Rennebu kommune

Rennebu kommune er en trivelig innlandskommune som ligger i Sør- Trøndelag, 8 mil sør for Trondheim. Kommunesenteret Berkåk ligger ved elva Orkla, E6 og Dovrebanen. Vi har gode oppvekstvilkår med utviklingsorienterte barnehager og skoler, flotte boområder, god eldreomsorg og mange muligheter for etablering av arbeidsplasser. Vi deler gjerne våre naturherligheter med deg - både sommer og vinter! Har du tro på framtida og lyst til å skape noe sammen med oss, ønsker vi velkommen til Rennebu! 

16/04/2019
SØKNADSFRIST: 05.05.2019 Inntil 90 % vikariat er ledig fra 1. juli 2019 - 30. juni 2020. Beskrivelse av arbeidssted Stillingen er for tiden organisert direkte under rådmannen. Arbeidsoppgavene er innenfor oppvekstsektoren. Hovedarbeidsområder Sakkyndighetsarbeid Kartleggings- og utredningsarbeid, barn og unge Systemrettet arbeid Deltakelse i tverrfaglige samarbeidsteam Veiledning til foresatte og fagpersoner Ønskede kvalifikasjoner Master eller tilsvarende i logopedi, psykologi, pedagogikk eller spesialpedagogikk Erfaring med PP-arbeid Erfaring fra skole/barnehage Testkompetanse Disponerer egen bil  Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se https://www.rennebu.kommune.no/innhold/politikk-og-administrasjon/vare-nokkelverdier/    Vi tilbyr Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver Fleksibel arbeidstid Godt tverrfaglig samarbeid Lønn etter avtale God pensjons- og forsikringsordning Kommunen kan være behjelpelig med bolig Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.  Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke  skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakter Navn: Lill-Therese Varsi Tittel: Pedagogisk psykologisk rådgiver E-post: lill.varsi@rennebu.kommune.no Mobil: 48236672 Arbeid: 72428123 Navn: Lill Hemmingsen Bøe Tittel: Ass.rådmann E-post: lill.boe@rennebu.kommune.no Arbeid: 72428113
Rennebu kommune Rennebu, Norge