Ibestad kommune

Ibestad er en øykommune i Sør-Troms med vel 1400 innbyggere fordelt på øyene Andørja og Rolla. Øyene er bundet sammen med en undersjøisk tunell. Vi har også fastlandsforbindelse til Troms innland via bru over Mjøsundet. I tillegg har vi fergeforbindelse til Harstad, og hurtigbåtforbindelse til Harstad, Finnsnes og Tromsø.

Vi har et allsidig næringsliv med hovedvekt på fiskeri/havbruk, industri, forretningsdrift, samt et godt utbygd offentlig velferdstilbud med full barnehagedekning og SFO til alle elever i småskolen.

Kommunen har utallige vann for fiske og rekreasjon samt et enestående terreng for unike fjell- og friluftsaktiviteter hele året. I Ibestad kommune arrangeres årlig Tour de Andørja som i den senere tid har skapt nye store arrangementer med stor suksess, se www.letour.no

10/08/2018
SØKNADSFRIST: 26.08.2018 Det er ledig en fast 100% stilling som konsulent ved kommunens servicetorg.   Stillingen er ledig fra 1. oktober.   Servicetorget  er lokalisert på rådhuset og er førsteinstans for henvendelser til kommunen.   Servicetorget er en del av rådmannens stab og gir informasjon og veiledning om de fleste av kommunens tjenester.  Sentrale arbeidsoppgaver  vil bl.a. være å betjene og følge opp de henvendelser som kommer til Servicetorget, både fra publikum og kommunens organisasjon.  Servicetorget ivaretar oppgaver som møtesekretær for politiske utvalg og er med på gjennomføring av valg annet hvert år.  Saksbehandling innenfor områdene lønn og personal samt annen saksbehandling kan være aktuell. Arbeidet er varierende og du vil være med på å utvikle og forme servicetorget og din egen arbeidsplass.  Vi legger vekt på at servicetorgets ansatte skal ha og utvikle en god basiskompetanse rundt ulike tjenesteområder.   Vi søker en  utadvendt person som trives i en hektisk hverdag.  Du har relevant utdanning på høgskolenivå eller tilsvarende, og dersom du har erfaring innenfor lønn og/eller personal vil dette være en fordel.  Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og du er en erfaren bruker av IKT-verktøy og har evne til å lære deg nye systemer.   Du er fleksibel og løsningsorientert i forhold til oppgaver og har motivasjon til å tilegne deg nye kunnskaper.   Du liker å arbeide i team med fokus på kompetansedeling.    Vi tilbyr en spennende stilling hvor du får god innsikt i kommunens virksomhet, utviklingsmuligheter, godt sosialt miljø, offentlig pensjonsordning og lønn etter tariff.   Personlig egnethet vil bli vektlagt.  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.   Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via  Jobb Norge vil bli tatt i betraktning.  Det er viktig at du tar deg tid til å registrere CV’en din i programmet. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til: Assisterende rådmann/personalsjef Roald Pedersen, tlf: 90 62 62 72.
Ibestad kommune Ibestad, Norge
10/08/2018
SØKNADSFRIST: 23.08.2018 Ved Ibestad skole er det ledig 100 % fast stilling som lærer.  Stillingen er ledig fra nå.   Ibestad skole består i dag av 1. -10.trinn grunnskole, musikk og kulturskole og voksenopplæring. VO har opplæring av voksne flerspråklige elever og enslige mindreårige tilknyttet Ibestad bofellesskap.  Den nye skolen er direkte tilknyttet kulturhuset og vil ha tilgang til kultursal, bibliotek, svømmehall og idrettshall.   Den som tilsettes må være forberedt på å undervise i alle fag i mellomtrinnet og ungdomstrinnet, og kontaktlæreransvar må påregnes.   Minoritetsspråklige søkere må ha fullført og bestått norskprøve nivå A2. Dette kravet kan fravikes hvis søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.   Kvalifikasjoner for stillingen:  Lærer med godkjent utdanning for 5.-10. trinn. Undervisningskompetanse i fagene norsk og kunst og håndverk og digital kompetanse er spesielt ønskelig.  Det er en fordel med erfaring i undervisning av flerspråklige elever.   Personlig egnethet og evne til samarbeid vil bli vektlagt.  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.   Ansettelse skjer på betingelse av at det blir levert politiattest før tiltredelse.  Attesten skal leveres når du får tilbud om ansettelse.    Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker vil kunne bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jfr. Offentleglova § 25.   Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via  Jobb Norge vil bli tatt i betraktning.  Det er viktig at du tar deg tid til å registrere CV’en din i programmet. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til:  Rektor Trond-Arvid Isaksen, tlf.: 41613428 eller oppvekstleder Willy Aas, telefon tlf.: 91696556.
Ibestad kommune Ibestad, Norge
10/08/2018
SØKNADSFRIST: 23.08.2018 Ibestad kommune har ledig fast 100 % stilling som lærer/spesialpedagog ved Ibestad skole. Tiltredelse snarest.  Ibestad skole består i dag av 1-10 trinns grunnskole med ca. 90 elever, musikk- og kulturskole, samt voksenopplæring. VO har opplæring av voksne flerspråklige elever. Ibestad skole er en helt ny skole der barnetrinn, ungdomstrinn og kulturskole er samlet under samme tak. Skolen er direkte tilknyttet kulturhuset og har tilgang til kultursal, bibliotek, svømmehall og idrettshall.  Skolens sosiale læringsprogram er «Mitt Valg». Skolen har utarbeidet en plan for det psykososiale arbeidet ved skolen, samt handlingsplan for forebygging og håndtering av krenkende atferd.  Den som tilsettes må være forberedt på å undervise i alle fag i grunnskolen. Hovedoppgave er på spesialpedagogiske tiltak. Det er en fordel med erfaring fra undervisning med flerspråklige elever. Det er ønskelig med musikk og/eller spansk.  Kvalifikasjoner for stillingen: Lærer med godkjent allmennlærerutdanning og minimum 60 studiepoeng spesialpedagogikk. Søkere med fordypning innenfor autismespekteret, ADHD, impressive språkforstyrrelser og/eller atferdsproblematikk vil bli prioritert. Vi ønsker deg som: er engasjert og interessert i arbeid med barn og ungdom med spesielle behov er ansvarsbevisst, engasjert og har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner er en tydelig voksen og en god rollemodell med erfaring fra veiledning av barn jobber godt og strukturert selvstendig og i team  Minoritetsspråklige søkere må ha fullført og bestått norskprøve nivå A 2. Dette kravet kan fravikes hvis søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.  Personlig egnethet vil bli vektlagt.  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.  Lønn etter tariff.  Ansettelse skjer på betingelse av at det blir levert politiattest før tiltredelse. Attesten skal leveres når du får tilbud om ansettelse.  Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via Jobb Norge vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å registrere CV’en din i programmet.  Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til:   Rektor Trond-Arvid Isaksen, tlf.: 41613428 eller oppvekstleder Willy Aas, telefon tlf.: 91696556.  Søknadsfrist: 23. august 2018.
Ibestad kommune Ibestad, Norge
05/08/2018
SØKNADSFRIST: 19.08.2018 I seksjon for Helse- sosial og omsorg (HSO) er det ledig en fast 100 % stilling som fagleder/sykepleier.    Arbeidssted vil være på Ibestad sykehjem.  Dagtid 37,5 timers uke. For uten å ivareta sykepleiefaglige oppgaver skal du bl.a. sørge for et aktivt læringsmiljø og faglig utvikling i avdelingen. Du vil utgjøre en del av sykehjemmets faglige ledelse og samarbeide tett med enhetsleder.   Kvalifikasjonskrav: Du må ha autorisasjon som sykepleier, samt relevant praksis fra kommunal pleie/omsorgstjeneste. Veiledningskompetanse vil vektlegges. Personlig egnethet for stillingen vil også bli vektlagt.  Herunder ønsker vi at du er innovativ i forhold til utvikling av fagområdet og tjenesten.  At du har samhandlingskompetanse og har evne til å arbeide systematisk og skape struktur ser vi som en fordel.  Du må også ha interesse for pasientgruppen.   Annet: Lønn etter avtale og kvalifikasjoner. Sykepleiere tilbys et brutto rekrutteringstillegg på 50.000 kr (skattepliktig). Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.  Vitnemål og attester vil bli etterspurt ved behov. Ibestad kommune kan dekke deler av flytteutgiftene, jfr. internt flyttereglement. God pensjonsordning Ansettelse skjer på betingelse av at det blir levert politiattest før tiltredelse.  Attesten skal leveres når du får tilbud om ansettelse.    Ibestad kommune benytter  elektronisk søknadsprosess .  Dette betyr at kun søknader sendt via denne siden vil bli tatt i betraktning.  Det er viktig at du tar deg tid til å registrere din CV i programmet. Nærmere opplysninger om stillingen, får du ved å henvende deg til: Ibestad kommune v/ enhetssleder Hilde Danielsen tlf: 46 86 03 57  eller HSO-leder Anita Dahl Solbakken, tlf: 90 96 69 23  
Ibestad kommune Ibestad, Norge