Rennebu kommune

Rennebu kommune er en trivelig innlandskommune som ligger i Sør- Trøndelag, 8 mil sør for Trondheim. Kommunesenteret Berkåk ligger ved elva Orkla, E6 og Dovrebanen. Vi har gode oppvekstvilkår med utviklingsorienterte barnehager og skoler, flotte boområder, god eldreomsorg og mange muligheter for etablering av arbeidsplasser. Vi deler gjerne våre naturherligheter med deg - både sommer og vinter! Har du tro på framtida og lyst til å skape noe sammen med oss, ønsker vi velkommen til Rennebu! 

10/12/2018
SØKNADSFRIST: 19.12.2018 Vi søker Helsefagarbeider i 38 % fast stilling fra 01.03.2019 - avlastningsbolig Helsefagarbeider i 20 % fast stilling fra 01.01.2019 - Joveien bofellesskap Helsefagarbeider vikariat 36 % stilling fra 01.01.2019 til 26.04.2019 - avlastningsbolig Helsefagarbeider vikariat 66 % stilling fra d.d - 31.01.2020 - Joveien bofellesskap Beskrivelse av arbeidssted Arbeidssted p.t Joveien, heldøgns omsorgsbolig for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser og avlastningsbolig. Hovedarbeidsområder Tilrettelegging og oppfølging av praktiske gjøremål og aktiviteter. Målrettet miljøarbeid. Daglig bistand og omsorg til mennesker med nedsatte funksjonsevner.  Ønskede kvalifikasjoner Fagbrev som offentlig godkjent helsefagarbeider med norsk autorisasjon Beherske norsk skriftlig og muntlig Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere Erfaring med målrettet miljøarbeid Svømmedyktig Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier   Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving  Lønn etter avtaleverk God forsikringsordning Politiattest Stillingen krever politiattest ikke eldre enn 3 måneder Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.  Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakter Navn: Hanne Kristin Rise Tittel: Leder tjenesten for funksjonshemmede E-post: hanne.rise@rennebu.kommune.no Arbeid: 72402510 
Rennebu kommune Rennebu, Norge
10/12/2018
SØKNADSFRIST: 19.12.2018 53 % fast stilling vernepleier fra 01.02.2019.  98 % vikariat i perioden 01.02.2019 til 01.02.2020.  Turnus med arbeid hver 3. helg for begge stillingene.  Vi søker Vernepleiere i disse to stillingene. Det må presiseres hvilke stillinger du søker på i søknaden. Beskrivelse av arbeidssted Arbeidssted p.t Joveien. Hovedarbeidsområder Tilrettelegging og oppfølging av bruker. Målrettet miljøarbeid. Aktivisering. Ønskede kvalifikasjoner Fortrinnsvis vernepleierutdanning, eller annen 3 årig utdannelse med helse- og sosialfaglig bakgrunn. Beherske norsk skriftlig og muntlig. Evnen til å skape gode relasjoner til medarbeidere, brukere, pårørende og øvrige samarbeidspartnere. Relevant erfaring med målrettet miljøarbeid fra lignende arbeid. Svømmedyktig. Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier   Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving  Lønn etter avtaleverk God pensjons- og forsikringsordning Politiattest Stillingen krever politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.  Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakter Navn: Hanne Kristin Rise Tittel: Leder tjenesten for funksjonshemmede E-post:  hanne.rise@rennebu.kommune.no Arbeid: 72402510 
Rennebu kommune Rennebu, Norge
10/12/2018
SØKNADSFRIST: 19.12.2018 Vikariat i 51,5 % stilling. Beskrivelse av arbeidssted Vikariat ved Rennebu sykehjem avd. kjøkken i perioden 01.01.2019- 10.09.2019 med arbeid i turnus som inkluderer helg. Stillingen videreføres i 44% i perioden 11.09.2019 - 31.12.2019. Rennebu sykehjem, avd kjøkken. Hovedarbeidsområder Tilberedning av mat. Ønskede kvalifikasjoner Kokk med fagbrev, arbeidserfaring og/ eller personlig egnethet kan kompensere for fagutdanning Beherske norsk muntlig og skriftlig Nytenkende og kreativ Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere og øvrige samarbeidspartnere Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier   Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving  Lønn etter avtaleverk God pensjons- og forsikringsordning Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.  Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakter Navn: Roy Arve Sitter Tittel: Fagleder E-post: roy.sitter@rennebu.kommune.no Mobil: 90656782 Arbeid: 72402518 Navn: Malin Wassdahl Tittel: Leder pleie og omsorg E-post: Malin.Wassdahl@rennebu.kommune.no Arbeid: 72402521
Rennebu kommune Rennebu, Norge
10/12/2018
SØKNADSFRIST: 16.12.2018 Vikariat i 100 % stilling ledig i perioden 01.01.2019 - 31.07.2019.  Vikariat i 40 % stilling ledig i perioden 01.03.2019- 31.07.2019.  Beskrivelse av arbeidssted Vonheim barnehage består av fem avdelinger som er fordelt på to avdelinger med barn 1-2 år, en avdeling med barn 2-3 år og to avdelinger med barn 3 - 6 år. Hovedarbeidsområder Pedagogisk arbeid med barn og foreldre Deltakelse i utviklings- og endringsarbeid i barnehagen Ønskede kvalifikasjoner Fagbrev BUA Gjerne erfaring fra arbeid som barne- og ungdomsarbeider Faglig oppdatert og nytenkende Evne til å se den enkelte barns behov og forutsetninger for barnets egen del og i det sosiale fellesskapet. Ha gode samarbeidsevner med barn, foreldre og kolleger. Initiativrik og reflektert Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier   Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving  Lønn etter avtaleverk God pensjons- og forsikringsordning Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.  Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakter Navn: Marta Hage Tittel: Enhetsleder E-post: marta.hage@rennebu.kommune.no Arbeid: 72428190
Rennebu kommune Rennebu, Norge
10/12/2018
SØKNADSFRIST: 16.12.2018 100 % stilling ved Vonheim barnehage i perioden 01.01.2019 - 31.07.2019. Beskrivelse av arbeidssted Vonheim barnehage består av fem avdelinger som er fordelt på to avdelinger med barn 1-2 år, en avdeling med barn 2-3 år og to avdelinger med barn 3 - 6 år. Hovedarbeidsområder Medansvar for å organisere og lede arbeidet på avdeling i samsvar med mål for enheten Bidra i planlegging og utøvelse av det pedagogiske arbeidet i samarbeid med pedagogisk leder Medansvar for veiledning av fagarbeidere og assistenter Medansvar for kontakt og samarbeid med foreldre/foresatte Bistå pedagogisk leder i utviklings- og endringsarbeid på avdelingen Ønskede kvalifikasjoner Godkjent utdanning som barnehagelærer Gjerne erfaring fra arbeid som barnehagelærer Faglig oppdatert og nytenkende Evne til å se den enkelte barns behov og forutsetninger for barnets egen del og i det sosiale fellesskapet. Ha gode samarbeidsevner med barn, foreldre og kolleger Initiativrik og reflektert Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier   Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving  Lønn etter avtaleverk God pensjons- og forsikringsordning Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.  Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakter Navn: Marta Hage Tittel: Enhetsleder E-post: marta.hage@rennebu.kommune.no Arbeid: 72428190
Rennebu kommune Rennebu, Norge