Steigen kommune

Steigen kommune har ca. 2500 innbyggere, og ligger nord for Bodø, ut mot Vestfjorden. Næringslivet domineres av landbruk, fiske og aquakultur.

Kommunen har mange muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Et rikt kulturliv, godt utbygd skole- og barnehagetilbud gjør kommunen til et godt sted å bo.

Barnehagene i Steigen er organisert som Steigenbarnehagen, med 4 barnehageenheter med styrere som har et forpliktende samarbeid mht bruk av ressurser, materiell og personell.

11/01/2021
SØKNADSFRIST: 01.02.2021 Steigenskolen Laskestad  Ved Steigenskolen Laskestad er det ledig 100 % stilling som lærer, vikariat fra 01.03.21-31.07.21. Mulighet for forlengelse og tilbud om fast stilling. Fast stilling forutsetter at du innehar kompetanse som grunnskolelærer 1-7.  Steigenskolen Laskestad er en 1-7 skole med ca. 60 elever og 15 ansatte. Skolebygget ble totalrenovert i 2016 og kan tilby gode arbeidsforhold for både elever og lærere.  Skolen ligger i flotte omgivelser på sørsiden av Engeløya med umiddelbar nærhet til fjell, skog og sjø. Som lærer på Laskestad vil du få kollegaer med stort engasjement og høy faglig kompetanse.  Undervisning på 1.-7. trinn, med hovedvekt på småtrinn.  Det stilles krav om...
Steigen kommune Steigen, Norge
11/01/2021
SØKNADSFRIST: 25.01.2021 Ledig stilling som pedagogisk leder Steigenbarnehagen Nordfold er en barnehage med 2 avdelinger med til sammen 45 plasser. Barnehagen har umiddelbar nærhet til et rikt nærmiljø med fjære, skog og mark. Barnehagen ligger i nærområdet til Nordfold skole. Barnehagen jobber med tema helsefremmende barnehage og legger også vekt på arbeid med språkutvikling.  Vi søker pedagogisk leder til småbarnsavdelingen.  Kvalifikasjonskrav Har godkjent utdannelse som barnehagelærer Gode norsk-kunnskaper, både muntlig og skriftlig  Er god i kommunikasjon med barn, medarbeidere og foresatte Har evne til å skape engasjement og har lyst til å delta i barns lek og utvikling  Bidrar i planlegging, diskusjoner og refleksjoner og er med på å utvikle...
Steigen kommune Steigen, Norge