Rennebu kommune

Rennebu kommune er en trivelig innlandskommune som ligger i Sør- Trøndelag, 8 mil sør for Trondheim. Kommunesenteret Berkåk ligger ved elva Orkla, E6 og Dovrebanen. Vi har gode oppvekstvilkår med utviklingsorienterte barnehager og skoler, flotte boområder, god eldreomsorg og mange muligheter for etablering av arbeidsplasser. Vi deler gjerne våre naturherligheter med deg - både sommer og vinter! Har du tro på framtida og lyst til å skape noe sammen med oss, ønsker vi velkommen til Rennebu! 

03/07/2020
SØKNADSFRIST: 02.08.2020 Har du lyst til å arbeide med skogbruk, utmark og miljø i Rennebu kommune? En av våre ansatte skal ut i permisjon, og vi søker etter en rådgiver i 100 % stilling som kan styrke vår kompetanse innen skog, utmarksforvaltning og vilt. Stillingen er tilknyttet avdeling for landbruk, skog og miljø i Rennebu kommune med 4 ansatte og er underlagt avdeling for samfunnsutvikling og drift der det er totalt 20 ansatte. Hovedarbeidsområder Hovedarbeidsoppgavene er knytta til saksbehandling og rådgivning innen skogforvaltning, motorferdsel, viltforvaltning, utmarksforvaltning, klima og miljø. Ønskede kvalifikasjoner Relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå Erfaring fra tilsvarende arbeid og kunnskap om saksbehandling etter relevant lovverk Kunnskap om og erfaring med relevante dataverktøy Kjennskap...
Rennebu kommune Rennebu, Norge
23/06/2020
SØKNADSFRIST: 02.08.2020 100% fast stilling. Ledig fra 01.09.2020, tiltredelse etter avtale. Beskrivelse av arbeidssted Rennebu kommune har en tydelig satsing på tidlig innsats ved å tilby forebyggende og koordinerte tjenester på tvers av fagområder. I tråd med nasjonale føringer er helsefremming, forebygging, mestring og rehabilitering sentrale satsinger i tjenestetilbudet til våre innbyggere. Fysio- og ergoterapitjenesten i Rennebu består av to fysioterapeuter, en ergoterapeut og en hjelpemiddeltekniker, og er organisert i helsetjenesten sammen med legetjeneste, helsestasjon, jordmor, psykisk helse- og rusarbeid og to avtalefysioterapeuter. Vi søker nå etter en engasjert fysioterapeut som ønsker å bidra til utvikling av framtidens helsetjenester i Rennebu. Hovedarbeidsområder Habilitering og rehabilitering Fysioterapi i helsestasjon,...
Rennebu kommune Rennebu, Norge