Bergen kommune

Bergen er en by og en kommune i Hordaland og er Norges nest største by med 270 000 innbyggere. Bergen regnes ofte som Vestlandets landsdelshovedstad.

Bergen kommune dekker et vidt spekter av tjenester og oppgaver. De største tjenesteområdene er innenfor oppvekst og helse og omsorg. Men også innenfor områder som byutvikling, kultur og næring er kommunen en sentral aktør med stor innvirkning på lokalsamfunnet. Fornyelse og omstilling preger kommunesektoren. Dette gjør kommunen til en spennende arbeidsplass i utvikling!

Bergen kommune har ordnede forhold for sine ansatte, med blant annet gunstig tjenestepensjonsordning, mål om å fremme likestilling mellom kjønnene og et flerkulturelt mangfold.

15/02/2019
SØKNADSFRIST: 03.03.2019 Bymiljøetaten har et bredt og variert spekter av oppgaver som gjør at Bergen virker hver dag - og om 100 år. Vi sørger for drift av veier, parker, byrom, friområder og kommuneskog. For å redusere klimautslippene i kommunen leder vi arbeidet med nullutslipp og fornybare drivstoffer, og skal endre bergensernes transportvaner i retning av sykkel, gange og delemobilitet. For å utvikle og fortette byen fremforhandler og gjennomfører vi utbyggingsavtaler, og bygger offentlig infrastruktur som veier, byrom, fortau, lekeplasser og torg. For å skape trivsel og trygghet, arbeider vi med naturforvaltning, landskapsplanlegging, trafikksikkerhet, parkeringsbestemmelser, Fisketorget, renovasjon og deponier. Kort sagt - Bymiljøetaten - vi får byen til å leve!  Bymiljøetaten søker seksjonsleder til den nyetablerte Veiforvaltningsseksjonen med 9 medarbeidere. Seksjonen representerer kommunal vegmyndighet og har det faglige ansvaret for forvaltningen av det kommunale vegnettet, inkludert fortau, gang- og sykkelveger. Seksjonens oppgaver er omfattende, men inneholder bl.a. faglige uttalelser til plansaker, behandling av tekniske planer, trafikkregulering, trafikal planlegging og behandling av søknader etter veiloven. Mange av seksjonens medarbeidere inngår også i interne prosjektgrupper, blant annet i tilknytning til Bymiljøetatens investeringsprosjekt innenfor transformasjon og trafikksikkerhet. Seksjonen har fokus på forbedringsarbeid og faglig kompetanseheving, noe som vil være satsingsområder i ny organisering. Ansvarsområdet er sammensatt og faglig bredt, noe som krever god koordinering og oppfølging av arbeidsoppgavene som tilligger seksjonen. Det er også forventet at seksjonsleder kan representere seksjonen internt og eksternt med faglig tyngde. Arbeidsoppgaver Lede seksjonen, herunder fag-, personal- og økonomiansvar Delta i avdelingens ledergruppe Ansvar for seksjonens saksbehandling, rådgivning og oppfølging Tilrettelegge for god koordinasjon og godt samarbeid på tvers av seksjoner, avdelinger og etater vi samhandler med Tilrettelegge for godt samarbeid med eksterne aktører Tilrettelegge for kontinuerlig forbedringsarbeid i seksjonen Kvalifikasjoner Høyere utdanning (master) innenfor teknologi- og ingeniørfag. Bachelorgrad innenfor samme utdanningsretning, kombinert med lang og relevant arbeidserfaring, kan være tilstrekkelig. Faglig dyktig med bred erfaring fra vegforvaltning, vegprosjekt eller annet relevant arbeid Ledererfaring God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Utdanningsretning Bygg og anlegg Administrasjon og Ledelse Personlige egenskaper Gode evner til å arbeide på tvers av forskjellige fagfelt Meget gode samarbeidsevner God evne til å strukturere arbeidsoppgaver i en travel hverdag God til å inspirere, engasjere og motivere Faglig trygg, beslutningsdyktig og løsningsorientert Kunde- og serviceorientert Språk Norsk Vi tilbyr Faglig og personlig utvikling Et kompetent og tverrfaglig fagmiljø En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring. Fleksibel arbeidstid Lønn etter avtale Kontaktinfo Tord Holgernes Avdelingsleder 926 52 869
Bergen kommune Bergen, Norge
14/02/2019
SØKNADSFRIST: 03.03.2019 Bymiljøetaten har et bredt og variert spekter av oppgaver som gjør at Bergen virker hver dag - og om 100 år. Vi sørger for drift av veier, parker, byrom, friområder og kommuneskog. For å redusere klimautslippene i kommunen leder vi arbeidet med nullutslipp og fornybare drivstoffer, og skal endre bergensernes transportvaner i retning av sykkel, gange og delemobilitet. For å utvikle og fortette byen fremforhandler og gjennomfører vi utbyggingsavtaler, og bygger offentlig infrastruktur som veier, byrom, fortau, lekeplasser og torg. For å skape trivsel og trygghet, arbeider vi med naturforvaltning, landskapsplanlegging, trafikksikkerhet, parkeringsbestemmelser, Fisketorget, renovasjon og deponier. Kort sagt - Bymiljøetaten - vi får byen til å leve!  Vi søker nå seksjonsleder til den nyetablerte Naturforvaltningsseksjonen.  Seksjonen har i dag 6 medarbeidere, og har det faglige ansvaret for Bergen kommunes naturforvaltning. Dette omfatter biologisk mangfold, vilt, skoger, vassdrag, byfjell og andre natur- og friluftsområder. I tillegg ligger ansvaret for de nedlagte avfallsdeponiene i Bergen kommune til denne seksjonen. Det er ønskelig med sterkt faglig fokus internt på seksjonen og godt samarbeid med andre, offentlige naturforvaltningsaktører. Ansvarsområdet er sammensatt og faglig bredt, noe som krever god koordinering og oppfølging av arbeidsoppgavene som tilligger seksjonen. Det er også forventet at seksjonsleder kan representere seksjonen internt og eksternt med faglig tyngde. Arbeidsoppgaver Lede seksjonen, herunder fag-, personal- og økonomiansvar Delta i avdelingens ledergruppe Ansvar for seksjonens saksbehandling, rådgivning og oppfølging Ansvar for investeringsmidler til byfjellene Tilrettelegge for god koordinasjon og godt samarbeid på tvers av seksjoner, avdelinger og etater vi samhandler med Tilrettelegge for godt samarbeid med eksterne aktører Tilrettelegge for kontinuerlig forbedringsarbeid i seksjonen Kvalifikasjoner Høyere utdanning på bachelor- eller masternivå innenfor naturforvaltning eller lignende utdanningsretning Faglig dyktig med bred erfaring fra naturforvaltning eller annet relevant arbeid Ledererfaring God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Utdanningsretning Landbruk / Skogbruk / Sjøbruk Allmen- / Natur- / Realfag Miljøfag Personlige egenskaper Gode evner til å arbeide på tvers av forskjellige fagfelt Meget gode samarbeidsevner God evne til å strukturere arbeidsoppgaver i en travel hverdag God til å inspirere, engasjere og motivere Faglig trygg, beslutningsdyktig og løsningsorientert Kunde- og serviceorientert Språk Norsk Vi tilbyr Faglig og personlig utvikling Et kompetent og tverrfaglig fagmiljø En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring. Fleksibel arbeidstid Lønn etter avtale Kontaktinfo: Tord Honne Holgernes avdelingsleder Forvaltningsavdelingen mobil 926 52 869
Bergen kommune Bergen, Norge