2008 - 2021: 13 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

26/01/2021
SØKNADSFRIST: 15.02.2021 Klima- og miljørådgiver Kort om stillingen Vi ser etter en motivert medarbeider som ønsker å jobbe i en nyopprettet stilling som klima- og miljørådgiver i en kommune i sterk utvikling. Stillingen ligger under faggruppen landbruk og miljø i seksjon Samfunnsutvikling. Seksjonen består av over 30 medarbeidere med høy kompetanse og stor bredde i erfaring, fagbakgrunn og oppgaver. Seksjonen har ansvaret for fagområdene plan- og byggesaksbehandling, landbruk og miljø, kart og geodata, og eiendomsskatt. Vi søker etter en person med kompetanse innen miljø- og klimaområdet som kan styrke enheten.  Vi tilbyr Et tverrfaglig arbeidsmiljø bestående av bl.a. arkitekter, jurister, naturforvaltere, sivilagronomer, og ingeniører. God bredde innen faglig kompetanse er grunnleggende for god...
Kongsberg kommune Kongsberg, Norge
26/01/2021
SØKNADSFRIST: 05.02.2020 Vestland fylkeskommune skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde. Dei regionale tenestene til innbyggarane, organisasjonar og næringslivet skal vidareutviklast med høg kvalitet. Fylkeskommunen skal sikra ein framtidsretta infrastruktur, med mål om betra samband internt i regionen og gode kommunikasjonar mot resten av landet, og ut i Europa. Den nye fylkeskommunen skal bidra til å bygge ein sterk felles kultur og identitet i fylket, samtidig som innbyggarane si tilknyting til lokalsamfunna vert tatt vare på. På avdelinga for infrastruktur og veg (INV) tek vi vare på fylkeskommunen sine forvaltningsoppgåver som vegeigar. Fylkesvegane knyter fylket saman og skal fungere som ei trygg og føreseieleg ferdselsåre. Visjonen vår er å tilby eit effektivt, tilgjengeleg, sikkert og miljøvennleg vegsystem som dekker...
Vestland fylkeskommune Vestland, Norge
26/01/2021
SØKNADSFRIST: 16.02.2021 På Samferdsel er det ledig en fast stilling og et årsvikariat innen grunnerverv.  Aktuelle arbeidssteder er Lillehammer, Hamar og Gjøvik. Tiltredelse snarest.   Om enheten Plan og prosjektering er en enhet på Utbyggingsseksjonen på Samferdselsavdelingen. Plan og prosjektering teller rundt 20 ansatte. Vi dekker fagområder som planleggingsledelse, vegplanlegging, BIM, grunnerverv, eiendomslandmåling, landskap og grøntfag. Vår fremste oppgave er utarbeidelse av reguleringsplaner, og å skaffe juridisk hjemmel til bygging av vegprosjekter.  Vi søker deg som har erfaring fra grunnervervsfaget byr på deg selv, og som liker hektiske hverdager du må være ryddig, tydelig og strukturert du er god på å skape relasjoner Vi tilbyr Innlandet fylkeskommune er en sentral...
Innlandet fylkeskommune Innlandet, Norge
25/01/2021
SØKNADSFRIST: 09.02.2021 Ved Trondheim bydrift er det ledig en fast 100 prosent stilling som controller/økonomirådgiver. Trondheim bydrift holder byen ren, sørger for rent vann og daglig drift for byens over 200 000 innbyggere. Trondheim bydrift er en kommunal enhet med cirka 330 årsverk. Oppgaver som knytter seg til drift og vedlikehold av kommunaltekniske tjenester ivaretas av avdelingene Idrett, park og skog, Veg, samt Vann, Avløp og Analysesenteret. I tillegg har vi avdelingene Administrativ og Teknisk støtte. Er du analytisk og samfunnsengasjert? Er du økonom med interesse for digitalisering og som jobber systematisk og nøyaktig? Er du også en samarbeidspartner som er flink til å skape gode relasjoner? Da kan du være rett person for oss. Vi søker nå etter en controller i vår økonomiavdeling. I arbeidet med økonomistyring, beslutninger og etablering...
Trondheim kommune Trondheim, Norge
25/01/2021
SØKNADSFRIST: 04.02.2021 Om stillingen Vil du være med å bidra til et godt og trygt oppvekstmiljø for barn og unge på Sør- Helgeland? Hvis du i tillegg trives i en hektisk arbeidshverdag, er strukturert og har godt humør, er det nettopp deg vi søker. Vi har et godt arbeidsmiljø og har fokus på fagutvikling. Barneverntjenesten i de 5 Sør- Helgeland kommunene: Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad ble i 2011 etablert som en interkommunal tjeneste. Brønnøy er vertskommune og arbeidssted er rådhuset i Brønnøy. Tjenesten er organisert i tre team og vi har nå ledig en midlertidig stilling i vårt omsorgsteam. Arbeidsoppgaver Saksbehandling etter lov om barneverntjenester Oppfølging av barn, biologiske foreldre og fosterforeldre Utarbeidelse av rapporter og annen...
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
25/01/2021
SØKNADSFRIST: 05.04.2021 I forbindelse med avviklingen av årets sommerferie, trenger vi kvalifiserte vikarer i alle våre helse- og omsorgsenheter. Vår ferieavvikling skal skje i perioden fra og med uke 25 til og med uke 32. Som søker må du angi eksakt i hvilket tidsrom du ønsker jobbe.  Angi også prioritert område du vil jobbe på.  Arbeidssteder HSO-TJENESTEN Det søkes om sommervikarer til turnusarbeid /helgevakter på følgende arbeidsområder: Ibestad sykehjem: 2-delt turnus med vakter dag, aften, hverdager og helger Natt-tjenesten: hverdag og helg Hjemmesykepleien: 2-delt turnus og langvakter Miljøarbeidertjenesten: 2-delt turnus, langvakter og døgnvakter og helg Hjemmehjelp: Renhold, dagtid uten helgevakter Kjøkkentjeneste, Ibestad sykehjem: Dagvakter Personlig assistentordning:...
Ibestad kommune Ibestad, Norge
22/01/2021
SØKNADSFRIST: 06.02.2021 Førde heimeteneste, eining 1, held til på Førde omsorgssenter. Vi yt tenester innan heimesjukepleie, heimehjelp, matombringing og velferdsteknologi til bebuarar i om lag 65 omsorgsbustadar knytt til Førde omsorgssenter. Eininga har om lag 33 årsverk. Vi ønsker å vere ei levande teneste med framtidsretta fokus der vi saman skal yte gode tenester til innbyggjarane våre! Vi har ledig 100 % vikariat som sjukepleiar Stillinga inneheld ein variert arbeidskvardag der ein følger opp ulike brukarar som bur heime i omsorgsbustad. Arbeidsoppgåvene er m.a.: tilrettelegge, utvikle og koordinere sjukepleiefaglege tiltak for brukarane utføre praktiske sjukepleiaroppgåver og observere tilstand og behov hos brukar samarbeid med brukar, pårørande, fastlegar og spesialisthelstenesta samarbeid med både kommunale og eksterne aktørar...
Sunnfjord kommune Sunnfjord, Norge
22/01/2021
SØKNADSFRIST: 18.02.2021 Helse og omsorg har ansvar for kommunens helse- og velferdstilbud, og omfatter følgende: Sykehjem med kad-plasser og skjermet demensavdeling, kjøkken, hjemmebaserte tjenester, tjeneste for psykisk utviklingshemmede og kurative tjenester. Alt er plassert sentralt i kommunens helsesenter. Kommunen har for tiden  fastlegehjemler, og en LIS-lege fom 1.mars 2021. Kommuneoverlegen er administrativt plassert under helse -og omsorgsleder, i avdeling for kurative tjenester, hvor tjenesten har ca 10 ansatte. Kommunen søker nå etter kommuneoverlege, med tiltredelse så snart som mulig.  Arbeidsoppgaver Være kommunens medisinsfaglige rådgiver, både overfor rådmann og andre ledere i virksomheten. Samhandling med eksterne aktører Beredskapsarbeid Smittevern Økonomi og personal ansvar...
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
22/01/2021
SØKNADSFRIST: 08.02.2021 Ved vår forebyggende avdeling, tilsynsseksjon er det ledig to 100% stillinger som branningeniør / branninspektør med snarlig tiltredelse .   Beskrivelse av arbeidssted: Halden brannvesen holder til ca. 7 km utenfor sentrum, på Sørliefeltet i en midlertidig stasjon. Vi flytter inn ny brannstasjon, som skal stå ferdig i løpet av 2022. Brannvesenet har ca 32 årsverk fordelt på ledelse, beredskaps-, samt forebyggende avdeling. Vår forebyggende avdeling består av både tilsyn- og feierseksjon. Det er i tilsyns- teamet vi ønsker at nettopp du skal bli med. Seksjonene ledes av leder forebyggende avdeling. Tilsynsseksjonen er bemannet med totalt fire medarbeidere inklusiv leder. Seksjonen utfører varierte oppgaver innenfor brannvesenets forebyggende arbeid. Forebyggende avdeling er også med i totalberedskapen, og har ansvaret for blant...
Halden kommune Halden, Norge
22/01/2021
SØKNADSFRIST: 15.02.2021 En av våre jurister har fått andre oppgaver i kommunen og vi ønsker å erstatte denne . Vi søker derfor en jurist i 100% stilling til Kommunalavdeling teknisk. Stillingen er organisatorisk plassert i direktør teknisk sin stabsfunksjon. I staben er det tenkt to jurister. Arbeidsoppgavene vil hovedsak knytte seg til Eiendomsforvaltning, men også til oppgaver innen veiforvaltning, vann og avløp, renovasjon havn og brannvesen. Oppgaver knyttet til hele kommunalavdelingens oppgavefelt må påregnes. Det er flere jurister i kommunalavdelingen og generelt et meget godt arbeidsmiljø. Arbeidsted er for tiden Storgata 7 i sentrum av Halden. Vi kan tilby en spennende utfordrende stilling i et fremtidsrettet fagmiljø.   Stillingens arbeidsområder/oppgaver: Dine arbeidsoppgaver som jurist ved teknisk vil i hovedsak være å fungere som juridisk...
Halden kommune Halden, Norge

Blogg for jobbsøkere og arbeidsgivere

Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører Stillingsteksten er klar, budsjettet er satt og utlysningen skal markedsføres. Hvilke kanaler skal du velge? Vi i Riksmedia as, som driver Kommunaljobb.no, har siden 2008 hatt som mål å tilby så kostnadseffektive produkter som mulig for våre kunder som søker nye medarbeidere.  I 2012 nådde Facebook 1 milliard brukere...
Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører I jungelen av aktører i annonseringsbransjen, kan det være vanskelig å skille ut de useriøse aktørene fra de erfarne og  kompetente aktørene, hvis du ikke vet hva du skal se etter. Her har vi satt opp noen sjekkpunkt for at du skal kunne ta gode beslutninger ved annonsering av stillingsutlysninger: Statistikk: En...
Vis alle bloggposter