Bergen kommune

Bergen er en by og en kommune i Hordaland og er Norges nest største by med 270 000 innbyggere. Bergen regnes ofte som Vestlandets landsdelshovedstad.

Bergen kommune dekker et vidt spekter av tjenester og oppgaver. De største tjenesteområdene er innenfor oppvekst og helse og omsorg. Men også innenfor områder som byutvikling, kultur og næring er kommunen en sentral aktør med stor innvirkning på lokalsamfunnet. Fornyelse og omstilling preger kommunesektoren. Dette gjør kommunen til en spennende arbeidsplass i utvikling!

Bergen kommune har ordnede forhold for sine ansatte, med blant annet gunstig tjenestepensjonsordning, mål om å fremme likestilling mellom kjønnene og et flerkulturelt mangfold.

22/06/2020
SØKNADSFRIST: 15.08.2020 Bergen kommune søker kommuneoverlege. Stillingen ligger p.t. under Etat for helsetjenester, Helsevernenheten, men stillingens plassering er under vurdering. Helsevernenheten består av fagavdelingene Miljørettet helsevern, Kommuneoverlegen, Smittevernkontoret, Senter for migrasjonshelse og Frisklivs- og mestringssenteret. Helsevernenheten har fortiden 1 årsverk kommuneoverlege og om lag 4 årsverk assisterende kommuneoverleger. Det er i tillegg 1 årsverk smittevernoverlege. Det lyses ut en 100 % stilling som kommuneoverlege ledig fra 01.09.2020 Arbeidsoppgaver Kommuneoverlegen ivaretar samfunnsmedisinske oppgaver ut fra Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Lov om folkehelsearbeid, Helsepersonell loven, Psykisk helsevernlov mfl. Dette innebærer i hovedsak medisinsk-faglig rådgivning til etater og tjenester i hele kommunen, folkehelsearbeid på tvers av...
Bergen kommune Bergen, Norge
16/06/2020
SØKNADSFRIST: 09.08.2020 Etat for  Barn og familie har overordnet faglig og administrativt ansvar for Barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og Barne- og familiehjelpen. Etaten har videre ansvar for barneverntjenesten, bosetting av enslige mindreårige flyktninger, Barnevernvakten, Utekontakten og SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak). Virksomheten er delt inn i fire byområder og to byomfattende enheter. Etaten legger til grunn planen Bergens barn - byens fremtid, vedtatt i bystyret i desember 2016, for sitt utviklingsarbeid. Etat for barn og familie øker satsingen på innovasjon for å utvikle gode ideer og prosjekter som bidrar til å nå de strategiske målene for etaten. Utviklingsarbeidet skal involvere både brukere og ansatte og baserer på kunnskapsbasert praksis. Etat for barn og...
Bergen kommune Bergen, Norge
16/06/2020
SØKNADSFRIST: 09.08.2020 Etat for Barn og familie har  overordnet faglig og administrativt ansvar for Barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og Barne- og familiehjelpen. Etaten har videre ansvar for barneverntjenesten, bosetting av enslige mindreårige flyktninger, Barnevernvakten, Utekontakten og SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak). Virksomheten er delt inn i fire byområder og to byomfattende enheter.  Vil du være med på å realisere og drifte en tverrfaglig  øvingsarena for alle medarbeidere i Etat for barn og familie?     Vi søker en engasjert, nytenkende og faglig sterk fagleder til prosjektet Realisering og drift av øvingsarena i Etat for barn og familie til en nyopprettet 100 % fast stilling. Øvingsarena er forankret i planen Bergens barn - byens fremtid,...
Bergen kommune Bergen, Norge