2008 - 2020: 12 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

03/04/2020
SØKNADSFRIST: 23.04.2020 Om eininga/avdelinga Eining for tekniske tenester har ansvar for bygg/eigedom, større investeringsprosjekt, planoppgåver/byggesak/geodata og alle kommunaltekniske anlegg. Ved eininga vert det ledig stilling som driftsoperatør innan vatn og avløp frå 1.juni 2020. Arbeidsoppgåver Arbeidsoppgåver er drift og vedlikehald av vatn- og avløpsinstallasjonar (VA) i kommunen. I dette inngår vassverk, høgdebasseng, pumpestasjonar og leidningsnettet. Enkle oppgåver innan automasjon/programmering av installasjonar i dei kommunaltekniske anlegga (PLS styring, driftskontroll). Drift og vedlikehald av andre kommunaltekniske anlegg må påreknast. Stillinga vil inngå i kommunen si vaktberedskapsordning etter nødvendig opplæring. Ønska kvalifikasjonar Fagbrev eller anna teoretisk/praktisk bakgrunn frå fagområda innan VA-anlegg. Anna teoretisk/praktisk bakgrunn kan vurderast. Driftsoperatørkurs for vatn og avløpsanlegg, og ADK sertifikat. Søkar kan få tilbod om dette kurset som er nødvendig for stillinga. Det er ønskeleg med fagbrev/kjennskap til programmering/automasjon. Ansvarsbevisst og løysningsorientert. Evne til å arbeide godt i team, men også sjølvstendig. Må beherske godt norsk, skriftleg og munnleg Førarkort for bil, førarkort i andre klassar er og positivt. Gode datakunnskapar. Vi tilbyr - Kommunale tilsetjingsvilkår og lønn etter avtale - Fleksibel arbeidstid med kjernetid/fleksibel tid - Gode pensjons- og forsikringsordningar i KLP - Flyttegodtgjersle etter lokalt reglement - Stønad frå eige fond til etter- og vidareutdanning - Godt arbeidsmiljø i gode arbeidslokale Kommunen har nynorsk som målform. Prøvetid Gjensidig effektiv prøvetid på 6 mnd. Søkarliste Om du ønsker å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må du opplyse om og grunngje dette i søknaden. Opplysningar kan bli offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å bli oppført på søkarlista, jfr. Offentleglova § 25. Du blir varsla dersom ønsket om reservasjon ikkje vert tatt til følge. Søknad sendast Aukra kommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Send søknad " Kontaktpersonar: Gerd Nerbø tlf: +47 71 17 15 00 mob: +47 97 18 16 69 Torsein Engstad mob: +47 48884177
Aukra kommune Aukra, Norge
02/04/2020
SØKNADSFRIST: 22.04.2020 Det er ledig fast 50% stilling som institusjonskokk ved Stryn omsorgssenter frå 01.06.2020. Arbeidsplassen er kjøkken ved Stryn omsorgssenter. Stillinga er turnusarbeid med arbeid 3. kvar helg. Arbeidsoppgåver Matproduksjon for institusjonsbebuarar og heimebuande Varemottak Oppvask og reinhald Kvalifikasjonar Fagbrev som institusjonskokk Gode språkkunnskapar i norsk, skrifteleg og munnleg Kjennskap til HACCAP Personlege eigenskapar Serviceinnstilt og positiv Arbeidsvilleg, fleksibel og strukturert Vi tilbyr Variert arbeid i positivt miljø Utfordrande arbeid Tilsetting etter gjeldande lover og avtaler Løn etter tariff Den som vert tilsett må legge fram helseattest av ny dato Kontaktpersoner: Siw Rognmo Vangen Einingsleiar 57876951
Stryn kommune Stryn, Norge
02/04/2020
SØKNADSFRIST: 26.04.2020 Kort om stillingen Ledig fast 100% stilling som sykepleier ved Prestøyhjemmet sykehjem, avd Fjellknausen. Stillingen er i todelt turnus med arbeid hver 3. helg Enhet En av våre sykepleiere skal flytte nærmere sitt hjemsted, og i den forbindelse søker vi etter deg som sykepleier til vårt sykehjem! Avd. Fjellknausen er en somatisk sykehjemsavdeling med 8 plasser. Avdelingen holder til på Prestøyhjemmet sykehjem som består av totalt 4 avdelinger, heriblant en rehabiliteringsavdeling som også har ansvar for kommunens akuttdøgnseng. Hovedarbeidsoppgaver Vi søker deg som sykepleier som kan bidra til en enda bedre og faglig sterkere tjeneste for våre pasienter. Dine arbeidsoppgaver vil være: • Utøve direkte sykepleie til pasientene • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer • Utøve sykepleiefaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet.   Kvalifikasjoner • Norsk autorisasjon som sykepleier • Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere med annet språk enn norsk som morsmål må dokumentere språknivå C1. Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut: - Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. - Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose   Personlige egenskaper Vi søker deg som er engasjert og har stor interesse i å utvikle tjenesten sammen med dine kollegaer. Du har gode evner i kommunikasjon og samarbeid. Du har evne til å jobbe selvstendig, målrettet og kreativt. Du skaper tillitt, og bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø. Personlig egnethet vil vektlegges. Vi tilbyr Flyttegodtgjøring etter avtale. Ved nytilsetting tilbys følgende lønn; Ansiennitet: 0 - 9 års ans. 10 års ans. 16 års ans. Årslønn: 500 000,- 540 000,- 545 000,- Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %. Søknad sendes Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00. Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert. Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden. Sør-Varanger kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører. Kontakter Navn: Lene Nilsen Holte Tittel: Enhetsleder Arbeid: 78 97 75 58
Sør-Varanger kommune Kirkenes, Norge
02/04/2020
SØKNADSFRIST: 26.04.2020 Kort om stillingen Ledig fast 100% stilling som sykepleier ved Wesselborgen sykehjem, avdeling Wesselstua. Stillingen er i todelt turnus med arbeid hver 3. helg. Enhet En av våre sykepleiere skal videre ut på eventyr, og vi søker deg som sykepleier til avdeling Wesselstua på Wesselborgen sykehjem. Wesselborgen sykehjem er ett av våre to sykehjem i kommunen, og består av tre avdelinger. I tillegg holder Utsikten dagsenter også til på sykehjemmet. Wesselstua er en skjermet avdeling for demenssyke med 9 plasser. Hovedarbeidsoppgaver Vi søker deg som sykepleier som kan bidra til en enda bedre og faglig sterkere tjeneste for våre beboere. Dine arbeidsoppgaver vil være; • Utøve direkte sykepleie til beboerne • Veilede, undervise og informere beboere, pårørende og kollegaer • Utøve sykepleiefaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet. Avdelingen har personsentrert omsorg i fokus, og bruker Vips-praksismodell.  Kvalifikasjoner • Norsk autorisasjon som sykepleier • Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere med annet språk enn norsk som morsmål må dokumentere språknivå C1. Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut - Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. - Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose  Personlige egenskaper Vi søker deg som er engasjert og har stor interesse i å utvikle demensomsorgen sammen med dine kollegaer. Du har gode evner i kommunikasjon og samarbeid. Du har evne til å jobbe selvstendig, målrettet og kreativt. Du skaper tillitt, og bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø. Personlig egnethet vil vektlegges. Vi tilbyr Flyttegodtgjøring etter avtale. Ved nytilsetting tilbys følgende lønn; Ansiennitet: 0 - 9 års ans. 10 års ans. 16 års ans. Årslønn: 500 000,- 540 000,- 545 000,- Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %. Søknad sendes Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00. Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert. Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden. Sør-Varanger kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører. Kontakter Navn: Lene Nilsen Holte Tittel: Enhetsleder Arbeid: 78 97 75 58
Sør-Varanger kommune Kirkenes, Norge
02/04/2020
SØKNADSFRIST: 27.04.2020 Vil du kombinere et spennende doktorliv på 71 grader nord med det beste Finnmark har å by på av jakt, fiske og friluftsliv? Finnmarkskystens perle har ledig 1-års svangerskapsvikariat som kommunelege. Vikariatet er ledig fra 1. juni 2020 til 1. september 2021. Havøysund ligger fantastisk til ved kysten mellom fjellene på 71 grader nord. Her har du naturen rett utenfor døren og kort vei til legekontoret. Du kan kombinere en trivelig legejobb med fjellturer, skigåing, fjell- og havfiske. Kommunen er behjelpelig med bolig. Måsøy kommune har to kommuneleger og to LIS1 leger på legekontoret i Havøysund. Kommunelegene er kommunalt ansatt på dagtid med fastlønn og gode bonusordninger og selvstendig næringsdrivende på legevakt. Listelengde er ca 600. Alle deltar i kommunale oppgaver og legekontoret har et godt tverrfaglig samarbeid med fysioterapeut, enhet for barn og unge, psykisk helse- og rustjeneste, hjemmetjenesten og sykehjemmet. På kontoret finnes både kontorfaglærte og sykepleier på laboratoriet. Legekontoret er godt akuttmedisinsk utrustet og vi har sykestue i samme bygg med sykepleier tilgjengelig hele døgnet. Værforhold og lang vei til sykehus kan være utfordrende både sommer- og vinterstid. Her er mye spennende akuttmedisin, ved øyeblikkelig hjelp transport benyttes ambulanse, redningsskøyte og/eller SeaKing helikopter. Kontoret bruker Infodoc som EPJ-system og er tilknyttet Norsk helsenett. E-helse er tatt i bruk. Minst to referanser må oppgis. Arbeidstaker tilsettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Opplysninger om søkeren kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Dette vil i de tilfeller varsles. Offentlighetsloven § 25 De som bor og arbeider i Finnmark får ettergitt studiegjeld etter gjeldende regler fra Lånekassen Arbeidsoppgaver Fastlege med allmennmedisinske oppgaver Legevakt (fleksibel vaktordning) Kommunale oppgaver inntil 7,5 time per uke (bl.a helsestasjon, hjemmesykepleie, sykestua, veileder for turnuslege og medisinstudent) Kvalifikasjonskrav Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon Gjennomført norsk turnustjeneste/ LIS1-tjeneste Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig Gode kommunikasjonsevner Den som tilsettes må kunne legge frem gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder Spesialist i allmennmedisin er ønskelig, men ikke et absolutt krav Det vil bli lagt vekt på Personlig egnethet Evne til internt- og tverrfaglig samarbeid og kollegial støtte Tidligere arbeidserfaringer, faglige kvalifikasjoner og faglig dyktighet Vi tilbyr Stillingsbrøk: 100% Gode lønnsbetingelser Faglig godt miljø Utfordrende arbeidsoppgaver Arbeidsforholdet reguleres av gjeldende lov og avtaleverk, herunder pliktig medlemskap i kommunal pensjonsordning, KLP Kontaktpersoner Kommuneoverlege Therese U. Hildan, tlf. 95424040 Virksomhetsleder Helse, Arnstein Larsen, tlf. 47611186 Kommunelege Ola Vassbø, tlf. 97147636 Søknadsfrist Søknadsfrist: 27. april 2020
Måsøy kommune Måsøy, Norge
01/04/2020
SØKNADSFRIST: 26.04.2020 Ledig en fast 100% sykepleiestilling ved Hjemmebasert omsorg Kirkenes. Stillingen er i todelt turnus med arbeid hver 3.helg Vi søker Ønsker DU å sette SPOR etter DEG? Sør-Varanger kommune ser etter DEG som ønsker å gjøre en FORSKJELL. Om du er utadvendt, innadvendt eller noe midt imellom, HER er plass til ALLE. Til gjengjeld kan vi tilby fantastiske kontraster, med pittoresk kystnatur, imponerende furuskog, uberørt og berørt natur, kaffe latte og scooter, unike treningsmuligheter, zumba, yoga, fotball, storpolitisk sentrum, småbylivets rolige puls, sauna og kongekrabbe, multebær, båtliv, nordlys og masse trivelige kolleger. Som sykepleier får du muligheten til å utvikle din faglige nysgjerrighet. Studielånet vil du nesten ikke legge merke til, fordi det betaler seg ned selv. Lønna er til å leve med, det samme er mennesker her oppe. Om du vil ha kort eller lengre avstand til jobben bestemmer du selv. - Vil du ha kort avstand når du jobben på 2 minutter. Bor du her i mer enn tre år, kan du søke om grenseboerbevis til Russland, Finland er en liten biltur unna. To timer med fly og du er i Oslo, på en time er du i Tromsø. - Du behøver dessuten sjelden eller aldri bruke tid i bilkø her nord. Du kommer til en kommune som på alle måter innfrir forventninger om det gode liv. KOMMER DU? Hjemmebasert omsorg (HBO) har som målsetting at alle innbyggere i Sør- Varanger kommune skal kunne bo i eget hjem så lenge de selv ønsker. HOVEDMÅL Sør - Varanger kommune skal ha en brukerorientert tjeneste med høy kvalitet og fleksibel og effektiv bruk av eksisterende ressurser Sør-Varanger kommune skal sikre at alle brukere uavhengig av alder, diagnose eller funksjonssvikt kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Plassering: Sør-Varanger er en stor kommune i utstrekning. For å kunne gi en best mulig tjeneste er basene spredt rundt på flere steder i kommunen. Stillingen i denne utlysningen er pr tiden plassert på Base 1 i Kirkenes. Hovedarbeidsoppgaver • Sikre at det planlegges, igangsettes og evalueres tiltak forordnet av lege. • Sikre at det planlegges og igangsettes tiltak i samsvar med gjeldende vedtak og brukers behov. • Gi skriftlig uttalelse til nærmeste leder ved endring i brukernes behov for tjenester. • Delta i prioritering og samordning av tiltak, slik at ressursene til enhver tid brukes hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig. • Bistå i det daglige arbeidet, slik at avdelingens arbeidsoppgaver utføres på en forsvarlig måte. • Forestå medisinering etter legens forordning og gjeldende retningslinjer. • Veiledningsansvar for medarbeidere, brukere og pårørende. • Veiledningsansvar for studenter, elever og lærlinger med praksis i avdelingen. • Utføre oppgaver tillagt arbeidsområdet etter behov eller delegasjon fra avdelingssykepleier og enhetsleder. • Foreta vurderingsbesøk for å kartlegge og utrede søknader på pleie og omsorgstjenester. • Daglig dokumentasjon av sykepleietiltakene som utføres. Dette gjøres i Profil. Kvalifikasjoner • Offentlig godkjent/autorisert sykepleier. • Personlig egnethet, samt evne til å jobbe selvstendig og i team. • Relevant praksis og kompetanse innenfor tjenestens virksomhetsområder. • Datakunnskaper. Førerkort klasse B manuelt gir. Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut: - Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. - Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose.  Vi tilbyr Flyttegodtgjøring etter avtale. Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %. Søknad sendes Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00. Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert. Kontaktpersoner: Irene Arvola Enhetsleder E-post Irene.Arvola@sor-varanger.kommune.no Mobil 98268426 Mette Nødtvedt Avdelingsleder E-post Mette.Nodtvedt@sor-varanger.kommune.no Mobil 97488719
Sør-Varanger kommune Kirkenes, Norge
01/04/2020
SØKNADSFRIST: 26.04.2020 Ledig fast 100% stilling som sykepleier ved Hjemmebasert omsorg Bjørnevatn. Stillingen er i todelt turnus med jobb hver 3.helg. Vi søker Ønsker DU å sette SPOR etter DEG? Sør-Varanger kommune ser etter DEG som ønsker å gjøre en FORSKJELL. Om du er utadvendt, innadvendt eller noe midt imellom, HER er plass til ALLE. Til gjengjeld kan vi tilby fantastiske kontraster, med pittoresk kystnatur, imponerende furuskog, uberørt og berørt natur, kaffe latte og scooter, unike treningsmuligheter, zumba, yoga, fotball, storpolitisk sentrum, småbylivets rolige puls, sauna og kongekrabbe, multebær, båtliv, nordlys og masse trivelige kolleger. Som sykepleier får du muligheten til å utvikle din faglige nysgjerrighet. Studielånet vil du nesten ikke legge merke til, fordi det betaler seg ned selv. Lønna er til å leve med, det samme er mennesker her oppe. Om du vil ha kort eller lengre avstand til jobben bestemmer du selv. - Vil du ha kort avstand når du jobben på 2 minutter. Bor du her i mer enn tre år, kan du søke om grenseboerbevis til Russland, Finland er en liten biltur unna. To timer med fly og du er i Oslo, på en time er du i Tromsø. - Du behøver dessuten sjelden eller aldri bruke tid i bilkø her nord. Du kommer til en kommune som på alle måter innfrir forventninger om det gode liv. KOMMER DU? Hjemmebasert omsorg (HBO) har som målsetting at alle innbyggere i Sør- Varanger kommune skal kunne bo i eget hjem så lenge de selv ønsker. HOVEDMÅL Sør- Varanger kommune skal ha en brukerorientert tjeneste med høy kvalitet og fleksibel og effektiv bruk av eksisterende ressurser. Sør- Varanger kommune skal sikre at alle brukere uavhengig av alder, diagnose eller funksjonssvikt kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Plassering Sør-Varanger er en stor kommune i utstrekning. For å kunne gi en best mulig tjeneste er basene spredt rundt på flere steder i kommunen. Stillingen i denne utlysningen er pr tiden plassert i Bjørnevatn. Hovedarbeidsoppgaver • Sikre at det planlegges, igangsettes og evalueres tiltak forordnet av lege. • Sikre at det planlegges og igangsettes tiltak i samsvar med gjeldende vedtak og brukers behov. • Gi skriftlig uttalelse til nærmeste leder ved endring i brukernes behov for tjenester. • Delta i prioritering og samordning av tiltak, slik at ressursene til enhver tid brukes hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig. • Bistå i det daglige arbeidet, slik at avdelingens arbeidsoppgaver utføres på en forsvarlig måte. • Forestå medisinering etter legens forordning og gjeldende retningslinjer. • Veiledningsansvar for medarbeidere, brukere og pårørende. • Veiledningsansvar for studenter, elever og lærlinger med praksis i avdelingen. • Utføre oppgaver tillagt arbeidsområdet etter behov eller delegasjon fra avdelingssykepleier og enhetsleder. • Foreta vurderingsbesøk for å kartlegge og utrede søknader på pleie og omsorgstjenester. • Daglig dokumentasjon av sykepleietiltakene som utføres. Dette gjøres i Profil. Kvalifikasjoner • Offentlig godkjent/autorisert sykepleier • Personlig egnethet, samt evne til å jobbe selvstendig og i team. • Relevant praksis og kompetanse innenfor tjenestens virksomhetsområder • Datakunnskaper Vi tilbyr Flyttegodtgjøring etter avtale. Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %. Søknad sendes Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00. Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert. Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden. Sør-Varanger kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører. Kontaktpersoner: Irene Arvola Enhetsleder E-post Irene.Arvola@sor-varanger.kommune.no   Mobil 98268426 Ann Veronica Sotkajærvi Avdelingsleder E-post Ann-Veronica.Sotkajaervi@sor-varanger.kommune.no   Mobil 92 03 90 16
Sør-Varanger kommune Bjørnevatn, Norge
01/04/2020
SØKNADSFRIST: 26.04.2020 Om stillingene Vi trenger sykepleiere! I utgangspunktet er det 3 hele faste stillinger ledig. Dersom interne søkere blir tilsatt i noen av disse vil vi ha ytterligere behov for sykepleiere i ordinære sykepleierstillinger i turnus, både institusjon og hjemmebasert tjeneste. Presiser i søknaden hvilke stillinger du er interessert i. Sykepleier 1 institusjon  Er du en sykepleier med stor interesse for fagutvikling og forbedringsarbeid i tjenesten? Da kan denne stillingen være noe for deg. Vi søker etter en engasjert sykepleier 1 i fast stilling. 40% av stillingen er knyttet direkte til fagutviklingsarbeid i tjenesten. Resterende 60% er turnus og helgearbeid etter gjeldende turnus, fortrinnsvis dagvakter på ukedager. Sykepleier 1 samarbeider tett med primærkontakter og leder for tjenesten. Pleie-og omsorg skal ha fokus på fagutvikling i tjenesten, spesielt innen demens-omsorg. Sykepleier 1 vil følge og videreutvikle dette arbeidet. Det vil være viktig å utvikle trygge og gode tjenester for våre brukere, med høy faglig kvalitet. Dette vil bli en del av stillingens arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgaver kan endres i takt med behovet i tjenesten og vil bli delegert fra nærmeste leder. Konkrete ansvarsområder og arbeidsoppgaver knyttet til stillingen Opplæringsansvarlig i avdelingen Organisere undervisning og kompetanseheving Veiledning av personalet Kartlegging sammen med inntaksteam Fagansvar Utarbeide prosedyrer og rutiner i tjenesten Tilkalle ekstravakter i avdelingsleders fravær Være til stede i vaktskifter og på rapporter Oppdatere tiltak i profil Meransvar i forhold til PLO-meldinger Utarbeide kompetanseplan for tjenesten Sykepleieoppgaver i institusjon og hjemmebasert omsorg Sykepleier turnus/IT-helse Vi trenger en sykepleier med god systemforståelse og erfaring fra systemet Profil. Stillingen er delt med 50 % i turnus og 50 % som systemansvarlig for Profil og øvrig IT-ansvar i sektor helse. Konkrete ansvarsområder og arbeidsoppgaver knyttet til stillingen Systemansvarlig for Profil Ansvar for velferdsteknologi Øvrig IT-ansvar i sektor helse Sykepleieoppgaver i institusjon og hjemmebasert omsorg Sykepleier(e) Konkrete arbeidsoppgaver knyttet til stillingen Sykepleieoppgaver i institusjon og hjemmebasert omsorg Kvalifikasjonskrav Felles for stillingene Autorisasjon som sykepleier Ønskelig med erfaring fra institusjon, sykehjem, annet relevant Krav om norskferdigheter tilsvarende nasjonal prøve på nivå C1 Førerkort klasse B For Sykepleier 1 Institusjon God forståelse for forbedringsarbeid og ferdighetstrening Gode IT-kunnskaper God kjennskap til institusjonsbasert omsorg For Sykepleier turnus/IT-helse Svært gode IT-kunnskaper Erfaring med systemet Profil God systemforståelse Personlige egenskaper Engasjert og motivert for oppgaven Evne til å jobbe strukturert og helhetlig Evne til å jobbe løsningsorientert, både selvstendig og i team Fleksibel og med god arbeidskapasitet Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner Personlig egnethet vil særlig vektlegges. Vi ser etter deg som ønsker å dele av din kunnskap, er positiv, ser muligheter og er fleksibel i arbeidet. Du bryr deg om kollegaene dine, og du er opptatt av å ta godt vare på pasienter og pårørende. Vi tilbyr Trygge arbeidsforhold Konkurransedyktig lønn i henhold til tariff og særordning med minimum lønnsplassering tilsvarende 10 års ansiennitet (mot bindingstid) God pensjonsordning og forsikringer via KLP Delvis dekning av flytteutgifter etter regulativ Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig Gamvik kommune tilbyr spennende og varierte arbeidsoppgaver i et trivelig og godt arbeidsmiljø. Spørsmål om stillingen Spørsmål vedrørende stillingen rettes til Siri Bertheussen- mobil: 46827859. e-postadresse:  siri.bertheussen@gamvik.kommune.no Øvrige opplysninger Søknad samt CV leveres elektronisk via jobbnorge.no. Vitnemål, attester og lignende sendes kun etter oppfordring, og originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju. Søker må fremlegge gyldig politiattest før tiltredelse. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Tilsetting skjer i henhold til lov og avtaleverk for kommunal sektor.
Gamvik kommune Remote (Gamvik, Norge)
01/04/2020
SØKNADSFRIST: 21.04.2020 Grimstad kommune har ledig 100% stilling for fastlønnet fastlege ved Brannstasjonen legesenter. Brannstasjonen legesenter har 3 fastleger, med listestørrelse på til sammen 1900 , en turnuslege og 3 helsesekretærer. I tillegg har kontoret medisinstudenter i praksis. Legesenteret har nylig flyttet inn i nye, moderne lokaler. Kontoret bruker Infodoc journalsystem. Legesenteret er lokalisert nær brann- og redningstjenesten og ambulansestasjon, og legesenteret har et særlig ansvar for beredskap på dagtid. Stillingen er ledig for tiltredelse fra 16. juni 2020. Vi ønsker primært en lege som er spesialist i allmennmedisin. Om du ikke er spesialist i dag vil den innholdsmessig være identisk med en ALIS-stilling, men i fast ansettelse uten definert sluttdato - med definert veileder, supervisør, og utdannelsesplan for spesialiteten i allmennmedisin. Er du under spesialisering vil vi bidra til at du kan fullføre spesialiseringsløpet så snart som mulig, I Grimstad har vi rullerende vaktordning mellom kommunens 21 fastleger og 2 turnusleger for å ivareta nødnettradio på dagtid, og den utlyste stillingen vil inngå i denne beredskapen. I stillingen inngår også legevakter etter ordinær turnus på kveld, helg og natt i den interkommunale legevakten i Arendal, som er legevakt for 10 kommuner, og lokalisert i Sørlandet sykehus Arendal. Vi ønsker en kollega som har god kompetanse, erfaring og personlige egenskaper som passer inn i fellesskapet på legekontoret, og vi vil særlig legge vekt på samarbeidsevner og godt norsk språk. Arbeidsoppgaver Ordinært fastlegeansvar for en pasientliste på ca 700. Kvalifikasjoner Autorisasjon som lege Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin Personlige egenskaper Personlig egnethet og godt norsk språk er avgjørende. Gode samarbeidsevner og interesse for å delta i utviklingsarbeid vil bli vektlagt. Vi tilbyr En arbeidsplass med et meget godt arbeidsmiljø og spennende arbeidsoppgaver. Gode muligheter for å delta i ulike andre legeoppgaver i kommunehelsetjenesten, samt delta i arbeidet med å utvikle nye tjenester og samhandlingsrutiner. Kommunen er en foregangskommune innen e-helse og velferdsteknolog, med en stadig mer omfattende prosjektportefølje der vi svært gjerne vil ha fastleger med på arbeidet. Lønn etter avtale Kontaktpersoner: Michael Golding Fastlege 37250336 michael.golding@grimstad.kommune.no    Vegard Vige Kommuneoverlege +4799262690 vegard.vige@grimstad.kommune.no   
Grimstad kommune Grimstad, Norge

Blogg for jobbsøkere og arbeidsgivere

Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører Stillingsteksten er klar, budsjettet er satt og utlysningen skal markedsføres. Hvilke kanaler skal du velge? Vi i Riksmedia as, som driver Kommunaljobb.no, har siden 2008 hatt som mål å tilby så kostnadseffektive produkter som mulig for våre kunder som søker nye medarbeidere.  I 2012 nådde Facebook 1 milliard brukere og var allerede mye brukt til annonsering av produkter. Annonseverktøyet til Facebook var derimot ikke optimalisert for annonsering av stillingsutlysninger, men siden den gang har verktøyet blitt kraftigere, fått bedre analysesystem og gir oss mulighet til å konsentrere målgruppen såpass presist at vi kan være sikre på at annonsene våre vises kun til et kvalifisert utvalg kandidater. Siden 2015 har vi produsert flere tusen vellykkede Facebook-annonser for våre kunder. Summen av disse faktorene; at dette verktøyet er såpass kraftig, erfaringen vi har opparbeidet oss gjennom flere år og produksjonen av tusenvis av målrettede annonser, gjør at vi oppnår vårt mål om å levere kostnadseffektive stillingsutlysninger for våre kunder. Segmenteringen vi gjør for å tilpasse målgruppen til hver enkelt stilling, ser vi på som et håndverk som vi er veldig stolte av. I dag har Facebook nesten 3,5 millioner brukere i Norge, og 83% av disse er inne på Facebook daglig.* Dermed har vi en stor database som inneholder en mengde kvalifiserte kandidater i alle bransjer, som vi i Riksmedia AS vet hvordan vi skal treffe med våre annonser. Vi påstår at Facebook-utlysning er den mest kostnadseffektive metoden å lyse ut stillinger på, så fremt aktøren som produserer annonsen er erfaren og kompetent. [ Les mer om hvordan du skiller useriøse aktører fra seriøse aktører i bransjen her. ] Om du ønsker å bruke Facebook-annonsering som et supplement, eller som et fullverdig alternativ til dyrere og/eller mindre treffsikre kanaler, er vi sikre på at vi kan tilby deg akkurat det du er ute etter.  Gitt at aktøren dere velger har kompetansen og erfaringen som trengs, er dette de beste argumentene for å lyse ut stilling med målrettet Facebook-annonsering: Kostnadseffektivt Annonsen vises til nøye segmentert målgruppe, basert på kvalifikasjoner til stillingen Budsjett kan justeres etter behov Mulighet for organisk engasjement (likerklikk og delinger som øker antall visninger uten ekstra kostnad) Godt og lett forståelig statistikksystem 3,5 millioner brukere i Norge* Annonsene vises også på Instagram (2,4 mill brukere*), som er eid av Facebook *Ipsos SoMe-tracker Q2 2019 Ønsker din bedrift mer informasjon eller et godt tilbud på Facebook-annonsering av deres stillingsutlysning? Kontakt oss  i dag.  Se Kommunaljobb sitt annonsebibliotek med aktive annonser på Facebook her . 
Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører I jungelen av aktører i annonseringsbransjen, kan det være vanskelig å skille ut de useriøse aktørene fra de erfarne og  kompetente aktørene, hvis du ikke vet hva du skal se etter. Her har vi satt opp noen sjekkpunkt for at du skal kunne ta gode beslutninger ved annonsering av stillingsutlysninger: Statistikk: En seriøs aktør har alltid statistikk tilgjengelig ved forespørsel, eller gir deg statistikk uoppfordret. Kompetanse: Utdanning og erfaring innenfor digital markedsføring, spesifikt innen stillingsutlysning. - Å kunne segmentere målgrupper er den viktigste faktoren dersom du ønsker kostnadseffektiv stillingsutlysning. Dette er et håndverk som kun kan opparbeides gjennom erfaring. Gjennomsiktighet på Facebook: Facebook har heldigvis gjort det mulig for alle å se hvilke annonser en Facebook-side kjører til enhver tid. Dette gjør det mulig å se hvilket produkt du faktisk kjøper, og hvilke andre kunder som faktisk har kjøpt annonse hos aktøren. For å se annonsebiblioteket til hvilken som helst Facebook-side, går du inn på den aktuelle Facebook-siden, og scroller deg ned til du ser "Gjennomsiktighet på sider" - trykk "Se mer" og deretter "Gå til annonsebiblioteket". Her ser du alle aktive annonser som Facebook-siden har til enhver tid. Dukker det ikke opp noe, bør varsellampene lyse - da kjører ikke Facebook-siden betalte annonser og bruker i praksis ikke penger på Facebook-annonsering. Eventuelt så ser du hvordan annonsene til Facebook-siden ser ut, men du får ikke tilgang til informasjon om segmenteringen eller hvilket budsjett annonsen har. Se Kommunaljobb sitt annonsebibliotek på Facebook her .   Proff.no: Et kjapt søk på www.proff.no etter bedriften viser informasjon som kan være relevant ved beslutninger vedr. hvilke firma man skal bruke. Pris: Er produktet "for billig" i forhold til andre aktører, så er det som regel en grunn til det. Pris og kvalitet går sammen, også i annonseringsverdenen. Skal det være mulig å levere både gode produkter og å overleve i markedet, må aktøren bruke ressurser på å levere gode resultater for sine kunder. Derfor bør varsellampen lyse dersom prisen er vesentlig lavere enn konkurrentene. Engasjement i sosiale medier: Du kan kjapt se hvor mange likerklikk/følgere en Facebook-side har, noe som gjenspeiler hvor mange som er engasjert i den daglige driften til aktøren. Få likerklikk betyr lite engasjement. Se vår Facebook-side her .  Vi håper at disse sjekkpunktene kan veilede deg når du skal ta beslutninger om hvilken aktør du skal velge for din stillingsannonsering på Facebook. Vil du ha mer informasjon eller tilbud på utlysning hos oss? Kontakt oss i dag. 
Bilde:  Freepik Tekst hentet fra  nav.no :  CV-en skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har og hva du har gjort. Finn ut hvilken informasjon som er viktig for arbeidsgiveren du søker jobb hos. Det viktigste du gjør i en CV er å få frem den informasjonen som er relevant for jobben du søker på.  Det betyr at du må tilpasse CV-en, for eksempel fjerne en setning og føye til en annen. Forklar ordentlig hva du har gjort i tidligere jobber som er relevant for søknaden og bruk eksempler og aktivt språk. Ofte må du registrere en digital CV, for eksempel i Webcruiter eller Easycruit,  når du søker jobber. Du kan også legge ved en vanlig CV sammen med den digitale – mange arbeidsgivere liker det. Tips til utforming av CV-en Lengde og format CV-en bør være på maksimalt to sider. Bruk hvite A4-ark. Bruk en vanlig skrifttype og bokstavstørrelse. Bruk samme skrifttype på CV-en og søknaden. Bruk Word- eller pdf-format. Personlige opplysninger Navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer Fødselsdato Sivilstatus og eventuelle barn Nøkkelkvalifikasjoner Noen foretrekker å beskrive sine nøkkelkvalifikasjoner øverst på CV-en, for eksempel: 3 års erfaring med markedsarbeid og ansvar for en kundeportefølje på 200 8 års erfaring som frivillig besøkskontakt for Røde Kors utdannet sosionom med stor interesse for faget Utdanning Start med den utdanningen du tok sist. Fag eller navn på utdanningen må være med. Oppgi lærested og når utdanningen startet og sluttet. Arbeidserfaring og praksis Start med den siste jobben. Før opp stillingstittel og perioden du jobbet der. Du kan også oppgi arbeidsoppgaver og ansvarsområder i stikkordsform.          Kurs, sertifikater og verv Før opp de kursene som er relevante for stillingen du søker. Tillitsverv fra skole, idrett, borettslag og lignende viser at du er villig til å påta deg ansvar, er utadvendt og engasjert. Språk Før opp språk du behersker og på hvilket nivå, muntlig og skriftlig. IT-kunnskaper Før opp relevante programmer du behersker, og på hvilket nivå. Prosjekterfaring Før opp prosjekter du har vært med på og hvilken rolle du hadde. Fritidsinteresser Fritidsaktiviteter kan fortelle mer om hvem du er. Vitnemål og attester Du kan skrive «Jeg sender vitnemål og attester ved forespørsel» i søknaden. Lever aldri fra deg originale dokumenter. Du må selv sørge for at kopier og vitnemål er  attestert  (en kopi med stempel og underskrift som viser at kopien er riktig) hvis arbeidsgiver krever det.          Referanser De fleste arbeidsgivere ønsker referanser fra tidligere arbeidsgivere eller andre som kjenner deg. En referanseperson skal kunne bekrefte opplysninger som du oppgir på CV-en og i søknaden. Du kan velge å oppgi referanser i CV-en, i søknaden, eller skrive at du oppgir referanser ved behov. Du kan også oppgi referanser i intervjuet.       Referansepersoner kan være tidligere/nåværende arbeidsgivere, kolleger, fagforeningskontakter, medlemmer i en organisasjon du selv er medlem i, lærere, trenere. Du bør bare oppgi venner hvis du ikke har andre alternativer.       Du må alltid spørre om personen er villig til å være referanse for deg. Du kan også spørre om hva de vil si om deg. Vær kritisk til hvem du oppgir som referanse. Det viktigste med referansepersonene er at de kjenner deg godt og er positivt innstilt til deg.        Oppgi navn, stillingstittel og telefonnummer på referansepersonen. Du bør oppgi minst to referansepersoner. Arbeidsgiver vil være mest interessert i referanser fra det siste arbeidsforholdet. Arbeidsgiver kontakter som oftest referansene først etter at du har vært på intervju. Du bør alltid informere referansene dine om at du har vært på intervju og hvilken jobb du har søkt på slik at de er forberedt på at en arbeidsgiver kan ringe.          Lag en oversikt over referansene dine. En enkel tabell ( Word  /  PDF ) med noen felter gjør nytten: Navn, bedrift, tittel, e-post, telefon, relasjonen deres når dere jobbet sammen (for eksempel min avdelingsleder) Hvis du spør en arbeidsgiver om å være referanse, kan du samtidig høre om vedkommende er villig til å bruke noen minutter på et  vurderingsskjema . Det kan gi deg nyttig kunnskaper om dine styrker og ferdigheter som du kan bruke videre når du søker jobber. Skjemaet kan også være nyttig som en tankehjelp og forberede referansepersonen på en mulig henvendelse. Europass Ønsker du å jobbe i et annet europeisk land? Europass CV er et dokument som presenterer din kompetanse slik at den lett kan forstås i alle europeiske land. Les mer om  siu.no/Europass . Tips og maler Her finner du eksempler på CV-maler:  cvnerden.no ,  uio.no  og  unginfo.no .
Vis alle bloggposter