Ledige stillinger 
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

18/07/2018
SØKNADSFRIST: 23.07.2018 Beskrivelse arbeidssted Er du nyskjerrig og oppsøkende ? Er du opptatt av hva som inspirerer og motiverer folk ? Er du i tillegg samfunnsengasjert ? Da er denne stillingen noe for deg ! Vil du bli vår kollega i Alta ? Vi søker deg som liker å jobbe med mennesker og utvikling. Karriere Finnmark er organisert som et partnerskap mellom NAV Finnmark og Finnmark fylkeskommune v/opplæringsavdelinga. Karrieresenteret har en avdeling i Alta og en i Vadsø. Karrieresenteret har i hovedoppgave å tilby gratis karriereveiledning til voksne over 19 år i fylket. I tillegg er senteret et ressurs og kompetansesenter for rådgivere og karriereveiledere i grunnopplæringen, for Nav og andre aktører innen fagfeltet karriereveiledning/karrierelæring. Senteret jobber også for å styrke tverrsektoriell samhandling innen fagfeltet. Stillingen har kontorsted Alta. Vi søker Karriereveileder/rådgiver i 100% fast stilling. Tiltredelse 1. september 2018, eller etter avtale. Arbeidsoppgaver - Individuell karriereveiledning og gruppeveiledning - Informasjonsvirksomhet og prosessarbeid - Utviklingsoppgaver og daglige driftsoppgaver - Nettverksbygging med relevante samarbeidspartnere - Faglig oppdatering innenfor fagfeltet nasjonalt og lokalt For mer informasjon om hva karriereveiledning er, sjekk vår hjemmeside: www.karrierefinnmark.no og vår facebookside. Krav til kompetanse - Utdanning med minimum bachelor grad eller tilsvarende innenfor relevante fagområder som pedagogikk, samfunnsvitenskapelige fag, sosialfaglig eller liknende. Ønskede kvalifikasjoner - Utdanning innen karriereveiledning, yrkes og utdanningsveiledning eller coaching - Relevant bakgrunn fra NAV er en fordel - Relevant bakgrunn fra videregående opplæring eller ungdomstrinnet er en fordel - IKT kunnskaper - Kunnskap om utdanningsveier, spesielt videregående opplæring. - Kunnskap om arbeidsliv/næringsliv Kunnskaper om samisk språk, kultur og samfunnsliv vektlegges som en tilleggskvalifikasjon Personlige egenskaper - Liker å jobbe med mennesker - Gode samarbeidsevner og evnen til å bygge nettverk - Gode kommunikasjonsegenskaper - Liker utviklingsarbeid - Evne til å jobbe strukturert og selvstendig - Fleksibel og løsningsorientert Andre opplysninger Reisevirksomhet må påregnes, og du må ha førerkort kl. B. Vi tilbyr - At du får være med å utvikle et fagfelt som er under stor utvikling - Dekning av utgifter i forbindelse med intervju - Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler - Meget god pensjonsordning  - Hjelp med å skaffe bolig - Å dekke flytteutgifter Fordeler ved å bo i Finnmark Se www.finnmark.no   Søknad sendes Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt HR-seksjonen, tlf. 789 63000. Kontakter Navn: Susanne Lupton Tittel: Prosjektleder Karriere Finnmark og senterleder karrieresenteret i Finnmark, koordinator for karriere E-post: Susanne.Lupton@ffk.no Mobil: 91637089 Arbeid: 78963087
Finnmark fylkeskommune
18/07/2018
SØKNADSFRIST: 23.07.2018 Beskrivelse arbeidssted Sentraladministrasjonen i Vadsø har ca. 135 medarbeidere. Opplæringsavdelinga har ansvar for videregående opplæring for ungdom og voksne i Finnmark. Avdelinga har 23 medarbeidere som legger vekt på å yte gode tjenester og utvikle kvaliteten på opplæringstilbudene. Utviklingsarbeid både i skole og lærebedrift er viktige arbeidsfelt for at flest mulig elever og lærlinger i Finnmark skal lykkes med sin videregående opplæring. Les mer om livet i Vadsø på www.vds.no   Vi søker Assisterende opplæringssjef i 100% fast stilling. Ønsker du å være med å videreutvikle videregående opplæring i Finnmark?  Stillingen inngår i opplæringssjefens lederteam sammen med rektorene i de videregående skolene i Finnmark. Stillingen har personalansvar for ansatte i opplæringsavdelinga. Hovedarbeidsoppgaver - Strategisk utviklings- og planarbeid for opplæring i Finnmark - Pedagogiske/bygningsmessige tilsyn  - Innsynsbegjæringer  - Økonomi/budsjettarbeid for sektoren - Stedfortreder for opplæringssjefen - Saksbehandling til politiske møter Krav til kompetanse - Høyere utdanning fra universitet/høgskole (pedagogikk) og master (skoleledelse, organisasjon og ledelse) - Ledererfaring - God kjennskap til videregående opplæring - Erfaring med strategiske prosesser - Kjennskap til offentlig forvaltning - Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne Personlige egenskaper - Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner - Evne til å inspirere og motivere medarbeidere - Målrettet og kvalitetsbevisst - Strategisk og helhetlig tenkning Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kunnskaper i samisk språk, kultur og samfunnsliv vektlegges som en tilleggskvalifikasjon.  Vi tilbyr - Lønn etter avtale - Dekning av utgifter i forbindelse med intervju - Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler - Meget god pensjonsordning  - Hjelp med å skaffe bolig - Å dekke flytteutgifter Fordeler ved å bo i Finnmark Se www.finnmark.no   Søknad sendes Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt HR-seksjonen, tlf. 789 63000. Kontakter Navn: Margunn Blix Tittel: Opplæringssjef E-post: Margunn.Blix@ffk.no Mobil: 92097943 Arbeid: 78 96 31 81
Finnmark fylkeskommune
18/07/2018
SØKNADSFRIST: 23.07.2018 Beskrivelse arbeidssted Opplæringsavdelinga har ansvar for videregående opplæring for ungdom og voksne i Finnmark. Avdelinga har 23 medarbeidere som legger vekt på å yte gode tjenester og utvikle kvaliteten på opplæringstilbudene. Enheten for inntak og formidling arbeider både med utviklingsoppgaver, kvalitetssikring og driftsoppgaver. Enheten har ansvaret for inntak av elever til videregående skole og formidling til lærebedrifter, samt overordnet ansvar for fagskoletilbudet i fylket. En av avdelingens hovedsatsninger er å bedre gjennomføringen og minske bortvalget i videregående skole. Vi søker Rådgiver ved fagområdet for inntak - fast 100% stilling med tiltredelse 1. september 2018.. Arbeidsoppgaver Dine arbeidsoppgaver vil bli innenfor inntakets hovedansvarsområde: - Behandling av minoritet språklige søkere - Kjøp og salg av plasser - IB- elever - Saksbehandling innen inntak - Utvekslingselever - Informasjon/rådgvining skoler og grunnskoler - Fengselsundervisningen - Tall og statistikk ved inntak - Retting av feilmeldinger Krav til kompetanse -Utdannelse på Bachelor nivå -Arbeidserfaring fra arbeid med inntak til videregående opplæring. Kompetanse og egenskaper vi ønsker - Du må være nøyaktig, selvstendig og serviceinnstilt - Gode samarbeidsevner - God muntlig og skriftlig fremstillingsevne - Kjennskap til videregående skoler Vi tilbyr - Dekning av utgifter i forbindelse med intervju - Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler - Meget god pensjonsordning  - Hjelp med å skaffe bolig - Å dekke flytteutgifter Fordeler ved å bo i Finnmark Se www.finnmark.no   Søknad sendes Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt HR-seksjonen, tlf. 789 63000. Kontakter Navn: Toni Elisabeth Håvardsrud Tittel: kst.assisterende opplæringssjef E-post: Toni.Elisabeth.Havardsrud@ffk.no Mobil: 92239959 Arbeid: 78963248
Finnmark fylkeskommune
18/07/2018
SØKNADSFRIST: 30.07.2018 Beskrivelse arbeidssted Vil du være med på å utvikle Finnmark? Finnmark fylkeskommune har en sentral rolle innen samfunnsutvikling. Kultur-, kulturminne og miljøavdelinga inngår i kultursektoren i Finnmark fylkeskommune, som i tillegg består av Finnmark fylkesbibliotek og Scene Finnmark. Avdelingas arbeidsfelt omfatter allmennkultur, kulturminne og kulturarv, folkehelse, idrett, miljø, vannforvaltning, friluftsliv og naturforvaltning. Kultur-, kulturminne- og miljøavdelinga har 19 medarbeidere og er lagt til sentraladministrasjonene. Til stillinga ligger det et overordnet lederansvar for fagområdene allmennkultur og kulturminnevern og kulturarv, og lederansvar for virksomhetslederne ved Finnmark fylkesbibliotek og Scene Finnmark. Ass. kultur- og miljøsjef har arbeidssted Vadsø og rapporterer til kultur- og miljøsjefen. Les mer om livet i Vadsø på www.vds.no   Vi søker Assisterende kultur- og miljøsjef som er engasjert og utviklingsorientert. Arbeidsoppgaver - Økonomisk, faglig og strategisk ledelse av Kultur-, kulturminne- og miljøavdelinga i samarbeid med kultur- og miljøsjefen.  - Overordnet lederansvar og personalansvar for fagområdene allmennkultur og kulturminnevern og kulturarv. - Lederansvar overfor virksomhetsledere ved Finnmark fylkesbibliotek og Scene Finnmark. - Delta aktivt i avdelingens interne og eksterne virksomhet.  - Kultur- og miljøsjefens stedfortreder. Stillingen innebærer en del reisevirksomhet. Krav til kompetanse - Høyere utdanning, med vekt på relevant faglig kompetanse. - Ledererfaring Ønskede kvalifikasjoner - Kjennskap og erfaring fra relevante fagområder. - Erfaring fra budsjett- og økonomiarbeid. - Erfaring med gjennomføring av utviklings- og omstillingsarbeid. - God forståelse for politiske prosesser og god kjennskap til Finnmark.  - Godt nettverk i offentlig sektor og relevante organisasjoner. - God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Personlige egenskaper - Nyskapende og åpen for nye måter å løse oppgaver på. - Handlekraftig og resultatorientert. - God på motivasjon, samarbeid og nettverksbygging. - Evne til å skape trygghet gjennom tydelighet og synlighet. - Strukturert arbeidsform, resultatorientert og god helhetsforståelse. - Evne til å involvere og skape gode resultater gjennom andre. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr - Spennende arbeidsoppgaver i et engasjert kompetent arbeidsmiljø - Mulighet til å bidra til utvikling i Norges mest spennende fylke - Dekning av utgifter i forbindelse med intervju - Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler - Meget god pensjonsordning  - Hjelp med å skaffe bolig - Å dekke flytteutgifter Fordeler ved å bo i Finnmark Se www.finnmark.no   Søknad sendes Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt HR-seksjonen, tlf. 789 63077. Kontakter Navn: Tore Gundersen Tittel: kultur- og miljøsjef E-post: tore.gundersen@ffk.no Mobil: 911 59 623
Finnmark fylkeskommune
18/07/2018
SØKNADSFRIST: 06.08.2018 Vi søker Teaterpedagog / prosjektleder i 50% stilling for perioden 01.08.2018 – 31.07.2019. Perioden kan utvides. Arbeidsoppgaver Undervise teatergrupper. Lede teaterprosesser for presentasjon med alle teaterfaglige virkemidler både på samisk og norsk. Fremfor alt ønsker vi å styrke barns evner til å oppnå mål som ellers kan synes uoppnåelige. Markedsføre forestillinger og samarbeide med kunstnere. Forberede teaterturneer og samarbeide med foreldre. Det forventes at den ansatte utfører oppgavene selvstendig i samarbeid med andre. Krav til utdanning Vi søker etter en pedagog med teaterfaglig utdanning og/eller erfaring og kunstnerisk integritet. Søkere med annen utdanning vil også kunne bli vurdert. Kontaktperson: Utviklingsleder Svein Ottar Helander, tlf. 464 00 277 eller e-post: soh@tana.kommune.no   Før tiltredelse må politiattest fremlegges. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. Offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskriving av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement. Søknad, CV og godkjente kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via kommunens hjemmeside www.tana.kommune.no. I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju. Referanser bes oppgitt i søknaden. Søk på stillingen via knappen "Søk nå" på denne siden. På grunn av at adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i datasystemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24, 9845 TANA. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia. Søknadsfrist: 6. august 2018.
Tana kommune
18/07/2018
SØKNADSFRIST: 16.08.2018 Kort om stillingen Virksomhet Bo- og dagtilbud for funksjonshemmede søker etter vernepleier i 100% fast stilling til ny bolig og aktivitetstilbud. Vårt nye bygg med boliger og tverrfaglig aktivitetstilbud består av tilsammen 24 leiligheter og har en sentral beliggenhet på Skjønhaug i Trøgstad kommune. Huset rommer en egen servicedel med flotte kontorlokaler, fellesareal med blant annet trimrom, kantine og ulike dagaktiviteter. Det legges til rette for et godt tverrfaglig samarbeid innen de ulike sektorene i helse og omsorgstjenesten i kommunen. Vi søker medarbeidere som er interessert, engasjert og ønsker å jobbe med ulike funksjonshemmede. Stillingen kan bli tilknyttet både bolig og dagtilbud. Tiltredelse etter nærmere avtale. Arbeidsområder Arbeidet vil hovedsakelig være å utøve gode tjenester innenfor helse, omsorg og aktiviteter til personer med nedsatt funksjonsevne. Rollen som koordinator (primærkontakt) er en sentral del av arbeidsoppgavene.  - Koordinator (primærkontakt) ansvar - Samarbeid med pårørende, kolleger og andre - Tverrfaglig samarbeid  - Organisere, planlegge, tilrettelegge, utvikle og oppfølging av tiltak Kvalifikasjoner 3-årig relevant høgskoleutdanning - primært autorisert vernepleier Annen relevant fagutdanning  Erfaring med miljøarbeid  Erfaring med tverrfaglig samarbeid og tjenesteutvikling Spesielle krav Politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremvises før ansettelse i stillingen. Vi legger vekt på At du er interessert, engasjert og ønsker å jobbe med personer med ulike funksjonshemminger At du har evne til å arbeide målrettet, systematisk og tverrfaglig med et forebyggende perspektiv At du er en rolig, trygg og tydelig person vil bli tillagt stor vekt profesjonalitet i arbeidsutførelsen  At du har gode samarbeidsevner, er fleksibel og kan jobbe selvstendig og i team At du er en god lytter samtidig som du evner å gjennomføre det som er besluttet At du bidrar til faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø Godt humør, kreativitet og vilje til utvikling Vi tilbyr Varierte og spennende arbeidsoppgaver Et godt arbeidsmiljø og engasjerte medarbeidere Gratis tilbud i svømmehall Bedriftsavtale med treningssentere God tjenestepensjonsordning gjennom KLP Trøgstad kommune er en IA-bedrift Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Søknad sendes Søknad sendes elektronisk via vår nettside www.trogstad.no. Ved spørsmål rundt elektronisk søknad, ta kontakt med kommunens Servicetorg på tlf. 69 68 16 00. Kopi av vitnemål og attester bes tatt med til et eventuelt intervju. Velkommen om søker! Kontakter Navn: Elisabeth Østeby Tittel: avdelingsleder E-post:  elisabeth.osteby@trogstad.kommune.no Arbeid: 41537080 Navn: Berit A Enger Tittel: virksomhetsleder E-post:  berit.amundsen.enger@trogstad.kommune.no Arbeid: 41537075
Trøgstad kommune
18/07/2018
SØKNADSFRIST: 16.08.2018 Kort om stillingen Virksomhet Bo- og dagtilbud for funksjonshemmede består av boliger og et tverrfaglig aktivitetstilbud på dagtid. Vi søker etter helsefagarbeider til 69% stilling til bolig på natt. Stillingen er for tiden hvilende, med aktiv og passiv tjeneste med arbeid hver 2. helg. Med forbehold om beboernes behov og/eller virksomhetens organisering, kan stillingen bli endret. Vi søker medarbeidere som er interessert, engasjert og ønsker å jobbe med ulike funksjonshemmede. Stillingen er ledig fra september 2018. Arbeidsområder Bistand til tjenestemottakere Samarbeid med pårørende, kolleger og andre Organisering, planlegging, tilrettelegging, videreutvikling og oppfølging av tiltak Samarbeid med ulike faginstanser Kvalifikasjoner Relevant fagutdanning - som helsefagarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier o.a. Annen relevant fagutdanning kan vurderes Relevant arbeidserfaring er ønskelig Spesielle krav Politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremvises før ansettelse i stillingen. Vi legger vekt på Personlig egnethet, interesse og engasjement for å jobbe med personer med ulike funksjonshemminger Brukerorientering Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og selvstendighet Godt humør, kreativitet og vilje til utvikling Vi tilbyr Utfordrende arbeidsoppgaver Et godt arbeidsmiljø og engasjerte medarbeidere Gratis tilbud i svømmehall Bedriftsavtale med treningssenter God tjenestepensjonsordning gjennom KLP Trøgstad kommune er en IA-bedrift Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Søknad sendes Søknad sendes elektronisk via vår nettside www.trogstad.no. Ved spørsmål rundt elektronisk søknad, ta kontakt med kommunens Servicetorg på tlf. 69 68 16 00. Kopi av vitnemål og attester bes tatt med til et eventuelt intervju. Velkommen om søker! Kontakter Navn: Elisabeth Østeby Tittel: avdelingsleder E-post:  elisabeth.osteby@trogstad.kommune.no Arbeid: 41537080 Navn: Berit A Enger Tittel: virksomhetsleder E-post:  berit.amundsen.enger@trogstad.kommune.no Arbeid: 41537075
Trøgstad kommune
18/07/2018
SØKNADSFRIST: 16.08.2018 Kort om stillingen Virksomhet Bo- og dagtilbud for funksjonshemmede søker helsefagarbeidere i ulike stillingsstørrelser til ny bolig og aktivitetstilbud. Vårt nye bygg med boliger og tverrfaglig aktivitetstilbud består av tilsammen 24 leiligheter og har en sentral beliggenhet på Skjønhaug i Trøgstad kommune. Huset rommer en egen servicedel med flotte kontorlokaler, fellesareal med blant annet trimrom, kantine og ulike dagaktiviteter. Det legges til rette for et godt tverrfaglig samarbeid innen de ulike sektorene i helse og omsorgstjenesten i kommunen. Vi har ledig følgende stillinger: - Helsefagarbeidere i turnus med arbeid 3. hver helg (ulike stillingsstørrelser) - 3 Helgestillinger på 14%  - Vikariat, fortrinnsvis helsefagarbeider, i inntil 80%, med inntil 6 måneders varighet ved dagtilbud. Vi søker medarbeidere som er interessert, engasjert og ønsker å jobbe med ulike funksjonshemmede. Tiltredelse etter nærmere avtale. Arbeidsområder Bistand til tjenestemottakere Primærkontaktansvar Samarbeid med pårørende, kolleger og andre Organisering, planlegging, tilrettelegging, videreutvikling og oppfølging av tiltak Samarbeid med ulike faginstanser Kvalifikasjoner Relevant fagutdanning - som helsfagarbeider, hjelpepleier o.a. Annen relevant fagutdanning kan vurderes Studenter som trenger praksis er ønskelig i våre stillinger på helg Relevant arbeidserfaring er ønskelig  Spesielle krav Politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremvises før ansettelse i stillingen. Vi legger vekt på Personlig egnethet, interesse og engasjement for å jobbe med personer med forskjellige funksjonshemminger Brukerorientering Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og selvstendighet Godt humør, kreativitet og vilje til utvikling Vi tilbyr Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver Et godt arbeidsmiljø og engasjerte medarbeidere Gratis tilbud i svømmehall Bedriftsavtale med treningssenter God tjenestepensjonsordning gjennom KLP Trøgstad kommune er en IA-bedrift Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Søknad sendes Søknad sendes elektronisk via vår nettside www.trogstad.no. Ved spørsmål rundt elektronisk søknad, ta kontakt med kommunens Servicetorg på tlf. 69 68 16 00. Kopi av vitnemål og attester bes tatt med til et eventuelt intervju. Velkommen om søker! Kontakter Navn: Elisabeth Østeby Tittel: avdelingsleder E-post: elisabeth.osteby@trogstad.kommune.no Arbeid: 41537080 Navn: Berit A Enger Tittel: virksomhetsleder E-post: berit.amundsen.enger@trogstad.kommune.no Arbeid: 41537075
Trøgstad kommune
17/07/2018
SØKNADSFRIST: 01.08.2018 Open omsorg Sjukepleiar – 80-100 % fast stilling Krav om: Autorisasjon Godt humør og positiv innstilling, Fleksibel i forhold til arbeidsoppgåver     Trivast i ein hektisk arbeidskvardag. Erfaring frå heimesjukepleie er ein fordel Vi tilbyr: Godt arbeidsmiljø med erfarne og støttande medarbeidarar Varierande og spennande arbeidsoppgåver Elektronisk pasientjournal - App på mobilen Lønn etter tariff Gode pensjonsordningar Nærare opplysningar om stillinga vert gjeve av seksjonsleiar Mona Kidøy Svalheim, tlf. 90537710. Open omsorg og heimetenesta for funksjonshemma Helgestillingar for sjukepleiar/vernepleiar :  Fleire mindre helgestillingar (frå 14 - 22% stilling)  med arbeid anna kvar eller tredje kvar helg. Dersom det ikkje melder seg søkjarar med sjukepleiar/vernepleieutdanning vil det bli vurdert å tilsetje helsefagarbeidar for ein tidsavgrensa periode.  Nærare opplysningar om stillingane vert gjeve av: Seksjonsleiar Open omsorg, Mona Kidøy Svalheim, mobil 90537710. Seksjonsleiar heimetenestene for funksjonshemma, Anita Sunnarvik tlf. :95025920. Søknad med CV sendast til Naustdal kommune, Tunavegen 6, 6817 Naustdal eller med epost til  postmottak@naustdal.kommune.no .  Søknadsfrist: 1. august 2018
Naustdal kommune
17/07/2018
SØKNADSFRIST: 05.08.2018 STED: Time Me søkjer Sjukepleiar i 100% fast stilling med spesialutdanning innan geriatri og psykiatri, men sjukepleiarar med autorisasjon kan også med fordel søkje. Avdelinga har også vikariat 80% dag/ aften.Vikariatet varer ut august  2019. Tilsetjing etter avtale. Om arbeidsplassen Institusjonen Sivdamheimen i Bryne sentrum består av rehabiliteringsavdeling 20 plasser og demensavdeling 21 plasser. Det er tilknytta fast institusjonslege. Har du interesse i rehabilitering ? Då kan ein stilling hos oss vera den utfordring du søkjer. Du får være med å utvikla eit godt tverrfagleg miljø, i samarbeid med fysio/ ergo, institusjonslege, kreftkoordinator og heimesjukepleie. Institusjonen i Time kommune har dessuten tilsett fagutviklar som har spesiell fokus på kompetanse, pasientsikkerhet og tenestekvalitet. Avdelingen kan tilby eit spennande og utfordrande arbeidsdager der ingen dag er lik. Det er eit godt kollega miljø der en hjelper og støtter kvarandre. Vårt fokus er retta mot pasientane der rehabilitering, brukermedverknad, omsorg og livsglede er viktig.  Som tilsett ved institusjonen Sivdamheimen er ein også ansatt i Time kommune. Kommunen har som verdigrunnlag " me skal gjera kvarandre gode" som støtter opp om verdiane; Ansvar, engasjement og gjensidig respekt. Me tilbyr Fokus på fagleg utvikling og kompetanse Godt arbeidsmiljlø med fokus på fag og kvalitet Utfordrande arbeidsoppgåve Om arbeidsoppgåvene Sjukepleiefaglege oppgaver  Samarbeid med pårørande Tverrfagleg samarbeid og veiledning Dokumentasjon Sammarbeid med spesialist helsetjenesten og andre kommunale tjenester Kvalifikasjonar Autorisert sjukepleiar Interesse for rehabilitering er ønskjeleg Andre krav Som norsk autorisert sjukepleiar må du meistre norsk språk munnleg og skriftleg. Søkjarar som har annea morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklieg videraregående skule, må minimum ha godt  bestått på Bergenstesten, eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges til intervjuet. Det er krav om politiattest. Eigenskapar At du kan arbeide sjølvstendig og er ansvarsbevisst Er fleksibel og strukturert Har god fagleg innsikt og trygghet Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner At du er positiv og har engasjement for sjukepleiaryrket Personleg egnetheit vil bli vektlagt Elektronisk søknadsprosess Time kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det er ikkje høve til å leggja ved attestar og vitnemål. Desse må du ta med til eit eventuelt intervju. Viss du har spørsmål til søknadsprosessen, kan du kontakte personalavdelinga via servicetorget på tlf. 51 77 60 00. Me gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan verta offentleggjorde, sjølv om ein har bede om å bli untatt offentlegheit. Søkjar vil bli varsla før offentleggjering. Time kommune er opptatt av mangfald og me oppmodar derfor alle som er kvalifiserte til å søka hos oss; uansett alder, kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og kjønnsidentitet. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Marianne Bratteteig Stillingstittel: Avdelingsleiar Telefon:  478 24 949
Time kommune