Ledige stillinger i kommune og fylkeskommune

Nyeste stillingsutlysninger

20/08/2018
SØKNADSFRIST: 06.09.2018 Opplysninger om virksomheten Sandefjord videregående skole fungerer som et minisamfunn med ca. 2.100 elever og ca. 380 ansatte, organisert i 21 avdelinger. Vi tilbyr de fleste utdanningsprogrammene innen videregående opplæring og i tillegg International Baccalaureate Diploma Programme (IB) og en egen avdeling for tilrettelagt opplæring. Skolens visjon er: Mangfold og muligheter, hvor kunnskap og trivsel former din framtid. Mer informasjon om skolen finner du på våre nettsider http://www.vfk.no/sandefjord-vgs/  Stillingsopplysninger Sandefjord videregående skole har ledig en 100 % avdelingslederstilling ved avdeling arbeidslivstrening, tiltredelse snarest. Lederen har personalansvar for ca. 10 lærere og ca. 30 elever. Arbeidslivstrening er knyttet til ordinære utdanningsområder i videregående opplæring. Avdelingen driver for tiden en ungdomsbedrift. Alle elevene har spesialundervisning. Avdelingsleder har det overordnede ansvaret for elevenes læring og det pedagogiske, faglige og økonomiske ansvaret på avdelingen. Han/hun rapporterer til studierektor for yrkesforberedende fag. Stillingen har pr. i dag 70 % lederressurs og ca. 30 % undervisning. Kvalifikasjoner Vi ønsker en tydelig leder som:  - har undervisningskompetanse for videregående skole - har formell kompetanse innen spesialpedagogikk eller tilsvarende erfaring  - har skoleledererfaring/erfaring fra skole  - har formell lederutdanning (et ønske, men ikke et krav)  - har kunnskap om og erfaring i pedagogisk utviklingsarbeid  - har gode kunnskaper om tilpasset opplæring, inkludert lover og forskrifter tilknyttet dette - har god digital kompetanse, gjerne også kjennskap til skoleadministrative system Egenskaper Vi ønsker en tydelig leder som:  - er utviklingsorientert og kreativ  - er resultatorientert  - har en åpen og inkluderende lederstil  - har evne til å inspirere, lede og motivere i tråd med skolens verdier og mål  - har gode relasjonelle ferdigheter  - har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  - er ansvarsbevisst, strukturert og selvstendig  Vi tilbyr - en spennende og dynamisk arbeidsplass på Norges største videregående skole  - tilhørighet i et stort og kompetent lederkollegium på godt over 20 ledere  - tett og forpliktende samarbeid om skoleutvikling  - deltagelse i systematisk lederutvikling og etterutdanning  - gode interne stabs- og støttefunksjoner innen økonomi, personal og elevadministrasjon  - lønn etter avtale  Annet Tilsettingen i Vestfold fylkeskommune skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Vestfold fylkeskommune er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke, uansett alder, kjønn, evt. funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vestfold fylkeskommune vektlegger å øke sysselsettingen av unge med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at ditt navn vil kunne bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jfr. offentleglova § 25, 5.punktum. Ønske om unntak må begrunnes i søknaden. Kopi av vitnemål og attester leveres i forbindelse med evt. intervju. Kontakter Navn:  Helene Skinnarland Enoksen Tittel:  studierektor E-post:  helenee@vfk.no Mobil:  99513604 Arbeid:  33488627 Navn: Eva Borch-Jenssen Tittel: personal- og organisasjonssjef E-post:  evab2@vfk.no Mobil: 94837830
Vestfold fylkeskommune Sandefjord, Norge
20/08/2018
SØKNADSFRIST: 06.09.2018 Opplysninger om virksomheten Sandefjord videregående skole fungerer som et minisamfunn med ca. 2.100 elever og ca. 380 ansatte, organisert i 21 avdelinger. Vi tilbyr de fleste utdanningsprogrammene innen videregående opplæring og i tillegg International Baccalaureate Diploma Programme (IB) og en egen avdeling for tilrettelagt opplæring. Skolens visjon er: Mangfold og muligheter, hvor kunnskap og trivsel former din framtid. Mer informasjon om skolen finner du på våre nettsider http://www.vfk.no/sandefjord-vgs/  Stillingsopplysninger SVGS har fra 01.02.19 ledig 100 % avdelingslederstilling ved teknologisk avdeling, som har programområdene elektrofag og teknikk og industriell produksjon.  Avdelingsleder har personalansvar for ca. 20 ansatte og ca. 160 elever. Avdelingsleder har det overordnede ansvaret for elevenes læring, og det pedagogiske, faglige og økonomiske ansvaret på avdelingen. Han/hun rapporterer til studierektor for de yrkesforberedende utdanningsprogrammene.  Stillingen har pr. i dag 75 % lederressurs og ca. 25 % undervisning. Kvalifikasjoner Vi ønsker en tydelig leder som:  - har undervisningskompetanse for videregående skole, helst innen fagområdene  - har skoleledererfaring/erfaring fra skole  - har formell lederutdanning (et ønske, men ikke et krav)  - har kunnskap om og erfaring i pedagogisk utviklingsarbeid  - har gode kunnskaper om tilpasset opplæring, inkl. lover og forskrifter tilknyttet dette - har god digital kompetanse, gjerne også kjennskap til skoleadministrative system Egenskaper Vi ønsker en tydelig leder som:  - er utviklingsorientert og kreativ  - er resultatorientert  - har en åpen og inkluderende lederstil  - har evne til å inspirere, lede og motivere i tråd med skolens verdier og mål  - har gode relasjonelle ferdigheter  - har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  - er ansvarsbevisst, strukturert og selvstendig  Vi tilbyr - en spennende og dynamisk arbeidsplass på Norges største videregående skole  - tilhørighet i et stort og kompetent lederkollegium på godt over 20 ledere  - tett og forpliktende samarbeid om skoleutvikling  - deltagelse i systematisk lederutvikling og etterutdanning  - gode interne stabs- og støttefunksjoner innen økonomi, personal og elevadministrasjon  - lønn etter avtale  Annet Tilsettingen i Vestfold fylkeskommune skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Vestfold fylkeskommune er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke, uansett alder, kjønn, evt. funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vestfold fylkeskommune vektlegger å øke sysselsettingen av unge med nedsatt funksjonsevne. Arbeidsgiver tar forbehold om at det kan bli aktuelt å tilpasse stillingsinnholdet etter virksomhetens behov. Ved tilsetting i stilling i videregående skole kreves det i henhold til opplæringsloven §10-9 politiattest av nyere dato. Denne fremlegges før tiltredelse. Stillingen er underlagt en gjensidig prøvetid på 6 måneder. Vi gjør oppmerksom på at ditt navn vil kunne bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jfr. offentleglova § 25, 5.punktum. Ønske om unntak må begrunnes i søknaden. Kopi av vitnemål og attester leveres i forbindelse med evt. intervju.  Slik søker du Søk elektronisk via knappen "Søk nå" på denne siden. Følg videre instrukser i vårt søkesystem. Kontakter Navn:  Helene Skinnarland Enoksen Tittel:  studierektor E-post:  helenee@vfk.no Mobil:  99513604 Arbeid:  33488627 Navn: Eva Borch-Jenssen Tittel: personal- og organisasjonssjef E-post:  evab2@vfk.no Mobil: 94837830
Vestfold fylkeskommune Sandefjord, Norge
20/08/2018
SØKNADSFRIST: 06.09.2018 Opplysninger om virksomheten Sandefjord videregående skole fungerer som et minisamfunn med ca. 2.100 elever og ca. 380 ansatte, organisert i 21 avdelinger. Vi tilbyr de fleste utdanningsprogrammene innen videregående opplæring og i tillegg International Baccalaureate Diploma Programme (IB) og en egen avdeling for tilrettelagt opplæring. Skolens visjon er: Mangfold og muligheter, hvor kunnskap og trivsel former din framtid. Mer informasjon om skolen finner du på våre nettsider http://www.vfk.no/sandefjord-vgs/  Stillingsopplysninger SVGS har ledig en 100 % avdelingslederstilling med tiltredelse snarest. Stillingen er nyopprettet og vil omfatte personalansvar for ca. 20 lærere og ca. 100 elever, herunder innføringstilbud for elever med kort botid i Norge og påbygging til generell studiekompetanse. Avdelingsleder har det overordnede ansvaret for elevenes læring, og det pedagogiske, faglige og økonomiske ansvaret på avdelingen. Han/hun rapporterer til studierektor for de studieforberedende utdanningsprogrammene. Stillingen har pr. i dag 80 % ledelsesressurs og 20 % undervisning. Kvalifikasjoner Vi ønsker en tydelig leder som:  - har undervisningskompetanse for videregående skole, helst norsk - har skoleledererfaring/erfaring fra skole - har formell lederutdanning (et ønske, men ikke et krav) - har kunnskap om og erfaring i pedagogisk utviklingsarbeid - har gode kunnskaper om tilpasset opplæring, lover og forskrifter - har god digital kompetanse, gjerne også kjennskap til skoleadministrative systemer Egenskaper Vi ønsker en tydelig leder som:  - er utviklingsorientert og kreativ - er resultatorientert - har en åpen og inkluderende lederstil - har evne til å inspirere, lede og motivere i tråd med skolens verdier og mål - har gode relasjonelle ferdigheter  - har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner - er ansvarsbevisst, strukturert og selvstendig Vi tilbyr: - en spennende og dynamisk arbeidsplass på Norges største videregående skole - tilhørighet i et stort og kompetent lederkollegium på godt over 20 ledere - tett og forpliktende samarbeid om skoleutvikling - deltagelse i systematisk lederutvikling og etterutdanning - gode interne stabs- og støttefunksjoner innen økonomi, personal og elevadministrasjon - lønn etter avtale Annet Tilsettingen i Vestfold fylkeskommune skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Vestfold fylkeskommune er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke, uansett alder, kjønn, evt. funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vestfold fylkeskommune vektlegger å øke sysselsettingen av unge med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at ditt navn vil kunne bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jfr. offentleglova § 25, 5.punktum. Ønske om unntak må begrunnes i søknaden. Kopi av vitnemål og attester leveres i forbindelse med evt. intervju.  Slik søker du Søk elektronisk via knappen "Søk nå" på denne siden. Følg videre instrukser i vårt søkesystem. Kontakter Navn: Anne Berit Smedstad Tittel: studierektor E-post: annesm@vfk.no Mobil: 97604636 Arbeid: 33488690 Navn: Eva Borch-Jenssen Tittel: personal- og organisasjonssjef E-post: evab2@vfk.no Mobil: 94837830
Vestfold fylkeskommune Sandefjord, Norge
20/08/2018
SØKNADSFRIST: 07.09.2018 Pedagogisk-psykologisk distriktskontor for Midt-Finnmark. Porsanger, Lebesby, Gamvik, Berlevåg og Måsøy. Fra 01.10.2018 er det ledig følgende stillinger ved våre avdelingskontor på Nordkyn med kontorsted i Kjøllefjord og Mehamn  1 fast 100 % stilling som PP-rådgiver/spesialpedagog og  1 fast 50 % stilling som PP-rådgiver/spesialpedagog  Vi ønsker oss medarbeidere som:  - har kompetanse for og gjerne med erfaring i PP-tjenesten  - har utredningskompetanse og erfaring med rådgivning/veiledning  - kan arbeide både individ-og systemrettet    personlige egenskaper vektlegges  Vi kan tilby:  - muligheter til etter-og videreutdanning  - spennende utfordringer,gode arbeidsvilkår og et godt arbeidsmiljø.  Stillingen innebærer noe reisevirksomhet,mest internt i kommunen.  Må ha sertifikat.  Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover,reglement og avtaler  6 måneder prøvetid.Lønn etteravtale Krav til kompetanse  Utdanning Cand.paed.spec.-utdanning, spesialpedagogikk, profesjonsstudiet, Spesialpedagogikk, 2. avd.  Praksis Allmennlærer (grunnskolen), Førskolelærer    
Pedagogisk-psykologisk distriktskontor for Midt-Finnmark Mehamn, Norge
17/08/2018
SØKNADSFRIST: 07.09.2018 Stange kommunale boligforetak KF, ble etablert i 2001, en selskapsform som velges når kommunen både skal ivareta forretningsmessige og samfunnsmessige hensyn. Det ble i 2014 foretatt en omorganisering av Stange kommunale boligforetak som rendyrker foretaksmodellen. Virksomheten er underlagt kommunestyret og er lokalisert i Stange rådhus.   Foretaket har 560 boenheter og 16 ansatte, og et driftsbudsjett på om lag 45 mill. Formålet med foretaket er å eie, drive og utvikle kommunens boligeiendommer, samt bygging, kjøp og salg av boliger etter behov. Foretaket har solid økonomi og positive driftsresultater gjennom flere år. Daglig leder rapporterer til eget styre. Arbeidsoppgaver Daglig leder har ansvar for forvaltning, utleie, drift, vedlikehold og utvikling av hele boligmassen, herunder økonomisk styring og kontroll Stillingen medfører strategisk videreutvikling av virksomheten samt faglig og administrativt ansvar for bygging, kjøp og salg av boliger. Foretaket kjøper etter behov nødvendige tjenester fra kommunen og har et godt samarbeid med kommunens ledelse Daglig leder har strategisk dialog med styret og er sekretær for styremøter, samt saksutredning for kommunestyret Foretaket har nylig iverksatt en ny strategiprosess som ny daglig leder blir sentral aktør i Kvalifikasjoner Høyere relevant utdanning Relevant ledererfaring er et krav og du må gjerne ha lederutdanning Relevant bolig og eiendomsfaglig bakgrunn, herunder boligbygging og eiendomsutvikling, er en fordel Kjennskap til kommunal forvaltning og politiske styringsprosesser er en stor fordel Ønskelig med erfaring innen økonomistyring Personlige egenskaper Kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte både skriftlig og muntlig Helhetsorientert med overblikk over organisasjonen og ser muligheter til å utvikle virksomheten og de tjenester som skal leveres, samt foreta rasjonelle vurderinger Evne til å skape gode relasjoner med medarbeidere og samarbeidspartnere Er positiv, engasjerende og motiverende med fokus på å utvikle et godt og inspirerende arbeidsmiljø for foretakets ansatte Tar initiativ og ansvar for å gjennomføre planer, og oppnår kvalitetsmessige gode resultater Får gjennomslag for ideer og planer, og samarbeider godt med andre Har en god organisasjonsforståelse og gir de ansatte en klar opplevelse av retning gjennom fokus på målene Har et stødig langsiktig perspektiv og er til å stole på Vi tilbyr En sammensatt stilling med store påvirkningsmuligheter og selvstendig oppgaver Et solid kompetansemiljø med godt samarbeid mellom kommune og foretak som bidrar til positiv utvikling Lønn etter avtale Pensjonsordning i KLP Kontaktinfo: Eva Søgnebotten Styreleder (+47) 976 62 722 Helge Bjørnsen Nestleder (+47) 906 71 433
Stange kommune Stange, Norge
17/08/2018
SØKNADSFRIST: 02.09.2018 Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte. Presentasjon av stillingen: Plan- og bygningsetaten er den største byutviklingsaktøren i kommunen med mål om å gjøre Bergen til en attraktiv by for alle. Gjennom byplanlegging og saksbehandling utvikler vi gode bystrukturer i tråd med kommuneplanens samfunnsdels mål om den kompakte gåbyen. Plan- og bygningsetaten har ca. 220 medarbeidere og oppgavene spenner fra kundeveiledning og saksbehandling til strategiske utviklingsoppgaver. Drift og vedlikehold av kommunenes plan og eiendomsregister og kartbaser er også vårt ansvarsområde. Våre roller varierer mellom myndighetsutøvelse, forvaltning, rådgivning og utvikling.  Ved Plan- og bygningsetaten er det nå ledig stilling som økonomisjef/avdelingsleder.  God økonomi- og virksomhetsstyring er avgjørende for etatens måloppnåelse. Med en blanding av selvkostområder og bykassefinansierte oppgaver, er budsjettet vårt komplisert og stiller høye krav til vår økonomisjef. Økonomisjefen er avdelingsleder for økonomiavdelingen med 7 medarbeidere og har ansvar for budsjettering, regnskap, rapportering og utarbeidelse av gebyrregulativ. I tillegg er økonomisjefen sentral i etatens styrings- og strategiarbeid og inngår i etatens ledergruppe.  Vi søker etter deg som er engasjert i vårt samfunnsoppdrag og som ønsker et krevende arbeidsfelt. Arbeidsoppgaver Gjennomføre og følge opp etatens budsjettprosess, økonomirapportering og regnskapsavslutning Utarbeide økonomiske analyser og prognoser, herunder Kostra, samt gebyrregulativ Resultatoppfølging og internkontroll på økonomiområdet Oppfølging av investeringsprosjekter og ansvar for anskaffelser? Koordinere etatens samlede rapportering gjennom året Utarbeide ledelsesinformasjon, herunder forberede styringsdialog med byrådsavdelingen Være pådriver og legge grunnlaget for god økonomistyring i etaten. Gjennomføre og følge opp etatens budsjettprosess, økonomirapportering og regnskapsavslutning Kvalifikasjoner Høyere økonomisk utdannelse, fortrinnsvis siviløkonom eller tilsvarende Gode lederegenskaper, fortrinnsvis med ledererfaring. Erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring God erfaring i bruk av relevante IT-verktøy God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne Utdanningsretning Økonomi / Regnskap Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad Personlige Egenskaper Selvstendig, analytisk, strukturert og evnen til å tenke helhetlig Løsningsorientert, tydelig og effektiv, med gjennomføringskraft Evne til å skape tillit og forståelse Serviceinnstilt med gode samarbeidsevner Vi tilbyr Utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver Et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kolleger Fleksibel arbeidstid Lønn etter avtale God pensjonsordning Kontaktinformasjon Mette Svanes, Etasdirektør, 99511731
Bergen kommune Bergen, Norge
17/08/2018
SØKNADSFRIST: 31.08.2018 Vats skule ligg flott til i Nede Vats. Skulen har 100 elevar. Me har gode uteområde og store og luftige klasserom. Skulen er godt utstyrt m.o.t. hjelpemateriell og har kollegaer som arbeider godt i lag. Vats skule satsar på lesing, uteskule og vurdering av fagleg og sosial kompetanse og "Vurdering for læring". Me er opptekne av at alle elevar skal oppleva meistring, og at me skal ha eit ope og godt samarbeid med dei føresette. Elles arbeider me for open dialog og fleksibilitet i heile organisasjonen. Er du mann er du spesielt velkomen til å søkja - og vil få fortrinn under elles like vilkår.  Me søkjer: Lærar/spesialpedagog i barneskulen 90 - 100% stilling, vikariat ledig frå snarast til 31.07.2019. Hovudarbeidsoppgåver Timelærar i 1. - 4. klasse, gjerne med spesialpedagogikk og utdanning i faget "mat og helse". Kvalifikasjoner Grunnskule- lærarutdanning/spesialpedagog Andre opplysninger Ved arbeid i barnehage, skule, SFO og einingane helse og omsorg, barnevern- og tilrettelagde tenester skal det og leggast fram godkjend politiattest. Ved arbeid i barnehage, skule eller helse og omsorg skal det leggast fram godkjend dokumentasjon på tuberkulinkontroll før oppstart i jobb dersom du har budd/opphalde deg i land med høg tuberkuloseførekomst i meir enn 3 mnd. Ta kontakt med helsesøster viss du er i tvil.  I tillegg skal personell i helse og omsorg legga fram helseopplysningsskjema i høve til MRSA Me kan tilby - Egen Mentor til nyutdanna lærerar - Variert arbeid i positivt miljø - Faglege utfordringar og utvikling som fagperson - God opplæring og samarbeid med andre - Rabatt på treningssenter - Bedriftskunstlag - Seniorordning - Tilsetjing på vanlege vilkår  - Frå løna vert trekt 2 % innskot til pensjonsordning - Vindafjord kommune er IA-bedrift - Kommunalt kor, KORe' Vindafjord www.korevindafjord.no Lønsvilkår Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk. Søknad sendes Vindafjord kommune ber alle våre søkjarar å søkje på stillinga elektronisk. Du kan laste opp attestar og vitnemål som vedlegg i .pdf-format. Om du ikkje har dei elektronisk eller i rett format må dei takast med til intervju. Du kan komme med på offentleg søkjerliste sjølv om du har bede om unntak. Me tek kontakt før eventuell offentleggjering av søkjerliste. Kontakter Navn: Grethe Halvorsen Tittel: Rektor - Vats Skule E-post: Grethe.Halvorsen@vindafjord.kommune.no Mobil: 91629595 Arbeid: 53655760
Vindafjord kommune Vindafjord, Norge
17/08/2018
SØKNADSFRIST: 09.09.2018 ETS medisinske senter er et interkommunalt legekontor for kommunene Evenes, Tjeldsund og Skånland med tilsammen 9 leger, derav seks fastleger, to turnusleger og felles kommuneoverlege som skal betjene en befolkning på tilsammen ca 5600 innbyggere. Kontoret er lokalisert på Evenskjer i Sør-Troms ca 25 min kjøretur fra Harstad, og ligger 10 min kjøretur unna Harstad-Evenes flyplass. Kontoret ligger i naturskjønne omgivelser langs Tjeldsundet og har store muligheter for friluftsliv til lands og til vanns. Legekontoret har egen hjemmeside. Kort om stillingen 2.gangs utlysing Har du lyst på en spennende jobb? Kommunene Evenes, Tjeldsund og Skånland har opprettet en 100% interkommunal stilling som psykolog, med Skånland kommune som vertskommune. Stillingen er tilknyttet ETS medisinske senter. Vi ønsker å utvikle vårt tjenestetilbud slik at vi er godt rustet til å forebygge, behandle og følge opp psykiske symptomer og lidelser gjennom tidlig, tverrfaglig innsats, og ønsker deg som psykolog velkommen til å delta i arbeidet med å utvikle og styrke våre kommunale helse- og omsorgstjenester Arbeidsoppgaver "Bygge opp kompetanse innenfor temaet psykisk helse blant de ansatte/innbyggerne "Veiledning/ fagstøtte til annet personell "Veiledning/rådgivning i sammensatte enkeltsaker  "Pasientrettet arbeid (utredninger/kortvarig og målrettet behandling av pasienter, lavterskel- og oppfølgingstilbud) "Deltakelse i tverrfaglige team Mer utfyllende om arbeidsområdet i egen stillingsbeskrivelse Kvalifikasjonskrav Faglige:  "Offentlig godkjenning som psykolog (profesjonsstudium).  "Ønskelig at du har klinisk spesialisering. "Ønskelig med praksis fra lignende arbeid i offentlig sektor (kommunepsykolog). "Det kreves gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig Personlige:  Du må kunne arbeide selvstendig, strukturert og være samarbeidsorientert. Du må være positiv og ha evne til å skape trygghet og gode relasjoner. Vi vektlegger også godt humør og stå-på-egenskaper, gode kommunikasjonsevner og evne til analytisk og strategisk planlegging. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Annet:  Må ha førerkort og bør disponere egen bil Vi tilbyr Et godt faglig miljø Fokus på et godt arbeidsmiljø Lønn etter avtale Tariffestede og gunstige pensjons - og forsikringsordninger En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift Språkkunnskap Arbeidstakere må beherske norsk muntlig og skriftlig(evt.et annet skandinavisk språk) Samisk kultur- og språkforståelse hos kvalifisert søker vil være en fordel. Tilsettingsvilkår Arbeidstaker tilsettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. Ved tilsetting må politiattest av ny dato framlegges før tiltredelse. Søknad sendes Skånland kommune benytter elektronisk søknadsprosess, søknad må derfor sendes elektronisk. Attester og vitnemål kan ikke legges ved søknad, men må tas med til et eventuelt intervju. Skånland kommune oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn. Søkere kan bli offentliggjort på søkerliste selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt med Skånland kommune på tlf. 77089500. Kontakter Navn: Lars Edvard Moen Tittel: personalsjef E-post: lem@skanland.kommune.no Mobil: 90939362 Arbeid: 77089512 Navn: Bjørn Tore Sørensen Tittel: kst. rådmann E-post: bts@skanland.kommune.no Mobil: 90945116 Navn: Barbro Lill Hætta Tittel: driftsleder/kommuneoverlege E-post: Barbro.Haetta@skanland.kommune.no Arbeid: 91318931
Skånland kommune Skånland, Norge
17/08/2018
SØKNADSFRIST: 09.09.2018 Kommuneoverlege Skånland kommune har ledig stilling som Kommuneoverlege i Evenes, Tjeldsund og Skånland (ETS) i inntil 80% stilling... Les mer her Fastlege Har du lyst på en fastlegejobb med spennende utviklingsmuligheter i en veldrevet praksis? Vi har fra medio desember ledig en etablert fastlegehjemmel med listestørrelse på 700 pasienter... Les mer her
Skånland kommune Skånland, Norge
17/08/2018
Sykepleier, 100% fast Søknadsfrist: 09.09.2018 Har du lyst til å jobbe hos oss? Skånland sykehjem har nå ledig en 100% fast stilling som sykepleier. F.t. arbeid hver 3 helg... Les mer her   Sykepleier, 100% vik Søknadsfrist: 09.09.2018 Har du lyst til å jobbe hos oss? Grovfjord Bo- og Servicesenter har ledig en 100% sykepleierstilling , vikariat, fra medio november 2018... Les mer her   Miljøterapeut, 100% fast Søknadsfrist: 20.08.2018 Bo- og miljøtjenesten v/Revegårdsveien boliger har nå ledig en fast 100% stilling som miljøterapeut. Arbeid ihht enhver tids gjeldende turnus. Tjenesten yter heldøgns omsorgstjenester og praktisk bistand til beboere i egne leiligheter... Les mer her   Pleiemedarbeider, 25% fast Søknadsfrist: 09.09.2018 Har du lyst til å jobbe hos oss? Grovfjord Bo- og Servicesenter har nå ledig en 25 % fast stilling som pleiemedarbeider, f.t 2.delt turnus... Les mer her   Helsefagarbeider, 50% vik Søknadsfrist: 09.09.2018 Har du lyst å jobbe hos oss? Sandstrand Bo- og Servicesenter har ledig et 50% vikariat som helsefagarbeider fra 1. desember 2018... Les mer her   Helsefagarbeider, fast 20% Søknadsfrist: 09.09.2018 Har du lyst til å jobbe hos oss? Sandstrand Bo- og Servicesenter har nå ledig en 20 % fast stilling som helsefagarbeider,f.t. i 2 delt turnus... Les mer her   Helsefagarbeider, 2*20% fast Søknadsfrist: 09.09.2018 Har du lyst til å jobbe hos oss? Hjemmetjenesten Nord har nå 2 ledige 20 % faste helsefagarbeiderstillinger i f.t 2 delt turnus... Les mer her    
Skånland kommune Skånland, Norge