Ibestad kommune

Ibestad er en øykommune i Sør-Troms med vel 1400 innbyggere fordelt på øyene Andørja og Rolla. Øyene er bundet sammen med en undersjøisk tunell. Vi har også fastlandsforbindelse til Troms innland via bru over Mjøsundet. I tillegg har vi fergeforbindelse til Harstad, og hurtigbåtforbindelse til Harstad, Finnsnes og Tromsø.

Vi har et allsidig næringsliv med hovedvekt på fiskeri/havbruk, industri, forretningsdrift, samt et godt utbygd offentlig velferdstilbud med full barnehagedekning og SFO til alle elever i småskolen.

Kommunen har utallige vann for fiske og rekreasjon samt et enestående terreng for unike fjell- og friluftsaktiviteter hele året. I Ibestad kommune arrangeres årlig Tour de Andørja som i den senere tid har skapt nye store arrangementer med stor suksess, se www.letour.no

29/01/2019
SØKNADSFRIST: 17.02.2019 I seksjon for Helse- sosial og omsorg (HSO) er det ledig en fast 50 % stilling som psykiatrisk sykepleier/sykepleier. Du vil legge til rette for utredning og behandling av mennesker med en rus- og eller psykisk lidelse. Være med å bidra til økt kompetanse og utvikling innenfor fagfeltet. Forebygging arbeid vektlegges. Kvalifikasjonskrav: Helsefaglig bakgrunn med autorisasjon som sykepleier. Praksis fra kommunal pleie/omsorgstjeneste er ønskelig. Godkjent politiattest. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Annet: Lønn etter tariff. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vitnemål og attester vil bli etterspurt ved behov. Ibestad kommune kan dekke deler av flytteutgiftene, jfr. internt flyttereglement. God pensjonsordning.  Krav til språkkunnskaper Det stilles krav om minimum Norskprøve 2 for minoritetsspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Politiattest Det gjøres oppmerksom på at ansettelse skjer på betingelse av at det blir levert politiattest før tiltredelse. Attesten skal leveres når en får tilbud om ansettelse. Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via  Jobb Norge  vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å registrere din CV i programmet. Nærmere opplysninger om stillingene, får du ved å henvende deg til: Ibestad kommune v/ HSO-leder Anita Dahl Solbakken, tlf: 909 66 923. Miljøarbeidertjenesten v/enhetsleder Kirstin Wiik-Johansen, tlf: 951 04 425.
Ibestad kommune Ibestad, Norge
29/01/2019
SØKNADSFRIST: 17.02.2019 I seksjon for Helse- sosial og omsorg (HSO) er det ledig en fast 60 % stilling som fagleder for aktivitetssenter for hjemmeboende demente. Tjenesten sitt hovedmål er å bidra til at brukerne kan bo lengst mulig i eget hjem, og at brukerne skal oppleve mestring, trygghet og trivsel samt avlaste pårørende. Kvalifikasjonskrav: Helsefaglig bakgrunn med fagbrev. Praksis fra kommunal pleie/omsorgstjeneste er ønskelig. Godkjent politiattest. Personlig egnethet vil bli vektlagt.  Annet: Lønn etter tariff. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vitnemål og attester vil bli etterspurt ved behov. Ibestad kommune kan dekke deler av flytteutgiftene, jfr. internt flyttereglement. God pensjonsordning. Krav til språkkunnskaper Det stilles krav om minimum Norskprøve 2 for minoritetsspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Politiattest Det gjøres oppmerksom på at ansettelse skjer på betingelse av at det blir levert politiattest før tiltredelse. Attesten skal leveres når en får tilbud om ansettelse. Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via  Jobb Norge  vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å registrere din CV i programmet. Nærmere opplysninger om stillingene, får du ved å henvende deg til: Ibestad kommune v/ HSO-leder Anita Dahl Solbakken, tlf: 909 66 923. Sykehjemmet v/enhetsleder Hilde Danielsen, tlf 468 60 357.
Ibestad kommune Ibestad, Norge
29/01/2019
SØKNADSFRIST: 17.02.2019 I seksjon for Helse- sosial og omsorg (HSO) er det ledig en fast 80 % stilling som frisklivskoordinator. Frisklivskoordinator skal planlegge å forebygge folkehelsearbeid i kommunen. En viktig del av frisklivsarbeid er å påvirke valgene til enkeltmennesker gjennom å informere, tilføre kunnskap, påvirke holdninger og tilrettelegge slik at enkeltmennesker gis mulighet til å ivareta egen helse.  Kvalifikasjonskrav: Helsefaglig bakgrunn på universitetsnivå. Praksis fra kommunal pleie/omsorgstjeneste er ønskelig. Godkjent politiattest. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Annet: Lønn etter tariff. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vitnemål og attester vil bli etterspurt ved behov. Ibestad kommune kan dekke deler av flytteutgiftene, jfr. internt flyttereglement. God pensjonsordning. Krav til språkkunnskaper Det stilles krav om minimum Norskprøve 2 for minoritetsspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Politiattest Det gjøres oppmerksom på at ansettelse skjer på betingelse av at det blir levert politiattest før tiltredelse. Attesten skal leveres når en får tilbud om ansettelse. Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via  Jobb Norge  vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å registrere din CV i programmet. Nærmere opplysninger om stillingene, får du ved å henvende deg til: Ibestad kommune v/ HSO-leder Anita Dahl Solbakken, tlf: 90966923.
Ibestad kommune Ibestad, Norge
23/01/2019
SØKNADSFRIST: 01.06.2019 FERIEVIKARER 2019 I forbindelse med avviklingen av årets sommerferie, trenger vi kvalifiserte vikarer i alle våre helse- og omsorgsenheter. Vår ferieavvikling skal skje i perioden uke 25 – 33. Som søker må du angi eksakt i hvilket tidsrom du ønsker jobbe. Angi også prioritert område du vil jobbe på. HSO-TJENESTEN Det søkes om sommervikarer til turnusarbeid /helgevakter på følgende arbeidsområder: Ibestad sykehjem: (3-delt turnus med vakter dag, aften, natt, hverdager og helger) Hjemmesykepleien: (3-delt turnus og langvakter) Miljøarbeidertjenesten: (2 – delt turnus, lang vakter og døgnvakter/ medlever og helg) Hjemmehjelp: (renhold, dagtid uten helgevakter) Kjøkkentjeneste, Ibestad sykehjem: (dagvakter + helgevakter) Personlig assistentordning: (ikke helgevakt) Helsesekretær: (dagvakter/ikke helgevakter) IBESTAD BOFELLESSKAP Ibestad bofellesskap yter omsorg for enslige mindreårige flyktninger i alderen 13 – 20 år. Ungdommene bor i bofellesskap og i selvstendige leiligheter. Det ytes døgnkontinuerlig omsorg for ungdommene. Det søkes om sommervikarer til flere ulike turnusordninger: Todelt turnus med vakter dag og aften og helg Langvakter med arbeid dag og aften/natt og helg Døgnvakter/medlever og helg Bofellesskapet disponerer egne biler. KVALIFIKASJONSKRAV FOR ALLE STILLINGENE: Utdanning/praksis innenfor helse og sosial. Førerkort klasse B (Hjemmetjeneste og bofelleskap). Relevant erfaring er ønskelig. Krav til språkkunnskaper Det stilles krav om minimum Norskprøve 2 for minoritetsspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Politiattest Det gjøres oppmerksom på at ansettelse skjer på betingelse av at det blir levert politiattest før tiltredelse. Attesten skal leveres når en får tilbud om ansettelse. Personlige egenskaper Kommunen som arbeidsgiver vektlegger god etisk praksis, både i arbeid med brukere og i samarbeid med kolleger Pålitelighet, punktlighet, fleksibilitet og serviceinnstilling God samarbeidsevner med kollegaer og beboere/brukere Beherske norsk skriftlig og muntlig Personlig egnethet vil bli vektlagt Nærmere opplysninger ved: HSO HSO-leder Anita Dahl Solbakken Tlf 909 66 923 Avdelingsleder for hjemmetjenesten Anne Nordhaug Tlf 482 10 721 Avdelingsleder sykehjemmet Hilde Danielsen Tlf 468 60 357 Avdelingsleder miljøarbeidertjenesten Kirstin Johansen Tlf 909 12 988 Bofellesskapet: Enhetsleder Aina Brox Mathisen Tlf 940 59 960 Felles for alle stillinger: Ansettelse i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Søknad med CV, referanse og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes Ibestad kommune, Kopparvika 7, 9450 HAMNVIK eller på e-post til:  postmottak@ibestad.kommune.no  
Ibestad kommune Ibestad, Norge