Ledige stillinger 
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

20/07/2018
SØKNADSFRIST: 09.08.2018 Det er ledig 100 % vikariat som barnevernkonsulent ved Voss barnevernteneste frå snarast/september 2018 til februar 2019. Om arbeidsstaden Voss barnevernteneste samarbeidar med Forandringsfabrikken og Barnevernproffene og Voss er ein "Mitt Liv" kommune. Vi som arbeider i barneverntenesta har sett som mål at vi skal arbeide saman med barn og unge ved å vise:  - Openheit, ved å vera ærlige og gi informasjon. - Kjærleik, ved å bry oss og vise menneskevarme. Vi har også som mål å vere audmjuk, ved å tru på barn, vere lyttande og engasjerte. Og å praktisere medbestemming, ved å ta barn og unge med på avgjerdsler og be dei om tilbakemelding. Barneverntenesta er pr. idag organisert i eit mottak/undersøkingsteam og eit tiltaksteam. Eit verkty som Voss barnevern  kan nytte i arbeidet med barn og unge er "Signs of Safety". Arbeidsoppgåver Stillinga inneber sakshandsaming etter Lov om Barneverntjenester og er tillagt ansvar og arbeidsoppgåver som krev  barnevernfagleg kompetanse. Me søkjer - 3 årig sosial- eller barnevernfagleg høgskuleutdanning - gjerne ha relevant tilleggsutdanning - erfaring frå arbeid i kommunal barnevernteneste - kjennskap til dataprogrammet "Familia" - personlege eigenskapar vert vektlagt Godkjend politiattest må framleggjast før tiltreding i stillinga Hugs å gje opp referansar Me tilbyr - gode vilkår for fagleg utvikling - eit godt tverrfagleg og sosialt miljø - gode forsikrings- og pensjonsordningar - løn etter kommunalt avtaleverk og elles tilsetjing på vanlege kommunale vilkår Søknad Voss kommune ynskjer eit større aldersmangfald mellom dei tilsette, og oppmodar difor yngre arbeidstakarar om å søkje. Kommunen har eit personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt, både når det gjeld kjønn og kulturelt mangfald. Søk på stillinga ved å klikke på knappen til høgre. Attestar og vitnemål skal leggjast ved elektronisk eller sendast Voss kommune, boks 145, 5701 VOSS, merka med stillingsreferanse. Søknadspapira vert ikkje returnerte. Ifølgje Offentleglova § 25 skal det svært gode grunnar til for å skjerme søkjarar frå offentleg søkjarliste. Kontakter Navn: Oddmund Melve Berge Tittel: Konst. leiar barneverntenesta E-post: oddmund.berge@voss.kommune.no Mobil: 99219278 Arbeid: 56521310 Navn: Kjell Roger Stien Tittel: Leiar for støttetenestene E-post: kjell.r.stien@voss.kommune.no Mobil: 90184680
Voss kommune
19/07/2018
Barnehagelærere Sør-Varanger kommune søker barnehagelærere - vi har ledige stillinger i flere barnehager. Barnehagene i Sør-Varanger setter fokus på barnet gjennom visjonen "Først i rekka". Vi har behov for deg som er lekende, utforskende og nysgjerrig. Vi er opptatt av å levere et barnehagetilbud av god kvalitet - og tilbyr deg kompetansesatsinger og sterkt faglig fokus. Velkommen til en grensesprengende kommune! For mer informasjon om alle barnehagene, se kommunens hjemmeside: http://www.svk.no/ Søknadsfrist: 08.08.18 Rådgiver støttesenteret for kriminalutsatte Det er ledig 1/1 fast stilling som rådgiver. Dette er en nyopprettet kommunal stilling ved støttesenter for kriminalutsatte, Finnmark politidistrikt. Sør-Varanger kommune har arbeidsgiveransvaret for stillingen, det faglige ansvaret tilligger Finnmark politidistrikt. Søknadsfrist: 12.08.18 IPS - jobbspesialister NAV Sør-Varanger søker etter to dyktige IPS jobbspesialister i 100 %, 3-årig midlertidig prosjekt-stillinger, som kan hjelpe oss med å realisere NAV sin målsetting om å få flere i arbeid og færre på stønad. Søknadsfrist: 16.08.18 Konsulent Det er ledig et vikariat i 50 % stilling for perioden 01.08.18 - 31.12.18 med mulighet for forlengelse. Søknadsfrist: 29.07.18 Undervisningsstillinger Skolen lyser ut et antall faste og vikar stillinger for skoleåret 2018-2019. Søknadsfrist: 05.08.18 Undervisningsinspektør Vi har ledig en fast 50 % stilling som undervisningsinspektør. Søknadsfrist: 05.08.18 Feier Sør-Varanger kommune, Brann- og feiervesenet søker etter en ny feier i 100% stilling. Søknadsfrist: 19.08.18 Elevassistent Vi har ledige stillinger som Elevassistent, en fast og et vikariat i 100% stilling. Søknadsfrist: 29.07.18
Sør-Varanger kommune
19/07/2018
Sør-Varanger kommune har ledige stillinger innen helse og omsorg. Trykk på stillingstittel for å gå til elektronisk søknadssystem. Lege med særlig ansvar for eldreomsorg   Søknadsfrist: 30.08.18   Brukerstyrt personlig assistent Det er ledig 3 faste stillinger som brukerstyrt personlig assistent. 2 x 85 % stilling i turnus med arbeid annen hver helg og 1 x 20 % stilling annen hver helg. Søknadsfrist: 29.07.18   Sykepleier Det er ledig 1/1 fast stilling som sykepleier. Turnusarbeid med arbeid per tiden dag/aften og hver tredje helg. Søknadsfrist: 29.07.18 Sykepleier/Vernepleier Vi har ledig en stilling som sykepleier/vernepleier. 100% stilling i 2 delt turnus med arbeid hver 3 helg. Søknadsfrist: 12.08.18 Helsesøster Vi har ledig et vikariat som Helsesøster for perioden fra snarest til 01.08.2019. Søknadsfrist: 12.08.18   Sykepleier Ledig 1/1 fast stilling som sykepleier i to delt turnus med arbeid hver 3. helg Søknadsfrist: 12.08.18   Sykepleier Ledig 1/1 fast stilling som sykepleier i to delt turnus med arbeid hver 3 helg. Søknadsfrist: 12.08.18
Sør-Varanger kommune
19/07/2018
SØKNADSFRIST: 09.08.2018 HEMNES KOMMUNE - Skaperglede - mellom smul sjø og evig snø Tlf.sentralbord: 75 19 70 00 Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen Internett: www.hemnes.kommune.no   E-postadresse: postmottak@hemnes.kommune.no   100% fast stilling for snarlig tiltredelse Vår dyktige og engasjerte barnevernleder skal begynne i ny jobb. Vi er derfor på leting etter ny leder som har et brennende hjerte for barn og unge, og god kompetanse innen barnevernfaglig arbeid. Hemnes kommune deltar i et spennende to-årig veiledningsprosjekt i regi av Bufdir. Prosjektet skal bidra til systematisk forbedring av tjenesten. Som barnevernleder i Hemnes kommune vil du være leder for en kompetent og motivert personalgruppe med et godt arbeidsmiljø, innenfor et arbeidsfelt med meningsfylte oppgaver. Sammen skal vi skape fremtidens barnevern! Hovedarbeidsområder: - Faglig og administrativt ansvar for barnevernstjenesten - Personal- og budsjettansvar - Saksbehandling og oppfølging - Utvikle barnevernet i tett samarbeid med de andre fagtjenestene i kommunen - Stillingen rapporterer til enhetsleder for Enhet Helse og velferd  Kvalifikasjonskrav: - Relevant utdanning fra universitet/høgskole - Arbeids- og ledelseserfaring fra barnevernfaglig arbeid blir vektlagt - Evne og lyst til å arbeide i en hektisk hverdag, med krevende utfordringer - Vi ønsker en leder som kan lede og veilede i forhold til aktiviteten i tjenesten  - Du må ha evne til å arbeide selvstendig og strukturert, og samtidig være god på samarbeid både internt og eksternt - Du har øye for kontinuerlig forbedring i tjenesten, og evner å få andre med deg - Personlig egnethet blir vektlagt Vi kan tilby - Spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver - Faglige utviklingsmuligheter - Dyktige medarbeidere - Fleksitidsordning - God pensjonsordning Tilsettings- og lønnsvilkår: - Lønn etter avtale - Tilsetting på gjeldende vilkår - Politiattest ved tilsetting - Krav om gyldig førerkort og disponere bil Søknad sendes: Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no   Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Spørsmål om stillingen Andrew Butt Amundsen Enhetsleder Helse og velferd E-post:  andrew.amundsen@hemnes.kommune.no   Mobil: 41 47 15 86 Rolf Fjellestad Assisterende rådmann E-post:  rolf.fjellestad@hemnes.kommune.no   Mobil: 97 09 93 38
Hemnes kommune
19/07/2018
SØKNADSFRIST:  19.08.2018 Introduksjonssenteret for flyktninger har som hovedoppgave bosetting av nyankomne flyktninger og drift av introduksjonsprogram for ca. 840 deltakere. Introduksjonsprogrammet er 2-årig, obligatorisk og hjemlet i Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Totalt er det for tiden ca. 65 ansatte ved Introduksjonssenteret. Fra ca. 1. oktober 2018 blir det ledig en fast stilling (100 %) som økonomi- og personalkonsulent ved Introduksjonssenteret for flyktninger. Arbeidsoppgaver Lønnsarbeid for enhetens ansatte og deltakere i introprogrammet Oppfølging av fravær, permisjoner, ansiennitetsberegninger etc. Personalsaksbehandling og støtte til ledelse Behandling av inngående og utgående faktura Løpende avstemming iht regnskap og bank Utarbeidelse av statistikker, analyser og prognoser Innkjøp og anskaffelser - knyttet til e-handel Superbruker på fagsystemet Socio Rådgivning og veiledning til ansatte Økonomi- og personalkonsulenten inngår i enhetens personal- og økonomigruppe, og det vil kunne påregnes utviklingsoppgaver/endringer i arbeidsoppgaver ved behov. Kvalifikasjoner Minimum 3-årig relevant høyskole-/universitetsutdanning (økonomi/administrasjon - økonomi/personal-ledelse) på bachelornivå. Erfaring med bruk av økonomi-/personal fagsystemer Gode generelle IT-kunnskaper Erfaring fra arbeid med personal- og arbeidsgiverspørsmål, jf regelverket. Utdanning Administrasjon og Ledelse Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad Økonomi / Regnskap Egenskaper Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen, herunder gode samarbeidsevner og evner til å arbeide strukturert, målrettet og analytisk. Vedkommende må kunne jobbe både selvstendig og i team, være initiativrik og fleksibel Vedkommende må ha god arbeidskapasitet og evne til å overholde frister og sikre fremdrift. God fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig. Vi tilbyr Stillingsbrøk: 100% Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Dyktige og engasjerte kolleger i et godt arbeidsmiljø Fleksitid Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lov, forskrifter og avtaler.  Om arbeidsgiveren Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte. Kontaktpersoner Anita Finnebråten Stillingstittel: Økonomi -og personalleder Telefon: 945 35 608 Grethe Baldersheim Stillingstittel: Enhetsleder Telefon: 409 18 795
Bergen kommune
18/07/2018
SØKNADSFRIST: 23.07.2018 Beskrivelse arbeidssted Er du nyskjerrig og oppsøkende ? Er du opptatt av hva som inspirerer og motiverer folk ? Er du i tillegg samfunnsengasjert ? Da er denne stillingen noe for deg ! Vil du bli vår kollega i Alta ? Vi søker deg som liker å jobbe med mennesker og utvikling. Karriere Finnmark er organisert som et partnerskap mellom NAV Finnmark og Finnmark fylkeskommune v/opplæringsavdelinga. Karrieresenteret har en avdeling i Alta og en i Vadsø. Karrieresenteret har i hovedoppgave å tilby gratis karriereveiledning til voksne over 19 år i fylket. I tillegg er senteret et ressurs og kompetansesenter for rådgivere og karriereveiledere i grunnopplæringen, for Nav og andre aktører innen fagfeltet karriereveiledning/karrierelæring. Senteret jobber også for å styrke tverrsektoriell samhandling innen fagfeltet. Stillingen har kontorsted Alta. Vi søker Karriereveileder/rådgiver i 100% fast stilling. Tiltredelse 1. september 2018, eller etter avtale. Arbeidsoppgaver - Individuell karriereveiledning og gruppeveiledning - Informasjonsvirksomhet og prosessarbeid - Utviklingsoppgaver og daglige driftsoppgaver - Nettverksbygging med relevante samarbeidspartnere - Faglig oppdatering innenfor fagfeltet nasjonalt og lokalt For mer informasjon om hva karriereveiledning er, sjekk vår hjemmeside: www.karrierefinnmark.no og vår facebookside. Krav til kompetanse - Utdanning med minimum bachelor grad eller tilsvarende innenfor relevante fagområder som pedagogikk, samfunnsvitenskapelige fag, sosialfaglig eller liknende. Ønskede kvalifikasjoner - Utdanning innen karriereveiledning, yrkes og utdanningsveiledning eller coaching - Relevant bakgrunn fra NAV er en fordel - Relevant bakgrunn fra videregående opplæring eller ungdomstrinnet er en fordel - IKT kunnskaper - Kunnskap om utdanningsveier, spesielt videregående opplæring. - Kunnskap om arbeidsliv/næringsliv Kunnskaper om samisk språk, kultur og samfunnsliv vektlegges som en tilleggskvalifikasjon Personlige egenskaper - Liker å jobbe med mennesker - Gode samarbeidsevner og evnen til å bygge nettverk - Gode kommunikasjonsegenskaper - Liker utviklingsarbeid - Evne til å jobbe strukturert og selvstendig - Fleksibel og løsningsorientert Andre opplysninger Reisevirksomhet må påregnes, og du må ha førerkort kl. B. Vi tilbyr - At du får være med å utvikle et fagfelt som er under stor utvikling - Dekning av utgifter i forbindelse med intervju - Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler - Meget god pensjonsordning  - Hjelp med å skaffe bolig - Å dekke flytteutgifter Fordeler ved å bo i Finnmark Se www.finnmark.no   Søknad sendes Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt HR-seksjonen, tlf. 789 63000. Kontakter Navn: Susanne Lupton Tittel: Prosjektleder Karriere Finnmark og senterleder karrieresenteret i Finnmark, koordinator for karriere E-post: Susanne.Lupton@ffk.no Mobil: 91637089 Arbeid: 78963087
Finnmark fylkeskommune
18/07/2018
SØKNADSFRIST: 23.07.2018 Beskrivelse arbeidssted Sentraladministrasjonen i Vadsø har ca. 135 medarbeidere. Opplæringsavdelinga har ansvar for videregående opplæring for ungdom og voksne i Finnmark. Avdelinga har 23 medarbeidere som legger vekt på å yte gode tjenester og utvikle kvaliteten på opplæringstilbudene. Utviklingsarbeid både i skole og lærebedrift er viktige arbeidsfelt for at flest mulig elever og lærlinger i Finnmark skal lykkes med sin videregående opplæring. Les mer om livet i Vadsø på www.vds.no   Vi søker Assisterende opplæringssjef i 100% fast stilling. Ønsker du å være med å videreutvikle videregående opplæring i Finnmark?  Stillingen inngår i opplæringssjefens lederteam sammen med rektorene i de videregående skolene i Finnmark. Stillingen har personalansvar for ansatte i opplæringsavdelinga. Hovedarbeidsoppgaver - Strategisk utviklings- og planarbeid for opplæring i Finnmark - Pedagogiske/bygningsmessige tilsyn  - Innsynsbegjæringer  - Økonomi/budsjettarbeid for sektoren - Stedfortreder for opplæringssjefen - Saksbehandling til politiske møter Krav til kompetanse - Høyere utdanning fra universitet/høgskole (pedagogikk) og master (skoleledelse, organisasjon og ledelse) - Ledererfaring - God kjennskap til videregående opplæring - Erfaring med strategiske prosesser - Kjennskap til offentlig forvaltning - Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne Personlige egenskaper - Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner - Evne til å inspirere og motivere medarbeidere - Målrettet og kvalitetsbevisst - Strategisk og helhetlig tenkning Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kunnskaper i samisk språk, kultur og samfunnsliv vektlegges som en tilleggskvalifikasjon.  Vi tilbyr - Lønn etter avtale - Dekning av utgifter i forbindelse med intervju - Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler - Meget god pensjonsordning  - Hjelp med å skaffe bolig - Å dekke flytteutgifter Fordeler ved å bo i Finnmark Se www.finnmark.no   Søknad sendes Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt HR-seksjonen, tlf. 789 63000. Kontakter Navn: Margunn Blix Tittel: Opplæringssjef E-post: Margunn.Blix@ffk.no Mobil: 92097943 Arbeid: 78 96 31 81
Finnmark fylkeskommune
18/07/2018
SØKNADSFRIST: 23.07.2018 Beskrivelse arbeidssted Opplæringsavdelinga har ansvar for videregående opplæring for ungdom og voksne i Finnmark. Avdelinga har 23 medarbeidere som legger vekt på å yte gode tjenester og utvikle kvaliteten på opplæringstilbudene. Enheten for inntak og formidling arbeider både med utviklingsoppgaver, kvalitetssikring og driftsoppgaver. Enheten har ansvaret for inntak av elever til videregående skole og formidling til lærebedrifter, samt overordnet ansvar for fagskoletilbudet i fylket. En av avdelingens hovedsatsninger er å bedre gjennomføringen og minske bortvalget i videregående skole. Vi søker Rådgiver ved fagområdet for inntak - fast 100% stilling med tiltredelse 1. september 2018.. Arbeidsoppgaver Dine arbeidsoppgaver vil bli innenfor inntakets hovedansvarsområde: - Behandling av minoritet språklige søkere - Kjøp og salg av plasser - IB- elever - Saksbehandling innen inntak - Utvekslingselever - Informasjon/rådgvining skoler og grunnskoler - Fengselsundervisningen - Tall og statistikk ved inntak - Retting av feilmeldinger Krav til kompetanse -Utdannelse på Bachelor nivå -Arbeidserfaring fra arbeid med inntak til videregående opplæring. Kompetanse og egenskaper vi ønsker - Du må være nøyaktig, selvstendig og serviceinnstilt - Gode samarbeidsevner - God muntlig og skriftlig fremstillingsevne - Kjennskap til videregående skoler Vi tilbyr - Dekning av utgifter i forbindelse med intervju - Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler - Meget god pensjonsordning  - Hjelp med å skaffe bolig - Å dekke flytteutgifter Fordeler ved å bo i Finnmark Se www.finnmark.no   Søknad sendes Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt HR-seksjonen, tlf. 789 63000. Kontakter Navn: Toni Elisabeth Håvardsrud Tittel: kst.assisterende opplæringssjef E-post: Toni.Elisabeth.Havardsrud@ffk.no Mobil: 92239959 Arbeid: 78963248
Finnmark fylkeskommune
18/07/2018
SØKNADSFRIST: 30.07.2018 Beskrivelse arbeidssted Vil du være med på å utvikle Finnmark? Finnmark fylkeskommune har en sentral rolle innen samfunnsutvikling. Kultur-, kulturminne og miljøavdelinga inngår i kultursektoren i Finnmark fylkeskommune, som i tillegg består av Finnmark fylkesbibliotek og Scene Finnmark. Avdelingas arbeidsfelt omfatter allmennkultur, kulturminne og kulturarv, folkehelse, idrett, miljø, vannforvaltning, friluftsliv og naturforvaltning. Kultur-, kulturminne- og miljøavdelinga har 19 medarbeidere og er lagt til sentraladministrasjonene. Til stillinga ligger det et overordnet lederansvar for fagområdene allmennkultur og kulturminnevern og kulturarv, og lederansvar for virksomhetslederne ved Finnmark fylkesbibliotek og Scene Finnmark. Ass. kultur- og miljøsjef har arbeidssted Vadsø og rapporterer til kultur- og miljøsjefen. Les mer om livet i Vadsø på www.vds.no   Vi søker Assisterende kultur- og miljøsjef som er engasjert og utviklingsorientert. Arbeidsoppgaver - Økonomisk, faglig og strategisk ledelse av Kultur-, kulturminne- og miljøavdelinga i samarbeid med kultur- og miljøsjefen.  - Overordnet lederansvar og personalansvar for fagområdene allmennkultur og kulturminnevern og kulturarv. - Lederansvar overfor virksomhetsledere ved Finnmark fylkesbibliotek og Scene Finnmark. - Delta aktivt i avdelingens interne og eksterne virksomhet.  - Kultur- og miljøsjefens stedfortreder. Stillingen innebærer en del reisevirksomhet. Krav til kompetanse - Høyere utdanning, med vekt på relevant faglig kompetanse. - Ledererfaring Ønskede kvalifikasjoner - Kjennskap og erfaring fra relevante fagområder. - Erfaring fra budsjett- og økonomiarbeid. - Erfaring med gjennomføring av utviklings- og omstillingsarbeid. - God forståelse for politiske prosesser og god kjennskap til Finnmark.  - Godt nettverk i offentlig sektor og relevante organisasjoner. - God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Personlige egenskaper - Nyskapende og åpen for nye måter å løse oppgaver på. - Handlekraftig og resultatorientert. - God på motivasjon, samarbeid og nettverksbygging. - Evne til å skape trygghet gjennom tydelighet og synlighet. - Strukturert arbeidsform, resultatorientert og god helhetsforståelse. - Evne til å involvere og skape gode resultater gjennom andre. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr - Spennende arbeidsoppgaver i et engasjert kompetent arbeidsmiljø - Mulighet til å bidra til utvikling i Norges mest spennende fylke - Dekning av utgifter i forbindelse med intervju - Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler - Meget god pensjonsordning  - Hjelp med å skaffe bolig - Å dekke flytteutgifter Fordeler ved å bo i Finnmark Se www.finnmark.no   Søknad sendes Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt HR-seksjonen, tlf. 789 63077. Kontakter Navn: Tore Gundersen Tittel: kultur- og miljøsjef E-post: tore.gundersen@ffk.no Mobil: 911 59 623
Finnmark fylkeskommune
18/07/2018
SØKNADSFRIST: 06.08.2018 Vi søker Teaterpedagog / prosjektleder i 50% stilling for perioden 01.08.2018 – 31.07.2019. Perioden kan utvides. Arbeidsoppgaver Undervise teatergrupper. Lede teaterprosesser for presentasjon med alle teaterfaglige virkemidler både på samisk og norsk. Fremfor alt ønsker vi å styrke barns evner til å oppnå mål som ellers kan synes uoppnåelige. Markedsføre forestillinger og samarbeide med kunstnere. Forberede teaterturneer og samarbeide med foreldre. Det forventes at den ansatte utfører oppgavene selvstendig i samarbeid med andre. Krav til utdanning Vi søker etter en pedagog med teaterfaglig utdanning og/eller erfaring og kunstnerisk integritet. Søkere med annen utdanning vil også kunne bli vurdert. Kontaktperson: Utviklingsleder Svein Ottar Helander, tlf. 464 00 277 eller e-post: soh@tana.kommune.no   Før tiltredelse må politiattest fremlegges. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. Offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskriving av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement. Søknad, CV og godkjente kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via kommunens hjemmeside www.tana.kommune.no. I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju. Referanser bes oppgitt i søknaden. Søk på stillingen via knappen "Søk nå" på denne siden. På grunn av at adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i datasystemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24, 9845 TANA. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia. Søknadsfrist: 6. august 2018.
Tana kommune