2008 - 2019: 11 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

24/05/2019
SØKNADSFRIST: 29.05.2019 Tjenesten består i tillegg til pedagogisk-psykologiske rådgivere, av logopedtjeneste og spesialpedagogisk barnehageteam. Vi søker etter deg som har lyst til å bidra til at barn, unge og voksne med særlige behov sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter. Arbeidsoppgaver/ansvarsområde Arbeidsoppgaver i PP-tjenesten er mange og varierte: • Veiledning til barnehager og skoler • Samarbeid med andre instanser • Delta i utviklingsarbeid i skole og barnehage • Rådgivning til elever og foresatte • Sakkyndighetsarbeid  Kvalifikasjonskrav • Høyere utdanning på master-/hovedfagsnivå, eventuelt embetseksamen med relevante fag i fagkretsen (pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi), eller tilsvarende • God kjennskap til barn og kjennskap til barn og unge med spesielle behov. Helst har du erfaring fra PPT, skole, barnehage eller andre relevante institusjoner • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig • Det er ønskelig med relevant test- og utredningskompetanse Personlige egenskaper • Du har et positivt menneskesyn og skaper gode relasjoner • Du liker å arbeide selvstendig • Du har en fleksibel innstilling og liker utfordringer • Du er opptatt av helhetstenking rundt barn og unge sitt oppvekstmiljø Vi legger stor vekt på personlig egnethet. Du må kunne disponere egen bil i tjenesten. Politiattest Du må levere tilfredsstillende politiattest, ikke er eldre enn 3 måneder, før tiltredelse i stillingen. Lønns- og arbeidsvilkår Vi kan tilby:  • Varierte arbeidsoppgaver i et godt kollegafellesskap • Fleksitidsordning • Gode låne- og pensjonsordning gjennom KLP • Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring • Konkurransedyktig lønn For stillingen gjelder de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer.  Søknad sendes Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp til dette kan du ta kontakt med vårt servicetorg på 61 32 40 00 eller komme innom Lunner rådhus, Sandsvegen 1, 2740 ROA. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova § 25 annet ledd. Vi ønsker at referanser fra to tidligere arbeidsforhold, oppgis i søknaden. Ved eventuell innkalling til intervju, vil du bli bedt om å ta med attesterte kopier av vitnemål og attester. Kontakter Kari Vatndal Rustad Enhetsleder E-post karu@lunner.kommune.no   Mobil 99233569
Lunner kommune Lunner, Norge
24/05/2019
SØKNADSFRIST: 10.06.2019 Det er ledig 100% fast stilling skolesekretær for Garvik barneskole og Nord-Odal ungdomsskole. Begge skolene ligger på Gardvik Arbeidsoppgaver Sentralbordoppgaver, enkel saksbehandling, kundebehandling, sekretæroppgaver, forefallende arbeid og skoleskyssbehandling. Kvalifikasjoner Merkantil utdanning, fortrinnsvis fra høyskole. Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig, ha gode IKT-kunnskaper og kompetanse og være vant til variasjon i arbeidsoppgaver. Personlige egenskaper Kunne jobbe selvstendig og samarbeide med ulike typer mennesker, være strukturert, utøve jobben med høy grad av profesjonalitet, være fleksibel og løsningsorientert. Det er viktig at du trives i et hektisk miljø med mange elever og voksne, samt at du er serviceinnstilt. Det kreves fremlagt politiattest av ny dato før tiltredelse. Vi tilbyr Spennende arbeidsoppgaver, og et trivelig arbeidsmiljø. Bedriftshelsetjeneste Pensjonsordning i KLP Lønn etter avtaleverk Fleksitid    Annet   Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.  Kontakt: Gro Irene Holt etatsleder oppvekst og kultur  92817959   postmottak@nord-odal.kommune.no  
Nord-Odal kommune Nord-Odal, Norge
24/05/2019
SØKNADSFRIST: 06.06.2019 67,6% stilling med arbeidstid natt og hver 4. helg Arbeidsoppgaver Nattvakt i tiltak 2:1 bemanning med direkte brukerrettet arbeid. 2 skifts turnus som innebærer vakter opp til 12,5t. Kvalifikasjoner Personlig egnethet vektlegges hvor god relasjon til tjenestemottaker er viktigst Utdannelse og erfaring fra feltet psykisk helse er ønskelig. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Beherske IKT som verktøy. Førerkort klasse B  Personlige egenskaper Reflektert og ansvarsbevisst. God på relasjonsbygging, bevisst egne holdninger og verdier og viser dette i praksis. Du møter andre med ydmykhet og respekt og har gode refleksjonsevner over egen og andres væremåte i møte tjenestemottaker. Du har evne til å vise trygghet og ro i utfordrende situasjoner Vi tilbyr En spennende og utfordrende arbeidsplass En arbeidshverdag med mye glede og latter Engasjerte kolleger Varierte arbeidsoppgaver  Bedriftshelsetjeneste Pensjonsordning i KLP Lønn etter avtale   Annet   Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.  Kontakt: Eva Lukassen Enhetsleder heldøgnsbolig  91833541   postmottak@nord-odal.kommune.no  
Nord-Odal kommune Nord-Odal, Norge
24/05/2019
SØKNADSFRIST: 25.06.2019 Eiendom og samfunnsetaten i Nord-Odal kommune har ledig fast stilling som landbruksrådgiver med GIS-kompetanse.  Vi ønsker søkere med interesse for, og kompetanse innen landbruksforvaltning og gjerne erfaring fra offentlig forvaltning. Arbeidsoppgaver  Tilskuddsforvaltning innen landbrukets tilskuddsordninger Saksbehandling og rådgivning etter jordlov, konsesjonslov og skoglov Skogfond – føring og utbetaling Oppgaver innen GIS og digitalt kartverk Veiledning og næringsutvikling innen fagområdet Oppfølging av kommunale gebyrer innen selvkostområder Andre oppgaver kan tillegges stillingen etter behov Stillingen vil i perioder medføre mye kontakt med publikum og søkere Kvalifikasjoner Utdanning innenfor relevant fagkrets, universitet eller høgskolenivå. Søkere med relevant faglig kompetanse uten formelle utdanningskrav kan tas i betraktning  Søker bør ha kunnskap om digitale kartløsninger Det er en fordel med erfaring fra offentlig forvaltning  Sertifikat for bil er nødvendig Det legges vekt på muntlig og skriftlig framstillingsevne Personlige egenskaper Evne til å arbeide selvstendig, gode samarbeidsevner, fleksibilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr Godt arbeidsmiljø med hyggelige og hjelpsomme kollegaer Uformelt og godt fagmiljø Varierte og spennende arbeidsoppgaver  Bedriftshelsetjeneste Pensjonsordning i KLP Lønn etter avtaleverk Fleksitid    Annet  Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.  Kontakt: Ellisiv Hovig etatsleder for eiendom og samfunn  90790128   postmottak@nord-odal.kommune.no  
Nord-Odal kommune Nord-Odal, Norge
24/05/2019
SØKNADSFRIST: 09.06.2019 Sykepleier til en fast 60,8% stilling på natt i hjemmetjenesten. Stillingen innebærer turnus på natt med arbeid hver 3 helg. Arbeidsoppgavene er svært varierte og består av hjelp og bistand til brukere i tjenesten. Arbeidsoppgaver Delta i alle former for hjelp og bistand til personer med stort hjelpebehov, veilede og ta et medansvar for tjenesten. Det er 2 personer på vakt i tjenesten, men det er flere oppdrag hvor man reiser alene til brukere. Det er nær forbindelse mellom tjenesten på sykehjemmene og hjemmetjenesten. Det kan forekomme bakvaktsansvar for ordinære nattvakter ved sykehjemmet. Det vil bli gitt opplæring. Hjemmetjenesten har egne biler. Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier. Førerkort klasse B. Personlige egenskaper Vi søker en person med sykepleierfaglig erfaring og som er faglig trygg. Du må ha gode samarbeidsevner, ha evnen til mestre mange ulike situasjoner og oppgaver samt være løsningsorientert. Du må ha gode norskkunnskaper; både muntlig og skriftlig.  Vi tilbyr Spennende arbeidsoppgaver, og et trivelig arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste Pensjonsordning i KLP Lønn etter avtaleverk Fleksitid    Annet  Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.  Kontakt: Per Stefan Myhrer Enhetsleder hjemmetjenesten  90949246  62978221   postmottak@nord-odal.kommune.no  
Nord-Odal kommune Nord-Odal, Norge
24/05/2019
SØKNADSFRIST: 09.06.2019 Som sykepleier for hjemmetjenesten i vår kommune vil du ha en variert arbeidshverdag. Det er en hverdag der vi trenger personer med stor grad av selvstendighet. Hjemmesykepleien har et tett samarbeid med blant annet fastleger, spesialisthelsetjenesten med mer. Avdelingen jobber systematisk med velferdsteknologi. Vi bruker blant annet Ipader ute på rutene for rapportering. Dette er stadig i utvikling da vi har en egen velferdsteknologistilling. Tjenesten har egne biler. Stillingene er i turnus med vakter på dag og kveld, med arbeid hver 3.helg samt en ekstra helg hvert halvår ( hinkehelg). Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig eller etter avtale. Arbeidsoppgaver     Sykepleiefaglige oppgaver hjemme hos pasientene. Det er stor bredde i pasientgruppen, både når det gjelder alder og medisinske behov. Kvalifikasjoner - Må ha norsk autorisasjon som sykepleier. - Både erfarne og nyutdannete oppfordres til å søke, og opplæring vil bli gitt. - Må ha førerkort for personbil (B). - Må beherske norsk godt både skriftlig og muntlig. (Søkere med annen språkbakgrunn bør ha dokumentert norskkunnskap minimum på nivå med bestått norskkurs B2.  Personlige egenskaper Den personen vi ser etter har en god personlig egnethet til denne type arbeid, ser på utfordringer som spennende, og er løsningsfokusert. Du må mestre mange situasjoner og oppgaver av ulik karakter. Du må kunne ta en del «på sparket» og takle omprioriteringer på vakt. Du skal hjelpe personer med ulike behov for hjelp, så du må ha evnen til å sette deg inn i ulike sykdomsbilder, og behandlingsformer. På bakgrunn av kjønnsfordeling i personalgruppa oppfordres menn til å søke.  Vi tilbyr Spennende arbeidsoppgaver, og et trivelig arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste Pensjonsordning i KLP Lønn etter avtaleverk Annet   Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.  Kontakt: Mari Melum Enhetsleder hjemmetjenesten  922622049   postmottak@nord-odal.kommune.no  
Nord-Odal kommune Nord-Odal, Norge
24/05/2019
SØKNADSFRIST: 17.06.2019 Demenskoordinator har en viktig rolle i arbeidet med både kartlegging, utredning, oppfølging og rådgiving til pårørende ift personer med demenssykdom. Målet er å yte gode tjenester til pasienter og pårørende i forløpet av en demenssykdom, og sikre at personer med begynnende kognitiv svikt får et tilfredsstillende tilbud om utredning og diagnostikk av sin sykdom. Demenskoordinatorstillingen er en 50% stilling, og er organisert i avdeling for mestring og koordinering som er en del av enheten for forvaltning og aktivitet. Arbeidssted Roa Omsorgsboliger.  Arbeidsoppgaver/ansvarsområde • Demensutredning i samarbeid med fastlege, pårørende og ev. annet helsepersonell. • Oppfølging med innbyggere i tidlig fase for støtte, råd og veiledning, samt koordinere ved behov for kommunale tjenester.  • Bidra til at nødvendige tiltak blir satt i gang, samt bidra til å motivere bruker og pårørende til aktuelle tilbud • Samarbeid med fastlege, og andre aktuelle instanser i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.  • Veiledning og undervisning av helsepersonell • Delta i Pårørendeskolen årlig samt arbeid med demensvennlig samfunn og frivillige lag og foreninger  • Kontaktperson for vern for eldre • Bidra til å videreutvikle dagtilbud for demente  • Utvikle og organisere hukommelsesteam med øvrig helsepersonell i kommunen  Kvalifikasjonskrav • Høgskoleutdanning og norsk autorisasjon som sykepleier • Videreutdanning innenfor demens og/eller andre relevante videreutdanninger • Det er ønskelig med relevant erfaring som sykepleier • Førerkort kl. B Vi ønsker at du: • Har faglig kompetanse som inspirerer andre • Har strukturert og effektiv tilnærming til arbeidsoppgavene • Er fleksibilitet og håndterer uforutsette hendelser • Har en løsningsorientert tilnærming, hvor fokus er ressurser og muligheter • Har selvstendig og trygg vurderings- og handlingskompetanse • Er god til å kommunisere, både skriftlig og muntlig • Har en lagånd og samarbeidsevner som bidrar positivt til vårt arbeidsmiljø • Liker å jobbe tverrfaglig og i team Vi tilbyr: • Tverrfaglig arbeidsmiljø med stort faglig engasjement • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver • Mulighet til å påvirke utvikling av tjenesten i Lunner Lønns- og arbeidsvilkår Vi kan tilby:  • God personalpolitikk • Gode låne- og pensjonsordninger gjennom KLP • Gruppelivs- og ulykkesforsikring • Inkluderende arbeidsliv-ordning • Lønn etter gjeldende tariffavtale. • 37,5 timer/uke. Betalt spisepause, fleksitidsordning For stillingene gjelder de til en hver tid gjeldende lover, tariffavtale og reglementer. Tiltredelse etter avtale. Politiattest Den som blir ansatt må levere tilfredstillende politiattest, ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse i stilling. Søknad sendes Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp til dette kan du ta kontakt med vårt servicetorg på 61 32 40 00 eller komme innom Lunner rådhus, Sandsvegen 1, 2740 ROA. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova § 25 annet ledd. Kontakter Navn: Nina Dahl Martinsen Tittel: Enhetsleder E-post: ndm@lunner.kommune.no   Mobil: 995 802 78 Arbeid: 61 32 40 88
Lunner kommune Lunner, Norge
24/05/2019
SØKNADSFRIST: 16.06.2019 Enhet hjemmebaserte tjenester søker etter en avdelingsleder med ansvar for Tromøy hjemmesykepleie og Nattpatruljen. Avdelingen har for tiden ca. 31 årsverk. Stillingen inngår i lederteamet for enhet Hjemmebaserte tjenester med totalt 11 ledere i tillegg til fagutvikler. Avdelingsleder vil ha et tett samarbeid med fagkoordinator som har et faglig oppfølgingsansvar i avdelingen. Søkere må påregne å bruke egen bil i tjenesten.  Vi oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Alle søkere må legge ved aktuelle scannede attester og vitnemål til søknaden. Arbeidsoppgaver Ansvar for personal, økonomi og fag i samarbeid med enhetsleder. Bidra aktivt til å utvikle enheten og tjenestene til beste for brukerne sammen med tjenestekontoret, fagkoordinatorer, medarbeidere og enhetens lederteam. Følge opp enhetens virksomhetsplan og aktivitetsplan. Samarbeid med brukere og pårørende av tjenesten, samt andre interne eller eksterne samarbeidspartnere. Kvalifikasjoner 3 årig relevant høyskoleutdanning innen helse  Ledererfaring, med vekt på medvirkningsbasert ledelse, gjennomføringsevne og gode resultater i endringsarbeid. Videreutdanning i ledelse og relevant arbeidserfaring. Gode datakunnskaper og evne til god økonomistyring. Personlig egnethet. Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig. Søker må ha førerkort for bil og påregne og benytte egen bil i tjenesten. Personlige egenskaper Mestrings- og løsningsfokus. Evne til å være tydelig, utvikle gode team og et godt arbeidsmiljø Lydhør og empatisk. Være proaktiv i utviklingen av kvaliteten på tjenestene. Samarbeidskompetanse. God arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig. Fleksibel og ansvarsbevisst. Vi tilbyr En utfordrende stilling med muligheter for faglig og personlig utvikling. Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et trivelig og godt lederteam. Lederutviklingsprogram. Tiltredelsestidspunkt og lønn etter avtale. Kontaktinformasjon Per Øyvind Larsen Enhetsleder 99 46 07 65 per.oyvind.larsen@arendal.kommune.no  
Arendal kommune
24/05/2019
Frøya kommune har ledige stillinger: KOMMUNEPSYKOLOG (2.gangs utlysning) Om stillingen: Lyst på en spennende jobb i Frøya kommune som kommunepsykolog? Ønsker du å bli med på vårt folkehelsearbeid og videreutvikle vårt lavterskeltilbud innen psykisk helsearbeid? Vi har ledig 100 % fast stilling som psykolog. Psykologen vil bli en sentral person i kommunes folkehelsearbeid og en del av kommunens lavterskeltilbud innen psykisk helse. Stillingen er organisatorisk plassert i virksomheten Familie og helse. Les fullstendig stillingsutlysning og søk her Søknadsfrist: 31.05.2019 Pedagogisk leder, Nordskag oppvekstsenter Litt om Nordskag oppvekstsenter På Nordskag oppvekstsenter skal alle være trygge på seg selv, og de skal være trygge på alle rundt seg. Barna skal kjenne at de hører til, de skal alltid ha noen å være sammen med, stole på og snakke med. Det er viktig at alle skal kjenne sin bakgrunn, være stolt over hvem de er og hvor de kommer fra. Her på Nordskag legger vi vekt på grundig språkopplæring, vi bruker varierte læringsarenaer og elevene skal føle mestring og læringsglede. Vi er et oppvekstsenter med tre avdelinger i barnehagen, 1.-7. skole, og SFO – tilbud til 1.-4. trinn. Med et splitter nytt senter og mange kreative ansatte er dette en god plass å jobbe, håper den som kommer til oss er klare for å brette opp armene, komme med gode ideer og liker å tenke i nye baner. Les fullstendig stillingsutlysning og søk her Søknadsfrist: 31.05.2019 Assisterende rektor ved Frøya ungdomsskole Om Frøya ungdomsskole: Frøya Ungdomsskole er en nyetablert 8.-10.skole som tar imot elever fra alle skolene på Fast-Frøya.  Skolen blir en selvstendig enhet fra august 2019 og flytter inn i nyoppussede lokaler i kommunesentret Sistranda. Skolen vil få et elevantall på 130 elever til høsten, men med et raskt voksende elevgrunnlag vil dette antallet øke betydelig i årene fremover. Skolen har i dag 25 ansatte. Som assisterende rektor får du muligheten til å være med å ha innvirkning på å skape en helt ny enhet i Frøyaskolen. Les fullstendig stillingsutlysning og søk her Søknadsfrist: 11.06.2019
Frøya kommune Frøya, Norge
24/05/2019
SØKNADSFRIST: 14.06.2019 Eidfjord kommune har ledig 100% fast stilling som fastlege og kommunelege. Samtidig er det  ledig 100% vikariat fram til august 2020. Arkivsaknr. 19/354. Eidfjord kommune har to faste legestillingar, i tillegg til turnuslege (LIS 1). Saman med helsesyster, psykiatrisk sjukepleiar, fysioterapeutar og personnalet på legekontoret utgjer dei helseavdelinga. Me kan tilby: - Løn etter avtale og hjelp til å skaffa husvære. - Ei helseavdelinga med velutstyrte kontor med m.a. ultralydapparat. Ambulanse som er stasjonert i bygda. - Dyktige og engasjerte kollegaer. - Ei velfungerande interkommunal legevaktordning med legestasjon på Voss. 3- 4 vakter i månaden. Me krev: - Norsk autorisasjon - God kjennskap til norsk helsevesen, og god munnleg og skriftleg kunnskap i norsk er føresetnader for at søkjarar skal verta vurdert som aktuelle. Det vil verta kravd politiattest. Søknad med CV, sende du elektronisk  via  heimesida vår;  www.eidfjord.kommune.no  under ledige stillingar For meir informasjon,   ta kontakt med kommunelege Torbjørn Bjotveit tlf. 53673550/47259006. Me gjer merksam på at søkjarar til stillingane kan verta offentleggjort, sjølv om søkjar har bode om å ikkje verta oppført. I så fall vil me ta kontakt på førehand.
Eidfjord kommune Eidfjord, Norge