Rennebu kommune

Rennebu kommune er en trivelig innlandskommune som ligger i Sør- Trøndelag, 8 mil sør for Trondheim. Kommunesenteret Berkåk ligger ved elva Orkla, E6 og Dovrebanen. Vi har gode oppvekstvilkår med utviklingsorienterte barnehager og skoler, flotte boområder, god eldreomsorg og mange muligheter for etablering av arbeidsplasser. Vi deler gjerne våre naturherligheter med deg - både sommer og vinter! Har du tro på framtida og lyst til å skape noe sammen med oss, ønsker vi velkommen til Rennebu! 

17/06/2019
SØKNADSFRIST: Snarest og senest 04.08.2019 Spennende og utfordrende stilling som leder av enhet for helse og omsorg. Kommunen er inne i en omstillingsfase som på sikt kan medføre noe justering av organiseringen. Vi er også i gang med planlegging av nybygg innen tjenesteområdet. Enhetslederen vil få en sentral rolle i dette arbeidet. Hovedarbeidsområder Enhetslederens hovedoppgave er, sammen med ledere og medarbeidere, å videreutvikle og sikre en helhetlig og kostnadseffektiv helse- og omsorgstjeneste til innbyggerne. Strategisk planarbeid blir viktig for å møte dagens og framtidens utfordringer innen området. Stillingen har rådmannen som nærmeste overordnede og inngår i rådmannens ledergruppe. Ønskede kvalifikasjoner Vi ønsker en leder som: - har relevant høyere utdanning med god kompetanse innen ledelse, økonomi og administrasjon - har gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig - har endringskompetanse med fokus på gode prosesser for å nå mål - er løsnings- og utviklingsorientert - har erfaring med økonomistyring og administrasjon   Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se https://www.rennebu.kommune.no/innhold/politikk-og-administrasjon/vare-nokkelverdier/   Vi tilbyr En spennende jobb med mange utviklingsmuligheter i en omstillingsfase Lønn etter avtaleverk  God pensjons- og forsikringsordning Hjelp til å skaffe bolig Ta gjerne kontakt konfidensielt med vår rådgiver Ketil Selven, tlf. 907 56 180 – ketil@selvenconsult.no Søknadsfrist: 04.08.2019 
Rennebu kommune Rennebu, Norge
17/06/2019
SØKNADSFRIST: Snarest og senest 04.08.2019 Spennende og utfordrende 100% fast stilling som avdelingsleder/ingeniør, ved avdeling for teknisk drift. Beskrivelse av arbeidssted Ut over avdelingsleder er avdelingen bemannet med en ingeniør, en merkantil stilling, seks driftsoperatører/ håndverkere/maskinførere hvorav den ene fungerer som formann. Avdelingen har også et vaktmesterkorps med fire vaktmestere og en renholdsleder. Kommunen er inne i en omstillingsfase som på sikt kan medføre noe justering av arbeidsoppgaver og organisering. Hovedarbeidsområder Teknisk drift har ansvar for kommunale bygg og anlegg, kommunale veier og bruer og kommunale vann- og avløpsanlegg. Andre oppgaver kan også bli tillagt enheten i forbindelse med administrativ omorganisering. Som avdelingsleder hos oss vil du lede et team med ansvar for drift og videreutvikling av ansvarsområdene. Arbeidsoppgavene vil bl.a være planlegging, utarbeidelse av kostnadsoverslag og konkurransegrunnlag, gjennomføre søknadsprosesser, byggeledelse og rapportering i forbindelse med gjennomføring av investeringer. Oppgaver blir fordelt på enheten etter kapasitet og kompetanse. Ønskede kvalifikasjoner - Utdanning som ingeniør på universitets- og/eller høyskolenivå med kompetanse innenfor ett eller flere av fagområdene: bygg/anlegg, kommunalteknikk, vei, vann og avløp. - God kunnskap om IKT som verktøy for planlegging, styring og kommunikasjon. - Kjennskap til relevant lovverk og offentlig forvaltning - Førerkort min. kl. B - Gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig. - Dokumentert relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning. Vi ønsker at du har utdanning og arbeidserfaring innenfor ett eller flere av fagområdene. Fordel med erfaring fra offentlig forvaltning, prosjektoppfølging, byggeledelse og anbudsarbeid. Dokumentert relevant erfaring kan veie opp for manglende utdanning basert på omfang og type. Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se https://www.rennebu.kommune.no/innhold/politikk-og-administrasjon/vare-nokkelverdier/   Vi tilbyr En spennende jobb med mange utviklingsmuligheter i en omstillingsfase Lønn etter avtaleverk  God penjons- og forsikringsordning Hjelp til å skaffe bolig Ta gjerne kontakt konfidensielt med vår rådgiver Ketil Selven, tlf. 907 56 180 – ketil@selvenconsult.no Søknadsfrist 04.08.209 Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Ketil Selven Stillingstittel: Rådgiver Telefon: 907 56 180
Rennebu kommune Rennebu, Norge