Ibestad kommune

Ibestad er en øykommune i Sør-Troms med vel 1400 innbyggere fordelt på øyene Andørja og Rolla. Øyene er bundet sammen med en undersjøisk tunell. Vi har også fastlandsforbindelse til Troms innland via bru over Mjøsundet. I tillegg har vi fergeforbindelse til Harstad, og hurtigbåtforbindelse til Harstad, Finnsnes og Tromsø.

Vi har et allsidig næringsliv med hovedvekt på fiskeri/havbruk, industri, forretningsdrift, samt et godt utbygd offentlig velferdstilbud med full barnehagedekning og SFO til alle elever i småskolen.

Kommunen har utallige vann for fiske og rekreasjon samt et enestående terreng for unike fjell- og friluftsaktiviteter hele året. I Ibestad kommune arrangeres årlig Tour de Andørja som i den senere tid har skapt nye store arrangementer med stor suksess, se www.letour.no

24/06/2019
SØKNADSFRIST: 14.07.2019 Om stillingen Ved seksjon for Plan- næring og utvikling, teknisk drift er det ledig et års 100 % vikariat som prosjektleder med mulighet for forlengelse eller fast ansettelse. Stillingen kan tiltredes etter sommerferien, eller etter avtale.  Arbeidsoppgaver Stillingens hovedoppgaver blir å følge opp kommunens investeringsprosjekter innen kommunalteknikk samt bygg- og utredningsarbeid innenfor samme fagfelt, samt planarbeid. Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen. Kvalifikasjonskrav Søkere kan ha ulik utdannelsesbakgrunn, ingeniørhøyskole, teknisk fagskole, annen høyskole eller universitetsutdanning. Søkere med ingeniørutdannelse vil bli foretrukket, men søkere med annen bakgrunn vil kunne bli vurdert. Det forutsettes god gjennomføringsevne for å følge opp de prosjekter kommunestyret har vedtatt. Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, du er en erfaren bruker av IKT-verktøy og har evne til å lære deg nye systemer. Personlige egenskaper vektlegges. Annet Lønn etter avtale. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren vil kunne bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jfr. Offentleglova § 25. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via Jobb Norge vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å registrere CV’en din i programmet. Spørsmål om stillingen Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til Ibestad kommune v/leder plan- næring og utvikling Trond Hanssen, tlf: 917 36 167 Ibestad kommune har tlf: 77 09 90 00.
Ibestad kommune Ibestad, Norge
24/06/2019
SØKNADSFRIST: 07.07.2019 Enhetsleder teknisk drift, PNU Ved seksjon for Plan- næring og utvikling, teknisk drift er det ledig en 100 % fast stilling som enhetsleder. Stillingens arbeidsoppgaver er varierte, men vil ha spesielt fokus på å lede samt tilrettelegge nødvendige vedlikeholdsoppgaver innenfor følgende områder: Generell teknisk drift, kommunalt vannverk, renovasjon, avløp, park- og grøntareal, kommunale veier, kommunale bygg samt havner og gatelys. Stillingen vil ha personalansvar for kommunens vedlikeholdsarbeidere og renholdere. Du vil i stillingen ha stor publikumskontakt i tillegg til kontakt med private næringsaktører som haroppdrag i kommunen. Øvrige arbeidsoppgaver innen enheten må også påregnes. Vi ønsker søkere med relevant høyskole og minimum 5 års erfaring i eget fagfelt. Erfaring innenfor bygg, mekaniske eller tekniske fag er en fordel, samt erfaring med lederansvar. Personlige egenskaper vektlegges. Lønn etter tariff. Stillingen kan tiltredes umiddelbart, eller etter avtale. Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via Jobb Norge vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å registrere CV’en din i programmet. Nærmere opplysinger om stillingen, får du ved å henvende deg til: Ibestad kommune v/leder plan- næring og utvikling Trond Hanssen. Ibestad kommune har tlf: 77 09 90 00. Søknadsfrist 7. juli 2019.
Ibestad kommune Ibestad, Norge
07/06/2019
SØKNADSFRIST: 30.06.2019 I seksjon for Helse- sosial og omsorg (HSO) er det ledig en fast 100 % stilling som sykepleier fra 01.08.19. Arbeidssted vil være Ibestad sykehjem. Stillingen inngår i turnus. Kvalifikasjonskrav: - Autorisasjon som sykepleier. - Praksis fra kommunal pleie/omsorgstjeneste er ønskelig. - Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper. Annet: - Lønn etter avtale og kvalifikasjoner. - Sykepleiere tilbys et brutto rekrutteringstillegg på 50.000 kr. - Det jobbes med mulighet for å jobbe langvakter i helgene, med påfølgende friperiode for de som ønsker det. - Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. - Vitnemål og attester vil bli etterspurt ved behov. - Ibestad kommune kan dekke deler av flytteutgiftene, jfr. internt flyttereglement. - God pensjonsordning. Det gjøres oppmerksom på at ansettelse skjer på betingelse av at det blir levert politiattest før tiltredelse. Attesten skal leveres når en får tilbud om ansettelse. Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via JobbNorge vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å registrere din CV i programmet. Nærmere opplysninger om stillingen, får du ved å henvende deg til: Ibestad kommune v/ enhetsleder Hilde Danielsen, tlf: 468 60 357 eller HSO-leder Anita Dahl Solbakken, tlf: 909 66 923. Ibestad kommune har tlf: 77 09 90 00. Søknadsfrist 30.06-2019
Ibestad kommune Ibestad, Norge