Gratangen kommune

Gratangen kommune ligger i Troms. Den grenser i nord og øst mot Lavangen, i sør mot Narvik, og i vest mot Skånland. Over Astafjorden i nordvest ligger Ibestad. Mellom Hersjeberg og Årstein er gården Skifte. Den er en flott representant for «tre stammers møte», mellom samisk, kvensk og norsk kultur. Helt spesiell er gammen på Skifte. Den ble byggget i 1856 og er den største i sitt slag i Norden. Gratangen kommune har et allsidig næringsliv med hovedvekt på oppdrett, fiskeri, mekanisk industri, fartøyvern, landbruk, bygg og anlegg og reiseliv. I tillegg driver mange sitt enmannsforetak. Gratangen var en av de første slagmarkene mellom den tyske 3. fjelldivisjon under Eduard Dietls kommando og den norske 6. divisjon under Carl Gustav Fleischers kommando i april 1940. Det var i Gratangen tyskerne for første gang måtte trekke seg tilbake på deres tokt gjennom Norge. Minnestener finnes flere plasser. Befolkning 1 150 (2008)

23/10/2020
SØKNADSFRIST: 15.11.2020 Faste sykepleierstillinger i ulike deltidsprosenter: 64% nattestilling 47%, 95% og 82% dag/aften. Stillingen innebærer turnusarbeid med arbeid hver tredje helg. Arbeidsoppgaver Stillingen innebærer sykepleiefaglige oppgaver, herunder: Helsefremmede og forebyggende oppgaver. Pleie, omsorg og behandling. Undervisning og veiledning av kolleger og studenter. Bidra med fagutvikling og kvalitetssikring. Sykepleiefaglig ledelse. God yrkesetikk. Beherske data/IKT kunnskaper. Kvalifikasjonskrav Bestått grunnutdanning/bachelor innen sykepleie. Gode norskkunnskaper. Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Interesse for å bidra med å videreutvikle ett godt faglig tilbud til pasienter og pårørende. Ønskelige kvalifikasjoner: Relevant videreutdanning ift. målgruppe og arbeidsoppgaver. Personlige egenskaper...
Gratangen kommune Gratangen, Norge