2008 - 2019: 11 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

16/09/2019
SØKNADSFRIST: 19.09.2019 Ved Rauma musikk- og kulturskole er det ledig fast 100% stilling som klaverpedagog med snarlig tiltredelse. Stillingens arbeidsoppgaver - Undervisning av barn, ungdom og voksne både individuelt og i gruppe - Samarbeid i kollegiet - Deltagelse i ulike prosjekt - Tilrettelegging og gjennomføring av skolens arrangement - Tilpasset undervisning av elever med spesielle behov Kvalifikasjonskrav - Relevant høyere utdanning - Gode samarbeidsevner - God kjennskap til klassisk, moderne og besifringsspill - Kjennskap til elektroniske tangentinstrumenter - Det er ønskelig med førerkort klasse B Personlige egenskaper Vi ønsker oss kollegaer som SER hverandre og er Samarbeidsvillige, Ekte og Rause, som vil bidra positivt til å nå våre mål sammen og holde kommunens visjon levende, samt som ser sin rolle og legger innsats i vårt felles ansvar for å bidra aktivt i arbeidet til Rauma-innbyggernes beste. Vi tilbyr et godt fag- og arbeidsmiljø, godt samarbeid både i egen avdeling og tverrfaglig, og vil gi interessante utfordringer og muligheter. Vi lever opp til visjonen Verdens beste kommune for naturglade mennesker! med tilrettelagte turområder både høyt og lavt i storslåtte omgivelser. Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og gir flyttegodtgjørelse etter regulativ. Søknad sendes Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli tatt i betraktning ved tilsetting. Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Det skal ikke legges ved attester og vitnemål til elektronisk søknad, men vi ber om at disse taes med på evt intervju. Både ansatte og tidligere ansatte er allerede registrert som brukere. Det er derfor viktig at det ikke opprettes nye brukere når ansatte/tidligere ansatte skal søke ny jobb. Bruk alternativet "Glemt brukernavn og passord", og følg instruksjonene. Brukernavn = e-postadresse. Ansatte/tidligere ansatte som har endret e-postadresse må kontakte lønn-personaldrift. Søkere som ikke får tilsendt passord, opplever andre utfordringer med pålogging eller trenger rettledning vedr digtal søknad kan kontakte lønn-/personaldrift på mail personal@rauma.kommune.no evt pr tlf 71166544/71166516 i tlf.tid mand-torsdag 9-11.30. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. For ansettelse kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, framlegges før tilsetting, jfr. Opplæringsloven § 10-9 og forskrift § 15. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden. Kontakter Navn: Torkil Klami Tittel: Rektor kulturskolen E-post: torkil.klami@rauma.kommune.no   Mobil: 92448816   Kommunaljobb-ID: 1984
Rauma kommune Rauma, Norge
13/09/2019
SØKNADSFRIST: 07.10.2019 Plan- og miljøenheten utfører tjenester innen fagområdene arealplan, byggesak, prosjektledelse bygg og anlegg, oppmåling, kartarbeid, landbruk og miljø. Kvinesdal kommune er stor nok til at vi har utfordrende og faglig interessante arbeidsoppgaver, samtidig som kommunen ikke er større en til at vi får varierende oppgaver og må være fleksible i arbeidsdagen vår. Det stilles krav til gode datakunnskaper.  I 2020 blir Public 360° innført som nytt saksarkivsystem i Kvinesdal kommune. Vi har et bredt sammensatt og dyktig fagmiljø hvor vi nå har en ledig stilling fra 01.12.19 Kvalifikasjoner: Relevant utdanning fra høyskole/universitet e.l.med hovedvekt på fagområder relevant for byggesaksbehandling Gode kunnskap innen IKT/GIS God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk Evne til å samarbeide, ta initiativ og arbeide selvstendig Evne til å samarbeide, ta initiativ og arbeide selvstendig Gjerne erfaring med bruk av arkivsystem Public360° Dokumentert lang og relevant erfaring kan veie opp for manglende formell kompetanse. Personlig egnethet vil bli vektlagt Arbeidsoppgaver: Utarbeidelse og saksbehandling av kommunale arealplaner Saksbehandling av private reguleringsplaner Digital planfremstilling Planfaglig veiledning til utbyggere og publikum Utredningsoppgaver og prosjektarbeid Andre relevante arbeidsoppgaver som måtte bli pålagt  Vi tilbyr: Et hyggelig og godt arbeidsmiljø Et godt etablert arbeidsfellesskap med høy faglig standard Utviklingsmuligheter for rette vedkommende Gode pensjons- og forsikringsordninger Lønn etter kvalifikasjoner Fleksitid Gode pensjonsordninger i KLP Vil du vite mer om stillingene, ta kontakt med enhetsleder Chris Michelsen på tlf. 38 35 28 55 / 977 23 540 eller epost  chris.michelsen@kvinesdal.kommune.no . Tilsetting skjer etter de vilkår som til enhver tid fremgår av lover, regler og tariffavtaler. Medlemskap i KLP med 2% pensjonsinnskudd. Søkere oppfordres til å søke elektronisk via kommunes hjemmeside søknadsskjema finner du  her.  Evt. kan søknad m/ CV sendes: Kvinesdal kommune, Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal. Søknadsfrist: 07.10.19 NB! Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen. Kvinesdal kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf. §25 i Offentleglova.
Kvinesdal kommune Kvinesdal, Norge
13/09/2019
          SØKNADSFRIST: 19.09.2019 Utdanningsleder teknisk - ID nr 2597 Fagskolen i Østfold har ledig 100% fast stilling som utdanningsleder for fagområdet teknisk. Stillingen medfører totalansvaret for ansatte og utdanningstilbud innenfor elektro og maskinteknikk (TIP). Stillingen som utdanningsleder rapporter til rektor og inngår i virksomhetens ledergruppe. Stillingen vil blant annet inneha følgende ansvar og arbeidsoppgaver: Overordnet faglig- og pedagogisk ansvar  Personalansvar for avdelingens faste ansatte og oppfølging av innleid personell   Oppfølging av økonomiske rammer og rapporteringsrutiner Etablering og oppfølging av fag- og timefordeling, samt undervisningsplaner Være aktiv i utviklingsprosjekter av nye og eksisterende utdanninger Samarbeid med yrkessektorene og andre eksterne interessenter   Administrative oppgaver knyttet til studentoppfølging  Til stillingen ønsker vi ingeniør eller sivilingeniør innen elektrofag eller TIP- fag, samt formell pedagogisk kompetanse, f.eks. PPU-Y. Det kreves gode lederegenskaper. Formell lederutdanning er ikke et krav, men foretrekkes. Ønskede kvalifikasjoner: Har gode samarbeidsevner Har god digital kompetanse Erfaring med HMS- og kvalitetssikringsarbeid Kjennskap til utarbeidelse og oppdatering av studieplaner  Gode kommunikasjonsevner i norsk, skriftlig og muntlig Personlig egnethet vil vektlegges. Vi tilbyr: En ambisiøs fagskole i utvikling hvor ditt bidrag er avgjørende En fagskole med fagområdegodkjenning fra NOKUT innenfor helsefag og forhåpentligvis også for det tekniske fagområdet i løpet av høsten 2019. Muligheter til faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt. Nye utfordringer etter 2020 hvor fagskolene i den nye fylkeskommunen Viken slås sammen. Fagskolene i Akershus, Buskerud (Fagskolen Tinius Olsen) og Østfold vil etter dette utgjøre en fagskole med 1 400 studenter og 100 ansatte, men fortsatt opprettholde lokal tilhørighet. Eieren til skolen vil være Norges største fylkeskommune med 1,2 millioner innbyggere. Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor ved Fagskolen i Østfold, Ketil Solbakke mobil: 959 11 303. Lønn etter avtale. Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at navn til søkere til stillingen i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten jfr., offentlighetsloven §25. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Om virksomheten Fagskolen i Østfold har gjennom 30 år utviklet seg til en av de mest fremtredende fagskolene i Norge. Skolen tilbyr utdanninger innenfor helse, oppvekt og tekniske fagområder. Den eies av Østfold fylkeskommune og ligger på Værste området i Fredrikstad sentrum. Skolen har 500 studenter og 40 faste ansatte. Fagskolen i Østfold ble tildelt fagområdegodkjenning fra NOKUT for helsefag i 2018. Det er søkt om tilsvarende fagområdegodkjenning for teknisk. Denne forventes ferdigbehandlet hos NOKUT i løpet av 2019.  Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Ketil Solbakke Stillingstittel: Rektor Telefon: 959 11 303 Kommunaljobb-ID: 1981
Østfold fylkeskommune Fredrikstad, Norge
13/09/2019
SØKNADSFRIST: 27.09.2019 Vinje sjukeheim, vikarbank. ID 1681 75 % og 50 % faste stillingar som sjukepleiar. Stillingane har turnus med arbeid kvar tredje helg. Stillingane er ledige frå snarast. Krav til søkjar: autorisert sjukepleiar. Det blir vektlagt gode evner for samarbeid og fleksibilitet! Stillingane vil ikkje vera knytt til ei gruppe, men skal brukast fleksibelt i heile sjukeheimen. Blir det interne omrokeringar vert det tilsett i desse stillingane samstundes. Me kan tilby: Løn etter avtale Gode forsikrings- og pensjonsordningar   I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Nærare opplysningar om stillingane ved Liv Berit Versto tlf 91 76 54 97, eller Baiba Sheine tlf 95 30 56 41. Søknad skal sendast på elektronisk skjema Velkomen som søkjar!
Vinje kommune Vinje, Norge
13/09/2019
SØKNADSFRIST: 27.09.2019 Helgestillingar, Vinje sjukeheim. ID 1687 Fleire ledige helgestillingar, som helsefagarbeidar, stillingsprosentar frå 12,21 % til 20,66 %  fast. Arbeid kvar tredje helg. Me ynskjer personar med helsefagutdanning, andre kan søkje. Personar utan fagutdanning vil bli mellombels tilsett.  Me legg vekt på fylgjande kvalifikasjonar og eigenskapar: Me søkjer sjølvstendig og resultatorienterte personar med gode evner til samarbeid Autorisasjon som helsefagarbeidar Må ha kunnskap i norsk, skriftleg og munnleg, minimum nivå B2 Personlege eigenskapar ved intervju vert vektlagt Det er ynskjeleg me derfaring frå liknande arbeid Blir det interne omrokkeringar vert det tilsett i desse stillingane samstundes Løn etter avtale Gode forsikrings- og pensjonsordningar  I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Nærare opplysningar om stillinga ved Baiba Sheine tlf 953 05 641 eller Liv Berit Versto tlf 917 65 497. Søknad skal sendast på elektronisk skjema  
Vinje kommune Remote (Vinje, Norge)
13/09/2019
SØKNADSFRIST: 27.09.2019 50% vikariat ved Vinje sjukeheim avd. Vesleheimen. ID 1690 50% vikariat som helsefagarbeidar frå snarast t.o.m 31.08.2020  Me legg vekt på fylgjande kvalifikasjonar og eigenskapar: Autorisasjon innan helsefag Me søkjer ein sjølvstendig og resultatorientert person med gode evner til samarbeid. Det er ynskjeleg med erfaring frå liknande arbeid. Må ha god kunnskap i norsk, skriftleg og munnleg, minimum nivå 2 Personleg eigenskapar ved intervju vert vektlagt I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Nærare opplysningar om stillinga ved Baiba Sheine tlf: 95 30 56 41. Søknad  skal sendast på elektronisk skjema
Vinje kommune Vinje, Norge
13/09/2019
SØKNADSFRIST: 27.09.2019 Helgestillingar/tilkallingsvikarar. Teneste for funksjonshemma, Svingen Bufellesskap. ID  1691 Me har ledige helgestillingar, arbeid kvar 3.helg Me har også trong for tilkallingsvikarar. Me legg vekt på fylgjande kvalifikasjonar og eigenskapar: Autorisert helsefagarbeidar, andre kan søkje Erfaring frå arbeid med unge vaksne funksjonshemma Personlege eigenskapar vil bli vektlagt God kunnskap i norsk, både skriftleg og munnleg, minimum nivå B2 Førarkort klasse B Lovkrav om politiattest Me oppfordrar menn til å søkje Me kan tilby: Løn etter avtale Gode forsikrings- og pensjonsordningar I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Nærare opplysningar om stillinga ved Unn-Merethe Nordby på e-post unn-merethe.nordby@vinje.kommune.no  eller på tlf. 94 79 65 15. Søknad  skal sendast på elektronisk skjema
Vinje kommune Vinje, Norge
13/09/2019
SØKNADSFRIST: 27.09.2019 Vinje helse og omsorg - avdeling Rauland Sjukepleiar 70% vikariat, ledig frå d.d. til 02.08.2020. Vaktene er ute i heimetenesta  -  ID 1682   Helsefagarbeider 79,34% fast, ledig frå d.d.  – ID 1683 Vaktene er både ute i heimetenesta og inne på omsorgssenteret.   Helsefagarbeider 16,9% fast helgestilling, ledig frå d.d. - ID 1684 Vaktene er inne på omsorgssenteret.   Helsefagarbeider 17,84% vikariat helgestilling, ledig frå d.d. til 02.08.2020  - ID 1685 Vaktene er inne på omsorgssenteret.   Helsefagarbeider 60,09% fast natt på omsorgssenteret, ledig frå 01.12.2019  – ID 1686 Stillinga krev stor grad av å kunne arbeide sjøvstendig, observere, vurdere og ta raske avgjerder.  Alle stillingane er turnusstillingar med arbeid kvar tredje helg. Kvalfikasjonar: Autorisasjon som sjukepleiar (gjeld ID 1682) Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleiar/omsorgsarbeider Det blir stilit krav om norskkunnskap, tilsvarande nivå B2 Det er ynskjeleg med erfaring frå heimetenesta Lovkrav om politiattest Søkjarar må ha førarkort I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Nærare opplysningar om stillinga ved avdelingsleiar Bjørg Nystog, 959 30 683.  Søknad skal sendast på elektronisk skjema
Vinje kommune Vinje, Norge
13/09/2019
SØKNADSFRIST: 27.09.2019 Vinje helse og omsorg - avdeling Øvre Vinje Helsefagarbeider 26,76% vikariat , ledig frå d.d. til 31.08.2020    –  ID 1688 Sjukepleiar 100% vikariat , ledig frå d.d. til 31.03.2020  – ID 1689 Turnusstillingar med arbeid kvar tredje helg inne på Norheimstunet omsorgssenter. Kvalfikasjonar: Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleiar/omsorgsarbeider (gjeld ID 1688) Autorisasjon som sjukepleiar (gjeld ID 1689) Det blir stilit krav om norskkunnskap, tilsvarande nivå B2 Det er ynskjeleg med erfaring frå heimetenesta Lovkrav om politiattest Søkjarar må ha førarkort I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Nærare opplysningar om stillinga ved avdelingsleiar Bjørg Nystog, 95 93 06 83. Søknad skal sendast på elektronisk skjema
Vinje kommune Vinje, Norge
13/09/2019
SØKNADSFRIST: 27.09.2019 75 % fast stilling - ID 1692 Er du sjukepleiar med interesse for demens? Ynskjer du å gjere ein skilnad for heimebuande med kognitiv svikt? Demenskoordinator skal bidra med tidleg innsats og gjere det mogeleg for personar med demens å bu i eigen heim så lenge som råd. Som demenskoordinator er du med på å sikre ei god tenestekjede for demente i Vinje kommune. Rolla gjev deg fridom til å forme dette arbeidet, samstundes som det stiller krav til at du er oppteken av tverrfagleg samarbeid og har evne til å jobbe sjølvstendig. Stillinga er organisert under heimetenesta i Åmot. Arbeidsoppgåver: Gje støtte, råd og rettleiing til menneske med demens og deira pårørande. Vere koordinator for det samla tilbodet for heimebuande med demens i samarbeid med demenskontaktane i kvart heimetenestedistrikt. Vidareutvikle dagtilbod og rekruttere demente til dagaktivitet. Utgreie demens i samarbeid med fastlege og andre fagpersonar. Samarbeide med koordinerings- og tildelingskontoret og bidra til å identifisere behov for individuell plan og koordinator. Gje råd og rettleiing til anna helsepersonell. Bidra med råd, rettleiing og støtte til bruk av velferdsteknologi. Samordne og følgje opp kompetansehevande tiltak som t.d. Demensomsorgens ABC. Delta i arbeidsgruppa Aktivitetsven for demente, eit samarbeid mellom Vinje helse og omsorg og Vinje Frivilligsentral. Bidra til å vidareutvikle kommunedelplan for helse og omsorg. Delta i regionale faglege nettverk. For stillinga gjeld turnus med arbeid kvar 3. helg.. Me søkjer deg som er autorisert sjukepleiar. Har du relevant vidareutdanning, er det ein fordel. I og med at arbeidsområdet er heile kommunen krev stillinga at du har førarkort og har eigen bil til disposisjon. I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Nærare opplysningar om stillinga ved avdelingsleiar Anne Jannicke Lie, tlf. 469 24 080. Søknad skal sendast på elektronisk  Velkomen som søkjar !
Vinje kommune Vinje, Norge

Blogg for jobbsøkere og arbeidsgivere

Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører Stillingsteksten er klar, budsjettet er satt og utlysningen skal markedsføres. Hvilke kanaler skal du velge? Vi i Riksmedia as, som driver Kommunaljobb.no, har siden 2008 hatt som mål å tilby så kostnadseffektive produkter som mulig for våre kunder som søker nye medarbeidere.  I 2012 nådde Facebook 1 milliard brukere og var allerede mye brukt til annonsering av produkter. Annonseverktøyet til Facebook var derimot ikke optimalisert for annonsering av stillingsutlysninger, men siden den gang har verktøyet blitt kraftigere, fått bedre analysesystem og gir oss mulighet til å konsentrere målgruppen såpass presist at vi kan være sikre på at annonsene våre vises kun til et kvalifisert utvalg kandidater. Siden 2015 har vi produsert flere tusen vellykkede Facebook-annonser for våre kunder. Summen av disse faktorene; at dette verktøyet er såpass kraftig, erfaringen vi har opparbeidet oss gjennom flere år og produksjonen av tusenvis av målrettede annonser, gjør at vi oppnår vårt mål om å levere kostnadseffektive stillingsutlysninger for våre kunder. Segmenteringen vi gjør for å tilpasse målgruppen til hver enkelt stilling, ser vi på som et håndverk som vi er veldig stolte av. I dag har Facebook nesten 3,5 millioner brukere i Norge, og 83% av disse er inne på Facebook daglig.* Dermed har vi en stor database som inneholder en mengde kvalifiserte kandidater i alle bransjer, som vi i Riksmedia AS vet hvordan vi skal treffe med våre annonser. Vi påstår at Facebook-utlysning er den mest kostnadseffektive metoden å lyse ut stillinger på, så fremt aktøren som produserer annonsen er erfaren og kompetent. [ Les mer om hvordan du skiller useriøse aktører fra seriøse aktører i bransjen her. ] Om du ønsker å bruke Facebook-annonsering som et supplement, eller som et fullverdig alternativ til dyrere og/eller mindre treffsikre kanaler, er vi sikre på at vi kan tilby deg akkurat det du er ute etter.  Gitt at aktøren dere velger har kompetansen og erfaringen som trengs, er dette de beste argumentene for å lyse ut stilling med målrettet Facebook-annonsering: Kostnadseffektivt Annonsen vises til nøye segmentert målgruppe, basert på kvalifikasjoner til stillingen Budsjett kan justeres etter behov Mulighet for organisk engasjement (likerklikk og delinger som øker antall visninger uten ekstra kostnad) Godt og lett forståelig statistikksystem 3,5 millioner brukere i Norge* Annonsene vises også på Instagram (2,4 mill brukere*), som er eid av Facebook *Ipsos SoMe-tracker Q2 2019 Ønsker din bedrift mer informasjon eller et godt tilbud på Facebook-annonsering av deres stillingsutlysning? Kontakt oss  i dag.  Se Kommunaljobb sitt annonsebibliotek med aktive annonser på Facebook her . 
Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører I jungelen av aktører i annonseringsbransjen, kan det være vanskelig å skille ut de useriøse aktørene fra de erfarne og  kompetente aktørene, hvis du ikke vet hva du skal se etter. Her har vi satt opp noen sjekkpunkt for at du skal kunne ta gode beslutninger ved annonsering av stillingsutlysninger: Statistikk: En seriøs aktør har alltid statistikk tilgjengelig ved forespørsel, eller gir deg statistikk uoppfordret. Kompetanse: Utdanning og erfaring innenfor digital markedsføring, spesifikt innen stillingsutlysning. - Å kunne segmentere målgrupper er den viktigste faktoren dersom du ønsker kostnadseffektiv stillingsutlysning. Dette er et håndverk som kun kan opparbeides gjennom erfaring. Gjennomsiktighet på Facebook: Facebook har heldigvis gjort det mulig for alle å se hvilke annonser en Facebook-side kjører til enhver tid. Dette gjør det mulig å se hvilket produkt du faktisk kjøper, og hvilke andre kunder som faktisk har kjøpt annonse hos aktøren. For å se annonsebiblioteket til hvilken som helst Facebook-side, går du inn på den aktuelle Facebook-siden, og scroller deg ned til du ser "Gjennomsiktighet på sider" - trykk "Se mer" og deretter "Gå til annonsebiblioteket". Her ser du alle aktive annonser som Facebook-siden har til enhver tid. Dukker det ikke opp noe, bør varsellampene lyse - da kjører ikke Facebook-siden betalte annonser og bruker i praksis ikke penger på Facebook-annonsering. Eventuelt så ser du hvordan annonsene til Facebook-siden ser ut, men du får ikke tilgang til informasjon om segmenteringen eller hvilket budsjett annonsen har. Se Kommunaljobb sitt annonsebibliotek på Facebook her .   Proff.no: Et kjapt søk på www.proff.no etter bedriften viser informasjon som kan være relevant ved beslutninger vedr. hvilke firma man skal bruke. Pris: Er produktet "for billig" i forhold til andre aktører, så er det som regel en grunn til det. Pris og kvalitet går sammen, også i annonseringsverdenen. Skal det være mulig å levere både gode produkter og å overleve i markedet, må aktøren bruke ressurser på å levere gode resultater for sine kunder. Derfor bør varsellampen lyse dersom prisen er vesentlig lavere enn konkurrentene. Engasjement i sosiale medier: Du kan kjapt se hvor mange likerklikk/følgere en Facebook-side har, noe som gjenspeiler hvor mange som er engasjert i den daglige driften til aktøren. Få likerklikk betyr lite engasjement. Se vår Facebook-side her .  Vi håper at disse sjekkpunktene kan veilede deg når du skal ta beslutninger om hvilken aktør du skal velge for din stillingsannonsering på Facebook. Vil du ha mer informasjon eller tilbud på utlysning hos oss? Kontakt oss i dag. 
Bilde:  Freepik Tekst hentet fra  nav.no :  CV-en skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har og hva du har gjort. Finn ut hvilken informasjon som er viktig for arbeidsgiveren du søker jobb hos. Det viktigste du gjør i en CV er å få frem den informasjonen som er relevant for jobben du søker på.  Det betyr at du må tilpasse CV-en, for eksempel fjerne en setning og føye til en annen. Forklar ordentlig hva du har gjort i tidligere jobber som er relevant for søknaden og bruk eksempler og aktivt språk. Ofte må du registrere en digital CV, for eksempel i Webcruiter eller Easycruit,  når du søker jobber. Du kan også legge ved en vanlig CV sammen med den digitale – mange arbeidsgivere liker det. Tips til utforming av CV-en Lengde og format CV-en bør være på maksimalt to sider. Bruk hvite A4-ark. Bruk en vanlig skrifttype og bokstavstørrelse. Bruk samme skrifttype på CV-en og søknaden. Bruk Word- eller pdf-format. Personlige opplysninger Navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer Fødselsdato Sivilstatus og eventuelle barn Nøkkelkvalifikasjoner Noen foretrekker å beskrive sine nøkkelkvalifikasjoner øverst på CV-en, for eksempel: 3 års erfaring med markedsarbeid og ansvar for en kundeportefølje på 200 8 års erfaring som frivillig besøkskontakt for Røde Kors utdannet sosionom med stor interesse for faget Utdanning Start med den utdanningen du tok sist. Fag eller navn på utdanningen må være med. Oppgi lærested og når utdanningen startet og sluttet. Arbeidserfaring og praksis Start med den siste jobben. Før opp stillingstittel og perioden du jobbet der. Du kan også oppgi arbeidsoppgaver og ansvarsområder i stikkordsform.          Kurs, sertifikater og verv Før opp de kursene som er relevante for stillingen du søker. Tillitsverv fra skole, idrett, borettslag og lignende viser at du er villig til å påta deg ansvar, er utadvendt og engasjert. Språk Før opp språk du behersker og på hvilket nivå, muntlig og skriftlig. IT-kunnskaper Før opp relevante programmer du behersker, og på hvilket nivå. Prosjekterfaring Før opp prosjekter du har vært med på og hvilken rolle du hadde. Fritidsinteresser Fritidsaktiviteter kan fortelle mer om hvem du er. Vitnemål og attester Du kan skrive «Jeg sender vitnemål og attester ved forespørsel» i søknaden. Lever aldri fra deg originale dokumenter. Du må selv sørge for at kopier og vitnemål er  attestert  (en kopi med stempel og underskrift som viser at kopien er riktig) hvis arbeidsgiver krever det.          Referanser De fleste arbeidsgivere ønsker referanser fra tidligere arbeidsgivere eller andre som kjenner deg. En referanseperson skal kunne bekrefte opplysninger som du oppgir på CV-en og i søknaden. Du kan velge å oppgi referanser i CV-en, i søknaden, eller skrive at du oppgir referanser ved behov. Du kan også oppgi referanser i intervjuet.       Referansepersoner kan være tidligere/nåværende arbeidsgivere, kolleger, fagforeningskontakter, medlemmer i en organisasjon du selv er medlem i, lærere, trenere. Du bør bare oppgi venner hvis du ikke har andre alternativer.       Du må alltid spørre om personen er villig til å være referanse for deg. Du kan også spørre om hva de vil si om deg. Vær kritisk til hvem du oppgir som referanse. Det viktigste med referansepersonene er at de kjenner deg godt og er positivt innstilt til deg.        Oppgi navn, stillingstittel og telefonnummer på referansepersonen. Du bør oppgi minst to referansepersoner. Arbeidsgiver vil være mest interessert i referanser fra det siste arbeidsforholdet. Arbeidsgiver kontakter som oftest referansene først etter at du har vært på intervju. Du bør alltid informere referansene dine om at du har vært på intervju og hvilken jobb du har søkt på slik at de er forberedt på at en arbeidsgiver kan ringe.          Lag en oversikt over referansene dine. En enkel tabell ( Word  /  PDF ) med noen felter gjør nytten: Navn, bedrift, tittel, e-post, telefon, relasjonen deres når dere jobbet sammen (for eksempel min avdelingsleder) Hvis du spør en arbeidsgiver om å være referanse, kan du samtidig høre om vedkommende er villig til å bruke noen minutter på et  vurderingsskjema . Det kan gi deg nyttig kunnskaper om dine styrker og ferdigheter som du kan bruke videre når du søker jobber. Skjemaet kan også være nyttig som en tankehjelp og forberede referansepersonen på en mulig henvendelse. Europass Ønsker du å jobbe i et annet europeisk land? Europass CV er et dokument som presenterer din kompetanse slik at den lett kan forstås i alle europeiske land. Les mer om  siu.no/Europass . Tips og maler Her finner du eksempler på CV-maler:  cvnerden.no ,  uio.no  og  unginfo.no .
Vis alle bloggposter