2008 - 2019: 11 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

19/07/2019
SØKNADSFRIST: 18.08.2019 Saksnr.: 19/771 Me har ledig 100% stilling som verksemdsleiar frå 01.01.2020. Odda kommune er ein endringsdyktig organisasjon som byggjer på brukarorientering, service, kvalitet og kompetanse, og vi søkjer leiarar som er inkluderande, tydelege, målretta og utviklingsretta. Bokko bo og behandling er ein av tre institusjonar i Odda kommune, og inneheld 32 enkeltrom fordelt på 4 avdelingar. Me har langtidsplassar, korttidsplassar, rehabiliteringsplassar og rom for lindrande behandling. Bokkotunet kjøkken produserer ca 5600 varme måltider i månaden, me leverer middagar til insitusjonar, omsorgsboligar og heimebuande. Me har i tillegg kafédrift for eldre/uføre 6 dagar i veka.  Heimelsnr. 21067 Hovudarbeidsoppgåver for stillinga: verksemdsleiar har delegert personal-, budsjett- og fagansvar verksemdsleiar vil inngå i kommunalsjefens leiargruppe, og vil ha vide fullmakter knytt til fagleg utvikling av området verksemdsleiar rapporterer direkte til kommunalsjef helse og sosial, og vil saman med denne vere ansvarleg for tenesta sitt resultat Me søkjer ein utviklings- og framtidsretta leiar med gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet. Leiaren må vere ein strukturert og resultatorientert pådrivar, som både ynskjer og har eigenskapar og kunnskap til å utvikle tenesta vidare. Kvalifikasjonar for stillinga: relevant høgskuleutdanning leiarerfaring og/eller leiarutdanning digital kompetanse Eigenskapar: fleksibel, strukturert og effektiv godt humør og positiv innstilling gode kommunikasjons og samarbeidseigenskapar endrings- og utviklingsorientert personlege eigenskapar vert vektlagd løn etter avtale Odda kommune kan tilby: interessante arbeidsoppgåver og utviklingsmoglegheiter gode pensjons- og forsikringsordning Opplysningar om stillinga får du hjå kommunalsjef Anne Lise Naasen på tlf.: 975 58 462 eller på mail:  anne.naasen@odda.kommune.no
Odda kommune Odda, Norge
19/07/2019
SØKNADSFRIST: 12.08.2019 Virksomhet Eiendom  i Ski kommune har ansvar for å gjennomføre byggeprosjekter, enten som nybygg, ellertiltak i eksisterende bygninger. I tillegg til at Ski kommunes boligkontor eren del av virksomheten, har virksomheten også ansvar for drift, vedlikehold ogrenhold av Ski kommunes bygninger, totalt ca. 150 000 - 160 000 m2. Virksomhet Eiendoms bygg- og vedlikeholdsavdeling, har ansvar for byggtekniskvedlikehold av Ski kommunes bygningsmasse. Bygg- og vedlikeholdsavdelingen består i dag av avdelingsleder,vedlikeholdsleder, prosjektledere, byggeleder, formenn samt 10 håndverkere. Det er enavdeling med stor faglig tyngde. Avdelingen utfører jobber selv og leder størrerehabiliterings arbeider i samarbeid med innleide entreprenører.  Fra 01.01.20 overføres stilling til Nordre Follo kommune,  Virksomhet Byggutvikling og Vedlikehold, avdeling Fagteam. Bygg og vedlikeholdsavdelingen står overfor flere spennende og krevende rehabiliteringsoppgaver i tiden som kommer, og har nå 1 stilling ledig som prosjektleder! Arbeidsoppgaver Som prosjektleder, sørge for at byggeprosjekt blir gjennomført iht. Ski kommunes økonomiplaner og investeringer, samt gjeldende vedlikeholdsplan. Du vil lede større ombygging- og vedlikeholdsoppdrag i eksisterende bygningsmasse. Representere tiltakshaver i prosjektene, og sørge for at beslutninger som er nødvendige for at prosjektenes økonomi, fremdrift og kvalitet overholdes, blir tatt. Koordinere prosjekterings- og planleggingsarbeid, herunder sørge for at brukerforutsetninger, innemiljø, driftstekniske og andre tekniske forhold, mv, ivaretas. Organisere/tilrettelegge byggeprosjekter slik at ressursene utnyttes best mulig, og medvirke til atresultater oppnås gjennom samarbeid. Saksbehandling innenfor virksomhet eiendoms ansvarsområde. Som medarbeider støtte og bistå medarbeidere på tvers av organisasjonen. Du vil aktivt delta i avdelingens byggfaglige team. Kvalifikasjoner relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå lang relevant realkompetanse kan kompensere for manglende formell kompetanse/utdanning erfaring fra større ombyggingsprosjekter, hvor deler av bygningsmassen er i daglig drift god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne bred tverrfaglig erfaring ønskelig med erfaring/spesialkompetanse innen elektro- eller ventilasjonsfagene det er ønskelig med førerkort klasse B Personlige egenskaper har gode samarbeidsevner, være omgjengelig og sosial er løsningsorientert og kreativ tåler arbeidspress i perioder er tilpasningsdyktig er ydmyk for andres meninger, erfaringer og kompetanse har lyst til å dele av egne erfaringer og kompetanse er positivt innstilt til endringer og nye forslag har god toleranseevne ovenfor kommunens ulike brukergrupper personlig egnethet vil bli vektlagt  Vi tilbyr meget godt arbeidsmiljø hvor det samarbeides på tvers av avdelingene gode pensjonsrettigheter gode utviklingsmuligheter velferdsordninger    bilgodtgjørelse, telefonavtale og arbeidstøy   Spørsmål om stillingen Kontaktperson: John Hoseth Stillingstittel: Avdelingsleder Telefon: 417 34 455
Ski kommune Ski, Akershus, Norge
19/07/2019
         SØKNADSFRIST: 18.08.2019 Fagskolen i Østfold har ledig 100% fast stilling som utdanningsleder for fagområdene helse- og oppvekst. Stillingen medfører totalansvaret for ansatte og utdanningstilbud innenfor disse fagområdene, hvor vi per dato tilbyr ni studieretninger. Stillingen som utdanningsleder rapporter til rektor og inngår i virksomhetens ledergruppe. Arbeidssted Fagskolen i Østfold. Type ansettelse 100% fast stilling. Mer om stillingen Stillingen vil blant annet inneha følgende ansvar og arbeidsoppgaver: Overordnet faglig- og pedagogisk ansvar   Personalansvar for avdelingens faste ansatte og oppfølging av innleid personell    Oppfølging av økonomiske rammer og rapporteringsrutiner  Etablering og oppfølging av fag- og timefordeling, samt undervisningsplaner Være aktiv i utviklingsprosjekter av nye og eksisterende utdanninger Samarbeid med yrkessektorene og andre eksterne interessenter    Administrative oppgaver knyttet til studentoppfølging, inkludert praksisplasser   Til stillingen kreves det relevant utdanning minimum tilsvarende bachelornivå innen helsefag, samt formell pedagogisk kompetanse, f.eks. PPU-Y. Det kreves gode lederegenskaper. Formell lederutdanning er ikke et krav, men foretrekkes. Ønskede kvalifikasjoner: Har gode samarbeidsevner Har god digital kompetanse  Erfaring med HMS- og kvalitetssikringsarbeid  Kjennskap til utarbeidelse og oppdatering av studieplaner   Gode kommunikasjonsevner i norsk, skriftlig og muntlig Personlig egnethet vil vektlegges. Vi tilbyr: En ambisiøs fagskole i utvikling hvor ditt bidrag er avgjørende En fagskole med fagområdegodkjenning fra NOKUT innenfor helsefag Muligheter til faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt Nye utfordringer etter 2020 hvor fagskolene i den nye fylkeskommunen Viken slås sammen. Fagskolene i Akershus, Buskerud (Fagskolen Tinius Olsen) og Østfold vil etter dette utgjøre en fagskole med 1 400 studenter og 100 ansatte, men fortsatt opprettholde lokal tilhørighet. Eieren til skolen vil være Norges største fylkeskommune med 1,2 millioner innbyggere Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor ved Fagskolen i Østfold, Ketil Solbakke mobil: 959 11 303. Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadskjema skal benyttes, elektronisk søknadskjema. ID 2596 Personlig egnethet vil bli vektlagt. Lønn etter avtale. Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at navn til søkere til stillingen i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten jfr., offentlighetsloven §25. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.
Østfold fylkeskommune Fredrikstad, Norge
19/07/2019
           SØKNADSFRIST: 18.08.2019 Fagskolen i Østfold har ledig 100% fast stilling som utdanningsleder for fagområdet teknisk. Stillingen medfører totalansvaret for ansatte og utdanningstilbud innenfor elektro og maskinteknikk (TIP). Stillingen som utdanningsleder rapporter til rektor og inngår i virksomhetens ledergruppe. Arbeidssted Fagskolen i Østfold. Type ansettelse 100% fast stilling. Mer om stillingen Stillingen vil blant annet inneha følgende ansvar og arbeidsoppgaver: Overordnet faglig- og pedagogisk ansvar   Personalansvar for avdelingens faste ansatte og oppfølging av innleid personell    Oppfølging av økonomiske rammer og rapporteringsrutiner  Etablering og oppfølging av fag- og timefordeling, samt undervisningsplaner Være aktiv i utviklingsprosjekter av nye og eksisterende utdanninger Samarbeid med yrkessektorene og andre eksterne interessenter    Administrative oppgaver knyttet til studentoppfølging   Til stillingen ønsker vi ingeniør eller sivilingeniør innen elektrofag eller TIP- fag, samt formell pedagogisk kompetanse, f.eks. PPU-Y. Det kreves gode lederegenskaper. Formell lederutdanning er ikke et krav, men foretrekkes. Ønskede kvalifikasjoner: Har gode samarbeidsevner Har god digital kompetanse  Erfaring med HMS- og kvalitetssikringsarbeid  Kjennskap til utarbeidelse og oppdatering av studieplaner   Gode kommunikasjonsevner i norsk, skriftlig og muntlig Personlig egnethet vil vektlegges. Vi tilbyr: En ambisiøs fagskole i utvikling hvor ditt bidrag er avgjørende En fagskole med fagområdegodkjenning fra NOKUT innenfor helsefag og forhåpentligvis også for det tekniske fagområdet i løpet av høsten 2019. Muligheter til faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt. Nye utfordringer etter 2020 hvor fagskolene i den nye fylkeskommunen Viken slås sammen. Fagskolene i Akershus, Buskerud (Fagskolen Tinius Olsen) og Østfold vil etter dette utgjøre en fagskole med 1 400 studenter og 100 ansatte, men fortsatt opprettholde lokal tilhørighet. Eieren til skolen vil være Norges største fylkeskommune med 1,2 millioner innbyggere. Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor ved Fagskolen i Østfold, Ketil Solbakke mobil: 959 11 303. Lønn etter avtale. Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at navn til søkere til stillingen i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten jfr., offentlighetsloven §25. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.
Østfold fylkeskommune Fredrikstad, Norge
19/07/2019
SØKNADSFRIST: 11.08.2019 Botjenesten Sørvald er en del av virksomheten Bo- og avlastningstjenesten. Virksomheten består av 7 enheter som yter tjenester til funksjonshemmede. Virksomheten har en stab bestående av virksomhetsleder, og 1 fagkonsulent. Staben jobber aktivt ut mot enhetene og bidrar med blant annet faglig veiledning. Botjenesten Sørvald er en enhet som gir tjenester til 7 personer. Tjenestemottagerne har et varierende bistandsbehov og har behov for veiledning og tilrettelegging i hverdagen. Enheten er en del av Sørvald bo og behandlingssenter, med tilgang på blant annet kantine, basseng, friluftsområder med gapahuk og dyr på utsiden av bygget. Botjenesten Sørvald består av to etasjer med 3 beboere i den ene etasjen og 4 beboere i den andre. Enkelte av beboerne har vedtak etter HOL Kap, 9. Sørvald bo og behandlingssenter ligger mellom Lørenfallet og Frogner ca 30 min utenfor Oslo. Enheten har 31 årsverk, med 40 faste ansatte med Enhetsleder, Fagleder og 8 miljøterapeut stillinger med relevant høgskole utdanning. Botjenesten Sørvald har 12 ukers turnus med langvakter i helger. Arbeid hver 4. helg.   Arbeidsoppgaver Bistå brukere i daglige gjøremål Dokumentere i fagsystem Kunne lede andre kollegaer, faglig  Følge og utarbeide handlingskjeder og miljøregler for å sikre lik praksis  Gi bistand til ulike beboere på enheten Delta på ulike aktiviteter sammen med beboere, som svømming, klatring, disko, ute aktiviteter m.m. Samarbeide med, og følge opp, spesialisthelsetjenesten og øvrige interne og eksterne instanser Bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø Delta på vergetreninger Kvalifikasjoner Høyskole / Universitet, innen helse og pedagogikk. Vernepleier foretrekkes.  Erfaring fra arbeid med utfordrende atferd Erfaring med atferdsanalyse God kjennskap til HOL kap.9 Førerkort klasse B, manuelt gir Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd.  Den tilsatte må fremlegge egenerklæring om tuberkulinstatus, jf. Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1 Personlige egenskaper Kunne lede andre medarbeidere faglig Har bruker i fokus  Er strukturert, jobber målrettet og har endringskompetanse Takler stress, uforutsigbarhet og endring Er fleksibel og løsningsorientert  Er kreativ og tenker helhetlig  Har engasjement for målgruppen Har gode faglige og etiske holdninger  Personlig egnethet blir sterkt vektlagt  Være fysisk egnet til å utføre holdeteknikker  Vi tilbyr Stillingsbrøk 100% 7 spennende beboere  Faglige utfordringer  Engasjerte og positive medarbeidere  Et godt/unikt arbeidsmiljø En enhet som ser viktigheten i å videreutvikle sine fagpersoner (mulighet for å delta på NAFO) Jobb hver 4. helg Kurs i forhold til lovverk, medikamenthåndtering, livredning og vergeteknikker Faglig samarbeid på tvers av enheter En enhet med høyt faglig nivå  Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Grete Lønning Stillingstittel: Enhetsleder Telefon:  930 53 520 Kontaktperson: Ted Kvevli Stillingstittel: Fagleder Telefon: 414 51 477
Sørum kommune Sørum, Norge
17/07/2019
SØKNADSFRIST: 28.07.2019 Om stillingen Sykehjemmet består av 19 faste sykehjemsplasser, derav 9 i egen post for demente, pluss to akuttplasser og kjøkken. Alt er organisert i Helsesenteret; nyoppusset og tidsriktig, sammen med administrasjon og legekontor. Vi søker sykepleier i fast 100 % stilling, for tiden med jobb innenfor sykehjemsdriften. Jobb i tredelt turnus Tiltredelse så snart som mulig. Arbeidsoppgaver Utøve direkte sykepleie og påse at sykepleiefaglige oppgaver utføres i tråd med gjeldende krav til kvalitet Dokumentere og rapportere i henhold til gjeldende retningslinjer og prosedyrer Sørge for at tiltak, oppfølging og dokumentasjon til enhver tid er faglig forsvarlig Bidra til en god informasjonsflyt mellom pleiere Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer Være fleksibel til også å kunne utføre andre relevante oppgaver Kvalifikasjonskrav Autorisasjon som sykepleier Være oppdatert innen fagfeltet Har interesse for en utfordrende og ansvarsfull jobb med varierende arbeidsoppgaver Har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig Personlige egenskaper Er serviceinnstilt og setter pasientens ønsker og behov i fokus Viser engasjement og respekt Kan arbeide selvstendig, men har også gode samarbeidsegenskaper Bidrar aktivt til et positivt arbeidsmiljø Er løsningsfokusert Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Nedskriving av studielån og lavere skatt i Finnmark Avlønning ihht HTA og ansenitet, med gode lokale lønnstillegg Vi er behjelpelig med bolig og barnehageplass Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur Generelt Politiattest ikke eldre enn tre måneder må leveres før tiltredelse I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet. Spørsmål om stillingen Seksjonsleder Rita Nilsen, epost  rita.nilsen@batsfjord.kommune.no , tlf 789 85 434
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
17/07/2019
  SØKNADSFRIST: 15.08.2019 Om stillingen 85 % midlertidig stilling som vernepleier med 1 års varighet ved hjemmebaserte tjenester avd. Miljøterapitjenesten/boliger. Med mulighet for fast tilsetting. Brønnøy kommune har ledig stilling som vernepleier ved hjemmebaserte tjenester avd. miljøterapitjenesten/boliger i Brønnøysund Stillingene er i turnus med helgearbeid. Politiattest påkrevd (ikke eldre enn 3 måneder). Arbeidsoppgaver Arbeid i miljøterapitjenesten/boliger/avlastning Daglig oppfølging av brukere Oppfølging av individuelle tiltaksplaner Kvalitetsutvikling av tjenesten Pleie og omsorg  Kvalifikasjoner og personlige egenskaper Kvalifikasjoner Du som søker er vernepleier med norsk autorisasjon, helst erfaring fra lignende arbeid. Vernepleierstudenter som starter 3 året høsten 2019, og annen helsefaglig bakgrunn vil også bli vurdert.  Vi tilbyr Engasjerte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø Tariffestete pensjons- og forsikringsordninger En utviklingsorientert organisasjon Lønn etter avtale Spørsmål om stillingen Tonje Johansen, Pleie- og omsorgssjef tlf: 75 01 29 02/ 992 53 706 Ingalill Wallin Nilsen, avdelingsleder miljøterapitjenesten/boliger tlf: 907 82 702 Generell info Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet) Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
17/07/2019
SØKNADSFRIST: 11.08.2019 Vi har ledig 2 faste stillingar som sjukepleiar i 100%, samt vikariater fram til august 2020, for tida ved Svelgen omsorgssenter.  Vi kan tilby • god pensjonsordning og heildøgns forsikring • hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass Vi lønnar alle sjukepleiarar 25 000 kroner over minsteløn.   Om arbeidsplassen  I mars 2016 flytta vi inn i eit heilt nytt Omsorgssenter. Her bur pasientane i lyse og trivlege omgjevnader og medarbeidarane har fått ein heilt moderne og til rettelagd arbeidsplass. I løpet av hausten 2019, skal Bremanger Kommune starte opp med Legevaktspilot i samarbeid med SYS IKL. Legevakta på natt vil då verte på Svelgen Omsorgssenter og sjukepleiarane på Omsorgssenteret vil verte ein del av den aktive legevakta i Bremanger Kommune på nattevaktene. Sjukepleiarane vil i forkant av dette få kursing og auka kompetanse innan akuttmedisin. Vi har fleire ressursteam, der det er mogleg å fordjupe seg, m.a. rehabilitering, demens, palliativ omsorg og kreft. Vi arbeider i årsturnus kor medarbeidarane har anledning til å få innverknad på arbeid –og fritida si.     Du som blir tilsett må ha offentleg godkjenning som sjukepleiar gjerne ha erfaring med akuttmedisin nytte norsk munnleg og skriftleg godt like å arbeide i team vere innstilt på endringar legge fram politiattest av nyare dato ha førarkort klasse B  Du er velkomen som søkjar til eit godt fagleg og spanande arbeidsmiljø ilag med gode medarbeidarar!   Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om deg som søkjar bli offentliggjort, sjølv om du ikkje ønskjer å stå på søkjarlista.  Dersom du ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må  du grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til  post@bremanger.kommune.no  eller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen. Alle som søkjer på ledige stillingar i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Kontaktpersonar: Hilde Gretha Hauge  mob: +47 95989310
Bremanger kommune Bremanger, Norge
17/07/2019
SØKNADSFRIST: 01.09.2019 Som økonomisjef i Lillehammer kommune er du nysgjerrig, analytisk, utvikling- og resultatorientert, og trives med å stå i utfordringer.  Du har faglig legitimitet, og kan vise til erfaring med strategisk og operativt økonomiarbeid i en stor og kompleks virksomhet. Du har også kompetanse innen digital utvikling og innovasjon. Du klarer å skape endring og har et engasjement for helhet, og ser sammenhengen mellom ditt arbeid og virksomheten for øvrig. Du har relevant økonomiutdanning på masternivå. Bachelor med betydelig relevant praksis kan kompensere for kravet om master. Det stilles krav om lederutdanning og/eller ledererfaring fra større virksomheter, herunder prosesskompetanse med tydelig fokus på relasjoner og samarbeid. Økonomisjefen skal ha fokus på økonomisk planlegging og -styring, operativ driftsoppfølging, finansforvaltning, analyse, budsjett og rapportering, og oppfølging av kommunens digitaliseringsstrategi. Leder for kommunens enhet for Digitalisering og IT, og Lillehammer-regionens interkommunale enhet for regnskap, lønn og fakturering, rapporterer til økonomisjefen. Som toppleder må du være forberedt på endringer i stillingens ansvar og myndighet. Vi søker etter en økonomisjef med erfaring fra ansvarsområdene denne stillingen omfatter, både strategisk og operativt - fra kommunalsektor, annen offentlig virksomhet eller privat konsern.  Du må kunne ta initiativ til å planlegge og gjennomføre omstillings- og utviklingsprosesser innen eget ansvarsområde.  Kontaktinformasjon Anne Hvattum Økonomisjef 46 68 23 57 Tord Buer Olsen Rådmann 90 66 97 55 Sidsel Brath HR-sjef 92 09 28 37
Lillehammer kommune Lillehammer, Norge
17/07/2019
SØKNADSFRIST: 04.08.2019 Fjord kommune søkjer etter biblioteksjef frå 01.09.2019. Vår nye biblioteksjef vil ha det faglege og administrative ansvaret for bibliotektenesta i kommunen.  Det er i dag tre avdelingar i Norddal og Stordal kommune (Valldal, Eidsdal og Stordal) med tre tilsette. Hovudbiblioteket i Norddal er plassert i rådhuset i Valldal som er nytt, moderne og sentralt plassert. Ei avdeling i Eidsdal og i Stordal er det kombinasjonsbibliotek med grunnskulen.  Den som vert tilsett i stillinga vil få moglegheit til å utvikle og organisere bibliotektenesta i den nye kommunen. Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju Arbeidsoppgåver Økonomiansvar, aktivitetsansvar og utviklingsansvar for eininga Vidareutvikle eit fremtidsretta, attraktivt og aktuelt bibliotektilbod i Fjord Profilering av biblioteket Vere ein aktiv bidragsytar til utvikling av kulturområdet generelt Kvalifikasjonar Bibliotekfagleg utdanning på minimum bachelornivå eller bibliotekspesifikk påbygging. Personar under utdanning eller som vurderar å utdanne seg kan søkje, men må oppfylle kvaifikasjonskravet innan 3 år. God digital kompetanse Relevant erfaring frå arbeid med kunnskaps- og informasjonsformidling Ønskeleg med leiarerfaring Utdanningsnivå Høgskule/Universitet Tilleggsutdanning Personlege eigenskapar Sjølvstendig og med god gjennomføringsevne Utviklings og resultatorientert Du har god forståing for bibliotekets samfunnsoppdrag God skriftleg og munnleg framstillingsevne - kommunen har Nynorsk som målform. Dyktig til å delegere, motivere, utvikle og kommunisere med sine medarbeidarar. Er serviceinnstilt og positiv Vi tilbyr Høve til eigen vidareutdanning/utvikling Gode løns- og arbeidsvilkår God pensjons- og forsikringsordning Ttilsetting skjer etter gjeldande lover, reglement og tariffavtalar. Kommunen er behjelpeleg med å finne arbeid for partner og hus/leilighet. Kontaktinfo: Marius André Moe personalsjef 47660346
Fjord kommune Norddal, Norge