Rennebu kommune

Rennebu kommune er en trivelig innlandskommune som ligger i Sør- Trøndelag, 8 mil sør for Trondheim. Kommunesenteret Berkåk ligger ved elva Orkla, E6 og Dovrebanen. Vi har gode oppvekstvilkår med utviklingsorienterte barnehager og skoler, flotte boområder, god eldreomsorg og mange muligheter for etablering av arbeidsplasser. Vi deler gjerne våre naturherligheter med deg - både sommer og vinter! Har du tro på framtida og lyst til å skape noe sammen med oss, ønsker vi velkommen til Rennebu! 

24/09/2020
SØKNADSFRIST: 01.10.2020 80% vikariat fra 01.12.2020 - 04.10.2021. Stillingen kan eventuelt deles hvis dette viser seg hensiktsmessig. Rennebu kommune satser på gode oppvekstmiljø, og tidlig innsats og helhetlige oppfølgingstilbud for barn, unge og barnefamilier som har behov for det. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med fokus på faglig utvikling Beskrivelse av arbeidssted Helsestasjon-, skolehelse- og flyktningehelsetjenesten er organisert under enhet for helse og omsorg. Hovedarbeidsområder Helsefremmende og forebyggende arbeid i henhold til nasjonale retningslinjer i helsestasjon og skolehelsetjeneste (0 - 20 år). Være en del av kommunens flyktningeteam med ansvar for flyktningehelsetjenesten (barn og voksne). Vi har bredt tverrfaglig samarbeid på alle arbeidsområder. Ønskede kvalifikasjoner...
Rennebu kommune Rennebu, Norge