Kvinnherad kommune

Målrettede kampanjer 

 ➖➖

Stilling: Prosjektingeniør
Dato publisert: 17.03.2020
Dato avsluttes:  17.04.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/2951343944924750
Link til statistikk:  https://is.gd/stats.php?url=LlSMLa
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2576/prosjektingeni%C3%B8r/

 

➖➖

Stilling: Sjukepleiar og Helsefagarbeidar, Rosendalstunet
Dato publisert: 12.02.2020
Dato avsluttes:  29.02.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/2876354459090366
Link til statistikk:  https://is.gd/stats.php?url=FILoa3
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/jobs/?q=rosendaltunet%20februar&p=1&s=200

 

 ➖➖

Stilling: Prosjektkoordinator barnevern 100% stilling - Eining Barn og familie
Dato publisert: 12.02.2020
Dato avsluttes:  01.03.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/2876302575762221
Link til statistikk:  https://is.gd/stats.php?url=tp4Df9
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2429/prosjektkoordinator-barnevern-100-stilling-eining-barn-og-familie/

 

➖➖

Stilling: Sjukeheimslege 1 års vikariat
Dato publisert: 11.02.2020
Dato avsluttes:  29.02.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/2874101649315647
Link til statistikk:  https://is.gd/stats.php?url=Uu0jQK
Link til utlysningstekst: https://is.gd/Uu0jQK