2008 - 2020: 12 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

03/08/2020
SØKNADSFRIST: 20.08.2020  SEKSJON EIENDOM Seksjonen forvalter en eiendomsmasse på ca. 500 000 kvm. Eiendommene består i hovedsak av 32 videregående skoler hvorav 8 i Trondheim. I tillegg kommer tannklinikker, utleiebygg-administrasjonsbygg samt infrastruktur for kollektivtrafikk. Seksjonen har 4 team med til sammen ca. 80 tilsatte både i Steinkjer og Trondheim med ansvar for eiendomsutvikling og -forvaltning, prosjektutvikling og -ledelse samt drift og vedlikehold.  Vi er i gang med et omfattende utbyggingsprogram innen videregående skoler og anlegg for kollektivtrafikken. I tillegg vil deler av eksisterende bygningsmasse oppgraderes løpende med fokus på energi - og miljøbruk. PROSJEKTLEDER INNOVASJONSPARTNERSKAP OMBRUK BYGGEMATERIALER  Trøndelag Fylkeskommune har vunnet en prosjektkonkurranse om innovasjonspartnerskap i regi av Innovasjon Norge. Prosjektet skal utvikle en...
Trøndelag fylkeskommune Trondheim, Norge
03/08/2020
  SØKNADSFRIST: 23.08.2020 NAV Nannestad er en virksomhet med ca. 35 medarbeidere fordelt på to avdelinger. Som virksomhetsleder skal du utøve daglig ledelse av tjenesten. Sammen med dine medarbeidere, Nannestad kommune og NAV Øst-Viken skal du videreutvikle NAV-samarbeidet mellom stat og kommune. Arbeidsoppgaver Som leder for NAV Nannestad vil du være ansvarlig for å utvikle et helhetlig tjenestetilbud og sørge for et velfungerende tverrfaglig samarbeid med kommunens øvrige tjenester, næringsliv, skoler og lokalsamfunn. NAV er en virksomhet i digital omstilling, og du må være en pådriver for å omstille NAV-tjenestene i en slik retning.  Som leder for NAV Nannestad leder du også NAV Gjerdrum. En sentral oppgave her er å fullføre og lede et utredningsarbeid, hvor formålet er å se på muligheten for et formelt samarbeid mellom NAV...
Nannestad kommune Nannestad, Norge
03/08/2020
SØKNADSFRIST: 23.08.2020 Lillesand kommune har et ambisiøst investeringsprogram med en rekke større prosjekter som er vedtatt, planlagt eller i gjennomføringsfasen. For å sikre god budsjettering og økonomisk styring av investeringsprosjekter er ansvaret nylig lagt til stab for økonomi- og prosjekt. Staben har bl.a. ansvaret for porteføljestyring, metode for prosjektstyring og for investeringsprosjekter for bygg og kommunal infrastruktur. Prosjektlederstillingen vil inngå som en av tre/fire sentrale medarbeidere, og det er etablert et team for prosjektledelse. Stillingen vil samarbeide tett med alle kommunens sektorer og enheter. Ansvarsområde/hovedoppgaver: Planlegge, lede og gjennomføre investeringsprosjekt (formålsbygg og kommunal infrastruktur) i alle faser fra og med tidligfase (mulighetsstudier, skisseprosjekt mm.) til ferdigstillelse. Gjennomføre...
Lillesand kommune Lillesand, Norge
01/08/2020
SØKNADSFRIST: 30.08.2020 Barneverntenesta i Bremanger kommune har ledig vikariat i 100% stilling frå snarast og fram til 31.07.21. Kvalifikasjonar Vi søkjer etter ein person med utdanning som sosionom eller barnvernspedagog. Det er fint om du har relevant erfaring. Om du har anna relevant høgskuleutdanning er du velkomen til å søkje. Den som vert tilsett må   ha førarkort kl. B  kunne nytte norsk munnleg og skriftleg     Personlege eigenskapar Det vert lagt stor vekt på personleg eignaheit. Vi tilbyr Løn etter avtale God pensjonsordning og heildøgns forsikring Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass  Den som vert tilsett må legge fram politiattest av nyare dato ·  KONTAKTPERSON: Anita Brevik Driftssjef Familie og helse...
Bremanger kommune Bremanger, Norge
31/07/2020
SØKNADSFRIST: 16.08.2020 Er du vår nye sykepleier? Her hos oss jobber du personsentrert med pasienter som har sammensatte diagnoser hvor hovedutfordringen er demens. Vi har små enheter (6 pasienter i hver bogruppe) som er spesielt tilrettelagt for denne målgruppen. Vi er fremtidsrettet og arbeider med digitale verktøy i hverdagen som for eksempel E-rom, journalsystem på nettbrett. Arbeidsoppgaver: Tverrfaglig samarbeid med blant annet lege, tildelingskontoret, ergoterapeuter, tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten Legemiddelhåndtering, blant annet intravenøs behandling Sykepleiefaglige oppgaver/ prosedyrer: Blodprøver, EKG, O2 behandling, blærescanning og kateterisering Pårørendesamarbeid Kartlegging og oppfølging ved bruk av blant annet OBS-demens, TID- modellen Implementering av ProAct, undervisning og opplæring Miljøarbeid med...
Bodø kommune Bodø, Norge
31/07/2020
SØKNADSFRIST: 17.08.2020 Gol kommune har ledig 100% fast stilling som fagleder dokumentasjonsforvaltning og arkiv. Vi søker ein engasjert, sjølvstendig og utviklingsorientert person som er oppteken av digitalisering, dokumentasjonsforvaltning og bevaring av arkiv for ettertida. Stillinga er plassert i avdeling Sekretariat og tenestetorg. Avdelinga har ansvar for kommunen sitt dokumentsenter, informasjonssikkerhet, politisk sekretariat og tenestetorg. Fagleder skal ha det overordna faglege ansvaret for området dokumentasjonsforvaltning og arkiv. Vi nyttar Public360 som sak/arkivsystem, men er for tida inne i ein anbudsprosess som kan medføre endringar. Hallingdalskommunane har eit felles IKT-samarbeid og Gol kommune er vertskommune for sak/arkiv. Arbeidsoppgåver: * Ansvar for dokumentasjonsforvaltning og arkiv i henhold til gjeldande lovverk. * Systemansvarleg for sak/arkivsystemet og dokumentasjon av...
Gol kommune Gol, Norge
31/07/2020
SØKNADSFRIST: 20.08.2020 Kort om stillingen: Næringsutvikling i Folldal kommune er mer enn bare arbeidsplassutvikling. Som næringsutvikler har man stor mulighet til å påvirke mange deler av folldalssamfunnet. Dette skjer i samarbeid med politikere, administrasjonen og næringslivet i kommunen. Om tjenesteområdet: Stillingen som næringsutvikler er organisatorisk plassert i rådmannens stab.  Næringsutvikleren vil også være daglig leder for Folldal Næringspark AS. Folldal Næringspark (Gulhuset) forvalter og leier ut kontorlokaler til bedrifter og er et heleid kommunalt selskap. Arbeidsoppgaver: kommunens kontakt for bedrifter og etablerere veiledning knyttet til det offentlige virkemiddelapparatet planarbeid med spesielt ansvar for strategisk næringsplan og tilliggende planer oppfølging av kommunens forpliktelser som nasjonalparkkommune...
Folldal kommune Folldal, Norge
31/07/2020
SØKNADSFRIST: 16.08.2020 Landbruksforvaltninga for kommunane Askvoll, Fjaler og Hyllestad har ledig 100% stilling som Fagkonsulent landbruk Kommunane Askvoll, Fjaler og Hyllestad har felles landbruksforvaltning frå 01.08.2020.  Kontorstaden er Askvoll med kontordagar i Dale og Hyllestad.  Kontoret har 5 stillingsheimlar.  Oppgåvene ved landbruksforvaltninga vert: Rettleiing og forvaltning av midlar etter jordbruksavtalen Sakshandsaming og landbruksfaglege vurderingar i samband med lovforvaltning og næringsutvikling Kontrolloppgåver og ajourhald av landbruksrelaterte register Teknisk planlegging i landbruket Kommunen sin sakshandsamar på saker opp mot utviklingsmidlar i landbruket og andre finansieringskjelder  Fagleg rådgjeving og rettleiing Sakshandsaming som gjeld tenesteeininga generelt, og andre oppgåver innan både jordbruk,...
Askvoll kommune Askvoll, Norge
28/07/2020
SØKNADSFRIST: 11.08.2020 Båtsfjord kommune søker to fremoverlente, initiativrike vernepleiere Nå har du muligheten til å bli en del av teamet som drifter vår samlokaliserte bolig. Boligen har syv beboere med hver sin leilighet, som alle har varierte utfordringer, bistandsbehov og grad av  utviklingshemming. Vårt mål er å tilrettelegge og motivere beboerne til et liv med variasjon, mestring og aktivitet hvor brukermedvirkning står sentralt. Du vil få tjenesteansvar for flere beboere hvor du må følge opp individuelle planer, utarbeide tiltak og samarbeide tett med pårørende. Du vil få muligheten til å utarbeide og styrke boligens rutiner og prosedyrer hvor målet hele tiden er å øke kvaliteten på tjenestene vi gir. Vi trenger dere som er nytenkende og brenner for...
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
22/07/2020
SØKNADSFRIST: 11.08.2020 Vi har fra 01.01.2021 ledig stilling som spesiallist i allmennmedisin eller allmennlege i spesialisering (ALIS) og ønsker deg med i vårt team. Kvalifikasjonskrav: Du må ha 6- årig medisinstudie fra universitet med norsk autorisasjon som lege. Dersom du har utdanning fra utlandet, må den godkjennes av UDIR. Du må ha gjennomført norsk turnus og kvalifisere for refusjonsrett hos HELFO. For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B1, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale. Dine viktigste arbeidsoppgaver: Fastlege for pasienter på listen. Vi har en sterk lagånd og fordeler arbeid innen fag som øyeblikkelig hjelp,...
Harstad kommune Harstad, Norge

Blogg for jobbsøkere og arbeidsgivere

Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører Stillingsteksten er klar, budsjettet er satt og utlysningen skal markedsføres. Hvilke kanaler skal du velge? Vi i Riksmedia as, som driver Kommunaljobb.no, har siden 2008 hatt som mål å tilby så kostnadseffektive produkter som mulig for våre kunder som søker nye medarbeidere.  I 2012 nådde Facebook 1 milliard brukere...
Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører I jungelen av aktører i annonseringsbransjen, kan det være vanskelig å skille ut de useriøse aktørene fra de erfarne og  kompetente aktørene, hvis du ikke vet hva du skal se etter. Her har vi satt opp noen sjekkpunkt for at du skal kunne ta gode beslutninger ved annonsering av stillingsutlysninger: Statistikk: En...
Bilde:  Freepik Tekst hentet fra  nav.no :  CV-en skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har og hva du har gjort. Finn ut hvilken informasjon som er viktig for arbeidsgiveren du søker jobb hos. Det viktigste du gjør i en CV er å få frem den informasjonen som er relevant for jobben du søker på.  Det betyr at du må tilpasse CV-en, for eksempel...
Vis alle bloggposter