Ibestad kommune

Ibestad er en øykommune i Sør-Troms som har i underkant av 1400 innbyggere fordelt på øyene Andørja og Rolla. Øyene er bundet sammen med en undersjøisk tunell.  Vi har også fastlandsforbindelse til Troms innland via bru over Mjøsundet.  I tillegg har vi fergeforbindelse til Harstad, og hurtigbåtforbindelse til Harstad, Finnsnes og Tromsø.

Vi har et allsidig næringsliv med hovedvekt på fiskeri/havbruk, industri, forretningsdrift, samt et godt utbygd offentlig velferdstilbud med full barnehagedekning og SFO til alle elever i småskolen.

Kommunen har utallige vann for fiske og rekreasjon samt et enestående terreng for unike fjell- og friluftsaktiviteter hele året.

01/07/2020
SØKNADSFRIST: 02.08.2020 Ibestad kommune har ledig fast 100 % stilling som miljøterapeut med kompetanse i spesialpedagogikk ved Ibestad skole. Tiltredelse snarest. Ibestad skole består i dag av 1-10 trinns grunnskole med ca. 85 elever, musikk- og kulturskole, samt voksenopplæring. VO har opplæring av voksne flerspråklige elever. Ibestad skole er en ny skole der barnetrinn, ungdomstrinn og kulturskole er samlet under samme tak. Skolen er direkte tilknyttet kulturhuset og har tilgang til kultursal, bibliotek, svømmehall og idrettshall. Arbeidsoppgaver Ibestad skole har elever som trenger spesiell oppfølging. For å kunne gi et helhetlig faglig tilbud til elever med spesielle behov, ønsker skolen å knytte til seg kompetanse som går på faglige læring og læring av sosiale ferdigheter og hverdagsferdigheter, og da...
Ibestad kommune Ibestad, Norge
30/06/2020
SØKNADSFRIST: 02.08.2020 1 stilling lærer fast 100 % - 1. – 7.klasse Lærer med godkjent allmennlærerutdanning 1. – 7.klasse. Fagønsker: norsk, matematikk. engelsk, kunst og håndverk Tiltredelse snarest. 1 stilling lærer fast 100 % – Voksenopplæring/5. - 10.klasse Lærer med godkjent allmennlærerutdanning, kompetanse til å undervise minoritetsspråklige. Også ønskelig med kompetanse for å undervise i kunst- og håndverk. Tiltredelse 1.desember 2020 1 stilling 100 % - spesialpedagog i vikariat for skoleåret 2020/2021 Kvalifikasjonskrav Lærer med godkjent allmennlærerutdanning og kompetanse i spesialpedagogikk. Søkere med erfaring med og kompetanse innenfor autismespekteret, ADHD, impressive språkforstyrrelser og atferdsproblematikk vil bli prioritert. Tiltredelse snarest.  ...
Ibestad kommune Ibestad, Norge