Bergen kommune

Bergen er en by og en kommune i Hordaland og er Norges nest største by med 270 000 innbyggere. Bergen regnes ofte som Vestlandets landsdelshovedstad.

Bergen kommune dekker et vidt spekter av tjenester og oppgaver. De største tjenesteområdene er innenfor oppvekst og helse og omsorg. Men også innenfor områder som byutvikling, kultur og næring er kommunen en sentral aktør med stor innvirkning på lokalsamfunnet. Fornyelse og omstilling preger kommunesektoren. Dette gjør kommunen til en spennende arbeidsplass i utvikling!

Bergen kommune har ordnede forhold for sine ansatte, med blant annet gunstig tjenestepensjonsordning, mål om å fremme likestilling mellom kjønnene og et flerkulturelt mangfold.

17/08/2018
SØKNADSFRIST: 02.09.2018 Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte. Presentasjon av stillingen: Plan- og bygningsetaten er den største byutviklingsaktøren i kommunen med mål om å gjøre Bergen til en attraktiv by for alle. Gjennom byplanlegging og saksbehandling utvikler vi gode bystrukturer i tråd med kommuneplanens samfunnsdels mål om den kompakte gåbyen. Plan- og bygningsetaten har ca. 220 medarbeidere og oppgavene spenner fra kundeveiledning og saksbehandling til strategiske utviklingsoppgaver. Drift og vedlikehold av kommunenes plan og eiendomsregister og kartbaser er også vårt ansvarsområde. Våre roller varierer mellom myndighetsutøvelse, forvaltning, rådgivning og utvikling.  Ved Plan- og bygningsetaten er det nå ledig stilling som økonomisjef/avdelingsleder.  God økonomi- og virksomhetsstyring er avgjørende for etatens måloppnåelse. Med en blanding av selvkostområder og bykassefinansierte oppgaver, er budsjettet vårt komplisert og stiller høye krav til vår økonomisjef. Økonomisjefen er avdelingsleder for økonomiavdelingen med 7 medarbeidere og har ansvar for budsjettering, regnskap, rapportering og utarbeidelse av gebyrregulativ. I tillegg er økonomisjefen sentral i etatens styrings- og strategiarbeid og inngår i etatens ledergruppe.  Vi søker etter deg som er engasjert i vårt samfunnsoppdrag og som ønsker et krevende arbeidsfelt. Arbeidsoppgaver Gjennomføre og følge opp etatens budsjettprosess, økonomirapportering og regnskapsavslutning Utarbeide økonomiske analyser og prognoser, herunder Kostra, samt gebyrregulativ Resultatoppfølging og internkontroll på økonomiområdet Oppfølging av investeringsprosjekter og ansvar for anskaffelser? Koordinere etatens samlede rapportering gjennom året Utarbeide ledelsesinformasjon, herunder forberede styringsdialog med byrådsavdelingen Være pådriver og legge grunnlaget for god økonomistyring i etaten. Gjennomføre og følge opp etatens budsjettprosess, økonomirapportering og regnskapsavslutning Kvalifikasjoner Høyere økonomisk utdannelse, fortrinnsvis siviløkonom eller tilsvarende Gode lederegenskaper, fortrinnsvis med ledererfaring. Erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring God erfaring i bruk av relevante IT-verktøy God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne Utdanningsretning Økonomi / Regnskap Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad Personlige Egenskaper Selvstendig, analytisk, strukturert og evnen til å tenke helhetlig Løsningsorientert, tydelig og effektiv, med gjennomføringskraft Evne til å skape tillit og forståelse Serviceinnstilt med gode samarbeidsevner Vi tilbyr Utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver Et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kolleger Fleksibel arbeidstid Lønn etter avtale God pensjonsordning Kontaktinformasjon Mette Svanes, Etasdirektør, 99511731
Bergen kommune Bergen, Norge
23/07/2018
SØKNADSFRIST:  19.08.2018 Introduksjonssenteret for flyktninger har som hovedoppgave bosetting av nyankomne flyktninger og drift av introduksjonsprogram for ca. 840 deltakere. Introduksjonsprogrammet er 2-årig, obligatorisk og hjemlet i Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Totalt er det for tiden ca. 65 ansatte ved Introduksjonssenteret. Fra ca. 1. oktober 2018 blir det ledig en fast stilling (100 %) som økonomi- og personalkonsulent ved Introduksjonssenteret for flyktninger. Arbeidsoppgaver Lønnsarbeid for enhetens ansatte og deltakere i introprogrammet Oppfølging av fravær, permisjoner, ansiennitetsberegninger etc. Personalsaksbehandling og støtte til ledelse Behandling av inngående og utgående faktura Løpende avstemming iht regnskap og bank Utarbeidelse av statistikker, analyser og prognoser Innkjøp og anskaffelser - knyttet til e-handel Superbruker på fagsystemet Socio Rådgivning og veiledning til ansatte Økonomi- og personalkonsulenten inngår i enhetens personal- og økonomigruppe, og det vil kunne påregnes utviklingsoppgaver/endringer i arbeidsoppgaver ved behov. Kvalifikasjoner Minimum 3-årig relevant høyskole-/universitetsutdanning (økonomi/administrasjon - økonomi/personal-ledelse) på bachelornivå. Erfaring med bruk av økonomi-/personal fagsystemer Gode generelle IT-kunnskaper Erfaring fra arbeid med personal- og arbeidsgiverspørsmål, jf regelverket. Utdanning Administrasjon og Ledelse Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad Økonomi / Regnskap Egenskaper Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen, herunder gode samarbeidsevner og evner til å arbeide strukturert, målrettet og analytisk. Vedkommende må kunne jobbe både selvstendig og i team, være initiativrik og fleksibel Vedkommende må ha god arbeidskapasitet og evne til å overholde frister og sikre fremdrift. God fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig. Vi tilbyr Stillingsbrøk: 100% Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Dyktige og engasjerte kolleger i et godt arbeidsmiljø Fleksitid Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lov, forskrifter og avtaler.  Om arbeidsgiveren Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte. Kontaktpersoner Anita Finnebråten Stillingstittel: Økonomi -og personalleder Telefon: 945 35 608 Grethe Baldersheim Stillingstittel: Enhetsleder Telefon: 409 18 795
Bergen kommune Bergen, Norge