2008 - 2020: 12 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

27/11/2020
SØKNADSFRIST: 27.12.2020 Ved Bremanger sjukeheim har vi ledig to faste stillingar, ei 40% og ei 20% som helsefagarbeider eller assistent frå dags dato. Stillingane har arbeid 2. kvar eller 3. kvar helg, etter avtale.  Aktivitet og trivsel er ein viktig del av eit heilheitleg omsorgstilbod. Bremanger sjukeheim søkjer motiverte, fagleg engasjerte, sjølvstendige og intresserte medarbeidarar. Kvalifikasjonar Vi søkjer personar med erfaring frå pleie og omsorg, gjerne ferdig utdanna eller under utdanning innan helse og omsorg. Personar med interesse for helsefaget som er positive og arbeidsvillige er og hjartelig velkommen til å søkje.  Dei som vert tilsette må kunne nytte norsk munnleg og skrifteleg, då kommunikasjon og dokumentasjon er ein viktig del del av vårt arbeid.  Vi tilbyr Utfordrande og spennande arbeidsoppgåve i godt arbeidsmiljø.  Erfarne...
Bremanger kommune Bremanger, Norge
26/11/2020
SØKNADSFRIST: 14.12.2020 Spennende kartteknisk stilling i Tønsberg kommune Tønsberg kommune ved virksomhet Areal, bygg og landbruk, søker rådgiver ved geodataavdeling. Tønsberg kommune er en spennende kommune i rivende utvikling. Tønsberg er også Norges eldste by, har en lang kystlinje og er blant landets største jordbrukskommuner. Geodataavdelingen består av 11 engasjerte medarbeidere med høy kompetanse som utfører eiendomsoppmåling, analyser, ajorføring av kartbaser og diverse digitaliseringsoppgaver. Avdelingen er kjent for pionerarbeid innenfor kartproduksjon. Rådgiverstillingen er 100% fast.  Som rådgiver ved geodataavdelingen vil dine oppgaver bl.a. være : Kontroll og oppdatering av kartbaser og planbaser i forbindelse med alle planprosesser Produksjon av temakart for saksbehandling hos flere virksomheter i kommunen...
Tønsberg kommune Tønsberg, Norge
26/11/2020
SØKNADSFRIST: 09.12.2020 Avdeling for infrastruktur og veg, Vestland fylkeskommune, Sandsli   Vestland fylkeskommune skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde. Dei regionale tenestene til innbyggarane, organisasjonar og næringslivet skal vidareutviklast med høg kvalitet. Fylkeskommunen skal sikra ein framtidsretta infrastruktur, med mål om betra samband internt i regionen og gode kommunikasjonar mot resten av landet, og ut i Europa. Den nye fylkeskommunen skal bidra til å bygge ein sterk felles kultur og identitet i fylket, samtidig som innbyggarane si tilknyting til lokalsamfunna vert tatt vare på.   På avdelinga for infrastruktur og veg (INV) tek vi vare på fylkeskommunen sine forvaltningsoppgåver som vegeigar. Fylkesvegane knyter fylket saman og skal fungere som ei trygg og føreseieleg ferdselsåre. Visjonen vår er å...
Vestland fylkeskommune Bergen, Norge
26/11/2020
SØKNADSFRIST: 27.12.2020 I Bremanger kommune, for tida ved Svelgen Omsorgssenter er det ledig ei 85 % fast stilling som kokk frå 01.02.2021. I stillinga inneber det for tida arbeid kvar 3.helg.  Kvalifikasjonar Vi ynskjer medarbeidarar med fagbrev innan kokkefaget, men andre med relevant praksis er velkomne til å søkje.  Du må • Like å arbeide i team • Vere innstilt på endringar • Legge fram politiattest av nyare dato • Må beherske norsk godt både skriftleg og munnleg Personlege eigenskapar For oss er det viktig at du trivast å jobbe ilag med andre mennesker, og at du ønskjer å gjere ditt beste for våre pasientar. Bebuarane har ulike medisinske utfordringar, kor ernæring er ein viktig del av behandlinga. Av den grunn søkjer vi fagleg motiverte, engasjerte og sjølvstendige medarbeidarar. Serviceinnstilling og...
Bremanger kommune Remote (Bremanger, Norge)
26/11/2020
SØKNADSFRIST: 15.12.2020 Vedlikehold veg, Agder fylkeskommune Stillingene er plassert i seksjon for Vedlikehold veg som er en av tre seksjoner i avdeling for Drift og vedlikehold på Samferdsel og eiendom i Agder. Seksjon Vedlikehold veg skal dekke områdene asfalt, vegoppmerking, elektro/automasjon, bruvedlikehold og vegutstyr. Seksjonen vil ha omlag 17 ansatte som skal bidra i samarbeid på tvers av alle fagområder innen drift og vedlikehold og med øvrige sektorer i Agder Fylkeskommune. Arbeidssted er Kristiansand , noe reiseaktivitet må påregnes, fortrinnsvis innen Agder.  Arbeidsoppgaver Utarbeiding av konkurransegrunnlag og gjennomføring av anbudskonkurranser Oppfølging av entreprenør, ansvar for byggemøter, rapportere HMS, kvalitet, fremdrift og økonomi i dekkeleggingsesongen Planlegging av dekkebehov i kontraktsområdet, utarbeide...
Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
26/11/2020
SØKNADSFRIST: 02.12.2020 Tannhelsetjenesten, Agder fylkeskommune Avdeling for tannhelse i Agder søker en rådgiver med tannhelsefaglig bakgrunn. Tannhelsetjenesten har 28 tannklinikker fordelt rundt i Agder, 180 årsverk og over 200 ansatte.  Denne stilingen inngår som del av  staben i Kristiansand. Staben består av avdelingsleder, og 4 støttefunksjoner. En av våre rådgivere innen odontologi skal gå av med pensjon og vi søker en erstatter.  Arbeidsoppgaver odontologisk rådgivning internt i avdelingen og overfor klinikkenes ledere og ansatte i samråd med ledelsen for avdeling for tannhelse. overordnet ansvar for et faglig forsvarlig tjenestetilbud. utforming og oppfølging av felles faglige standarder. klagebehandling og kontakt med publikum. oppfølging av tannhelsetilbud i fengsel, tannbehandling i narkose, TOO-arbeid og...
Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
26/11/2020
SØKNADSFRIST: 29.11.2020 Er du sjukepleiar, og ønskjer deg ei fast heil stilling med gode kollegaer og spennande oppgåver?  I Bremanger kommune, for tida på Bremanger sjukeheim - er det ledig 100% fast sjukepleiarstilling, stillinga er ledig frå snarast. Kvardagen hos oss er variert, kor du lærer mykje på kort tid. Bremanger sjukeheim har 35 bueiningar, fordelt på 3 avdelingar. Den eine avdelinga er spesielt tilrettelagt for demente, og ein har og eit lindrande rom. Vi arbeider i for tida 3-delt årsturnus, her har medarbeidarane anledning til å få innverknad på arbeid –og fritida si. Arbeidsoppgåver • Sjukepleiefaglege oppgåve hos pasientane • Stor breidde i pasientgruppa, både når det gjelder alder og medisinske behov • Heilskaplig omsorg for eldre menneskjer • Ivareta pasientane sine individuelle behov • Muligheit for...
Bremanger kommune Bremanger, Norge
26/11/2020
SØKNADSFRIST: 29.11.2020 Bremanger kommune med omlag 3700 innbyggjarar, har ledig ein fastlegeheimel frå 01.09.2020 ved Svelgen helsesenter.  Bremanger kommune har 5 fastlegeheimlar der 2 er på Hauge legekontor i ytre Bremanger og 3 ved Svelgen helsesenter.  Arbeidsoppgåver Fastlegen sitt arbeid omfattar kurativt arbeid, deltaking i legevakt og deltidsstilling som kommuneoverlege. Ein må pårekne å verte tilplikta kommunale oppgåver. Kommunen er tilslutta interkommunal legevaktsentral, lokalisert i Førde.  Det er per no lokal legevakt i kommunen mellom kl. 08.00 og 22.00. Vi deltek i eit legevaktprosjekt der legevakt mellom 22.00 og 08.00 er lokalisert til Førde. Legevakt mellom 22.00 og 08.00 er organisert under interkommunal legevakt i Førde. I same tidsrommet har våre legar bakvakt, og det er etablert legevaktsatelitt ved Svelgen omsorgssenter drifta av...
Bremanger kommune Bremanger, Norge
26/11/2020
SØKNADSFRIST: 20.12.2020 Sjukepleiarstilling ledig – vikariat fom 18.01.21 til 01.11.21 – etter endt vikariat er det mogleg stillinga blir fast. I Bremanger kommune, for tida i heimesjukepleien i Ytre Bremanger – er det ledig vikariat 100% sjukepleiarstilling perioden 18.01.21 til 01.11.21. Det er mogleg at stillinga kan bli fast etter endt vikariat. Kvardagen hos oss er variert, med stor grad av sjølvstendighet og kor du lærer mykje på kort tid. Heimesjukepleien samarbeider tett med ulike fagmiljø i spesialisthelsetenesta, fastlegetenesta og andre avdelingar i pleie -og omsorg.  Det er 2 – delt turnus, og stillinga er ledig frå 18.01.21  Kvalifikasjonar • Må ha norsk autorisasjon som sjukepleiar • Nyutdanna oppfordrast til å søkje, og opplæring vil bli gjeve  • Må ha førarkort for personbil (B) • Må beherske norsk...
Bremanger kommune Bremanger, Norge
24/11/2020
SØKNADSFRIST: 15.12.2020 Om oss BLI EN AV OSS! Måsøy kommune har ca 1250 innbyggere og ligger ytterst i havgapet i Vest Finnmark. Hovednerven vår er fiskeri, og vi jobber aktivt med å legge til rette for andre næringer. Havøysund er kommunesenteret og et av de fineste fiskeværene på Finnmarkskysten. Vi kan tilby barnehage, skole, kulturskole og en rekke aktiviteter i regi av lag og foreninger. Vi ønsker oss kollegaer og medarbeidere som tåler et sjøslag! Blir du med på laget? Om stillingen Nav Måsøy er et samarbeid mellom kommune og stat hvor partene har ansvar for å skape et velfungerende arbeids- og velferdskontor som fremstår som en enhet for brukerne. De ansatte utfører oppgaver på kommunens og statens myndighetsområde. Stillingen som veileder ved Nav...
Måsøy kommune Måsøy, Norge

Blogg for jobbsøkere og arbeidsgivere

Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører Stillingsteksten er klar, budsjettet er satt og utlysningen skal markedsføres. Hvilke kanaler skal du velge? Vi i Riksmedia as, som driver Kommunaljobb.no, har siden 2008 hatt som mål å tilby så kostnadseffektive produkter som mulig for våre kunder som søker nye medarbeidere.  I 2012 nådde Facebook 1 milliard brukere...
Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører I jungelen av aktører i annonseringsbransjen, kan det være vanskelig å skille ut de useriøse aktørene fra de erfarne og  kompetente aktørene, hvis du ikke vet hva du skal se etter. Her har vi satt opp noen sjekkpunkt for at du skal kunne ta gode beslutninger ved annonsering av stillingsutlysninger: Statistikk: En...
Bilde:  Freepik Tekst hentet fra  nav.no :  CV-en skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har og hva du har gjort. Finn ut hvilken informasjon som er viktig for arbeidsgiveren du søker jobb hos. Det viktigste du gjør i en CV er å få frem den informasjonen som er relevant for jobben du søker på.  Det betyr at du må tilpasse CV-en, for eksempel...
Vis alle bloggposter