Stryn kommune

Stryn har om lag 7200 innbyggjarar og ligg i inste delen av Nordfjord. Vi har eit aktivt og utviklingsorientert næringsliv, der både reiseliv og industri er mellom dei fremste i landet på sine område. Stryn kommune har i overkant av 800 tilsette fordelt på 563 årsverk. Kommunen har ein ambisjon om å vere ein attraktiv arbeidsplass med fokus på å rekruttere, utvikle og halde på dei beste medarbeidarane. Stryn kommune vart i 2019 kåra til den 5. beste kommunen i Noreg på kommunebarometeret.

14/01/2020
SØKNADSFRIST: 02.02.2020 Arbeidsoppgåver Nyoppretta stilling med varierte arbeidsoppgåver.  Stillinga inngår i vaktmeisterpoolen.  Kvalifikasjonar Primært fagbrev som røyrleggar og relevant praksis.  Ønskjeleg med kunnskap om automasjon og drifting av tekniske anlegg. Personlege eigenskapar - Initiativrik, fleksibel og evne til samarbeid.    Vi tilbyr - Variert arbeid i eit positivt miljø - Kommunale tilsetjingsvilkår.  Løn etter avtale - God pensjonsordning og forsikringsordningar. Stillingsprosent: 100 % Kontaktpersoner Egil Erdal Bygge- og vedlikehaldsleiar 90858907
Stryn kommune Remote (Stryn, Norge)