Ledige stillinger 
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

18/06/2018
SØKNADSFRIST: 06.07.2018 Brønnøy kommune har ledig 100 % fast stilling som prosjekt- og byggeleder ved stabsavdelingen Plan og Utvikling. Avdelingen er eget ansvarsområde som rapporterer til rådmannen og har 13 årsverk. Avdelingen har ansvar og oppgaver innenfor sentrale forvaltningsområder som plan- og bygningslov, matrikkellov, jordlov, skoglov mm. I tillegg ivaretas oppgaver innenfor friluftsliv og kulturvern, næringsområdet og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekt.  Plan og Utvikling skal være en organisasjon for framtidsrettet planlegging med fokus på brukerbehov og kvalitetssikrede prosesser.   Stillingen er tillagt bl.a. følgende arbeidsoppgaver: Prosjekt- og byggeledelse. Utarbeidelse av tekniske planer og anbudsdokumenter. Arealplanoppgaver. Saksbehandling i.h.t. Plan- og bygningslov, Veglov og Vegtrafikklov.   Krav til stillingen: Utdanning på bachelornivå innenfor bygg-/anleggsfag. Relevant praksis kan oppveie for manglende formell kompetanse. Erfaring i bruk av relevant planleggingsverktøy vil bli vektlagt. I tillegg til faglig kompetanse vektlegges personlige egenskaper som gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig, forbedrings- og utviklingsorientert holdning, evne til å arbeide både selvstendig og i team, serviceinnstilling og godt humør.  Vi tilbyr: En utfordrende stilling i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger. Brønnøy kommune er en IA- bedrift.  Språkkunnskaper Det stilles krav om norskkunnskaper, skriftlig og muntlig ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.  Intervju Søkere som innstilles må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Søknaden Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  Søknadsfrist 06.07.2018 Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.   Nærmere opplysninger om stillingen fås hos leder for Plan og Utvikling, Gunvald Eilertsen, tlf. 75012502 / 41683089, epostadresse  gunvald.eilertsen@bronnoy.kommune.no .
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
18/06/2018
SØKNADSFRIST: 12.07.2018 Vi søker flere pedagoger og har 1 fast stilling ledig fra 01.08.2018, samt et vikariat fra 01.11.2018- 30.06.2019.  Du får jobbe med barn i alderen 1 til 6 år og hvilken barnegruppe/ alder man har ansvar for, kan variere fra år til år. Barna i våre barnehager trenger tilstedeværende voksne rundt seg. De forventer å møte voksne med høyt nærvær som er opptatt av å gi god omsorg - og være med å gjøre barnehagedagen til en arena for utfordringer, mestring, læring og danning. Både barn og ansatte vil sette pris på at det kommer mannlige søkere til stillingene, menn oppfordres derfor til å søke.  Spesifiser i søknaden hvilken stilling du søker på   Vi ønsker deg som vil være med å drive gode barnehager og ta ansvar for egen og andres trivsel. Vil du bli vår nye kollega?  Arbeidsoppgaver Lage pedagogiske opplegg, delta i foreldresamarbeid, skrive planer, evaluere og dokumentere det pedagogiske arbeidet vil være oppgaver og ansvarsområder for barnehagelærer. Pedagogen er også en ressurs for alle barn i barnehagen og samarbeider tett om det pedagogiske opplegget med pedagogiske ledere. Det pedagogiske arbeidet skal være i tråd med gjeldende lover og forskrifter, herunder: Lov om barnehager, rammeplan for barnehager. Barnehagelæreren må betrakte barnehagen som en helhet og ha omsorg for alle barn, og skal aktivt delta i utviklingen av barnehagen.  Kvalifikasjoner Godkjent førskolelærer- eller barnehagelærerutdanning. Beherske norsk muntlig og skriftlig.  Utdanningsretning Pedagogikk Utdanningstittel: Barnehagelærer  Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad  Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner. Positiv og fleksibel innstilling. Engasjement med fokus på hva barn trenger. Man må kunne lede barnegrupper og pedagogiske opplegg. Faglig engasjement, kreativitet og løsningsfokus. Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse.  Språk Norsk  Vi tilbyr Et kreativt og positivt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere som kolleger. Varierte arbeidsoppgaver med faglige utfordringer. Muligheter til å påvirke innholdet i egen arbeidsdag. Lønn i henhold til hovedtariffavtalen og lokale avtaler. Bedriftshelsetjeneste. Annet Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht Lov om Barnehager § 19 og 23 fremlegges før tiltredelse. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. Oppgi 2 referanser. Søknad sendes Torsken kommune Herredshusveien 11 9380 Gryllefjord eller mail postmottak@torsken.kommune.no   Ved spørsmål om stillingene kontakt virksomhetsleder Gøran Wilsgård tlf 906 08 648 Kjenner du deg igjen i dette - da blir vi svært glad for å høre fra deg
Torsken kommune Torsken, Norge
18/06/2018
SØKNADSFRIST: 24.06.2018 78,17% fast stilling på natt med arbeid for tiden hver 4. helg. Beskrivelse av arbeidssted Rennebu sykehjem ligger i kommunesenteret Berkåk og har for tiden 38 plasser, inkludert 14 plasser i skjermet enhet for demente. Institusjonen har eget kjøkken. Vi arbeider med å tilrettelegge for flere rehabiliterings- og korttidsplasser på sykehjemmet. Enheten sysselsetter 43 årsverk. Hovedarbeidsområder Sykepleiefaglig ansvar Veiledningsansvar for andre yrkesgrupper Dokumentasjon Tverrfaglig samarbeid Ønskede kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier Beherske norsk skriftlig og muntlig Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, pasienter og pårørende Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier   Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving  Lønn etter avtaleverk, vi gir 4 års ekstra ansiennitet inntil 10 år God pensjons- og forsikringsordning Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.  Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke  skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakter Navn: Annika Haugen Tittel: Fungerende leder E-post: annika.haugen@rennebu.kommune.no Mobil: 90872449 Arbeid: 72402522   Rennebu toppbanner
Rennebu kommune Rennebu, Norge
18/06/2018
SØKNADSFRIST: 01.07.2018 Vi søker Sykepleier i 100% vikariat fra 01.09.2017 - 07.01.2019. Arbeid hver 4. helg og turnus dag/kveld.  Hovedarbeidsområder Pleieoppgaver i hjemmet Ønskede kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier Beherske norsk skriftlig og muntlig Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere Må ha førerkort klasse B, og disponere egen bil ved behov Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving  Lønn etter avtaleverk God pensjons- og forsikringsordning Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.  Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke  skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakter Navn: Wenche Teigen Tittel: Leder hjemmesykepleien E-post:  wenche.teigen@rennebu.kommune.no Mobil: 91524137 Arbeid: 72402534 Rennebu toppbanner
Rennebu kommune Rennebu, Norge
18/06/2018
SØKNADSFRIST: 02.07.2018 Vi søker fysioterapeut i 70 % vikariat fra 01.09.2018 - 31.08.2019. Beskrivelse av arbeidssted Sykehjem og hjemmebehandling. Organisert under enhet for helse og omsorg. Hovedarbeidsområder Oppfølging av pasienter ved Rennebu sykehjem med stor vekt på rehabilitering av korttidspasienter i ca 50 % og hjemmebehandling i 20 %. Ønskede kvalifikasjoner Autorisert fysioterapeut Erfaring fra geriatri og hverdagsrehabilitering Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving  Lønn etter avtaleverk God pensjons- og forsikringsordning Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.  Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke  skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakter   Navn: K ari Brattbakk Tronsgård Tittel: Leder for fysio- og ergoterapitjenesten E-post: kari.tronsgard@rennebu.kommune.no Mobil: 91381511
Rennebu kommune Rennebu, Norge
18/06/2018
SØKNADSFRIST: 01.07.2018 Vi søker Helsefagarbeider i 80% fast stilling,turnus med for tiden arbeid hver 4. helg, dag/kveld/natt. Beskrivelse av arbeidssted Hjemmesykepleien. Hovedarbeidsområder Pleieoppgaver i hjemmet. Ønskede kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som helsefagarbeider eller annen relevant utdanning Beherske norsk skriftlig og muntlig Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere Må ha førerkort klasse B, og disponere egen bil ved behov  Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier   Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving  Lønn etter avtaleverk God pensjons- og forsikringsordning Politiattest Stillingen krever politiattest ikke eldre enn 3 måneder Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.  Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke  skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakter Navn: Wenche Teigen Tittel: Leder hjemmesykepleien E-post:  wenche.teigen@rennebu.kommune.no Mobil: 91524137 Arbeid: 72402534
Rennebu kommune Rennebu, Norge
18/06/2018
SØKNADSFRIST: 01.07.2018 Vi søker Helsefagarbeidere i 50 og 62% vikariat fra 27.08.2018 - 01.02.2019 med mulighet for forlengelse. Turnus med for tiden arbeid hver 3. helg for begge stillingene.   Beskrivelse av arbeidssted Hjemmesykepleien. Hovedarbeidsområder Pleieoppgaver i hjemmet. Ønskede kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som helsefagarbeider eller annen relevant utdanning. Beherske norsk skriftlig og muntlig. Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere. Må ha førerkort klasse B, og disponere egen bil ved behov.   Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving  Lønn etter avtaleverk God pensjons- og forsikringsordning Politiattest Stillingen krever politiattest ikke eldre enn 3 måneder Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.  Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke  skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakter Navn: Wenche Teigen Tittel: Leder hjemmesykepleien E-post: wenche.teigen@rennebu.kommune.no Mobil: 91524137 Arbeid: 72402534
Rennebu kommune Rennebu, Norge
18/06/2018
SØKNADSFRIST: 21.06.2018 100 % stilling, fordelt som 60 % fast fra 01.08. 2018 og 40 % vikariat i perioden 01.08.2018 - 31.12.2018, med mulighet for fast tilsetting dersom stillingen blir ledig. Beskrivelse av arbeidssted Arbeidssted er Vonheim barnehage og Voll barnehage i Rennebu kommune. Ønskede kvalifikasjoner Barnehagelærerutdanning. Erfaring i arbeid med barn i aldersgruppa 1- 6 år . Evne til å se den enkelte barns behov og forutsetninger for barnets egen del og i det sosiale fellesskapet.  Ha gode samarbeidsevner med barn, foreldre og kollegaer. Positiv til utviklingsarbeid. Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier  Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving  Lønn etter avtaleverk God pensjons- og forsikringsordning Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.  Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke  skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakter Navn: Ruth Kvam Grøtte E-post: ruth.kvam.grotte@rennebu.kommune.no Mobil: 97790909 Arbeid: 72402582 Navn: Marta Hage Tittel: Enhetsleder E-post: marta.hage@rennebu.kommune.no Arbeid: 72428190
Rennebu kommune Rennebu, Norge
18/06/2018
SØKNADSFRIST: 27.06.2018 Fusa kommune har eit folkebibliotek i kommunesenteret Eikelandsosen. Folkebiblioteket har 1,2 årsverk, er samlokalisert med kulturkontoret og ligg i Kommunetunet (rådhuset).  Det er ikkje lengre filialar eller bokbussteneste knytt til folkebiblioteket, men det er eit utstrakt samarbeida med skulebibliotek i grunnskulen.  Bibliotekslokala vart fornya i løpet av 2017 for å styrka biblioteket som møteplass og arena for kulturelle arrangement. Siste åra har biblioteket særleg satsa på arrangement og formidling til barn og unge, og kulturprogram for vaksne gjennom det månadlege Torsdagsakademiet.  Vi søkjer etter deg som er engasjert, initiativrik og kreativ og som kan vera med å utvikla og drifta bibliotektenestene . Målet er at biblioteket skal vera ein velfungerande kulturformidlar, møteplass og aktivitetsarena for alle. Biblioteksjefen vil i perioden òg ta aktivt del i arbeidet med å slå saman biblioteka i Os og Fusa til det nye Bjørnafjorden folkebibliotek som vert ein realitet frå 1. januar 2020.  Fusa kommune lyser ut eit vikariat i 100 % stilling frå 15. august 2018 til 31.07. 2019. Arbeidsoppgåver Organisering og drift av Fusa folkebibliotek Oppfølging av skulebibliotektenesta Deltaking i prosjektarbeid i kommunesamanslåingsprosess Bidra til godt samarbeid med publikum, skular, barnehagar, frivillige lag og organisasjonar og andre samarbeidspartnarar. Bidra til eit godt arbeidsmiljø. Det må påreknast at det blir noko arbeid lagt til kveld og helg i samband med møte, tiltak og aktivitetar Kvalifikasjonar Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg Personlege eigenskapar vert vektlagt Må ha førarkort klasse B og disponera bil Krav om politiattest Relevant erfaring frå frivillig arbeid Relevant yrkeserfaring God digital kompetanse Utdanningsretning Litterære fag Administrasjon og leiing Utdanningsnivå Høgskule / Universitet Personlege eigenskapar Sjølvstendig Strukturert Utåtretta Løysingsorientert Kreativ Gode samarbeidsevner Motivert og engasjert Vi tilbyr Ei sentral og viktig kulturstilling i Fusa-samfunnet Arbeid på ein arbeidsplass med godt arbeidsmiljø Utfordrande oppgåver i ei spennande tid i kommune-Noreg Varierte arbeidsoppgåver med faglege utfordringar og tverrfagleg samarbeid Tilsetjing på vanlege kommunale vilkår, etter gjeldande reglement, lov- og avtaleverk God forsikrings- og pensjonsvilkår Andre opplysningar Reiseaktivitet: Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben Kontaktinfo: Erik Vangsnes Kulturleiar 56580153 Erik.Vangsnes@fusa.kommune.no
Fusa kommune Fusa, Norge