2008 - 2020: 12 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

21/10/2020
SØKNADSFRIST: 08.11.2020 Om stillingen og arbeidsoppgaver Vi søker en avdelingsleder i fast 100% stilling som sammen med resten av skolens ledelse kan legge til rette for en kultur der elevens læring er hovedfokus. Stillingen er en av to avdelingslederstillinger på avdeling for YF (yrkesfag). Tiltredelse 01.01.2021. Arbeidsoppgaver: Avdelingsleder vil få personal- og pedagogisk ansvar for noen programområder innen studieretning YF. Vi ønsker å ta vare på den helhetlige ledelsen av programområdet ved at hver avdelingsleder har et overordnet ansvar for noen felles oppgaver i avdelingen, i samråd med den andre avdelingslederen. Begge skal sammen med resten av lederteamet lede og videreutvikle de pedagogiske prosessene som er i gang på skolen, og bidra til å legge grunnlaget for en god personalpolitikk. Det må påregnes endringer i arbeidsoppgaver da vi er i...
Troms og Finnmark fylkeskommune Kirkenes, Norge
21/10/2020
SØKNADSFRIST: 10.11.2020 Det er ledig ein fast 60,80% stilling som sjukepleiarar gjeldande frå og med 01.12.2020. Opplysninger avdeling Pleie og omsorgstenesta i Austrheim består av 5 avdelingar: Nordliheimen er kommunen sin sjukeheim med 34 plasser. Avdelinga har eigen dement avdeling med sansehage. Nordliheimen har òg arbeidsstove/dagstove for bebuarar og heimebuande brukarar som er på dagplass. Det er to aktivitørar. Kjøkken med reinhald og vaskeri. Heimesjukepleien som også administrerer støttekontakttenesta. Dagavdeling for heimebuande demente, tre gonger per veke. Tiltak til funksjonshemma, mellom anna Vestlia med 13 leilegheiter. Arbeidsoppgåver Pleie og omsorgstenesta lyser etter 1 sjukepleiar på natt på Nordliheimen. På natt arbeider ein i team med Nordliheimen, nattpatruljen og Vestlia boligar.  Krav til...
Austrheim kommune Austrheim, Norge
21/10/2020
SØKNADSFRIST: 10.11.2020 Det er ledig to sjukepleiarstillingar i fast 60,8% stilling i nattpatruljen gjeldande frå og med 01.01.21. Opplysninger avdeling Pleie og omsorgstenesta i Austrheim består av 5 avdelingar: Nordliheimen er kommunen sin sjukeheim med 34 plasser. Avdelinga har eigen dement avdeling med sansehage. Nordliheimen har òg arbeidsstove/dagstove for bebuarar og heimebuande brukarar som er på dagplass. Det er to aktivitørar. Kjøkken med reinhald og vaskeri. Heimesjukepleien som også administrerer støttekontakttenesta. Dagavdeling for heimebuande demente, tre gonger per veke. Tiltak til funksjonshemma, mellom anna Vestlia med 13 leilegheiter.  Arbeidsoppgåver Pleie og omsorgstenesta lyser etter 2 sjukepleiar på natt i nattpatruljen. På natt arbeider ein i team med Nordliheimen, nattpatruljen og Vestlia boligar....
Austrheim kommune Austrheim, Norge
21/10/2020
SØKNADSFRIST: 10.11.2020 Det er ledig ei 100% fast stilling som hjelpepleiar ved Nordliheimen. Opplysninger avdeling Pleie og omsorgstenesta i Austrheim består av 5 avdelingar: Nordliheimen er kommunen sin sjukeheim med 34 plasser. Avdelinga har eigen dement avdeling med sansehage. Nordliheimen har òg arbeidsstove/dagstove for bebuarar og heimebuande brukarar som er på dagplass. Det er to aktivitørar. Kjøkken med reinhald og vaskeri. Heimesjukepleien som også administrerer støttekontakttenesta. Dagavdeling for heimebuande demente, tre gonger per veke. Tiltak til funksjonshemma, mellom anna Vestlia med 13 leilegheiter. Arbeidsoppgåver Helsefagarbeidar i 100% stilling med arbeidstid 3. kvar helg. Krav til kompetanse Autorisasjon som helsefagarbeidar. Informasjon om stillinga For nærmare opplysingar kontakt...
Austrheim kommune Austrheim, Norge
21/10/2020
SØKNADSFRIST: 05.11.2020 Vi har ledig 100 % fast stilling som Frivillighetskoordinator.   Informasjon om enheten/avdelingen Kristiansund kommune har gjennom frivillighetsstrategien utviklet det frivillige arbeidet knyttet til aktivitet for eldre. I samarbeid med frivillige skal frivillighetskoordinatoren bidra til en trygg og verdig alderdom, for at den enkelte kan bo hjemme med kvalitet. Frivillighetskoordinatoren skal lede, koordinere og knytte kontakt mellom behov og tjeneste, samt organisere aktivitets- og frivillighetsarbeidet for de som bor i omsorgsboligene og/eller mottar hjemmebaserte tjenester. Har DU en genuin interesse for, og erfaring med frivillig arbeid, ønsker vi deg med på laget vårt. Arbeidsoppgaver være initiativtaker og nettverksbygger mellom Kristiansund kommune og lag/organisasjoner rekruttering, oppfølging og veiledning av frivillige implementering av Frivillighetsstrategien og...
Kristiansund kommune Kristiansund, Norge
21/10/2020
SØKNADSFRIST: 05.11.2020 Vi har ledig 100 % fast stilling som Frisklivskoordinator. Friskliv og mestring er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste, for innbyggere som ønsker støtte til endring av levevaner og bedre mestring av egen hverdag. Frisklivskoordinator skal lede, knytte kontakter mellom behov og tjeneste og organisere aktivitets- og helsefremmende tiltak for Kristiansund kommunes innbyggere. Viktige samarbeidspartnere i tjenesten er frivillighetskoordinator og eksterne frisklivssentraler. Friskliv og mestring Kristiansund er regional utviklingssentral for region Midt-Norge. Har DU en genuin interesse for, og erfaring med frisklivsarbeid, ønsker vi deg med på laget vårt. Arbeidsoppgaver ansvar for helhetlig koordinering, organisering og utvikling helsesamtaler samt drift av ulike tilbud/aktiviteter kurs, undervisning og veiledning samarbeid med frivillige aktører...
Kristiansund kommune Kristiansund, Norge
20/10/2020
SØKNADSFRIST: 08.11.2020 Vil du utgjøre en forskjell for mennesker som trenger det? Sentrum sykehjem - Sykepleiere Er du vår nye sykepleier? Vi søker etter sykepleiere i 100 % faste stillinger. Ledig fra d.d. Den ene stillingen er fordelt mellom Sentrum sykehjem og Bemanningskontoret. Du kan lese mer om Bemannigskontoret lenger ned. Hos oss har du som sykepleier selvstendig ansvar for primærgruppen. Du har ansvar for gjennomføring av legevisitt og den sykepleiefaglige oppfølgingen av pasientene. Her hos oss jobber du personsentrert med pasienter som har sammensatte diagnoser hvor hovedutfordringen er demens. Vi har små enheter (6 pasienter i hver bogruppe) som er spesielt tilrettelagt for denne målgruppen. Vi er fremtidsrettet og arbeider med digitale verktøy i hverdagen som for eksempel E-rom, journalsystem på nettbrett. Sentrum sykehjem ligger i...
Bodø kommune Bodø, Norge
20/10/2020
SØKNADSFRIST: 29.10.2020 Vestland tannhelseteneste - Sør-Aust tannhelseområde, har ledig 100% stilling som tannlege frå 18.01.2021. Tenestestad er for tida Voss tannklinikk. Klinikken er trivelig og travel, for 4 tannlegar, 2 tannpleiarar og 5 tannhelsesekretærar. Kvalifikasjonar Søkjar må ha norsk autorisasjon som tannlege. Søkjar må beherske  norsk skriftleg og munnleg. Den som skal tilsetjast i tannhelsetenesta må leggje fram politiattest. Relevant informasjon for søknaden må være oversett til norsk. Personlege eigenskapar Vi søkjer ein sjølvstendig, ansvarsbevisst og initiativrik medarbeidar. Vi tilbyr Vi tilbyr løn etter avtale med ei minsteløn på kr 580 000,-. Gode offentlege pensjons- og forsikringsvilkår. Andre opplysingar   Administrasjonsmålet i  fylkeskommunen er...
Vestland fylkeskommune Voss, Norge
20/10/2020
SØKNADSFRIST: 30.10.20 Vestland tannhelseteneste - Område Sør-Aust har ledig 50% fast stilling som tannhelsesekretær frå 01.01.2021. Tenestestad er for tida Odda tannklinikk. Kvalifikasjonar Søkjar må ha autorisasjon som tannhelsesekretær. Søkjar må beherske norsk skriftleg og munnleg. Relevant informasjon for søknaden må være oversett til norsk. Den som vert tilsett i tannhelsetenesta må leggje fram politiattest.  Personlege eigenskapar Vi søkjer ein sjølvstendig, ansvarsbevisst og initiativrik medarbeidar. Vi tilbyr Vi tilbyr løn i samsvar med gjeldande tariffavtale. Gode offentlege pensjons- og forsikringsvilkår. Andre opplysningar Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar i Vestland fylkeskommune vert gjort med ei prøvetid på 6 mnd.  Vi...
Vestland fylkeskommune Odda, Norge
20/10/2020
SØKNADSFRIST: 30.10.2020 Vestland tannhelseteneste - Område Sør-Aust har ledig 60% fast stilling som tannhelsesekretær frå 01.01.2021. Tenestestad er for tida Nordheimsund tannklinikk. Kvalifikasjonar Søkjar må ha autorisasjon som tannhelsesekretær. Søkjar må beherske norsk skriftleg og munnleg. Relevant informasjon for søknaden må være oversett til norsk. Den som skal tilsetjast i tannhelsetenesta må leggje fram politiattest.   Personlege eigenskapar Vi søkjer ein sjølvstendig, ansvarsbevisst og initiativrik medarbeidar. Vi tilbyr Vi tilbyr løn i samsvar med gjeldande tariffavtale. Gode offentlege pensjons- og forsikringsvilkår. Andre opplysningar Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar i Vestland fylkeskommune vert gjort med ei prøvetid på 6 mnd. Vi...
Vestland fylkeskommune Norheimsund, Norge

Blogg for jobbsøkere og arbeidsgivere

Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører Stillingsteksten er klar, budsjettet er satt og utlysningen skal markedsføres. Hvilke kanaler skal du velge? Vi i Riksmedia as, som driver Kommunaljobb.no, har siden 2008 hatt som mål å tilby så kostnadseffektive produkter som mulig for våre kunder som søker nye medarbeidere.  I 2012 nådde Facebook 1 milliard brukere...
Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører I jungelen av aktører i annonseringsbransjen, kan det være vanskelig å skille ut de useriøse aktørene fra de erfarne og  kompetente aktørene, hvis du ikke vet hva du skal se etter. Her har vi satt opp noen sjekkpunkt for at du skal kunne ta gode beslutninger ved annonsering av stillingsutlysninger: Statistikk: En...
Bilde:  Freepik Tekst hentet fra  nav.no :  CV-en skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har og hva du har gjort. Finn ut hvilken informasjon som er viktig for arbeidsgiveren du søker jobb hos. Det viktigste du gjør i en CV er å få frem den informasjonen som er relevant for jobben du søker på.  Det betyr at du må tilpasse CV-en, for eksempel...
Vis alle bloggposter