Bergen kommune

Bergen er en by og en kommune i Hordaland og er Norges nest største by med 270 000 innbyggere. Bergen regnes ofte som Vestlandets landsdelshovedstad.

Bergen kommune dekker et vidt spekter av tjenester og oppgaver. De største tjenesteområdene er innenfor oppvekst og helse og omsorg. Men også innenfor områder som byutvikling, kultur og næring er kommunen en sentral aktør med stor innvirkning på lokalsamfunnet. Fornyelse og omstilling preger kommunesektoren. Dette gjør kommunen til en spennende arbeidsplass i utvikling!

Bergen kommune har ordnede forhold for sine ansatte, med blant annet gunstig tjenestepensjonsordning, mål om å fremme likestilling mellom kjønnene og et flerkulturelt mangfold.

06/11/2019
SØKNADSFRIST: 01.12.2019 Vann- og avløpsetaten er Bergens største næringsmiddel- og miljøbedrift. Vår oppgave er å sørge for at bergenserne har tilgang til rent og trygt drikkevann 24 timer i døgnet - 365 dager i året. Du kan lese mer om oss på www.bergenvann.no og på www.facebook.no/bergenvann Vi søker etter prosjektleder med fokus på vann og avløpsanlegg. Arbeidsoppgaver Prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse ved bygging av nye vann- og avløpsanlegg. I dette inngår styring og koordinering av rådgivere og entreprenører. Kvalifikasjoner Sivilingeniør eller ingeniør med VA-faglig studieretning. Kandidater med annen relevant utdanning og erfaring kan også søke. Solid erfaring fra prosjektering eller bygging av vann- og avløpsanlegg eller vassdragsanlegg, eventuelt andre bygg- og anleggsarbeider. Erfaring med økonomisk oppfølging av bygg- og anleggskontrakter blir tillagt vekt. God kjennskap til bruk av prosjektstyringsverktøy. Opplæring i VA-etatens system vil bli gitt. Personlige egenskaper Du er serviceinnstilt og tar din del av ansvaret for at etaten gjør en god jobb for byens innbyggere. Du skriver godt og presenterer gjerne muntlig for andre det du har skrevet. Du tar initiativ og leder an når oppgaver skal løses, men samarbeider gjerne for å få jobben gjort. Du fokuserer ikke på problemer, men løsninger. Du klarer å holde oversikt uten å miste detaljene av syne. Vi tilbyr Lønn etter kvalifikasjoner. Byens mest spennende arbeidsoppgaver. Engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø. Kontaktinformasjon Per Lasse Reinertsen Avdelingsleder 55567746 Dung Tran Personalansvarlig 55566457 Elina Eikemo Fagansvarlig 55566142 Nøkkelord: Bergen Vann- og avløpsetaten prosjektleder VA Hordaland
Bergen kommune Bergen, Norge
06/11/2019
SØKNADSFRIST: 24.11.2019 Vann- og avløpsetaten er Bergens største næringsmiddel- og miljøbedrift. Vår oppgave er å sørge for at bergenserne har tilgang til rent og trygt drikkevann 24 timer i døgnet - 365 dager i året. Du kan lese mer om oss på www.bergenvann.no og på www.facebook.no/bergenvann   Vi søker nå erfaren medarbeider med høyere relevant utdannelse og god kunnskap om vannforsyning og avløpshåndtering. Arbeidsoppgaver Ivareta utvikling, koordinering og oppfølging av overordnet rapportering fra etaten. Prosjektleder for benchmarking på VA-området. Utredningsarbeid innen etatens ansvarsområder. Bidra på strategisk nivå i utvikling av etaten. Delta i beredskapsarbeidet. Kvalitetssikring av administrative oppgaver. Delta i etatens ledermøter sammen med avdelingsledere. Stedfortreder for fagdirektør.   Kvalifikasjoner Utdanning på masternivå og allsidig erfaring fra arbeid innen VA-området. Forvaltningskompetanse. Evne til å jobbe strukturert og strategisk. 8 års relevant yrkeserfaring fra offentlig eller privat virksomhet. God oversiktskunnskap og forståelse av etatens utfordringer og oppgaver.         Personlige egenskaper Systematisk og nøyaktig. Løsningsorientert og med god evne til samarbeid.  Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper.    Vi tilbyr Lønn etter kvalifikasjoner. Byens mest spennende arbeidsoppgaver. Engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø. Kontaktinformasjon Magnar Sekse Fagdirektør 55566138 Dung Tran Personalansvarlig 55566457 Nøkkelord: Bergen Vann- og avløpsetaten ingeniør VA senioringeniør Hordaland
Bergen kommune Bergen, Norge
05/11/2019
SØKNADSFRIST: 17.11.2019 Midtbygda sykehjem er et livsglede sykehjem med fokus på kompetanse og aktiv omsorg. Som vår medarbeider vil du ha en sentral rolle i dette arbeidet. Vi har nå ledig et vikariat med muligheter til fast stilling som sykepleier eller vernepleier på bokollektivet. I bokollektivet bor det unge multifunksjonshemmede beboere fordelt på16 langtidsplasser. Stillingen innehar turnus vakter som dag/kveld med arbeid hver 3 helg. Sykehjemmet har generelt høy fagkompetanse og godt tverrfaglig samarbeid. Legedekning er god og stabil. Som fagperson har du alltid en eller flere personer å rådføre deg med.Vi ligger meget sentralt til med gangavstand fra Åsane terminal .Om ca. 2,5 år flytter vi inn i byens nyeste sykehjem. Vil du være med i en veldig spennende utvikling, endring og tid så søk. For mer informasjon se våre nettsider: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sykehjem/midtbygda-sjukeheim https://www.facebook.com/Midtbygda-sjukeheim Arbeidsoppgaver Delta i avdelingens daglige arbeidsoppgaver, være en god rollemodell og bidra til at institusjonens mål og visjon følges. Bidra til oppfølging av virksomhetsplan etter mål i styringskortet. Utøve god faglig omsorg for beboerne. Dokumentere i gjeldende fagsystemer. Bidra i det tverrfaglige samarbeid. Være kontaktperson for nærmere bestemte oppgaver. Være primærkontakt. Være fadder for nyansatt. Gjennomføre legevisitt etter avtale. Veilede annet personell, studenter, elever og lærlinger. Etter avtale være veileder for studenter, helsefagelever/lærlinger. Medvirke til systematisk HMS arbeid. For å sikre institusjonens faglige forsvarlighet, kan arbeid i en annen avdeling være aktuelt. Anvende sykehjemmet sitt internkontroll systemer. Bidra aktivt i utviklings og endrings prosesser.  Kvalifikasjoner Stillingen krever utdanning med norsk autorisasjon, godkjent av NOKUT Fremmedspråklige søkere må dokumentere bestått B2  test i norsk, muntlig og skriftlig.(tidligere Bergenstesten) Gyldig politiattest må fremvises Gyldig arbeids og oppholdstillatelse Beherske de vanligste dataverktøyene Personlig egnethet vil bli vektlagt, likeså fleksibilitet og evne til å arbeide selvstendig. Personlige egenskaper Kompetent, åpen, pålitelig og engasjert. Evnen til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver. Fleksibel og løsningsorientert.                                                                                                                            Bidra aktivt og engasjert inn mot livsglede til være beboere.                                                                         Vi tilbyr Lønn ifølge tariff. En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift. Faglig veiledning. Faglig og personlig utvikling. God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring. Et godt fagmiljø, og et godt arbeidsmiljø med mye arbeidsglede. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Ove Davanger Stillingstittel: Avdelingsleder Telefon: 53 03 63 00 Kontaktperson: Marit Møller Wolfe Stillingstittel: Enhetsleder Telefon: 53 03 63 03
Bergen kommune Bergen, Norge
05/11/2019
SØKNADSFRIST: 17.11.2019 Midtbygda sykehjem er et livsglede sykehjem med fokus på kompetanse og aktiv omsorg.Som vår medarbeider vil du ha en sentral rolle i dette arbeidet. Vi har nå ledig 2 sykepleier stillinger på post 4 som er i en spennende endring fra langtid til korttidsavdeling.Stillingen innehar turnus vakter som dag/kveld med arbeid hver 3 helg. Sykehjemmet har generelt høy fagkompetanse og godt tverrfaglig samarbeid.Legedekning er god og stabil. Som fagperson har du alltid en eller flere personer å rådføre deg med.Vi ligger meget sentralt til med gangavstand fra Åsane terminal .Om ca. 2,5 år flytter vi inn i byens nyeste sykehjem. Vil du være med i en veldig spennende utvikling, endring og tid så søk. For mer informasjon se våre nettsider: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sykehjem/midtbygda-sjukeheim https://www.facebook.com/Midtbygda-sjukeheim Arbeidsoppgaver Delta i avdelingens daglige arbeidsoppgaver, være en god rollemodell og bidra til at institusjonens mål og visjon følges. Bidra til oppfølging av virksomhetsplan etter mål i styringskortet. Utøve god faglig omsorg for beboerne. Dokumentere i gjeldende fagsystemer. Bidra i det tverrfaglige samarbeid. Være kontaktperson for nærmere bestemte oppgaver. Være primærkontakt. Være fadder for nyansatt. Gjennomføre legevisitt etter avtale. Veilede annet personell, studenter, elever og lærlinger. Etter avtale være veileder for studenter, helsefagelever/lærlinger. Medvirke til systematisk HMS arbeid. For å sikre institusjonens faglige forsvarlighet, kan arbeid i en annen avdeling være aktuelt. Anvende sykehjemmet sitt internkontroll systemer. Bidra aktivt i utviklings og endrings prosesser.  Kvalifikasjoner Stillingen krever utdanning med norsk autorisasjon, godkjent av NOKUT Fremmedspråklige søkere må dokumentere bestått B2  test i norsk, muntlig og skriftlig.(tidligere Bergenstesten) Gyldig politiattest må fremvises Gyldig arbeids og oppholdstillatelse Beherske de vanligste dataverktøyene Personlig egnethet vil bli vektlagt, likeså fleksibilitet og evne til å arbeide selvstendig. Personlige egenskaper Kompetent, åpen, pålitelig og engasjert. Evnen til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver. Fleksibel og løsningsorientert. Bidra aktivt og engasjert inn mot livsglede til være beboere.                         Vi tilbyr Lønn ifølge tariff. En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift. Faglig veiledning. Faglig og personlig utvikling. God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring. Et godt fagmiljø, og et godt arbeidsmiljø med mye arbeidsglede. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Thao Dang Terfort Stillingstittel: Avdelingsleder Telefon: 53 03 63 00 Kontaktperson: Marit Møller Wolfe Stillingstittel: Enhetsleder Telefon: 53 03 63 03
Bergen kommune Bergen, Norge