Steigen kommune

Steigen kommune har ca. 2500 innbyggere, og ligger nord for Bodø, ut mot Vestfjorden. Næringslivet domineres av landbruk, fiske og aquakultur.

Kommunen har mange muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Et rikt kulturliv, godt utbygd skole- og barnehagetilbud gjør kommunen til et godt sted å bo.

Barnehagene i Steigen er organisert som Steigenbarnehagen, med 4 barnehageenheter med styrere som har et forpliktende samarbeid mht bruk av ressurser, materiell og personell.

03/05/2019
SØKNADSFRIST: 24.05.2019 Steigenskolen har følgende ledige stillinger: Steigen kommune har ca. 2600 innbyggere, og ligger nord for Bodø, ut mot Vestfjorden. Næringslivet domineres av landbruk, fiske og aquakultur. Kommunen har mange muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Et rikt kulturliv, godt utbygd skole- og barnehagetilbud gjør kommunen til et godt sted å bo. Steigenskolen Leinesfjord: Steigenskolen Leinesfjord har ledig 100% stilling som miljøarbeider/assistent for skoleåret 2019-2020. En del av stillingen er opp mot enkeltelever evt. også SFO. Ønskede kvalifikasjoner: Erfaring med arbeid barn og unge Gode norskkunnskaper - multlig og skriftlig Være fleksibel og ha gode samarbeidsevner Personlig egnethet vil bli vektlagt  Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor ved Steigenskolen Leinesfjord Anne Sofie Skogveld på tlf: 94788951  Steigenskolen Laskestad Ved Steigenskolen Laskestad er det ledig 100 % stillings som kombinert SFO-leder og miljøterapeut/miløarbeider for skoleåret 2019-2020  Arbeidsoppgaver til stillingene er: Hovedansvar for daglig drift av SFO Tilsyn og omsorg med barna på SFO Veiledning av assistent Innkjøp av SFO  Planlegging og tilrettelegging av aktiviteter mm.  Vi  søker deg som: Har 3-årig sosialfaglig-, helsefaglig, eller pedagogisk utdanning på høgskolenivå. Annen bakgrunn kan også vurderes Har gode norskferdigheter - muntlig og skriftlig Er en tydelig voksen med god relasjonskompetanse og gode samarbeidsevner  Tar aktiv del i det kollektive arbeidet på skolen Er systematisk i egen planlegging Spørsmålom stillingen kan rettes til rektor Liv-Eli Altermark på tlf: 99526469
Steigen kommune STEIGEN