2008 - 2019: 11 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

26/04/2019
SØKNADSFRIST: 15.05.2019 Arendal kommune søker etter forfatter i engasjement til bind 3 i bokprosjektet  Arendal by- og regionshistorie 20 23 . Engasjementet vil være inntil 3 årsverk. Boka skal omfatte Arendals historie fra ca. år  1900 til nyere tid for det området som utgjør Arendal kommune i dag.  Vi tar sikte på å starte arbeidet  høsten 2019. Boka skal være ferdig fra forfatter innen utgangen av desember 2022. Søkere må legge ved relevante scannede attester og vitnemål til søknaden.  Arbeidsoppgaver Utover selve forfatteroppgaven, innebærer engasjementet følgende:  Samarbeid med redaksjonskomite og billedredaksjon  Rapportering til redaksjonskomite og kulturadministrasjonen Deltakelse på møter med redaksjonskomite og styringsgruppe Kvalifikasjoner Historiefaglig kompetanse på master/hovedfagsnivå God skriftlig formidlingsevne til et bredt publikum Erfaring fra lignende prosjekter Søkerne må angi hva de har produsert i en relevant publikasjonsliste samt oppgi aktuelle referanser Personlige egenskaper Strukturert arbeidsform, kunne forholde seg til tidsfrister, åpen dialog og gode samarbeidsevner.  Vi tilbyr Vi tilbyr lønn etter avtale og kvalifikasjoner. Det blir utformet arbeidskontrakt med fremdriftsplan som er retningsgivende for samarbeidet med redaksjonskomite, styringsgruppa og Arendal kommune som oppdragsgiver. Arbeidssted er Arendal. Det stilles ikke krav om bosted i Arendal, men det må påregnes jevnlige opphold i kommunen i løpet av engasjementsperioden.  Kontaktinformasjon Sølvi H. Christensen Spesialkonsulent kulturenheten/sekretær byhistorien 48895670 solvi.haraldstad.christensen@arendal.kommune.no Gjermund O. Bjørndahl Leder styringsgruppa 91266047 Gjermund.Orrego.Bjorndal@arendal.kommune.no  
Arendal kommune Arendal, Norge
25/04/2019
SØKNADSFRIST: 05.05.2019 Øvermo legesenter har fire fastleger og ligger meget sentralt i Mo i Rana. Veldrevet legepraksis, med hyggelig og kompetent personell. Infodoc journalsystem benyttes. Listelengden er på 1100 pasienter. Fastlegehjemmelen er ledig fra 01.10.19 , men overtagelse fra 01.08.19 er ønskelig av avtroppende lege. Søkere som kun ønsker vikariat oppfordres til å søke.  For hjemmelen gjelder: • Som et rekrutteringstiltak tilbyr kommunen økonomisk subsidiering de første to år etter oppstart, samt støtte til deltakelse på kurs relevant for spesialisering i allmennmedisin. • Tilrettelegging for gjennomføring av videre og etterutdanning. • Fastlegene deltar i interkommunal legevaktordning. Vaktdøgnet er delt i to. Vaktbelastningen er ca. tre vakter per måned. Det utbetales en fast godtgjørelse for legevaktsarbeid ihht lokal særavtale, som gir svært gode økonomiske betingelser for legevaktsarbeid. • Det er i dag ingen kommunale oppgaver knyttet til fastlegehjemmelen. Kommunal bistilling kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke. Kvalifikasjonskrav: • Søker må ha norsk autorisasjon som lege. • Fullført LIS1-tjeneste/turnustjeneste • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig. • Man ønsker fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin eller søkere med erfaring fra norsk allmennmedisin • Godkjent politiattest, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Følgende vektlegges: • Personlig egnethet • Faglig engasjement • Må kunne arbeide selvstendig og i team. Betingelser for overdragelsen av praksisen avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i tråd med sentrale avtaler. Gyldig politiattest skal fremskaffes når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger. For mer informasjon om fastlegehjemmelen kontakt: Ole Henrik Eng, fastlege Øvermo legesenter. Telefon: 41420914, e-post:  olehenrikeng@gmail.com Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til Frode Berg, kommuneoverlege. Telefon 41206706, e-post:  frode.berg@rana.kommune.no To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju. Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.
Rana kommune Rana, Norge
25/04/2019
SØKNADSFRIST: 30.04.2019 Senteret har fire fastleger og hudlege driver praksis fra samme lokaler. Listelengden er på 1150 pasienter. For næringsdrivende fastlegevikar tilbyr kommune økt driftstilskudd med 10000 kr per mnd., samt støtte til deltakelse på kurs relevant for spesialisering i allmennmedisin. Kommunen lønner også veileder ved behov. Gode inntjeningsmuligheter for legevaktsarbeid. Det utbetales en fast godtgjørelse per legevakt, og vaktdøgnet er delt i to. Det er ingen kommunale oppgaver knyttet til fastlegehjemmelen. Kvalifikasjonskrav: • Søker må ha norsk autorisasjon som lege. • Relevant erfaring fra allmennmedisin. • Oppfylle krav til å kunne motta refusjoner fra HELFO. • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig. • Godkjent politiattest, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Følgende vektlegges: • Personlig egnethet Gyldig politiattest må fremskaffes når søkeren får tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som fører til utelukkelse fra ansettelse. For mer informasjon om fastlegevikariatet kontakt: Frode Berg, kommuneoverlege, tlf.: 41206706, e-post:  frode.berg@rana.kommune.no Greta Brancaleoni, hjemmelsinnehaver, tlf.: 94840220 , e-post:  greta.brancaleoni@sentlege.nhn.no To referanser må oppgis. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju. Søknad med CV sendes til   frode.berg@rana.kommune.no . Søknader vurderes fortløpende.
Rana kommune Rana, Norge
25/04/2019
SØKNADSFRIST: 28.04.2019 Legevakten er lokalisert i nyoppussede, flotte lokaler nær Helgelandssykehuset avdeling Rana. Legevaktens arbeidsoppgaver er i hovedsak å yte hjelp til pasienter med akutte helseproblemer. Rana Interkommunale legevakt er et samarbeid mellom Rana og Hemnes kommuner, i tillegg er vi legevaktsentral for Rødøy, Lurøy og Træna kommune. Ved Rana interkommunale legevakt har vi ledig: • 25 % vikariat for seksjonsleder/overlege  fra 01.08.2019 eller etter avtale til 31.01.2020. Seksjonsleder har det medisinsk-faglige og det budsjettmessige ansvaret for legevakten, og samarbeider tett med kommuneoverlege og avdelingssykepleier på legevakten. Vi søker etter en lege som er interessert i legevaktsmedisin og i teamarbeid og ønsker spennende faglige utfordringer. Ved vurdering og innstilling legges det vekt på erfaring, faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet. Kvalifikasjonskrav: • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste eller LIS1-tjeneste. • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse, samt evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig. • Må ha erfaring og kompetanse innen legevaktsmedisin. • Det er ønskelig med en spesialist i allmennmedisin, eventuelt en lege i spesialisering i allmennmedisin. • Det er en fordel med erfaring fra ledelse. • Godkjent politiattest, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Følgende vektlegges: • Personlig egnethet • Faglig engasjement • Må kunne arbeide selvstendig og i team. To siste referanser må oppgis. Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som leveres ved jobbintervju.   Ved krav om gyldig politiattest skal denne fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger. For mer informasjon om stillingen kontakt: Silje Røssvoll, Seksjonsleder Rana interkommunale legevakt, tlf.: 97953447. E-post  silje.rossvoll@rana.kommune.no .  Frode Berg, kommuneoverlege Rana kommune, tlf.: 41206706, e-post  frode.berg@rana.kommune.no   Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.
Rana kommune Rana, Norge
25/04/2019
SØKNADSFRIST: 01.06.2019 Vil du jobbe i en spennende og spenstig kommune? LEDER BYGG OG EIENDOM - TEKNISK ENHET 100 % fast stilling er ledig fra 1. mars 2019 Stillingen innebærer utstrakt kontakt og oppfølging i forhold til brukere, publikum og entreprenører etc. Innenfor en samlet oppgaveløsning ved teknisk enhet kan også andre oppgaver kan bli tillagt stillingen. Teknisk enhet vektlegger å yte god service overfor brukere og ha kvalitativt høy standard på tjenestene. Vi tilbyr utfordringer og interessante oppgaver med gode muligheter for faglig utvikling i et positivt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer. Kvalifikasjonskrav/hvem vi søker Vi søker etter kandidater med; Relevant utdannelse for å lede forvaltning og drift av bygg og eiendom Kjennskap til plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter Relevant praksis/erfaring Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Serviceinnstilling Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper som evne til initiativ, samarbeid samt evne til gjennomføring. Om stillingen Ansvarsområdene vil bestå av: Eiendomsstrategi Eiendomsforvaltning – drift og vedlikehold av kommunale bygg og boliger Renhold Boligkontor Prosjektledelse Generell informasjon Tilsetting skjer i henhold til lover, reglement og avtaleverk. Lønn etter tariff/avtale. Pensjonsordning. Kommunen kan ev være behjelpelig med å skaffe bolig. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista. For nærmere opplysninger om stillingen kontakt enhetsleder teknisk Tor Langnes på tlf. 917 95 295 Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne siden "Søk stillingen" Søknadsfrist 01. juni  2019
Sørreisa kommune Sørreisa, Norge
25/04/2019
SØKNADSFRIST: 05.05.2019 Bodø ble kåret til Norges mest attraktive by i 2016. Først og fremst fordi vi er svært offensive, gode på samhandling og fordi vi stadig utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4500 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra - hver dag! Aldri har Bodøfolk vært stoltere av byen sin, og aldri har det vært mer spennende å jobbe for Bodø kommune. Geodatakontoret - ingeniør/landmåler Beskrivelse Ved Geodatakontoret er det ledig fast stilling som ingeniør/landmåler, med tiltredelse snarest. Kontoret har til sammen 20 ansatte, og har ansvaret for eiendomsoppmåling, forvaltning og produksjon av kart- og matrikkeldata, samt alle kommunale oppgaver knyttet til matrikkelloven. Ansvaret for drift og utvikling av kommunens geografiske informasjonssystem og kommunale eiendomsskatt ligger også til kontoret. Som ingeniør/landmåler hos oss vil du i hovedsak arbeide med eiendomsoppmåling, og blir en del av et aktivt fagmiljø. Vi bruker moderne landmålingsutstyr som GPS-mottakere og totalstasjoner fra Trimble. For databehandling og forvaltning benyttes Gisline-programvare. Arbeidsoppgaver - Holde oppmålingsforretninger etter matrikkelloven - Annet oppmålingsarbeid, som for eksempel utsetting og innmåling av tiltak - Andre utviklings- og driftsoppgaver ved kontoret  - Veiledning av innbyggere, utbyggere og næringsliv i forbindelse med disse arbeidsoppgavene Kvalifikasjoner - Relevant utdanning på høgskolenivå, helst ingeniør/bachelor innen fagområdet - Relevant praksis - kompetanse på matrikkel er en fordel - Kunnskap om eiendomsrett/tingsrett er en fordel - Erfaring med bruk av GPS og totalstasjon er ønskelig - Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig - Førerkort klasse B Personlige egenskaper - Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner - Evne til selvstendig arbeid, og til å arbeide strukturert og nøyaktig - Løsningsorientert og initiativrik Vi tilbyr - Et godt arbeidsmiljø med faglige utviklingsmuligheter - Utfordrende arbeidsoppgaver - Gode muligheter for kompetanseheving og etterutdanning - Arbeid med moderne måleutstyr og gode dataverktøy - Friskvernavtale/treningsavtale - Gode pensjons- og forsikringsordninger - Arbeidssted i åpent kontorlandskap i nytt rådhus - Lønn etter avtale Annet Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil bli vektlagt. Lønn etter gjeldende tariffavtale. Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema. Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om  søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere. Kontakter Inger Margrete Eggen Fagansvarlig for oppmåling E-post inger.margrete.eggen@bodo.kommune.no Arbeid 75 55 53 94 Ole Morten Kristiansen Konstituert geodatasjef E-post ole.morten.kristiansen@bodo.kommune.no Mobil 480 03 525 Arbeid 75 55 53 67
Bodø kommune Bodø, Norge
25/04/2019
SØKNADSFRIST: 12.05.2019 Vest-Agder fylkeskommune Ved Kvadraturen skolesenter kan det bli ledig inntil 300 % fast og inntil 300 % vikariater med undervisning i fellesfag. For humanistiske fag er det primært behov innen fagene engelsk, norsk og historie/samfunnsfag, helst i kombinasjon med hverandre. For realfagene er det matte og naturfag i kombinasjon. Det er også ledig inntil 100% stilling i kroppsøving/idrettsfag. Søkere med flere fagkombinasjoner vil bli foretrukket. Stillingene vil bli sett i sammenheng med andre behov ved skolesenteret, og det kan bli aktuelt å dele stillingene. Vi søker medarbeidere med solid faglig bakgrunn samt en kompetanse som passer med skolens behov, og personlig egnethet vil bli vektlagt. For å bli vurdert til stillingene må søker ha undervisningskompetanse i flere fag. Lønn i henhold til tariffavtale. Søkere som ikke er interessert i vikariater bes gjøre oss oppmerksom på dette i søknaden. Det tas forbehold om at stillingene kan falle bort på grunn av overtallighet ved noen av skolene i fylket, eller at planlagte grupper ikke settes i gang. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole Arbeidsoppgaver: Undervisning i videregående skole og kursvirksomhet Kvalifikasjoner: Master- eller bachelorutdanning i aktuelle fag Praktisk pedagogisk utdanning Undervisningskompetanse i flere fag Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet Personlige egenskaper: Gode relasjonsferdigheter Se den enkelte elevs behov Jobbe selvstendig og i team Evne til samarbeid og planarbeid Være en dyktig klasseleder og ha gode formidlingsevner Inneha kreativitet og godt humør Vi tilbyr: Varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø Ordnede lønns- og arbeidsforhold Pensjonsavtale i SPK Gode velferdstilbud Mentorordning   Kvadraturen skolesenter  er en kreativ og mangfoldig skole.  Skolesenterets visjon "Her er- og blir du noe" speiler en lang tradisjon der vi ønsker å legge til rette for læring for alle våre elver på en slik måte at de kan utvikle seg i forhold til sitt eget potensial.  Skolesenteret har spesielt fokus på læringsresultater gjennom tilpasset opplæring, elevmedvirkning og fagsamarbeid. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring. Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid. Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Kontaktinfo: Gyrid Nedberg Grønlid Avdelingsleder 92017535  
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
25/04/2019
SØKNADSFRIST: 12.05.2019 Vest-Agder fylkeskommune Ved Kvadraturen skolesenter er det ledig inntil 300% undervisningsstilling i helse- og oppvekstfag. Stillingene kan også bli sett i sammenheng med andre behov på skolen.  Vi søker medarbeidere med solid faglig bakgrunn samt en kompetanse som passer med skolens behov, og personlig egnethet vil bli vektlagt.  Lønn i henhold til tariffavtale. Søkere som ikke er interessert i vikariater eller engasjementer bes gjøre oss oppmerksom på dette i søknaden. Det tas forbehold om at stillingene kan falle bort på grunn av overtallighet ved noen av skolene i fylket, eller at planlagte grupper ikke settes i gang. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole. Arbeidsoppgaver: Undervisning i programfagene for helse- og oppvekstfag. Undervisning i programfag for studieforberedende med helsefag Kontaktlærerfunksjon Kvalifikasjoner: Helse- og oppvekst faglig utdanning på høyskolenivå og praktisk pedagogisk utdanning eller faglærerutdanning inn helse- og oppvekstfag Praktisk erfaring innen fagfeltet er ønskelig Datakompetanse Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet Personlige egenskaper: God relasjonskompetanse Evne til å lede læringsarbeid God formidlingskompetanse Kunne se den enkelte elevs behov Jobbe selvstendig og samarbeide i team God struktur og forståelse for planarbeid Kreative evner og godt humør Vi tilbyr: Varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø Ordnede lønns- og arbeidsforhold Pensjonsavtale i SPK Gode velferdstilbud Mentorordning   Kvadraturen skolesenter  er en kreativ og mangfoldig skole.  Skolesenterets visjon "Her er- og blir du noe" speiler en lang tradisjon der vi ønsker å legge til rette for læring for alle våre elver på en slik måte at de kan utvikle seg i forhold til sitt eget potensial.  Skolesenteret har spesielt fokus på læringsresultater gjennom tilpasset opplæring, elevmedvirkning og fagsamarbeid. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring. Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid. Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Kontaktinfo: Tone Hove Ullestad Avdelingsleder 94526750
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
25/04/2019
SØKNADSFRIST: 08.05.2019 Maudland skole er en 1-7 skole og har 260 elever og 33 ansatte. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser på Hommersåk. Våre fokusområder er positivt læringsmiljø, digitale ferdigheter og opplæring i fag. Årlig setter skolen opp en forestilling i Sandnes kulturhus. Revyen involverer alle elevene fra 5. til 7. klasse. Skolen utvider nå ledergruppen og søker etter en avdelingsleder som ønsker å være med på den videre utviklingen av Maudland skole. Arbeidsoppgaver Som avdelingsleder inngår du i skolens ledergruppe, og vil være med å lede skolens pedagogiske utviklingsarbeid. Oppfølging av personal og elever i samarbeid med ledergruppen. Bidra i elevsaker og samarbeid med foresatte Vikarordning Ressurs- og timeplanlegging Analyse og oppfølging av ulike kartlegginger Noe av stillingen vil være undervisning Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen etter nærmere avtale med rektor, ut fra skolens samlede behov og kompetanse hos den som tilsettes. Kvalifikasjoner Godkjent undervisningskompetanse. Spesialpedagogisk utdanning er ønskelig. Erfaring fra arbeid i grunnskolen, gjerne med spesialpedagogikk. Ønskelig med relevant ledererfaring og/eller lederutdanning. Den som tilsettes må ha gode norskferdigheter, og god fremstillingsevne både muntlig og skriftlig. Beherske bruk av digitale verktøy. I tråd med opplæringslova, er tilfredsstillende politiattest en forutsetning for ansettelse. Den må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse. Personlige egenskaper Gode og verdsettende lederegenskaper Tydelig og løsningsorientert Målbevisst, ambisiøs og i stand til å motivere elever og ansatte Lyttende og med gode kommunikative evner Strukturert, systematisk og robust Utviklingsorientert Opptatt av trivsel, mestring og læring Godt humør og en positiv innstilling Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet. Vi tilbyr En utviklende arbeidsplass med blikk for læring. Et inkluderende arbeidsmiljø der du blir gitt utfordringer og ansvar. Lønn etter avtale. Pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Offentlighet: Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge (offentlighetslovens § 25). Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Liv Kirsti Merland Mong Stillingstittel: Rektor/Virksomhetsleder Telefon: 950 05 053
Sandnes kommune Sandnes, Rogaland, Norge
25/04/2019
SØKNADSFRIST: 12.05.2019 Vi er Norges mest attraktive utkantkommune. Nysgjerrig på hvorfor? Søk jobb som teknisk sjef her! Om stillingen Vi trenger en teknisk sjef som skal ha det faglige, administrative og økonomiske ansvaret for hele teknisk sektor. Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe og har personalansvar. Teknisk sektor har ansvaret for kommunalt planverk, kommunalteknisk drift (vann, avløp, veier), alle kommunale bygg og anlegg, behandling av saker i henhold til plan- og byggningsloven, brann og miljø. Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver Ledelse av teknisk sektor inkludert underliggende avdelinger Budsjettansvar for sektorens drifts- og investeringsbudsjett Lede og delta i kommunens planarbeid Planlegging, anskaffelse og gjennomføring av kommunale bygge- og anlegsprosjekter Intern og ekstern rapportering Saksbehandling til politiske utvalg og fatte vedtak etter delegert myndighet Teknisk sjef vil være en sentral deltaker i den strategiske utviklingen av kommunen Kvalifikasjonskrav Høyere utdanning innenfor et eller flere av fagområdene, primært bygg, anlegg og eller kommunalteknikk Ledelseserfaring Relevant erfaring fra kommunal sektor Økonomiforståelse Erfaring fra endringsprosesser Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig, og med god framstillingsevne IT-kompetanse Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner og kunne jobbe i team Selvstendig Tydelig Målrettet og systematisk Trives med høyt arbeidspress Samfunnsengasjert og utviklingsorientert Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt Vi tilbyr Opplæring og veiledning Gode arbeidsforhold med et aktivt og engasjert arbeidsmiljø Konkurransedyktig lønn etter avtale i tråd med tariff God pensjonsordning i KLP Delvis dekning av flytteutgifter i henhold til reglement Hjelp til å skaffe bolig Snarlig tiltredelse, etter nærmere avtale. Spørsmål om stillingen Spørsmål vedrørende stillingen rettes til teknisk sjef Geir Hansen - telefon 995 15 956 - e-post  Geir.Hansen@gamvik.kommune.no  eller rådmann Øyvind Korsberg – telefon 78 49 63 19 / 930 63 634 - e-post  oyvind.korsberg@gamvik.kommune.no Øvrige opplysninger Søknad samt CV leveres elektronisk via jobbnorge.no. Vitnemål, attester og lignende sendes kun etter oppfordring, og originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Tilsetting skjer etter vanlig kommunale vilkår i samsvar med lov- og avtaleverk.  Vil du vite mer om kommunen? Ta en titt på videoen her 
Gamvik kommune Gamvik, Norge