Gratangen kommune

Gratangen kommune ligger i Troms. Den grenser i nord og øst mot Lavangen, i sør mot Narvik, og i vest mot Skånland. Over Astafjorden i nordvest ligger Ibestad. Mellom Hersjeberg og Årstein er gården Skifte. Den er en flott representant for «tre stammers møte», mellom samisk, kvensk og norsk kultur. Helt spesiell er gammen på Skifte. Den ble byggget i 1856 og er den største i sitt slag i Norden. Gratangen kommune har et allsidig næringsliv med hovedvekt på oppdrett, fiskeri, mekanisk industri, fartøyvern, landbruk, bygg og anlegg og reiseliv. I tillegg driver mange sitt enmannsforetak. Gratangen var en av de første slagmarkene mellom den tyske 3. fjelldivisjon under Eduard Dietls kommando og den norske 6. divisjon under Carl Gustav Fleischers kommando i april 1940. Det var i Gratangen tyskerne for første gang måtte trekke seg tilbake på deres tokt gjennom Norge. Minnestener finnes flere plasser. Befolkning 1 150 (2008)

08/01/2021
  SØKNADSFRIST: 31.01.2021 Kort om stillingen Det er ledig ei fast 100% stilling. Gratangsbotn skole er en fådelt 1-10 skole med ca. 50 elever. Gratangsbotn skole har fokus på faglig utvikling, lærings- og klassemiljø, trivsel og lokalmiljø. Som lærer sørger du for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø. Planlegger og leder elevenes læring. Bidrar til godt samarbeide med foreldre. Deltar og bidrar i et lærende fellesskap på skolen og samarbeider med andre faginstanser. Kvalifikasjonskrav Krav til pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning følger av forskrift til Opplæringsloven kapittel 14. For stillingene krever skolen lærerutdanning for 1. - 7. trinn. Det ønskes faglig fordypning i basisfagene norsk, matematikk og engelsk. Godkjent pedagogisk utdanning som kvalifiserer til undervisning i grunnskolen....
Gratangen kommune Gratangsbotn, Norge