2008 - 2020: 12 år med ledige stillinger
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

05/08/2020
SØKNADSFRIST: 31.08.2020 Sykepleiere i vikariat på "toppen av Norge" Gamvik kommune søker etter to sykepleiervikarer for et år i institusjon og hjemmebasert omsorg. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier Beherske norsk muntlig og skriftlig Erfaring innen sykehjem og hjemmesykepleie Ønskelig med førerkort klasse B Personlige egenskaper Positiv, fleksibel og løsningsorientert Gode Samarbeidsevner Selvstendig og fagutviklende Personlig egnethet og personlige egenskaper vil bli vektlagt. Arbeidstid 3- delt turnus Vi tilbyr Opplæring og veiledning og hyggelig arbeidskollegier. Gode arbeidsforhold med et aktivt og engasjert arbeidsmiljø Lønn i henhold til tariff og særordning...
Gamvik kommune Gamvik, Norge
05/08/2020
SØKNADSFRIST: 23.08.2020 Psykisk helsetjenesten i Ibestad kommune er under oppbygging og er bygget på recoverytankegangen. Vi ser etter deg som kan fremme og styrke brukermedvirkning  Arbeidsoppgaver Delta i aktiviteter og skape nye aktiviteter Bidra i kartlegging og evaluering Samarbeide med brukerorganisasjonene Bidra til utvikling av tjenesten Andre oppgaver etter kompetanse og behov Kvalifikasjoner Erfaring med psykiske lidelser og eller rus lidelse Ønsker å bruke egne erfaringer Egenskaper: Fleksibel og arbeidsvillig, et «ja- menneske» Positiv Like å være ute Gode kommunikasjonsevner Hvordan er det hos oss Du vil få arbeide i en organisasjon med høy kompetanse, interessante arbeidsoppgaver og et...
Ibestad kommune Ibestad, Norge
05/08/2020
SØKNADSFRIST: 30.08.2020 Båtsfjord kommune er organisert som en to-nivå kommune med 9 virksomheter, hvor en av disse er helse og omsorg. Denne består blant annet av sykeavdeling, demensavdeling, hjemmesykepleie, alderspensjonat, legekontor og bolig for psykisk utviklingshemmede. Det er arbeid i 2-delt turnus med arbeid hver 3. helg. Helse og omsorg er samlokalisert innenfor et lite område. Kjøkkenet leverer mat til helsesenterets avdelinger og til hjemmeboende. På kjøkkenet har vi fem ansatte. Arbeidsoppgaver Produksjon av alle typer mat Renhold ut fra strengt lovverk Varemottak Annet forefallende arbeid Rådgi avdelingene iforhold til ernæring til eldre og syke Kvalifikasjonskrav Har fagbrev som kokk, helst institusjonskokk. Ufaglærte med god erfaring innen...
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
04/08/2020
SØKNADSFRIST: 17.08.2020 Har du lyst å være med på laget å utvikle brukerrettet institusjonstjenester med langtids-, korttids- og demensomsorg i en mangfoldig kommune så kan Hamborgstrøm bo- og servicesenter være den rette arbeidsplassen for deg.  Hamborgstrøm  bo - og servicesenter er et Livsgledesykehjem med stort fokus på  eldrereformen Leve hele livet . Hamborgstrøm bo - og servicesenter har et godt omdømme og faglig kvalitet, har du lyst på videreføre og utvikle dette?  Hamborgstrøm bo - og servicesenter er del av virksomheten omsorgstjenester Øren. Virksomheten gir mangfoldige tjenester og man har de fleste trinnene i omsorgstrappen i virksomheten. Et samarbeid på tvers og tverrfaglighet er grunnpilar for virksomheten. Man ønsker å skape enda mer spennende og lærerikt samarbeid på tvers av virksomheten for...
Drammen kommune Drammen, Norge
03/08/2020
SØKNADSFRIST: 20.08.2020  SEKSJON EIENDOM Seksjonen forvalter en eiendomsmasse på ca. 500 000 kvm. Eiendommene består i hovedsak av 32 videregående skoler hvorav 8 i Trondheim. I tillegg kommer tannklinikker, utleiebygg-administrasjonsbygg samt infrastruktur for kollektivtrafikk. Seksjonen har 4 team med til sammen ca. 80 tilsatte både i Steinkjer og Trondheim med ansvar for eiendomsutvikling og -forvaltning, prosjektutvikling og -ledelse samt drift og vedlikehold.  Vi er i gang med et omfattende utbyggingsprogram innen videregående skoler og anlegg for kollektivtrafikken. I tillegg vil deler av eksisterende bygningsmasse oppgraderes løpende med fokus på energi - og miljøbruk. PROSJEKTLEDER INNOVASJONSPARTNERSKAP OMBRUK BYGGEMATERIALER  Trøndelag Fylkeskommune har vunnet en prosjektkonkurranse om innovasjonspartnerskap i regi av Innovasjon Norge. Prosjektet skal utvikle en...
Trøndelag fylkeskommune Trondheim, Norge
03/08/2020
  SØKNADSFRIST: 23.08.2020 NAV Nannestad er en virksomhet med ca. 35 medarbeidere fordelt på to avdelinger. Som virksomhetsleder skal du utøve daglig ledelse av tjenesten. Sammen med dine medarbeidere, Nannestad kommune og NAV Øst-Viken skal du videreutvikle NAV-samarbeidet mellom stat og kommune. Arbeidsoppgaver Som leder for NAV Nannestad vil du være ansvarlig for å utvikle et helhetlig tjenestetilbud og sørge for et velfungerende tverrfaglig samarbeid med kommunens øvrige tjenester, næringsliv, skoler og lokalsamfunn. NAV er en virksomhet i digital omstilling, og du må være en pådriver for å omstille NAV-tjenestene i en slik retning.  Som leder for NAV Nannestad leder du også NAV Gjerdrum. En sentral oppgave her er å fullføre og lede et utredningsarbeid, hvor formålet er å se på muligheten for et formelt samarbeid mellom NAV...
Nannestad kommune Nannestad, Norge
03/08/2020
SØKNADSFRIST: 23.08.2020 Lillesand kommune har et ambisiøst investeringsprogram med en rekke større prosjekter som er vedtatt, planlagt eller i gjennomføringsfasen. For å sikre god budsjettering og økonomisk styring av investeringsprosjekter er ansvaret nylig lagt til stab for økonomi- og prosjekt. Staben har bl.a. ansvaret for porteføljestyring, metode for prosjektstyring og for investeringsprosjekter for bygg og kommunal infrastruktur. Prosjektlederstillingen vil inngå som en av tre/fire sentrale medarbeidere, og det er etablert et team for prosjektledelse. Stillingen vil samarbeide tett med alle kommunens sektorer og enheter. Ansvarsområde/hovedoppgaver: Planlegge, lede og gjennomføre investeringsprosjekt (formålsbygg og kommunal infrastruktur) i alle faser fra og med tidligfase (mulighetsstudier, skisseprosjekt mm.) til ferdigstillelse. Gjennomføre...
Lillesand kommune Lillesand, Norge
01/08/2020
SØKNADSFRIST: 30.08.2020 Barneverntenesta i Bremanger kommune har ledig vikariat i 100% stilling frå snarast og fram til 31.07.21. Kvalifikasjonar Vi søkjer etter ein person med utdanning som sosionom eller barnvernspedagog. Det er fint om du har relevant erfaring. Om du har anna relevant høgskuleutdanning er du velkomen til å søkje. Den som vert tilsett må   ha førarkort kl. B  kunne nytte norsk munnleg og skriftleg     Personlege eigenskapar Det vert lagt stor vekt på personleg eignaheit. Vi tilbyr Løn etter avtale God pensjonsordning og heildøgns forsikring Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass  Den som vert tilsett må legge fram politiattest av nyare dato ·  KONTAKTPERSON: Anita Brevik Driftssjef Familie og helse...
Bremanger kommune Bremanger, Norge
31/07/2020
SØKNADSFRIST: 16.08.2020 Er du vår nye sykepleier? Her hos oss jobber du personsentrert med pasienter som har sammensatte diagnoser hvor hovedutfordringen er demens. Vi har små enheter (6 pasienter i hver bogruppe) som er spesielt tilrettelagt for denne målgruppen. Vi er fremtidsrettet og arbeider med digitale verktøy i hverdagen som for eksempel E-rom, journalsystem på nettbrett. Arbeidsoppgaver: Tverrfaglig samarbeid med blant annet lege, tildelingskontoret, ergoterapeuter, tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten Legemiddelhåndtering, blant annet intravenøs behandling Sykepleiefaglige oppgaver/ prosedyrer: Blodprøver, EKG, O2 behandling, blærescanning og kateterisering Pårørendesamarbeid Kartlegging og oppfølging ved bruk av blant annet OBS-demens, TID- modellen Implementering av ProAct, undervisning og opplæring Miljøarbeid med...
Bodø kommune Bodø, Norge

Blogg for jobbsøkere og arbeidsgivere

Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører Stillingsteksten er klar, budsjettet er satt og utlysningen skal markedsføres. Hvilke kanaler skal du velge? Vi i Riksmedia as, som driver Kommunaljobb.no, har siden 2008 hatt som mål å tilby så kostnadseffektive produkter som mulig for våre kunder som søker nye medarbeidere.  I 2012 nådde Facebook 1 milliard brukere...
Skrevet av: Ola Haug Letrud, digital markedsfører I jungelen av aktører i annonseringsbransjen, kan det være vanskelig å skille ut de useriøse aktørene fra de erfarne og  kompetente aktørene, hvis du ikke vet hva du skal se etter. Her har vi satt opp noen sjekkpunkt for at du skal kunne ta gode beslutninger ved annonsering av stillingsutlysninger: Statistikk: En...
Bilde:  Freepik Tekst hentet fra  nav.no :  CV-en skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har og hva du har gjort. Finn ut hvilken informasjon som er viktig for arbeidsgiveren du søker jobb hos. Det viktigste du gjør i en CV er å få frem den informasjonen som er relevant for jobben du søker på.  Det betyr at du må tilpasse CV-en, for eksempel...
Vis alle bloggposter