2008 - 2020: 12 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

08/07/2020
SØKNADSFRIST: 15.08.2020 Kommunen har 55 fastleger fordelt på 15 legesentre. Det er tradisjon for forbedringsarbeid og godt tverrfaglig samarbeid med velfungerende tillitsvalgt- og ALU-leder. Kommunen har en velorganisert helseetat med kompetent hjemmesykepleie, god utviklet helsesykepleiertjeneste og godt kommunalt psykisk helsetilbud. Sandefjord har et forholdsvis nytt medisinsk senter (SMS)som har 24 timers bemannet legevakt med kommunalt ansatt daglegevakt, 3 enheter for palliativ-, intermediær- og rehabiliterende behandling. I tillegg inneholder senteret en frisklivsentral og eget lærings- og mestringssenter. Det utlyses nå 4 fastlegehjemler fordi 2 av legene går av med pensjon, en lege har byttet til legetjenester ved SMS og en praksis ønsker å utvide. Se hver enkelt utlysningstekst nedenfor.   For stillingene generelt gjelder: Inngåelse i legesenterets internavtale Kommunal...
Sandefjord kommune Sandefjord, Norge
08/07/2020
SØKNADSFRIST: 15.08.2020 STILLINGSTITTEL: Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Som oppdragsansvarlig regnskapsrevisor må du ha bestått revisoreksamen med minst karakter C i de obligatoriske revisjonsfagene og tilfredsstille praksiskravene i lov og forskrift Kontorsted enten i Kongsvinger, evt i Løten.  Lønn etter avtale innenfor lønnsintervallet kr 689 000 til kr 899 000. Hovedoppgave blir å lede et team av utøvende regnskapsrevisorer og kvalitetssikre deres arbeid. Totalt vil ca 60 oppdrag være en del av porteføljen. Vi benytter Descartes og IDEA som revisjonsstøtteverktøy, og i stillingen vil du også gis muligheten til å være med å implementere nye digitale revisjons- og metodeløsninger. Stillingen har også et stort innslag av bistands- og rådgivingsoppgaver inn mot kunder. Vi tilbyr et humørfylt og uformelt arbeidsmiljø...
Revisjon Øst IKS Kongsvinger, Norge
08/07/2020
SØKNADSFRIST: 16.08.2020 Gratangen kommune har ledig 50% fast stilling som biblioteksjef. Vi søker en engasjert fagperson som kan bidra til å utvikle biblioteket som møteplass, samt bidra til økt leseglede for kommunens innbyggere. Gratangen bibliotek inngår i et regionalt samarbeid om arrangement og utviklingsoppgaver. Biblioteket, som er et kombinasjonsbibliotek, holder til i moderne lokaler i tilknytning til Gratangsbotn skole. Arbeidsoppgaver - Bibliotekutvikling - Saksbehandling, økonomistyring og rapportering - Publikumsarbeid, arrangement og aktiviteter - Opplæring og rettledning av brukere - Samarbeid med Gratangsbotn skole og barnehagene i kommunen - Samarbeid med andre virksomheter, lag og foreninger Kvalifikasjonskrav - Godkjent bibliotekarutdanning. Søkere med annen høyere utdanning kan bli vurdert for midlertidig tilsetting på dispensasjon,...
Gratangen kommune Gratangen, Norge
08/07/2020
SØKNADSFRIST: 02.08.2020 Er du sjukepleiar, og ønskjer deg ei fast heil stilling med gode kollegaer og spennande oppgåver?  I Bremanger kommune, for tida Svelgen Omsorgssenter - er det ledig 100% fast sjukepleiarstilling. Svelgen Omsorgssenter stod ferdig i mars 2016. Her bur pasientane i lyse og trivlege omgjevnader og medarbeidarane har fått ein heilt moderne og tilrettelagd arbeidsplass. Arbeidsdagen hos oss er variert, kor du lærer mykje på kort tid. Svelgen Omsorgssenter har 48 bueiningar, fordelt på 5 avdelingar. Avdelingane er fordelt etter diagnoser og ulike hjelpebehov. Vi har også eit lindrande rom. Bremanger kommune deltek i eit legevaktpilotprosjekt i samarbeid mellom fleire kommunar i Sogn og Fjordane. Via «Legevaktsatelitten» på Svelgen omsorgssenter har sjukepleiarane på nattevakt direkte kontakt med pasientar og lege på vakt i Førde. På dagtid er det legevakta i...
Bremanger kommune Bremanger, Norge
08/07/2020
SØKNADSFRIST: 09.08.2020 Sørreisa skole, avdeling Skøelv skole, har ledig stilling som avdelingsleder.    Fra 01.08.20 vil de tre skolene i Sørreisa bli organisert som en felles enhet med enhetsleder/rektor og 4 avdelingsledere. Dette åpner for en fantastisk mulighet for deg til å bli en del av vårt dyktige lederteam. Du vil dermed få være med på å videreutvikle Sørreisaskolen.     Som avdelingsleder har du ansvar for lede skolen, skolens daglige drift og resultater, herunder personalansvar og skolens arbeid med kvalitetsutvikling.   Kvalifikasjonskrav Aktuell stilling innehar ansvaret for ivaretakelse av den daglige driften og ledelse av Skøelv skole. Vår nye avdelingsleder bør ha følgende...
Sørreisa kommune Sørreisa, Norge
08/07/2020
SØKNADSFRIST: 15.08.2020 Periode: 01.10.20 - 31.03.21.  Stillingen inngår i 2 delt turnus med langvakter hver 4. helg. Kvalifikasjonskrav: Autorisasjon/Off. godkjent sykepleier/vernepleier. Relevant videreutdanning vil være en fordel. Må beherske norsk skriftlig og muntlig. Førerkort kl. B. Menn oppfordres til å søke. Vi ønsker at du: Er faglig dyktig, positiv, serviceinnstilt, strukturert, personlig egnet og viser fleksibilitet i forhold til oppgaver. Har god etisk praksis, både i arbeid med brukere og i samarbeid med kollegaer. Er en lagspiller som kan bidra til at andre også lykkes. Kunne arbeide selvstendig, samt ta ansvar for egne vurderinger. Er full av gode og kreative ideer som kan være med å bidra til gode løsninger. Har evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Dine viktigste arbeidsoppgaver: Pleie, omsorg og...
Storfjord kommune Storfjord, Norge
08/07/2020
SØKNADSFRIST: 15.08.2020 Stillingen inngår i 2 delt turnus med langvakter hver 4. helg. Kvalifikasjonskrav: Autorisasjon/Off. godkjent sykepleier. Relevant videreutdanning vil være en fordel. Må beherske norsk skriftlig og muntlig. Førerkort kl. B. Menn oppfordres til å søke. Vi ønsker at du: Er faglig dyktig, positiv, serviceinnstilt, strukturert, personlig egnet og viser fleksibilitet i forhold til oppgaver. Har god etisk praksis, både i arbeid med brukere og i samarbeid med kollegaer. Er en lagspiller som kan bidra til at andre også lykkes. Kunne arbeide selvstendig, samt ta ansvar for egne vurderinger. Er full av gode og kreative ideer som kan være med å bidra til gode løsninger. Har evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Dine viktigeste arbeidsoppgaver: Pleie, omsorg og behandling i pasientens hjem Samarbeid med...
Storfjord kommune Storfjord, Norge
08/07/2020
SØKNADSFRIST: 16.08.2020 Orkdal helsetun i Orkland skal tilsette dedikerte medarbeidere med framoverlent holdning og arbeidslyst. Vi har flere ledige stillinger for sykepleiere: 100 % fast på korttidsavdeling 100 % fast på langtidsavdeling 80 % fast nattstilling på korttidsavdeling 67 % fast nattstilling på korttidsavdeling Orkdal helsetun består av om lag 180 ansatte som gir et helhetlig pleie- og omsorgstilbud til mennesker med behov for helsemessig og medisinsk omsorg og tilsyn gjennom hele døgnet. Vi har tilbud om dagplasser, korttidsplasser og langtidsplasser. Hvem er du? Du har utdannelse svarende til stillingen du søker, har gode kunnskaper i skriftlig dokumentasjon, relevant lovverk og bruk av IKT- verktøy. Du kommuniserer godt både skriftlig og muntlig og evner å være fleksibel og løsningsorientert. Du er engasjert og evner å...
Orkland kommune Orkanger, Norge
08/07/2020
SØKNADSFRIST: 30.07.2020 Pleie og omsorg vest er ei samordna teneste , det vil seie at personalet kan få oppgåver både på institusjonen og i heimetenesta. Sjukeheimen består av 28 plassar, der 6 av dei er tilrettelagt  for personar med demenssjukdom. To  faste 100 % sjukepleiarstillingar.  Stillingane er ledig frå dags dato Turnus, dag/sein og 3. kvar helg (om ynskjeleg 2. kvar helg) Årsturnus (52 veker)  Arbeids- og ansvarsområde er blant anna: Utføra helse - og omsorgsoppgåver etter fagleg standard, og rettleia anna personale i faglege og etiske spørsmål  Kjenne til og og bruka eininga sine prosedyrar og rutinar Sørgje for presis, oppdatert og utfyllande dokumentasjon i journasystemet vårt - Profil Legemiddelhåndtering og opplæring...
Ullensvang kommune Utne, Norge
07/07/2020
SØKNADSFRIST: 10.08.2020 Stillingsprosent: 50 Da nåværende hjemmelsinnehaver ønsker å trappe ned, lyses det nå ut deleliste som selvstendig næringsdrivende fastlege Sjøsia legekontor i Steinkjer kommune fra 1. september 2020, eller etter nærmere avtale. Det kan åpnes for fastlønn, da som en fastlegestilling i Steinkjer kommune. Det må fremgå av søknaden hvilket alternativ søker ønsker. Deleliste vil si at en lege over 60 år ønske å dele sin fastlegeliste med henblikk på nedtrapping og overføring av praksisen til annen lege. Legen fratrer da som hovedregel senest ved fylte 70 år. Nedtrappingsperioden kan ikke overstige fem år. Hjemmelen drives ved Sjøsia legekontor i Steinkjer sentrum. Dette er en veldrevet, moderne og velutstyrt legepraksis med tre andre hyggelige kollegaer, hvor to er spesialister i allmennmedisin. I...
Steinkjer kommune steinkjer

Blogg for jobbsøkere og arbeidsgivere

Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører Stillingsteksten er klar, budsjettet er satt og utlysningen skal markedsføres. Hvilke kanaler skal du velge? Vi i Riksmedia as, som driver Kommunaljobb.no, har siden 2008 hatt som mål å tilby så kostnadseffektive produkter som mulig for våre kunder som søker nye medarbeidere.  I 2012 nådde Facebook 1 milliard brukere...
Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører I jungelen av aktører i annonseringsbransjen, kan det være vanskelig å skille ut de useriøse aktørene fra de erfarne og  kompetente aktørene, hvis du ikke vet hva du skal se etter. Her har vi satt opp noen sjekkpunkt for at du skal kunne ta gode beslutninger ved annonsering av stillingsutlysninger: Statistikk: En...
Bilde:  Freepik Tekst hentet fra  nav.no :  CV-en skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har og hva du har gjort. Finn ut hvilken informasjon som er viktig for arbeidsgiveren du søker jobb hos. Det viktigste du gjør i en CV er å få frem den informasjonen som er relevant for jobben du søker på.  Det betyr at du må tilpasse CV-en, for eksempel...
Vis alle bloggposter