2008 - 2020: 12 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

01/10/2020
SØKNADSFRIST: 07.10.2020 Ved Tromsø tannhelsedistrikt er det ledig en fast stilling som tannpleier. Bli vår medarbeider i Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark Fylkeskommune.   Om oss Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen, og gi regelmessig oppsøkende tilbud til visse prioriterte grupper, blant annet barn og ungdom, psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke og uføre i institusjon. I tillegg til dette yter vi tannhelsetjenester til voksne pasienter. Bli vår medarbeider i Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark Fylkeskommune. Om stillingen og arbeidsoppgaver Ved Tromsø tannhelsedistrikt har vi ledig en fast stilling 100 % som tannpleier. Arbeidssted i Tromsø by etter avtale med overtannlegen. Tiltredelse etter avtale. Vi lyser...
Troms og Finnmark fylkeskommune Tromsø, Norge
01/10/2020
SØKNADSFRIST: 11.10.2020 Om oss Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen, og gi regelmessig oppsøkende tilbud til visse prioriterte grupper, blant annet barn og ungdom, psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke og uføre i institusjon. I tillegg til dette yter vi tannhelsetjenester til voksne pasienter. Bli vår medarbeider i Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark Fylkeskommune.   Om stillingen og arbeidsoppgaver Ved Hammerfest tannklinikk har vi ledig 100 % fast stilling som tannhelsesekretær/assistent. Arbeidsoppgaver vil være bl.a være å Assistere tannlege Gi tannhelseinformasjon og veiledning til pasienter Ta imot timebestillinger og registrere i journalsystem Sterilisering og vedlikehold av instrumenter og utstyr Klargjøring av utstyr og instrumenter...
Troms og Finnmark fylkeskommune Hammerfest, Norge
01/10/2020
SØKNADSFRIST: 11.10.2020 Om oss Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen, og gi regelmessig oppsøkende tilbud til visse prioriterte grupper, blant annet barn og ungdom, psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke og uføre i institusjon. I tillegg til dette yter vi tannhelsetjenester til voksne pasienter. Bli vår medarbeider i Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark Fylkeskommune.   Om stillingen og arbeidsoppgaver Ved Kirkenes tannklinikk som er lokalisert på Hesseng har vi ledig vikariat som tannpleier i 100 % stilling i et år. Arbeidsoppgaver vil være variert klinisk med behandling av alle kategorier pasienter, samt helsefremmende- og forebyggende arbeid. Kvalifikasjonskrav Det kreves norsk autorisasjon som tannpleier. Den som tilsettes...
Troms og Finnmark fylkeskommune Sør-Varanger, Norge
01/10/2020
SØKNADSFRIST: 18.10.2020 I Nord-Troms tannhelsedistrikt er det ledig et vikariat som tannlege. Bli vår medarbeider i Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark Fylkeskommune. Om oss Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen, og gi regelmessig oppsøkende tilbud til visse prioriterte grupper, blant annet barn og ungdom, psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke og uføre i institusjon. I tillegg til dette yter vi tannhelsetjenester til voksne pasienter. Bli vår medarbeider i Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark Fylkeskommune.   Om stillingen og arbeidsoppgaver Ved Nord-Troms tannhelsedistrikt har vi ledig et 100% vikariat som tannlege ut august 2021. Arbeidssted vil være delt mellom Sonjatun tannklinikk og Olderdalen tannklinikk. Tiltredelse etter...
Troms og Finnmark fylkeskommune Nordreisa, Norge
01/10/2020
SØKNADSFRIST: 12.10.2020 I Sør-Troms tannhelsedistrikt er det ledig en fast stilling som tannlege. Bli vår medarbeider i Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark Fylkeskommune. Om oss Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen, og gi regelmessig oppsøkende tilbud til visse prioriterte grupper, blant annet barn og ungdom, psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke og uføre i institusjon. I tillegg til dette yter vi tannhelsetjenester til voksne pasienter. Bli vår medarbeider i Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark Fylkeskommune.   Om stillingen og arbeidsoppgaver I Sør-Troms tannhelsedistrikt, ved Harstad Hovedtannklinikk har vi ledig en fast stilling som tannlege 100 %. Tiltredelse etter avtale. Arbeidsoppgaver vil...
Troms og Finnmark fylkeskommune Harstad, Norge
01/10/2020
SØKNADSFRIST: 18.10.2020 Om oss Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen, og gi regelmessig oppsøkende tilbud til visse prioriterte grupper, blant annet barn og ungdom, psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke og uføre i institusjon. I tillegg til dette yter vi tannhelsetjenester til voksne pasienter. Bli vår medarbeider i Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark Fylkeskommune   Om stillingen og arbeidsoppgaver Ved Tana bru tannklinikk har vi ledig 100 % fast stilling som tannhelsesekretær/assistent fra 01.01.21. Dersom intern tilsetting vil det bli ledig et vikariat i 100 % stilling t.o.m. 27.05.21. Arbeidsoppgaver vil være bl.a være å Assistere tannlege Gi tannhelseinformasjon og veiledning til pasienter  Ta imot timebestillinger og registrere i...
Troms og Finnmark fylkeskommune Tana, Norge
01/10/2020
SØKNADSFRIST: 18.10.2020 Ved tannbygget er det for tiden ledig fast 100 % stilling som sykepleier. Bli vår medarbeider i Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark Fylkeskommune. Om oss Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) er en del av den offentlige tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark. TkNN har et omfattende spesialisttilbud, utdanner spesialister, deltar med veiledning av tannlege- og tannpleierstudenter, driver rådgivnings- og veiledningstjeneste overfor tannhelsetjenesten i regionen og etterutdanning av tannhelsepersonell. Forsknings- og utviklingsarbeid er også en del av oppgavene. Tannlege- og tannpleierstudenter i Tromsø får sin praktiske og kliniske opplæring ved Universitetstannklinikken samt ved eksterne tannklinikker. Klinikken består av en pasientklinikk med 67 behandlingsenheter og en simuleringsklinikk med 41 enheter og driftes på...
Troms og Finnmark fylkeskommune Tromsø, Norge
01/10/2020
SØKNADSFRIST: 12.10.2020 Om oss Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) er en del av den offentlige tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark. TkNN har et omfattende spesialisttilbud, utdanner spesialister, driver rådgivnings- og veiledningstjeneste overfor tannhelsetjenesten i regionen og etterutdanning av tannhelsepersonell. Forsknings- og utviklingsarbeid er også en del av oppgavene. TkNN er samlokalisert med tannlegeutdanningen i Tromsø, og samarbeider på ulike områder med Institutt for klinisk odontologi (IKO) ved Universitetet i Tromsø.   Om stillingen og arbeidsoppgaver Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge, TkNN søker etter en engasjert leder som kan være med å utvikle TkNN videre.  Målsettingen for TkNN er at institusjonen skal være Norges ledende kompetansesenter og ta medansvar...
Troms og Finnmark fylkeskommune Tromsø, Norge
01/10/2020
SØKNADSFRIST: 11.10.2020 Om oss Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen, og gi regelmessig oppsøkende tilbud til visse prioriterte grupper, blant annet barn og ungdom, psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke og uføre i institusjon. I tillegg til dette yter vi tannhelsetjenester til voksne pasienter. Bli vår medarbeider i Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark Fylkeskommune.     Om stillingen og arbeidsoppgaver Ved Øst Finnmark tannhelsedistrikt i Kirkenes har vi ledig en fast 100 % stilling som tannlege. Kirkenes tannklinikk er en ny klinikk med moderne lokaler og utstyr og er lokalisert på Hesseng som ligger ca. 5 km fra Kirkenes sentrum. Ved klinikken er det 5 tannleger, 3 tannpleiere og i tillegg sekretærer. Arbeidsoppgaver vil være bla....
Troms og Finnmark fylkeskommune Sør-Varanger, Norge
01/10/2020
SØKNADSFRIST:  Ved Bardu tannklinikk er det ledig to 100% faste stillinger som tannlege. Bli vår medarbeider i Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark Fylkeskommune. Om oss Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen, og gi regelmessig oppsøkende tilbud til visse prioriterte grupper, blant annet barn og ungdom, psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke og uføre i institusjon. I tillegg til dette yter vi tannhelsetjenester til voksne pasienter. Bli vår medarbeider i Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark Fylkeskommune.   Om stillingen og arbeidsoppgaver Ved Midt-Troms tannhelsedistrikt på Bardu tannklinikk har vi ledig to 100% faste stillinger som tannlege. Arbeidsoppgaver vil være bla. kliniske oppgaver innenfor alle pasientgrupper....
Troms og Finnmark fylkeskommune Balsfjord, Norge

Blogg for jobbsøkere og arbeidsgivere

Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører Stillingsteksten er klar, budsjettet er satt og utlysningen skal markedsføres. Hvilke kanaler skal du velge? Vi i Riksmedia as, som driver Kommunaljobb.no, har siden 2008 hatt som mål å tilby så kostnadseffektive produkter som mulig for våre kunder som søker nye medarbeidere.  I 2012 nådde Facebook 1 milliard brukere...
Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører I jungelen av aktører i annonseringsbransjen, kan det være vanskelig å skille ut de useriøse aktørene fra de erfarne og  kompetente aktørene, hvis du ikke vet hva du skal se etter. Her har vi satt opp noen sjekkpunkt for at du skal kunne ta gode beslutninger ved annonsering av stillingsutlysninger: Statistikk: En...
Bilde:  Freepik Tekst hentet fra  nav.no :  CV-en skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har og hva du har gjort. Finn ut hvilken informasjon som er viktig for arbeidsgiveren du søker jobb hos. Det viktigste du gjør i en CV er å få frem den informasjonen som er relevant for jobben du søker på.  Det betyr at du må tilpasse CV-en, for eksempel...
Vis alle bloggposter