Bergen kommune

Bergen er en by og en kommune i Hordaland og er Norges nest største by med 270 000 innbyggere. Bergen regnes ofte som Vestlandets landsdelshovedstad.

Bergen kommune dekker et vidt spekter av tjenester og oppgaver. De største tjenesteområdene er innenfor oppvekst og helse og omsorg. Men også innenfor områder som byutvikling, kultur og næring er kommunen en sentral aktør med stor innvirkning på lokalsamfunnet. Fornyelse og omstilling preger kommunesektoren. Dette gjør kommunen til en spennende arbeidsplass i utvikling!

Bergen kommune har ordnede forhold for sine ansatte, med blant annet gunstig tjenestepensjonsordning, mål om å fremme likestilling mellom kjønnene og et flerkulturelt mangfold.

25/09/2020
SØKNADSFRIST: 11.10.2020 Barne- og familietjenesten i Arna og Åsane, Bergen kommune  Etat for barn og familie har overordnet driftsansvar for barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og Barne- og familiehjelpen. Etaten har videre ansvar for barneverntjenesten, bosetting av enslige mindreårige flyktninger, Barnevernvakten, Utekontakten og SLT-arbeid. I Barne- og familietjenestens avdelinger; helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom er det per i dag tre avdelingsledere, to i helsestasjon og en i skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Det er nå ledig en nyopprettet 100% fast avdelingslederstilling i skolehelsetjenesten. Avdelingsleder vil få ansvar for skolehelsetjenesten i grunnskolen barnetrinnet eller skolehelsetjeneste ungdomstrinnet, videregående skole og helsestasjon for ungdom. Vi ønsker en...
Bergen kommune Bergen, Norge
25/09/2020
SØKNADSFRIST: 16.10.2020 Etat for barn og familie har overordnet driftsansvar for Barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten og Barne- og familiehjelpen. Barne- og familietjenesten i Arna og Åsane har for tiden ledig 100% fast stilling som helsesykepleier i skolehelsetjenesten. Stillingen er ledig fra snarest. Arbeidsoppgaver Arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten iht anbefalinger og program Utvikling av tjenesten i tråd med Nasjonalfaglige retningslinjer for Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og helsestasjon for ungdom Vaksinasjon Dokumentasjon Tverrfaglig samarbeid, bade internt og med andre tjenester, er en viktig del av jobben. Familieråd Tilsyn med barn i fosterhjem Noe ettermiddag/kveldsarbeid må påregnes  Kvalifikasjoner Utdanningskrav: Autorisert sykepleier med videreutdanning i helsesykepleie, eller...
Bergen kommune Bergen, Norge
25/09/2020
SØKNADSFRIST: 16.10.2020 Etat for barn og familie har overordnet driftsansvar for Barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten og Barne- og familiehjelpen. Barne- og familietjenesten i Arna og Åsane har for tiden et ledig vikariat som helsesykepleier i skolehelsetjenesten. Stillingen er ledig fra snarest. Arbeidsoppgaver Arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten iht anbefalinger og program Utvikling av tjenesten i tråd med Nasjonalfaglige retningslinjer for Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og helsestasjon for ungdom Vaksinasjon Dokumentasjon Tverrfaglig samarbeid, bade internt og med andre tjenester, er en viktig del av jobben. Familieråd Tilsyn med barn i fosterhjem Noe ettermiddag/kveldsarbeid må påregnes  Kvalifikasjoner Utdanningskrav: Autorisert sykepleier med videreutdanning i helsesykepleie, eller...
Bergen kommune Bergen, Norge