Bergen kommune

Bergen er en by og en kommune i Hordaland og er Norges nest største by med 270 000 innbyggere. Bergen regnes ofte som Vestlandets landsdelshovedstad.

Bergen kommune dekker et vidt spekter av tjenester og oppgaver. De største tjenesteområdene er innenfor oppvekst og helse og omsorg. Men også innenfor områder som byutvikling, kultur og næring er kommunen en sentral aktør med stor innvirkning på lokalsamfunnet. Fornyelse og omstilling preger kommunesektoren. Dette gjør kommunen til en spennende arbeidsplass i utvikling!

Bergen kommune har ordnede forhold for sine ansatte, med blant annet gunstig tjenestepensjonsordning, mål om å fremme likestilling mellom kjønnene og et flerkulturelt mangfold.

17/02/2020
SØKNADSFRIST: 02.03.2020 Vi søker etter avdelingsleder til en spennende lederstilling i et av Bergens største og snart nyeste korttids hjem Midtbygda sykehjem er et stort ressurssenter i Åsane, vi yter tjenester til 123 beboere og skal flytte inn i Bergen sitt nyeste sykehjem i 2022.Vi er nå i en omstilling fra å tilby både lang og korttidsplasser til å bli et rent korttidshjem med rehabiliteringsplasser. Vi søker etter avdelingsleder med erfaring og kompetanse på ledelse til vår korttid/rehabiliteringsavdeling som består av 24 korttid og for tiden 8 rehabiliteringsplasser.Stillingen er underlagt enhetsleder og inngår i institusjonens lederteam. Midtbygda sykehjem er sertifisert som "Livsgledehjem", for mer informasjon se www.livsgledeforeldre.no   Arbeidsoppgaver Være en god rolle modell og bidra til at institusjonens visjon og mål følges (jfr. styringskort for sykehjemmene i Bergen kommune) Økonomisk og administrativt ansvar for avdelingen etter gitte rammer Personalansvarlig for stillingene i avdelingen Gjennomføre medarbeidersamtaler med ansatte på sin avdeling Ansvarlig for ansettelsesprosesser og oppfølging av nyansatte Bidra i utarbeiding og oppfølging av handlingsplanen etter mål i styringskortet Utarbeide og iverksette gode rutiner for personaladministrasjon og internkontroll i samarbeid med ledergruppen Planlegge og gjennomføre faglig utvikling av personale i samarbeid med ledergruppe Systematisk oppfølging av avvik og sikre forankring av forbedringsarbeid hos de ansatte Utarbeide og oppdaterer turnusplaner. Bidra til godt og tverrfaglig teamarbeid Kvalifikasjoner  Autorisert sykepleier med videreutdannelse innen ledelse Ledererfaring og praksis fra fagfeltet. Må ha erfaring fra lignende stilling Erfaring med turnusplanlegging. Personlig egnethet .  Gode datakunnskaper Beherske norsk skriftlig og muntlig, samt god formuleringsevne Fremmedspråklige søkere med utdanning utenfor Norden må dokumentere bestått B2 test i norsk (tidligere Bergenstesten) Utdanning fra utlandet må ha godkjenning av NOKUT Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse Gyldig politiattest Personlige egenskaper Vi er på jakt etter en leder med gode relasjonelle ferdigheter og interesse for personalarbeid Du må ha gode samarbeidsevner og også kunne arbeide selvstendig Du må være serviceinnstilt og ha et jevnt godt humør Du må være  motiverende i din lederstil Som avdelingsleder kreves det tilstedeværelse og engasjement Du må være løsningsorientert Du må kunne vise til god struktur og nøyaktighet, evne til å levere resultater innen personalarbeid og budsjett Vi tilbyr  En spennende jobb som du skal få være med og forme selv Godt arbeidsmiljø   Egenutvikling  Høyt faglig nivå Utfordrende arbeidsoppgaver God pensjonsordning IA-bedrift Spørsmål om stillingen   Kontaktperson: Marit Møller Wolfe Stillingstittel: Enhetsleder Telefon: 53 03 63 00
Bergen kommune Bergen, Norge
17/02/2020
SØKNADSFRIST: 02.03.2020 Midtbygda sykehjem er et livsglede sykehjem med fokus på kompetanse og aktiv omsorg. Som vår medarbeider vil du ha en sentral rolle i dette arbeidet. Vi har nå ledig en fast stilling som sykepleier eller vernepleier på bokollektivet. I bokollektivet bor det unge multifunksjonshemmede beboere fordelt på 16 langtidsplasser. Stillingen innehar turnus vakter som dag/kveld med arbeid hver 3 helg. Sykehjemmet har generelt høy fagkompetanse for å imøtekomme dagens behov og krav. Vi ligger meget sentralt til med gangavstand fra Åsane terminal.  For mer informasjon se våre nettsider https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/midtbygda-sjukeheim https://www.facebook.com/Midtbygda.sjukeheim/ Arbeidsoppgaver Delta i avdelingens daglige arbeidsoppgaver, være en god rollemodell og bidra til at institusjonens mål og visjon følges. Bidra til oppfølging av virksomhetsplan etter mål i styringskortet. Utøve god faglig omsorg for beboerne. Dokumentere i gjeldende fagsystemer. Bidra i det tverrfaglige samarbeid. Være kontaktperson for nærmere bestemte oppgaver. Være primærkontakt. Være fadder for nyansatt. Gjennomføre legevisitt etter avtale. Veilede annet personell, studenter, elever og lærlinger. Etter avtale være veileder for studenter, helsefagelever/lærlinger. Medvirke til systematisk HMS arbeid. For å sikre institusjonens faglige forsvarlighet, kan arbeid i en annen avdeling være aktuelt. Anvende sykehjemmet sitt internkontroll systemer. Bidra aktivt i utviklings og endrings prosesser.  Kvalifikasjoner Stillingen krever utdanning med norsk autorisasjon, godkjent av NOKUT Fremmedspråklige søkere må dokumentere bestått B2  test i norsk, muntlig og skriftlig.(tidligere Bergenstesten) Gyldig politiattest må fremvises Gyldig arbeids og oppholdstillatelse Beherske de vanligste dataverktøyene Personlig egnethet vil bli vektlagt, likeså fleksibilitet og evne til å arbeide selvstendig. Personlige egenskaper Kompetent, åpen, pålitelig og engasjert. Evnen til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver. Fleksibel og løsningsorientert.                                                                                                                            Bidra aktivt og engasjert inn mot livsglede til være beboere.                                                                         Vi tilbyr Lønn ifølge tariff. En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift. Faglig veiledning. Faglig og personlig utvikling. God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring. Et godt fagmiljø, og et godt arbeidsmiljø med mye arbeidsglede. Spørsmål om stillingen   Kontaktperson: Marit Møller Wolfe Stillingstittel: Enhetsleder Telefon: 53 03 63 00
Bergen kommune Bergen, Norge
17/02/2020
SØKNADSFRIST: 02.03.2020 Midtbygda sykehjem er nå i en omstilling fra å tilby både lang og korttidsplasser til å bli et rent korttidshjem med rehabiliteringsplasser. Vi er også et livsglede sykehjem med fokus på kompetanse og aktiv omsorg. Vi øker nå opp sykepleier stillinger i våre korttids avdelinger med 2 sykepleiere. Stillingene innehar turnus vakter som dag/kveld med arbeid hver 3 helg. Sykehjemmet har generelt høy fagkompetanse og godt tverrfaglig samarbeid,legedekning er god.Som fagperson har du alltid flere med lik kompetanse å rådføre deg med.Vi ligger meget sentralt til med gangavstand fra Åsane terminal /Åsane senter.Om ca. 2,5 år flytter vi inn i byens nyeste sykehjem. Vil du være med i en spennende utvikling og endring, så søk nå. For mer informasjon se våre nettsider https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/midtbygda-sjukeheim https://www.facebook.com/Midtbygda.sjukeheim/ Arbeidsoppgaver Delta i avdelingens daglige arbeidsoppgaver, være en god rollemodell og bidra til at institusjonens mål og visjon følges. Bidra til oppfølging av virksomhetsplan etter mål i styringskortet. Utøve god faglig omsorg for beboerne. Dokumentere i gjeldende fagsystemer. Bidra i det tverrfaglige samarbeid. Være kontaktperson for nærmere bestemte oppgaver. Være primærkontakt. Være fadder for nyansatt. Gjennomføre legevisitt etter avtale. Veilede annet personell, studenter, elever og lærlinger. Etter avtale være veileder for studenter, helsefagelever/lærlinger. Medvirke til systematisk HMS arbeid. For å sikre institusjonens faglige forsvarlighet, kan arbeid i en annen avdeling være aktuelt. Anvende sykehjemmet sitt internkontroll systemer. Bidra aktivt i utviklings og endrings prosesser.  Kvalifikasjoner Stillingen krever utdanning med norsk autorisasjon, godkjent av NOKUT Fremmedspråklige søkere må dokumentere bestått B2  test i norsk, muntlig og skriftlig.(tidligere Bergenstesten) Gyldig politiattest må fremvises Gyldig arbeids og oppholdstillatelse Beherske de vanligste dataverktøyene Personlig egnethet vil bli vektlagt, likeså fleksibilitet og evne til å arbeide selvstendig. Personlige egenskaper Kompetent, åpen, pålitelig og engasjert. Evnen til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver. Fleksibel og løsningsorientert.                                                                                                                            Bidra aktivt og engasjert inn mot livsglede til være beboere.                         Vi tilbyr Lønn ifølge tariff. En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift. Faglig veiledning. Faglig og personlig utvikling. God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring. Et godt fagmiljø, og et godt arbeidsmiljø med mye arbeidsglede.  Spørsmål om stillingen   Kontaktperson: Marit Møller Wolfe Stillingstittel: Enhetsleder Telefon: 53 03 63 00
Bergen kommune Bergen, Norge
17/02/2020
SØKNADSFRIST: 27.02.2020 Er du en engasjert helsefagarbeider som ønsker å jobbe med livsglede for eldre på Midtbygda sjukeheim? Midtbygda sjukeheim er et stort ressurssenter i Åsane,som yter tjenester til 123 beboere. Vi skal flytte inn i Bergen sitt nyeste sykehjem i 2022, og er er nå i en omstilling fra å tilby både lang og korttidsplasser, til å bli et rent korttidshjem med rehabiliteringsplasser. Vi søker nå etter engasjerte helsefagarbeidere.  Midtbygda sjukeheim er sertifisert som "Livsgledehjem", for mer informasjon se www.livsgledeforeldre.no   Arbeidsoppgaver Vi arbeider etter primærprinsippet Helhetlig pleie, omsorg og behandling av beboerne Utarbeidelse av tiltaks- og pleieplaner Veiledning av elever og lærlinger Være medansvarlig for et godt arbeidsmiljø  Delta i avdelingens daglige arbeidsoppgaver, være en god rollemodell og bidra til at institusjonens mål og visjon følges. Bidra til oppfølging av virksomhetsplan etter mål i styringskortet. Dokumentere i gjeldende fagsystemer . Bidra i det tverrfaglige samarbeidet Være fadder for nyansatt. Medvirke til systematisk HMS arbeid. For å sikre institusjonens faglige forsvarlighet, kan arbeid i en annen avdeling være aktuelt. Anvende sykehjemmet sitt internkontroll systemer. Bidra aktivt i utviklingsprosess . Kvalifikasjoner Stillingen krever norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider Det vil være en fordel med relevant erfaring fra somatikk, demens og korttidsykehjem Utdanning fra utlandet-godkjenning fra NOKUT Ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse Fremmedspråklige søkere med utdanning utenfor Norden må dokumentere bestått B1 test i norsk Beherske de vanligste dataverktøy Politiattest kreves Personlige egenskaper Vi søker deg som er positiv og fleksibel og som har evne til å finne gode løsninger Du må ha gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig Du må like og være interessert i å arbeide med eldre Vi tilbyr Lønn ifølge tariff En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift. Faglig veiledning. Faglig og personlig utvikling. God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring. Et godt fagmiljø Spørsmål om stillingen   Kontaktperson: Marit Møller Wolfe Stillingstittel: Enhetsleder Telefon: 53 03 63 00
Bergen kommune Bergen, Norge