Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3500 ansatte. Vil du være med å utvikle Rogaland sammen med flinke og engasjerte kollegaer?

Sammen utvikler vi ett godt Rogaland!

22/02/2019
SØKNADSFRIST: 10.03.2019 Om skolen:     Sandnes videregående skole ligger ved Giskehallen og idrettsparken i gangavstand vest for Sandnes sentrum. Sandnes videregående skole er en stor og attraktiv skole med 1020 elevplasser, alle innen utdanningsprogram for studiespesialisering og utdanningsprogram for idrettsfag. Skolen har ca 115 ansatte. Skolen startet i 2016 opp tilbud med forskerklasser innen realfag.       Om stillingen som avdelingsleder:     Ved Sandnes videregående skole er det fra 1. mai 2019 ledig stilling som avdelingsleder med ansvar for realfagsavdelingen og fagansvar i matematikk og naturfag. Til avdelingen er det knyttet ca. 26 lærere, der to ledere har personalansvar for ca. halvparten hver.     Skolen søker en utviklingsorientert leder som har en sterk faglig forankring i avdelingens fagområde. Aktuelle søkere må kunne lede i samsvar med fylkeskommunale målsetninger og retningslinjer og skolens satsingsområder både faglig og pedagogisk. Den som tilsettes må kunne ta et helhetlig ansvar for skoleutvikling og personalledelse. Stillingen inngår i et samlet lederteam på 8 personer. Ledelsesressursen utgjør 70% og aktuelle søkere må kunne undervise innen avdelingens fagtilbud (ca 30% undervisning).     Skolen vil vektlegge egenskaper som fremmer dialog. Lederutdanning, ledererfaring og egnethet vil bli vurdert i en helhet sammen med solid faglig kompetanse og evt. annen relevant erfaring.         Arbeidsoppgaver   Ledelse av avdeling for realfag og fagutvikling innen programområdet realfag, ca 70%   Personalansvar, økonomisk ansvar og pedagogisk ledelse av avdelingen   Undervisning i aktuelle fag i avdelingen, ca 30%   Faglig-pedagogisk ledelse av aktuelle fag knyttet til avdelingen   Deltakelse i fagnettverk og samarbeid med andre skoler i regionen   Aktuelle stabsoppgaver - avhengig av søkers erfaring og kompetanse (eksempelvis elevinntak, timeplanarbeid, eksamen, oppgaver innen vitnemål/dokumentasjon, trinnledelse m.m.).       Kvalifikasjonskrav:   Godkjent fagkompetanse i de fagene som det skal undervises i, helst med utdanning på hovedfags-/mastergradsnivå   Godkjent praktisk pedagogisk utdanning (PPU)   Godkjent politiattest         Vi ønsker at søkere har/er:   Ledererfaring/lederkompetanse Relevant erfaring fra skole eller annen opplæringsinstitusjon   Engasjement for elevene   Utviklingsorientert med et sterkt faglig og pedagogisk engasjement   Egnethet for stillingen - mht. tydelig ledelse og formidlingsevne   Gode kommunikative ferdigheter   Gode samarbeidsevner   Gode relasjonelle ferdigheter   God IKT-kompetanse og helst erfaring i bruk av skolefaglig programvare (som for eksempel SATS, Novaschem og Blokkvalg)      Vi inviterer søkere til en stor skole med:   Utfordrende, spennende og varierte oppgaver   God elevsøkning og elever som trives på skolen og som verdsetter sine lærere   Høy aktivitet innen ekskursjoner og internasjonalt skolesamarbeid   Dyktige og trivelige kollegaer i et tverrfaglig arbeidsmiljø   Gode muligheter for faglig utvikling i samarbeid med gode kollegaer   Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende tariffavtale og etter nærmere avtale     Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Det er ønskelig med tiltredelse 1. mai eller etter avtale.     Kontaktpersoner for stillingen:      Rektor: Helge Ledaal    E-post:  helge.ledaal@skole.rogfk.no  Tlf: 51923401 / 99259538       Fungerende rektor/ avdelingsleder for norsk: Erin Salvesen    E-post:  erin.salvesen@skole.rogfk.no  Tlf: 51923405 / 95223047      Søknadsfrist:  søndag 10. mars 2019.      Velkommen til Sandnes videregående skole!  
Rogaland fylkeskommune Sandnes, Norge