Steigen kommune

Steigen kommune har ca. 2500 innbyggere, og ligger nord for Bodø, ut mot Vestfjorden. Næringslivet domineres av landbruk, fiske og aquakultur.

Kommunen har mange muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Et rikt kulturliv, godt utbygd skole- og barnehagetilbud gjør kommunen til et godt sted å bo.

Barnehagene i Steigen er organisert som Steigenbarnehagen, med 4 barnehageenheter med styrere som har et forpliktende samarbeid mht bruk av ressurser, materiell og personell.

24/01/2019
SØKNADSFRIST: 28.02.2019 Steigenskolen har ledig inntil 7 lærerstillinger fra august 2019. Stillingene er fortrinnsvis innenfor fagområdene IKT, musikk, spesialundervisning, realfag og språk. Krav til søkerne: offentlig godkjent lærerutdanning, eller annen tilsvarende pedagogisk bakgrunn gjerne erfaring fra arbeid i skole er opptatt av barn/ungdom, og har fokus på deres læring og utvikling er positiv og aktiv i skolens utviklingsarbeid god norsk framstillingsevne, både muntlig og skriftlig Vi tilbyr: Inkluderende arbeidsmiljø med positivt innstilte medarbeidere og ledere gode oppvektsvilkår for barn og unge min lønn tilsvarende 10 års ansiennitet for søkere med godkjent utdanning god pensjonsordning Kontaktperson for stillingene er oppvekstleder Kenneth Holen, 909 34 045, Søknad leveres elektronisk via denne siden. Referanser bes oppgitt i søknaden.
Steigen kommune