Stryn kommune

Stryn har om lag 7200 innbyggjarar og ligg i inste delen av Nordfjord. Vi har eit aktivt og utviklingsorientert næringsliv, der både reiseliv og industri er mellom dei fremste i landet på sine område. Stryn kommune har i overkant av 800 tilsette fordelt på 563 årsverk. Kommunen har ein ambisjon om å vere ein attraktiv arbeidsplass med fokus på å rekruttere, utvikle og halde på dei beste medarbeidarane. Stryn kommune vart i 2019 kåra til den 5. beste kommunen i Noreg på kommunebarometeret.

13/11/2019
SØKNADSFRIST: 01.12.2019 Dagleg ansvarleg for vaktmeistertenesta i Stryn kommune. I tillegg til ordinære vaktmeisteroppgåver, skal stillinga vere eit bindeledd mellom vaktmeisterpoolen og Bygge- og vedlikhaldsleiar. Arbeidsoppgåver Planlegging, framdrift og klargjering av mindre kommunale byggeprosjekt i samråd med Bygge- og vedlikehaldsleiar. Ansvarleg for drift og vedlikehald av kommunale bygg innanfor vedteke budsjett Samording og drift av vaktmeisterressursen i kommunen. Utføre ordinære vaktmeistertenester på kommunale bygg. Stillinga inngår i vaktordning for kommunale bygg. Kvalifikasjonar Sveinebrev / fagbrev som tømrar /bygg med relevant erfaring.     Leiarerfaring og erfaring med koordinering og tilrettelegging av arbeidsoppgåver for andre. Grunnleggande erfaring med å drifte bygg med god kjennskap til IT som arbeidsverkty Førarkort for bil Personlege eigenskapar Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner, ansvarsbevisst og evne til å arbeide sjølvstendig og strukturert. Vi tilbyr Tilsetjing på kommunale vilkår med løn etter avtale Gode pensjons- og forsikringsordningar. Kontaktinfo: Egil Erdal Bygge- og vedlikehaldsleiar  90858907
Stryn kommune Stryn, Norge
06/11/2019
SØKNADSFRIST: 18.11.2019 50% fast sjukepleiarstilling i turnus. Arbeid kvar 3. helg. Stillinga er fast knytt til heimesjukepleien i Stryneområdet. Men dei første månadane vil stillinga vere lagt til Stryn omsorgssenter, avd. Kvisten. Arbeidsoppgåver Pleie-, omsorg- og rehabilitering av brukarar i brukar sin heim Pleie-. omsorg- og rehabilitering av eldre i bufellesskap Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon som offentleg godkjent sjukepleiar Førarkort for bil, disponere bil Personlege eigenskapar Evne til å vise omsorg, empati og respekt Samarbeidsevne Datakunnskap Gode norskkunnskapar, munnleg og skriftleg Vi tilbyr Variert arbeid i positivt miljø Utfordrande arbeid Tenester i utvikling Løn etter tariff God pensjonsordning Kontaktinformasjon Siw Rognmo Vangen Einingsleiar  57876951
Stryn kommune Stryn, Norge