Ibestad kommune

Ibestad er en øykommune i Sør-Troms med vel 1400 innbyggere fordelt på øyene Andørja og Rolla. Øyene er bundet sammen med en undersjøisk tunell. Vi har også fastlandsforbindelse til Troms innland via bru over Mjøsundet. I tillegg har vi fergeforbindelse til Harstad, og hurtigbåtforbindelse til Harstad, Finnsnes og Tromsø.

Vi har et allsidig næringsliv med hovedvekt på fiskeri/havbruk, industri, forretningsdrift, samt et godt utbygd offentlig velferdstilbud med full barnehagedekning og SFO til alle elever i småskolen.

Kommunen har utallige vann for fiske og rekreasjon samt et enestående terreng for unike fjell- og friluftsaktiviteter hele året. I Ibestad kommune arrangeres årlig Tour de Andørja som i den senere tid har skapt nye store arrangementer med stor suksess, se www.letour.no

14/12/2018
SØKNDSFRIST: 06.01.2019 Ibestad kommune har ledig en 100 % kommunal fastlegestilling med tiltredelse snarest. Ibestad kommune er med i legesamarbeidet Astafjordlegen, som er et samarbeid med legekontorene i to andre kommuner.  Astafjordlegen er under etablering og med forbehold om politiske vedtak i kommunene iverksettes Astafjordlegen fra og med 1. februar 2019.  Tilsettingen vil være i Astafjordlegen med arbeidssted Ibestad kommune.    Stillingen inngår i interkommunal legevaktsamarbeid sammen med 4 andre kommuner, med krav om deltakelse fra Ibestad ca. hver 18. dag.  Legevakta ligger på Setermoen og fungerer også som støttefunksjon, samt faglig oppdatering og sosialt forum for leger i Ibestad kommune.   Ibestad kommune er svært fleksibel i forhold til ønsker og behov for den som får tilbud om stillingen og vi er villig til å strekke oss langt for rett person.   Stillingen gir spennende og faglige utfordringer og det gis mulighet til å delta i utformingen av legetjenesten.   Dersom du er nyutdannet lege, dersom du har planer om å ta spesialistutdanning, eller dersom du allerede har spesialistutdanning er du velkommen til å søke. Søker må ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.  Den som tilsettes må ha norsk autorisasjon som lege. Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via  Jobb Norge vil bli tatt i betraktning.  Det er viktig at du tar deg tid til å registrere CV’en din i programmet. For spørsmål om stillingen kan du kontakte: Ibestad kommune v/ leder HSO Anita Dahl Solbakken tlf: 90 96 69 23  eller ass. rådmann/personalsjef Roald Pedersen tlf: 90 62 62 72 Ibestad kommune har tlf: 77 09 90 00   Ibestad facebook
Ibestad kommune Ibestad, Norge
12/12/2018
SØKNADSFRIST: 02.01.2018 NAV Ibestad har 3 medarbeidere og betjener kommunens ca. 1380 innbyggere.  Vi har ledig 100 % kommunal stilling som veileder fra 01.02.19. Ansvarsområde og arbeidsoppgaver:  Bistå brukere med å skaffe arbeid, beholde arbeid og øke deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Kontakt med arbeidsgivere, tiltaksarrangører og andre samarbeidsparter. Saksbehandling etter gjeldende lovverk og brukerrettet oppfølging i vår datasystemer. Kvalifikasjoner: - Minimum treårig relevant utdanning fra høgskole og/eller universitet. - Lang relevant arbeidserfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver kan kompensere for utdanningskrav. - God og relevant erfaring fra saksbehandling, veiledning og oppfølging av personer i omstilling er en fordel. - Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter. - God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. - God kompetanse og forståelse for bruk av IKT som arbeidsverktøy. Vi legger vekt på at du - har god evne til å få kontakt med brukere i en vanskelig livssituasjon og ha tett dialog med brukere over tid. - har interesse for og evne til å motivere og engasjere mennesker i omstilling. - har høy arbeidskapasitet og evne til å jobbe målrettet Personlig egnethet tillegges stor vekt og endringer av arbeidsoppgaver må påregnes. Vi tilbyr Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde. Aktivt og engasjert arbeidsmiljø. Lønn i kommunalt regulativ etter avtale. Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via  Jobb Norge  vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å registrere CV’en din i programmet. Nærmere opplysninger  om stillingen kan rettes til leder Eli Skog, tlf. 91694521. ibestad facebook
Ibestad kommune Ibestad, Norge
30/11/2018
SØKNADSFRIST: 16.12.2018 Det er ledig en fast 100 % stilling som lønnskonsulent i Ibestad kommune.  Stillingen er ledig fra 1. april 2019. Den ledige stillingen har oppgaver primært knyttet til fagområdet lønn, og har ansvar for kjøring og utbetaling av lønn til alle ansatte i Ibestad kommune. Arbeidshverdagen vil bestå av varierte oppgaver knyttet til registrering, kontroll, refusjon og oppfølging, avsetning og utbetaling av forskudds- og påleggstrekk, overføring av pensjon til pensjonskasser, innbetaling til trekkmyndigheter, rapportering til skatteetat, avstemming av relaterte balanse- og resultatkonti mm. Andre relevante arbeidsoppgaver vil kunne bli pålagt. Arbeidet er varierende og du vil være med på forme og utvikle din egen arbeidsplass. Den som tilsettes må bistå kommunens servicetorg når det er aktuelt. Vi søker  en utadvendt person som trives i en hektisk hverdag.  Du har utdanning på høgskolenivå eller tilsvarende innen fagområder som økonomi, regnskap, administrasjon. Kompetanse og erfaring knyttet til lønnsarbeid og aktuelt lov- og avtaleverk er sentralt.  Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og digital kompetanse er en forutsetning.  Du er fleksibel og løsningsorientert i forhold til oppgaver og har motivasjon til å tilegne deg nye kunnskaper.  Du liker å arbeide i team med fokus på kompetansedeling.   Vi tilbyr en spennende stilling hvor du får god innsikt i kommunens virksomhet, utviklingsmuligheter, godt sosialt miljø, fleksitidsordning, offentlig pensjonsordning og lønn etter tariff.  Personlig egnethet vil bli vektlagt.  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via Jobb Norge  vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å registrere CV’en din i programmet. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til: Assisterende rådmann/personalsjef Roald Pedersen, tlf: 90 62 62 72.
Ibestad kommune Ibestad, Norge
30/11/2018
SØKNADSFRIST: 16.12.2018 Det er ledig en fast 100 % stilling som personalkonsulent i Ibestad kommune.  Stillingen er ledig fra 1. februar 2019.  Sentrale arbeidsoppgaver er bl.a. saksbehandling innen fagområdet personal. Rådgivning, opplæring og bistand til ledere i personalarbeid og lønnspolitikk. Være kommunens kontaktperson innenfor pensjoner og personalforsikringer. Samt andre relevante oppgaver relatert til lønns- og personalarbeid, og vederlagsberegning for sykehjem.  Det er en fordel å ha kjennskap til gjeldende lov- og avtaleverk innen arbeidsområdene. Tilleggsoppgaver innenfor personalkonsulentens arbeidsområde relatert til seksjon for helse, sosial og omsorg (HSO). Det er flere ulike arbeidsoppgaver innenfor enhetene sykehjem, hjemmetjenesten og miljøarbeidertjenesten. Arbeidet er varierende og du vil være med på forme og utvikle din egen arbeidsplass. Den som tilsettes må bistå kommunens servicetorg når det er aktuelt. Vi søker  en utadvendt person som trives i en hektisk hverdag. Du har relevant utdanning på høgskolenivå eller tilsvarende, og dersom du har erfaring innenfor personalforvaltning vil dette være en fordel. Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og du er en erfaren bruker av IKT-verktøy og har evne til å lære deg nye systemer.  Du er fleksibel og løsningsorientert i forhold til oppgaver og har motivasjon til å tilegne deg nye kunnskaper. Du liker å arbeide i team med fokus på kompetansedeling. Vi tilbyr en spennende stilling hvor du får god innsikt i kommunens virksomhet, utviklingsmuligheter, godt sosialt miljø, fleksitidsordning, offentlig pensjonsordning og lønn etter tariff. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via  Jobb Norge  vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å registrere CV’en din i programmet. Nærmere opplysninger om stillingen  får du ved henvendelse til:Assisterende rådmann/personalsjef Roald Pedersen, tlf: 90 62 62 72.
Ibestad kommune Ibestad, Norge