Rennebu kommune

Rennebu kommune er en trivelig innlandskommune som ligger i Sør- Trøndelag, 8 mil sør for Trondheim. Kommunesenteret Berkåk ligger ved elva Orkla, E6 og Dovrebanen. Vi har gode oppvekstvilkår med utviklingsorienterte barnehager og skoler, flotte boområder, god eldreomsorg og mange muligheter for etablering av arbeidsplasser. Vi deler gjerne våre naturherligheter med deg - både sommer og vinter! Har du tro på framtida og lyst til å skape noe sammen med oss, ønsker vi velkommen til Rennebu! 

09/10/2018
SØKNADSFRIST: 22.10.2018 Vi søker - Fast, sykepleier i 80% nattstilling i turnus med arbeid hver 4. helg i Rennebu sykehjem fra 01.11.18 - Vikariat, sykepleier i 100 % i turnus (dag/aften) med arbeid hver 3. helg i perioden 01.11.18 - 31.12.19 i Rennebu sykehjem. - Vikariat, sykepleier i 90% stilling i turnus (dag/aften) med arbeid hver 4. helg i perioden 01.12.2018 -01.12.2019 i hjemmesykepleien. Det vektlegges at søker er fleksibel og kan jobbe både på sykehjemmet og i hjemmesykepleien ut fra behov, men med hovedtilhørighet i den enkelte avdeling. Beskrivelse av arbeidssted Vi vektlegger tett samarbeid mellom sykehjem og hjemmesykepleie for å dekke kompetansebehovet samlet i Rennebu kommune. Rennebu sykehjem har 32 plasser, derav 14 plasser på skjermet enhet.  Hovedarbeidsområder Sykepleiefaglig ansvar Veiledningsansvar for andre yrkesgrupper Tverrfaglig samarbeid Ønskede kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier Beherske norsk skriftlig og muntlig Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere Fleksibel og løsningsorientert Må ha førerkort klasse B, og disponere egen bil ved behov Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier   Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving  Lønn etter avtaleverk God pensjons- og forsikringsordning Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.  Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke  skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakter Navn: Wenche Teigen Tittel: Avdelingsleder hjemmesykepleien E-post: wenche.teigen@rennebu.kommune.no Mobil: 91524137 Arbeid: 72402534 Navn: Annika Haugen Tittel: Avdelingssykepleier E-post: annika.haugen@rennebu.kommune.no Mobil: 90872449 Arbeid: 72402522 Navn: Evy Beate Foss Tittel: Avdelingssykepleier E-post: evy.haug@rennebu.kommune.no Mobil: 97575057 Arbeid: 72402523
Rennebu kommune Rennebu, Norge