Steigen kommune

Steigen kommune har ca. 2500 innbyggere, og ligger nord for Bodø, ut mot Vestfjorden. Næringslivet domineres av landbruk, fiske og aquakultur.

Kommunen har mange muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Et rikt kulturliv, godt utbygd skole- og barnehagetilbud gjør kommunen til et godt sted å bo.

Barnehagene i Steigen er organisert som Steigenbarnehagen, med 4 barnehageenheter med styrere som har et forpliktende samarbeid mht bruk av ressurser, materiell og personell.

09/08/2018
SØKNADSFRIST: 20.08.2018 Om stillingen: Da vår oppvekstleder skal fratre stillingen i Steigen kommune, søker vi nå hans etterfølger. Stillingen er 100% fast og ledig for tiltredelse fra 01.10.2018. Stillingens hovedoppgave er å lede og videreutvikle kommunens oppvekstavdeling. Stillingen som oppvekstleder inngår i rådmannens ledergruppe.  Vi søker deg som har: skolefaglig kompetanse lederkompetanse/-erfaring, og vil arbeide for å videreutvikle lederskapet i oppvekstsektoren kunnskap om offentlig forvaltning/saksbehandling erfaring med strategisk kompetanseutvikling erfaring/kompetanse på økonomistyring og utviklingsprosesser Vi ønsker en leder som gjennom samhandling med sine mellomledere setter mål og strategier, vedtak og planer ut i handling. Vi søker derfor deg som har gode evner til samhandling med andre, er løsningsorientert og kan arbeide målrettet og strukturert. Du må ha god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne. Vi kan tilby: En spennende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling Gode lønns- og avtalevilkår Godt arbeidsmiljø For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med rådmann Tordis Sofie Langseth, 47 26 45 15, eller personalsjef Dag Robertsen, 48 11 71 45. Søknad leveres elektronisk via denne siden. Referanser ønskes oppgitt i søknaden.
Steigen kommune Steigen, Norge