Gratangen kommune

Gratangen kommune ligger i Troms. Den grenser i nord og øst mot Lavangen, i sør mot Narvik, og i vest mot Skånland. Over Astafjorden i nordvest ligger Ibestad. Mellom Hersjeberg og Årstein er gården Skifte. Den er en flott representant for «tre stammers møte», mellom samisk, kvensk og norsk kultur. Helt spesiell er gammen på Skifte. Den ble byggget i 1856 og er den største i sitt slag i Norden. Gratangen kommune har et allsidig næringsliv med hovedvekt på oppdrett, fiskeri, mekanisk industri, fartøyvern, landbruk, bygg og anlegg og reiseliv. I tillegg driver mange sitt enmannsforetak. Gratangen var en av de første slagmarkene mellom den tyske 3. fjelldivisjon under Eduard Dietls kommando og den norske 6. divisjon under Carl Gustav Fleischers kommando i april 1940. Det var i Gratangen tyskerne for første gang måtte trekke seg tilbake på deres tokt gjennom Norge. Minnestener finnes flere plasser. Befolkning 1 150 (2008)

08/07/2020
SØKNADSFRIST: 16.08.2020 Gratangen kommune har ledig 50% fast stilling som biblioteksjef. Vi søker en engasjert fagperson som kan bidra til å utvikle biblioteket som møteplass, samt bidra til økt leseglede for kommunens innbyggere. Gratangen bibliotek inngår i et regionalt samarbeid om arrangement og utviklingsoppgaver. Biblioteket, som er et kombinasjonsbibliotek, holder til i moderne lokaler i tilknytning til Gratangsbotn skole. Arbeidsoppgaver - Bibliotekutvikling - Saksbehandling, økonomistyring og rapportering - Publikumsarbeid, arrangement og aktiviteter - Opplæring og rettledning av brukere - Samarbeid med Gratangsbotn skole og barnehagene i kommunen - Samarbeid med andre virksomheter, lag og foreninger Kvalifikasjonskrav - Godkjent bibliotekarutdanning. Søkere med annen høyere utdanning kan bli vurdert for midlertidig tilsetting på dispensasjon,...
Gratangen kommune Gratangen, Norge