Skip to main content

Stryn kommune

Målrettede Facebook-annonser

Stilling: Økonomisjef
Dato publisert: 03.07.2020
Facebook-annonse (for deling):  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3357183521007455
Instagram https://www.instagram.com/p/CEBgi5uJ0z_/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/company/71/stryn-kommune/

 

 

Stilling: Økonomisjef
Dato publisert: 03.07.2020
Facebook-annonse (for deling):  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3225555247503617
Instagram https://www.instagram.com/p/CCLS700pFp9/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2867/%C3%B8konomisjef/

 

 

Stilling: Sjukepleiarar
Dato: 07.08.2019
Sjå annonsa live på Facebook her: https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/2482353401823809

 

Stilling: HR-/Personalsjef
Dato: 31.07.2019
Sjå annonsa live på Facebook her: https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/2469979176394565

 

Stilling: Avdelingsingeniør og Prosjektingeniør
Dato: 02.05.2019
Sjå annonsa live på Facebook her: https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/2314808885244929