2008 - 2019: 11 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

15/02/2019
SØKNADSFRIST: 15.05.2019 Ferievikarer innen de fleste tjenesteområdene innenfor omsorg i 2019. Det største behovet vil være fra og med uke 27 til og med uke 32. Det vil være behov for mange vikarer og i ulike stillingsprosenter. Arbeidsoppgaver Være med på arbeidsoppgaver på hvert enkelt sted. Kvalifikasjoner Avdelingene ved Nord-Odal sykehjem og Solheim sykehjem  Sykepleiere, helsefagarbeidere  og assistenter Ulike bokollektiv og bolig Høyskole, helsefagarbeider og assistenter Hjemmetjenesten Sykepleiere, helsefagarbeidere, hjemmehjelpere og assistenter  For å være vikar i hjemmetjenesten og bokollektivene må man ha førerkort. Hjemmesykepleien har leasingbiler, mens i hjemmehjelpstjenesten må vikarene selv disponere bil, med betaling etter statlige satser. Det er ønskelig med søkere som har erfaring og som vil arbeide over minimum 4 uker sammenhengende. Det legges vekt på om du er under utdanning eller planlegger utdanning innen de ulike områdene. Personlige egenskaper Søkere bør fortrinnsvis være over 18 år. Du bør være ansvars- og samvittighetsfull i arbeidet. Søknaden må inneholde opplysninger om hvilket sted og hvilke uker du ønsker å arbeide. Vi tilbyr Godt arbeidsmiljø og godt tilrettelagte arbeidsforhold. Nyttig læring til videre utdanning. Tilbud om medisinkurs ved enkelte arbeidssteder.  Pensjonsordning i KLP Lønn i tråd med avtaleverket Annet Enhetsleder på det enkelte tjenestestedet  innkaller aktuelle søkere til intervju.  Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.  Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.  Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.  Kontaktinformasjon Randi Standerholen etatsleder helse og omsorg 62978100 postmottak@nord-odal.kommune.no  
Nord-Odal kommune Nord-Odal, Norge
15/02/2019
SØKNADSFRIST: 01.03.2109 Kommunen har ledig lærlingeplass for byggdrifter. Læretiden er 3 års opplæring i bedrift hvorav 1 år er verdiskapning. Kommunen følger læreplan (kode BDR3-01) i byggdrifterfaget - særløp vg.2 og vg.3/opplæring i bedrift. Nord-Odal kommune er med i Opplæringskontoret for Kommunalsektoren i Hedmark/Opplæringskontoret Innlandet.  Arbeidsoppgaver Oppgavene vil til enhver tid følge de krav som er satt i opplæringsplan og de oppgaver som utføres på driftsavdelingen. Kvalifikasjoner Du må ha fullført 1 årig utdanning på videregående skole innenfor retning bygg-og anleggsteknikk.   Personlige egenskaper Vi ser at du er ansvarsbevisst, fleksibel og arbeidsom. Videre må du ha gode samarbeidsevner og være serviceinnstilt. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. Vi tilbyr Bedriftshelsetjeneste Pensjonsordning i KLP Lønn i tråd med avtaleverket Kompetent fagmiljø  Annet Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.  Kontaktinformasjon Morten Raaden Enhetsleder driftsavdelingen 92245155 postmottak@nord-odal.kommune.no   Mona Kristin N. Vangen Kontaktperson for lærlinger i kommunen 41607403 postmottak@nord-odal.kommune.no  
Nord-Odal kommune Nord-Odal, Norge
15/02/2019
SØKNADSFRIST: 14.05.2019 Enheten som har ansvaret for driften av kommunens kjøkken og vaskeri har i sommer behov for vikarer. Oppstart fra uke 27 eller 28. Du må i søknaden oppgi om det er noen uker du ikke har mulighet til å jobbe.   Arbeidsoppgaver Kjøkken: smøring og servering av brødmåltider, renhold/oppvask, servering av middag, delta i produksjon. Trenger vikarer som kan jobbe på postkjøkken og ved produksjonskjøkkenet ved Nord-Odal sykehjem.  Vaskeri: Vask av personal og pasientklær, rulling, bretting, sortering og andre vaskerioppgaver.    Kvalifikasjoner Du bør være samarbeidsvillig, ha bra arbeidskapasitet og ha godt humør i en travel hverdag. Personlige egenskaper Du må ha gode samarbeidsevner og være serviceinnstilt. Vi tilbyr Godt arbeidsmiljø og godt tilrettelagte arbeidsforhold. Nyttig læring til videre utdanning. Pensjonsordning i KLP Lønn i tråd med avtaleverket Annet Enhetsleder på det enkelte tjenestestedet  innkaller aktuelle søkere til intervju. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.  Kontaktinformasjon Per Jonas Viken Mobråten Enhetsleder kjøkken/vaskeri 97042702 postmottak@nord-odal.kommune.no  
Nord-Odal kommune Nord-Odal, Norge
15/02/2019
SØKNADSFRIST: 01.03.2019 Arbeidsgiver: Nord-Odal kommune Sted: Sagstua Tittel: Lærling helsearbeiderfaget Heltid / Deltid: Heltid Ansettelsesform: Lærling Stillingsprosent: 100 Startdato: 20.08.2019 Arbeidsoppgaver Oppgavene vil til enhver tid følge de krav som er satt i opplæringsplan og de oppgaver som utføres på den enkelte arbeidsplass. Kvalifikasjoner Du må ha fullført 2 årig utdanning på videregående skole innen helsearbeiderfaget. Personlige egenskaper Vi ser at du er ansvarsbevisst, fleksibel og arbeidsom. Videre må du ha gode samarbeidsevner og arbeidsom. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.  Vi tilbyr Bedriftshelsetjeneste Pensjonsordning i KLP Lønn i tråd med avtaleverket Kompetent fagmiljø  Annet Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.  Kontaktinformasjon: Mona Kristin N. Vangen Kontakperson for kommunens lærlinger 41607403 postmottak@nord-odal.kommune.no
Nord-Odal kommune Nord-Odal, Norge
15/02/2019
SØKNADSFRIST: 04.03.2109 Avdelingsleder ivaretar faglig, strategisk og praktisk ledelse av tjenesteområdet og har personal og økonomiansvar for avdelingen. Vi søker en lagspiller som utarbeider mål og strategier for avdelingen og arbeider systematisk etter disse sammen med dine medarbeidere og ledere. Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering er to av tjenesteområdets satsningsområder. Som avdelingsleder inngår du som en del av enhetens ledergruppe. Ledergruppen vil være en viktig bidragsyter i utviklingen av tjenesteområdet og av sektoren. Din avdeling har base i Rena sentrum, og har 24 årsverk.   Personlige egenskaper Du må være tydelig, strukturert og engasjert Gode samarbeidsevner og samlende i din lederatferd Gode kommunikasjonsevner, som innebærer både tydelighet og evne til å lytte Ønske om å skape resultater Initiativrik og ha gjennomføringsevne Ha endringsvilje og kunne mobilisere til vekst og utvikling Godt humør og fleksibilitet   Kvalifikasjoner Bachelor i sykepleie Lederutdanning, erfaring fra tidligere arbeid som leder kan kompensere for dette Erfaring fra arbeid i kommunal helse- og omsorgstjeneste Ønskelig med erfaring fra omstillings- og endringsarbeid God innsikt i lov- og avtaleverk Relevante IKT kunnskaper Førerkort klasse B ​  Vi kan tilby Utfordrende, meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver. En organisasjon i utvikling. Medlemskap i KLP Lønn etter avtale ​  Annet ​Politiattest kreves ​  ​​  Vår ref 19/242 ​ ​ Søknadsskjema Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.   Elektronisk søknad ​  ​ Offentlig søkerliste Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. ​  ​ Kontaktperson Enhetsleder for helse- og velferdstjenester i hjemmet Kari Vik tlf. 93200354,  kiv@amot.kommune.no      ​  ​ Fortrinnsrett I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
Åmot kommune Åmot, Norge
15/02/2019
SØKNADSFRIST: 03.03.2019 Bymiljøetaten har et bredt og variert spekter av oppgaver som gjør at Bergen virker hver dag - og om 100 år. Vi sørger for drift av veier, parker, byrom, friområder og kommuneskog. For å redusere klimautslippene i kommunen leder vi arbeidet med nullutslipp og fornybare drivstoffer, og skal endre bergensernes transportvaner i retning av sykkel, gange og delemobilitet. For å utvikle og fortette byen fremforhandler og gjennomfører vi utbyggingsavtaler, og bygger offentlig infrastruktur som veier, byrom, fortau, lekeplasser og torg. For å skape trivsel og trygghet, arbeider vi med naturforvaltning, landskapsplanlegging, trafikksikkerhet, parkeringsbestemmelser, Fisketorget, renovasjon og deponier. Kort sagt - Bymiljøetaten - vi får byen til å leve!  Bymiljøetaten søker seksjonsleder til den nyetablerte Veiforvaltningsseksjonen med 9 medarbeidere. Seksjonen representerer kommunal vegmyndighet og har det faglige ansvaret for forvaltningen av det kommunale vegnettet, inkludert fortau, gang- og sykkelveger. Seksjonens oppgaver er omfattende, men inneholder bl.a. faglige uttalelser til plansaker, behandling av tekniske planer, trafikkregulering, trafikal planlegging og behandling av søknader etter veiloven. Mange av seksjonens medarbeidere inngår også i interne prosjektgrupper, blant annet i tilknytning til Bymiljøetatens investeringsprosjekt innenfor transformasjon og trafikksikkerhet. Seksjonen har fokus på forbedringsarbeid og faglig kompetanseheving, noe som vil være satsingsområder i ny organisering. Ansvarsområdet er sammensatt og faglig bredt, noe som krever god koordinering og oppfølging av arbeidsoppgavene som tilligger seksjonen. Det er også forventet at seksjonsleder kan representere seksjonen internt og eksternt med faglig tyngde. Arbeidsoppgaver Lede seksjonen, herunder fag-, personal- og økonomiansvar Delta i avdelingens ledergruppe Ansvar for seksjonens saksbehandling, rådgivning og oppfølging Tilrettelegge for god koordinasjon og godt samarbeid på tvers av seksjoner, avdelinger og etater vi samhandler med Tilrettelegge for godt samarbeid med eksterne aktører Tilrettelegge for kontinuerlig forbedringsarbeid i seksjonen Kvalifikasjoner Høyere utdanning (master) innenfor teknologi- og ingeniørfag. Bachelorgrad innenfor samme utdanningsretning, kombinert med lang og relevant arbeidserfaring, kan være tilstrekkelig. Faglig dyktig med bred erfaring fra vegforvaltning, vegprosjekt eller annet relevant arbeid Ledererfaring God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Utdanningsretning Bygg og anlegg Administrasjon og Ledelse Personlige egenskaper Gode evner til å arbeide på tvers av forskjellige fagfelt Meget gode samarbeidsevner God evne til å strukturere arbeidsoppgaver i en travel hverdag God til å inspirere, engasjere og motivere Faglig trygg, beslutningsdyktig og løsningsorientert Kunde- og serviceorientert Språk Norsk Vi tilbyr Faglig og personlig utvikling Et kompetent og tverrfaglig fagmiljø En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring. Fleksibel arbeidstid Lønn etter avtale Kontaktinfo Tord Holgernes Avdelingsleder 926 52 869
Bergen kommune Bergen, Norge
15/02/2019
SØKNADSFRIST: 04.03.2019 Om eininga/avdelinga Gossen barne- og ungdomsskole er ein 1-10 skole med ca 320 elever og ca 60 tilsette. Skolen er ny og har topp moderne fasilitetar både ute og inne. Skolen er utviklingsorientert og har vore med på prosjekt i regi av UDIR. Leiinga består av rektor og 3 avdelingsleiarar. Meir om Gossen barne- og ungdomsskole, sjå kommunen si heimeside Arbeidsoppgåver Leiar skolen saman med rektor og dei andre to avdelingsleiarane Stillinga er fordelt med 60 % som avdelingsleia og 40 % undervisning Hovudansvar for barnesteget 1. - 4. klasse Krav til søkar Vi søker etter grunnskolelærar og ønsker at du har administrativ kompetanse Vere god på relasjonar og samarbeid Vere utviklingsorientert og løysingsorientert Må vere strukturert og ha ei positiv haldning Tåle høgt arbeidstempo God datakunnskap og erfaring i bruk av data som arbeidsverktøy. Bruke nynorsk som målform. Ønsket start i stillinga er 01. mai 2019 Vi tilbyr Gode pensjons- og forsikringsordningar. Kommunale tilsettingsvilkår og løn etter tariff. Utdanningsstønad frå eige fond for etter- og vidareutdanning. Flyttegodtgjersle etter kommunalt regelverk. Særskilte krav Det vert stilt krav om politiattest ved tiltreding. Prøvetid Gjensidig effektiv prøvetid på 6 mnd. Søkarliste Om du ønsker å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må du opplyse om og grunngje dette i søknaden. Opplysningar kan bli offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å bli oppført på søkarlista, jfr. Offentleglova § 25. Du blir varsla dersom ønsket om reservasjon ikkje vert tatt til følge. Søknad sendast Aukra kommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Søk på stilling" Kontakter Navn: Heidi Falkhytten Tittel: Rektor E-post:  heidi.falkhytten@aukra.kommune.no Mobil: 99532262
Aukra kommune Aukra, Norge
15/02/2019
SØKNADSFRIST: 04.03.2019 Om eininga/avdelinga Gossen barne- og ungdomsskole er ein 1-10 skole med 320 elever og ca 60 tilsette. Skolen er ny og har topp moderne fasilitetar både ute og inne. Skolen er utviklingsorientert og har vore med på prosjekt i regi av UDIR. Leiinga består av rektor og 3 avdelingsleiarar. Meir om Gossen barne- og ungdomsskole, sjå kommunen si heimeside.  Arbeidsoppgåver Vi søker grunnskolelærarar 1-7 og 5-10 Fagønsker: Engelsk, norsk, matematikk, mat og helse, kunst og handverk Ønsker og lærar med spes ped kompetanse. De som vert tilsett må pårekne å ta på seg kontaktlæraransvar Skolen har og behov for vikarar. Krav til søkar Vere god på relasjon og god på fag Vere utviklingsorientert og løysingsorientert God datakunnskap og erfaring i bruk av data som arbeidsverktøy. Bruke nynorsk som målform Vi tilbyr Gode pensjons- og forsikringsordningar. Kommunale tilsettingsvilkår og løn etter tariff. Utdanningsstønad frå eige fond for etter- og vidareutdanning. Flyttegodtgjersle etter kommunalt regelverk. Særskilte krav Det vert stilt krav om politiattest ved tiltreding. Prøvetid Gjensidig effektiv prøvetid på 6 mnd. Søkarliste Om du ønsker å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må du opplyse om og grunngje dette i søknaden. Opplysningar kan bli offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å bli oppført på søkarlista, jfr. Offentleglova § 25. Du blir varsla dersom ønsket om reservasjon ikkje vert tatt til følge. Søknad sendast Aukra kommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Søk på stilling" Kontakter Navn: Heidi Falkhytten Tittel: Rektor E-post: heidi.falkhytten@aukra.kommune.no Mobil: 99532262
Aukra kommune Aukra, Norge
15/02/2019
SØKNADSFRIST: 05.03.2019 Stillingen som rektor i Hamar kulturskole er ledig for snarlig tiltredelse. Rektor er virksomhetsleder og rapporterer til Kommunalsjef Kultur og frivillighet.  Ved tiltredelse må det legges fram gyldig politiattest av nyere dato. Arbeidsoppgaver Utvikle Hamar kulturskole og skolens tilbud Kulturfaglig, pedagogisk og administrativ ledelse herunder økonomi- og personalansvar Samarbeid med profesjonelle kulturaktører, grunnskole, frivillige organisasjoner, private aktører og næringsliv Ansvar for Den Kulturelle Skolesekken Tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst Planlegge og gjennomføre arrangement Kvalifikasjoner Minimum 3-årig høgskoleutdanning. Kunstfaglig utdanning er ønskelig. Relevant lederutdanning og/eller ledererfaring Erfaring fra arbeid med kunst/kultur, barn og unge, kulturskole eller annen relevant virksomhet Pedagogisk utdannelse og/eller tilsvarende realkompetanse Utdanningsretning Teater / Musikk / Dans Administrasjon og ledelse Kunst Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner, tydelig lederskap og god gjennomføringsevne knyttet til strategisk og langsiktig utvikling God digital kompetanse knyttet til drift og utvikling Ønskelig med erfaring fra omstillings- og endringsarbeid Evne til å bygge gode relasjoner Evne til å motivere, inspirere og involvere ansatte faglig og kunstnerisk Erfaring med og evne til god økonomistyring God kjennskap til arbeid med rammeplaner og virksomhetsplaner Evne til å profilere skolen lokalt og regionalt Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt Språk Norsk Vi tilbyr Vi kan tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et kreativt arbeidsmiljø med høyt kvalifiserte medarbeidere Spennende utviklingsoppgaver Tverrfaglig arbeidsmiljø i Hamar kulturhus Lønn etter avtale Medlemskap i KLP - gruppelivsforsikring og pensjonsavtale Arbeid kveld/helg må påregnes. Hamar kommune er en IA-bedrift Kontaktinfo: Morten Midtlien (+47) 41217421
Hamar kommune Hamar, Norge
15/02/2019
SØKNADSFRIST: 08.03.2019 Sola kommune gjennomfører i disse dager sammenslåing av driften i Park, Gravlund, Teknisk drift og Arbeidstrening til seksjon Teknisk og Utedrift. Vår nye seksjon trenger en tydelig og modig leder som har erfaring med endringsprosesser og erfaring fra driftsorgansiasjoner. Du må kunne videreføre omstillingen vi er inne i og være interessert i å videreutvikle seksjonen.  Dette vil være en utfordrende og spennende jobb.  Den nye seksjonen har til sammen 27 årsverk.   Den nye seksjonslederen vil ha ansvar for: - Parker og lekeplasser, friområder, kirkegårder - Uteområder ved barnehager, skoler og andre offentlige bygg - Kommunale veier, gang- og sykkelveier - Vann-anlegg, avløpsanlegg - Diverse arbeidsoppgaver innen renovasjon - Prosjekt arbeidstrening   Vi søker etter en engasjert og faglig sterk leder for seksjon Teknisk og Utedrift i Sola kommune.  Arbeidssted Arbeidsted er p.t. fra lokaler i Joavegen 46. Det er planer om å flytte til andre lokaler, sentralt i Sola innen 1-2 år. Noe av arbeidsuken kan også bli fra nytt rådhus som Sola kommune flytter inn i om ca 1 år.  Arbeidsoppgaver Sammen med dine medarbeidere og driftsledere har du ansvar for: - den daglige driften og vedlikholdsplanlegging av kommunens uteområder og kommunaltekniske anlegg (veg, vann og avløp). - besvare henvendelser fra innbyggere - oppfølging av nye anlegg og områder - budsjettarbeid, mindre anskaffelser, økonomistyring og rapportering - vedlikehold av maskinpark og investeringer knyttet til alle typer driftsmidler - mindre investeringsprosjekter - årsbevilgninger - ledelse og organisering av de ulike driftsenhetene med delegert personalansvar - HMS og kvalitetsarbeid knyttet til seksjonen  Du vil: - være en del av eiendomssjefens ledergruppe, og du får tilbud om å delta i kommunens interne lederutviklingsprogram - delta i ulike samarbeidsfora, både internt og eksternt  Sammen skal dere etablere en felles kultur og arbeidsmiljø for å løse kommunens oppgaver på en effektiv og god måte.  Kvalifikasjoner - relevant utdanning på ingeniørnivå er ønskelig, men minimum teknisk fagskole er påkrevd - relevant erfaring fra et eller flere av seksjonens fagområder er nødvendig - ledererfaring og dokumenterte resultater vil vektlegges  Det kreves i tillegg gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig, gode IKT-kunnskaper og førerkortklasse B.  Personlige egenskaper Du er en selvstendig og initiativrik leder: - som kan samarbeide og kommunisere godt - som er faglig engasjert og løsningsorientert - som evner å spille dine kolleger gode - som kan planlegge, styre og gjennomføre - som skaper tillit og troverdighet - som kan vise retning og utnytte handlingsrommet  Det legges særlig vekt på personlige egenskaper. Dette innebærer også at en vil se på sammensetningen av de samlede ressurser i seksjonen etter sammenslåingen.  Vi tilbyr Sola kommune er en IA-bedrift med gode velferdsordninger, pensjons- og forsikringsordninger. Vi har 7,5 timers arbeidsdag og fast-/fleksibel arbeidstid. Vår visjon er ansvar for hverandre, og våre verdier er mestring, mot og raushet. Vi er opptatt av å skape en kultur for forenkling, forbedring og fornying.  Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysing, og de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn etter avtale.  Søknad sendes Søknadsskjema finner du ved å klikke på "Søk på stilling".  Deltidsansatte som har lavere stillingsprosent og som er kvalifisert for den utlyste stillingen, kan gjøre krav på fortrinnsrett. Slikt krav må fremsettes tydelig i søknaden.  Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette må du ta med deg på et eventuelt intervju. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Frode Alvheim Stillingstittel: Eiendomssjef Telefon:  917 39 331
Sola kommune Sola, Norge