Stryn kommune

Stryn har om lag 7200 innbyggjarar og ligg i inste delen av Nordfjord. Vi har eit aktivt og utviklingsorientert næringsliv, der både reiseliv og industri er mellom dei fremste i landet på sine område. Stryn kommune har i overkant av 800 tilsette fordelt på 563 årsverk. Kommunen har ein ambisjon om å vere ein attraktiv arbeidsplass med fokus på å rekruttere, utvikle og halde på dei beste medarbeidarane. Stryn kommune vart i 2019 kåra til den 5. beste kommunen i Noreg på kommunebarometeret.

23/05/2020
SØKNADSFRIST: 12.06.2020 Stryn kommune har fått tilskot til styrking av helsestasjon- og skulehelsetenesta. Vi lyser med dette ut 60% stilling i ein periode på eitt år. Engasjementet vil ha arbeidsoppgåver innan generell helsestasjon- og skulehelsetenese med særskilte fokusområder i prosjektperioden. Din næraste leiar vil vere leiande helsesjukepleiar. Arbeidsoppgåver Generell helsestasjon- og skulehelseteneste Kvalifikasjonar Autorisasjon som helsesjukepleiar Du må ha førarkort og disponere bil Det er ein fordel at du har: Erfaring frå arbeid med helsestasjonverksemd Erfaring innan førebyggande arbeid Personlege eigenskapar Vere engasjert i barn og unge sine oppveksttilhøve Ha førebyggjande perspektiv Ha evne til å sjå barn og unge i deira heilskaplege situasjon Arbeide...
Stryn kommune Stryn, Norge