2008 - 2020: 12 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

20/10/2020
SØKNADSFRIST: 30.10.2020 Vestland tannhelseteneste - Område Sør-Aust har ledig 60% fast stilling som tannhelsesekretær frå 01.01.2021. Tenestestad er for tida Nordheimsund tannklinikk. Kvalifikasjonar Søkjar må ha autorisasjon som tannhelsesekretær. Søkjar må beherske norsk skriftleg og munnleg. Relevant informasjon for søknaden må være oversett til norsk. Den som skal tilsetjast i tannhelsetenesta må leggje fram politiattest.   Personlege eigenskapar Vi søkjer ein sjølvstendig, ansvarsbevisst og initiativrik medarbeidar. Vi tilbyr Vi tilbyr løn i samsvar med gjeldande tariffavtale. Gode offentlege pensjons- og forsikringsvilkår. Andre opplysningar Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar i Vestland fylkeskommune vert gjort med ei prøvetid på 6 mnd. Vi...
Vestland fylkeskommune Norheimsund, Norge
20/10/2020
SØKNADSFRIST: SNAREST Frogn kommune, med Drøbak by, ligger sentralt plassert ved Oslofjorden ca. 3 mil syd for Oslo. Kommunen har snart 16.000 innbyggere og 3000 fritidsboliger. Her finner du blant annet Gamle Drøbak med verdifull trehusbebyggelse, lang kystlinje og en engasjert befolkning. Kommunen jobber med følgende satsningsområder: klima og energi, livskvalitet og folkehelse, stedsutvikling, bolig- og nærmiljø samt næringsutvikling. Denne stillingen inngår i et spennende tverrfaglig miljø. Enhet for teknisk drift og forvaltning har blant annet ansvar innenfor byggesak, kart og geodata, miljø- og forurensning, vann, avløp, renovasjon, vei, park, idrett og havner. I byggesaksavdelingen har vi ledig stilling til en saksbehandler som skal jobbe med byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven særlig rettet mot stransonen, ulovlighet men også mindre...
Frogn kommune Drøbak, Norge
19/10/2020
SØKNADSFRIST: 03.11.2020 To av våre grunnerververe skal ut i permisjon, og i den anledning utlyses 2 årsvikariater innen faget grunnerverv, hver på 100 %. Tiltredelse snarest.  Om enheten Plan og prosjektering er en enhet på Utbyggingsseksjonen, som igjen ligger under Samferdsel. Plan og prosjektering teller rundt 20 ansatte. Vi dekker fagområdet planleggingsledelse, avropsforvaltning, vegplanlegging, BIM, grunnerverv, eiendomslandmåling, landskap og grøntfag. Vår fremste oppgave er utarbeidelse av reguleringsplaner, og å skaffe juridisk hjemmel til bygging av vegprosjekter.  Vi søker deg som byr på deg selv, og som liker hektiske hverdager du må være ryddig, tydelig og strukturert du er god på å skape relasjoner Vi tilbyr Innlandet fylkeskommune er en sentral samfunnsutviklingsaktør. Vi er en moderne,...
Innlandet fylkeskommune Hamar, Norge
19/10/2020
SØKNADSFRIST: 15.11.2020 I Bremanger kommune -  for tida Hogslia i Open Omsorg Ytre - er det ledig faste stillingar i 100% og 55 % som vernepleiar/sjukepleiar eller andre med relevant høgskuleutdanning. Stillingane er ledige frå 01.02.21. Arbeidsoppgåver • Målretta miljøarbeid  • Ansvarsvakter • Ansvar for primærgrupper • Medansvar for legemiddelhandtering • Veiledning av kollegaer, studentar og lærlingar • Praktiske gjeremål og andre delegerte oppgåve frå ledar Kvalifikasjonar • Må ha norsk autorisasjon som sjukepleiar/ vernepleiar eller anna relevant høgskuleutdanning • Nyutdanna oppfordrast til å søkje, og opplæring vil bli gjeve  • Må ha førarkort for personbil (B).  • Må beherske norsk godt både skriftleg og munnleg.  • Gyldig politiattest...
Bremanger kommune
19/10/2020
SØKNADSFRIST: 15.11.2020 Sjukepleiarstilling ledig – vikariat fom 18.01.21 til 01.11.21 – etter endt vikariat er det mogleg stillinga blir fast. I Bremanger kommune, for tida i heimesjukepleien i Ytre Bremanger – er det ledig vikariat 100% sjukepleiarstilling perioden 18.01.21 til 01.11.21. Det er mogleg at stillinga kan bli fast etter endt vikariat. Kvardagen hos oss er variert, med stor grad av sjølvstendighet og kor du lærer mykje på kort tid. Heimesjukepleien samarbeider tett med ulike fagmiljø i spesialisthelsetenesta, fastlegetenesta og andre avdelingar i pleie -og omsorg.  Det er 2 – delt turnus, og stillinga er ledig frå 18.01.21  Kvalifikasjonar • Må ha norsk autorisasjon som sjukepleiar • Nyutdanna oppfordrast til å søkje, og opplæring vil bli gjeve  • Må ha førarkort for personbil (B) • Må beherske norsk...
Bremanger kommune Bremanger, Norge
19/10/2020
SØKNADSFRIST: 22.11.2020 Spennede stilling som økonomirådgiver i Notodden kommune er ledig   Beskrivelse Vi søker deg som er nysgjerrig, analytisk og god på tall. Er du motivert for å bidra til gode analyser, styringsinformasjon, styring og økonomikontroll i en spennende kommune under utvikling? Om svaret er ja, er du kanskje den medarbeideren vi søker. Stillingen er organisatorisk plassert i økonomiavdelingen som for tiden teller ni dyktige medarbeidere med ansvar for regnskap, budsjett, innfordring av skatt og kommunale krav, finans mv. Avdelingen ledes av økonomisjef.  Kort om stillingen Norske kommuner vil i årene som kommer oppleve stadig sterkere krav til effektiv ressursbruk for å møte et økende tjenestebehov samtidig som inntektsveksten avtar. Økonomirådgiveren vil få ansvar for overordnet analyse av Notodden kommunes ressursbruk...
Notodden kommune Notodden, Norge
16/10/2020
SØKNADSFRIST: 28.10.2020 Fagskolen i Østfold har ledig inntil 50% undervisningsstilling. En midlertidig engasjementstilling i forbindelse med etablering av nytt studium:  Fagarbeideren i den digitaliserte næringsmiddelindustrien.  Brenner du for digitalisering og teknologisk utvikling kan du være den vi søker. Hvorfor ikke benytte anledningen til å gi fagarbeidere i næringsmiddelindustrien et digitalt løft.  Stillingen kan deles på flere. Fagskolen er et utdanningstilbud etter videregående skole. Fagskolen i Østfold tilbyr utdanninger innen teknisk, helse o oppvekst. Teknisk har utdanningstilbud innen kjemi (mat- og prosessteknikk), bygg, BIM, elkraft og maskinteknikk. Vi tilbyr i tillegg kurs og opplæring for bl.a. næringslivet på oppdrag. Fagskolen er et givende arbeidssted for deg som ønsker å bruke egne erfaringer og kunnskaper til å gi...
Viken fylkeskommune Kråkerøy, Norge
16/10/2020
    SØKNADSFRIST: 29.10.2020 Fagskolen i Østfold har ledig 50% undervisningsstilling som faglærer, BIM (anlegg). Stillingen er en engasjementstilling som vil bli vurdert omgjort til fast stilling etter seks måneder dersom behovet er til stede. Fagskolen i Østfold  har fra før studier og engasjerte BIM-faglærere i BIM Konstruksjon. BIM anlegg er et helt nytt studietilbud hos oss som starter opp høsten 2020.  Fagskolen er et utdanningstilbud etter videregående skole. Fagskolen i Østfold tilbyr utdanninger innen teknisk, helse og oppvekst. Teknisk har utdanningstilbud innen BIM, bygg, kjemi (mat- og prosessteknikk), elkraft og maskinteknikk. Vi tilbyr i tillegg kurs og opplæring for bl.a. næringslivet på oppdrag. Fagskolen er et givende arbeidssted for deg som ønsker å bruke egne erfaringer og kunnskaper til å gi voksne engasjerte studenter...
Viken fylkeskommune Kråkerøy, Norge
16/10/2020
SØKNADSFRIST: 06.11.2020 Brønnøy kommune har ledig en 100 % fast stilling som kommunepsykolog med tiltredelse så snart som mulig. Kommunepsykologen vil fungere på tvers av tjenestene i Brønnøy  og vil ha tilholdssted sammen med interkommunal kommunepsykolog. Kommunepsykologen vil kunne knytte seg til det faglige miljøet for psykologer hos psykiatrisk senter Ytre-Helgeland, her arbeider det syv psykologer knyttet til både barne- og voksenpsykiatrisk behandling. I tillegg er det også et nettverk for kommunepsykologer i Nordland. Stillingen er underlagt barne- og familietjenesten i Brønnøy.   Arbeidsoppgaver Stillingen skal ha et forebyggende og helsefremmende perspektiv, i tillegg til lavterskel psykisk helsearbeid. Kommunepsykolegen vil arbeide tett sammen med kommunens øvrige tjenester for målgruppen. Veiledning/fagstøtte til...
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
15/10/2020
SØKNADSFRIST: 15.11.2020 Tønsberg kommune er en spennende, moderne og serviceorientert kommune med høyt aktivitetsnivå. En kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Vår administrasjon er organisert i tjenesteproduserende virksomhet med ansvar for oppgradering av VA-nettet for ca 150 mill per år. Det skjer mye i Tønsberg. Vi vil være på offensiven! Vi arbeider aktivt med kompetanseheving for våre ansatte og er i en rivende utvikling innen informasjonsteknologi. Vi søker etter medarbeidere som ønsker å bidra til service, kvalitet, teamarbeid og fleksibilitet. Om vi arbeider på trygg historisk grunn, er vi på jakt etter medarbeidere med nye tanker. Til vår virksomhet Kommunalteknikk prosjektering søker vi nå:   2 stk prosjekterende innen VA.   Tønsberg kommune Kommunalteknikk er ansvarlig for en rekke viktige funksjoner innen...
Tønsberg kommune Revetal, Norge

Blogg for jobbsøkere og arbeidsgivere

Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører Stillingsteksten er klar, budsjettet er satt og utlysningen skal markedsføres. Hvilke kanaler skal du velge? Vi i Riksmedia as, som driver Kommunaljobb.no, har siden 2008 hatt som mål å tilby så kostnadseffektive produkter som mulig for våre kunder som søker nye medarbeidere.  I 2012 nådde Facebook 1 milliard brukere...
Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører I jungelen av aktører i annonseringsbransjen, kan det være vanskelig å skille ut de useriøse aktørene fra de erfarne og  kompetente aktørene, hvis du ikke vet hva du skal se etter. Her har vi satt opp noen sjekkpunkt for at du skal kunne ta gode beslutninger ved annonsering av stillingsutlysninger: Statistikk: En...
Bilde:  Freepik Tekst hentet fra  nav.no :  CV-en skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har og hva du har gjort. Finn ut hvilken informasjon som er viktig for arbeidsgiveren du søker jobb hos. Det viktigste du gjør i en CV er å få frem den informasjonen som er relevant for jobben du søker på.  Det betyr at du må tilpasse CV-en, for eksempel...
Vis alle bloggposter