Ibestad kommune

Ibestad er en øykommune i Sør-Troms som har i underkant av 1400 innbyggere fordelt på øyene Andørja og Rolla. Øyene er bundet sammen med en undersjøisk tunell.  Vi har også fastlandsforbindelse til Troms innland via bru over Mjøsundet.  I tillegg har vi fergeforbindelse til Harstad, og hurtigbåtforbindelse til Harstad, Finnsnes og Tromsø.

Vi har et allsidig næringsliv med hovedvekt på fiskeri/havbruk, industri, forretningsdrift, samt et godt utbygd offentlig velferdstilbud med full barnehagedekning og SFO til alle elever i småskolen.

Kommunen har utallige vann for fiske og rekreasjon samt et enestående terreng for unike fjell- og friluftsaktiviteter hele året.

23/09/2020
SØKNADSFRIST: 11.10.2020 Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, med både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter? Vil du være med å bygge opp en tjeneste som er innovativ og har sterkt fokus på samhandling?  Mer om stillingen Hjemmetjenesten: Hjemmetjenesten Ibestad har fått større ansvarsområde med omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns tjenester. Vi har i den forbindelse ledig: Sykepleier 100 % - Todelt turnus med langvakter, for tiden arbeid hver 4. helg. Målet for tjenesten er: Gi god og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Ibestad kommune har organisert omsorgstjenesten slik at bruker så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull...
Ibestad kommune Ibestad, Norge
23/09/2020
SØKNADSFRIST: 11.10.2020 Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, med både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter? Vil du være med å bygge opp en tjeneste som er innovativ og har sterkt fokus på samhandling?  Flere stillinger ledig Egen natt-tjeneste: Ibestad kommune har nylig opprettet en egen natt-tjeneste i HSO (Helse og omsorg). Natt-tjenesten server Ibestad sykehjem med to avdelinger, omsorgsboliger med heldøgns omsorg og andre brukere av hjemmetjenesten. Det er sykepleier på vakt alle netter. I denne forbindelse søker vi etter: Helsefagarbeider 71 % - Natt. Helsefagarbeider 67% - Natt Helsefagarbeider 38 % - Natt.   Hjemmetjenesten: Hjemmetjenesten Ibestad har fått større ansvarsområde med omsorgsboliger...
Ibestad kommune Ibestad, Norge