekning og SFO til alle elever i småskolen.

Kommunen har utallige vann for fiske og rekreasjon samt et enestående terreng for unike fjell- og friluftsaktiviteter hele året.

20/01/2020
SØKNADSFRIST: 09.02.2019 Ibestad sykehjem Ibestad sykehjem ligger i naturskjønne omgivelser i Hamnvik. Sykehjemmet ligger nært skole, barnehage og butikker. Sykehjemmet består av 4 avdelinger med 26 plasser fordelt på 21 langtidsplasser og 5 korttids/rehabiliteringsplasser. To somatiske avdelinger, en demensavdeling (Solstua) og en korttidsavdeling/avlastningsavdeling. I tillegg har vi et ny-oppstartet dagaktivitetstilbud til hjemmeboende eldre. Livsgledehjem Ibestad sykehjem ble 26.03.19 sertifisert som livsgledehjem. Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning som gjør det enklere å sikre at de psykososiale behovene til beboere ved virksomheter med heldøgns eldreomsorg ivaretas. Gjennom standarden Livsgledehjem skaper virksomheten rutiner og systemer som gjør at individuelle psykososiale behov ivaretas på lik linje med medisinering, ernæring og pleie. Slik får den enkelte tilbud om aktiviteter som er tilpasset ham eller henne hver uke, og aktivitetene gjennomføres uavhengig av hvem som er på jobb. Arbeidsoppgaver Kort om deg: Stillingen er nyopprettet og viktige egenskaper vil være at du oppfattes som kreativ og skapende og ser løsninger før utfordringer. Du er en person som kommuniserer godt og vil arbeide med mennesker. Liker varierte arbeidsoppgaver og kan arbeide under tempo. Du er en person som er tillitvekkende og selvstendig. Du vil jobbe i et arbeidsmiljø der det viktig at du er fleksibel i forhold til de arbeidsoppgavene som til en hver tid må gjøres. Du har bachelor innenfor helse/omsorg. Hovedoppgaver: Oppdatert, kjent og synlig aktivitetskalender for alle ukedager. Være en pådriver for trivsel, engasjement og samarbeid for beboerne. Ansvar for daglige aktiviteter / høytidsaktiviteter / fødselsdagsmarkeringer / fellesturer utenfor sykehjemmet / enkeltaktiviteter for beboere. Engasjere eksterne tilbud / aktiviteter inn til sykehjemmet. Ansvar for å oppdatere egne kunnskaper på området. Ansvar for å skaffe seg tilstrekkelige beboeropplysninger for å gi beboertilbud som treffer best muliggjøres. Kvalifikasjonskrav Bachelor innenfor omsorg Erfaring med relasjonsbygging Kommunal erfaring Personlig egnethet vil bli vektlagt.  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.  Hvordan er det hos oss Du vil få arbeide i en organisasjon med høy kompetanse, interessante arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø. Hos oss har du gode muligheter til å påvirke arbeidsdagen. Vi har fleksitid, og som medarbeider i kommunen så vil du få veldig gode pensjonsvilkår. Søkere med utenlandsk utdanning må legge ved godkjenning av utdanning fra Nokut. Minoritetsspråklige må ha bestått Bergenstest høyeste nivå og dokumentasjon må vedlegges. Dette gjelder ikke søkere fra Skandinavia. Dette kravet kan fravikes hvis søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Lønn etter tariff. Ansettelse skjer på betingelse av at det blir levert politiattest før tiltredelse.  Attesten skal leveres når du får tilbud om ansettelse.  Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via Jobb Norge vil bli tatt i betraktning.  Det er viktig at du tar deg tid til å registrere CV’en din i programmet. Spørsmål om stillingen Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til: Enhetsleder Hilde Danielsen, tlf: 468 60 357, eller seksjonsleder Anita Dahl Solbakken, tlf: 909 66 923.
Ibestad kommune Ibestad, Norge