Gol kommune

Aktive, målrettede kampanjer

 

Stilling: Fastlege, 100 % vikariat ved kommunelegekontoret
Status: AKTIV
Dato publisert: 29.01.2020
Dato avsluttes:  10.02.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/2847610908631388
Link til statistikk:  https://is.gd/stats.php?url=6DhOSO
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2369/fastlege-100-vikariat-ved-kommunelegekontoret/

 

 

 

Stilling: Fysioterapeut i 80 % fast stilling ved Fysio/ergoterapitenesta og Frisklivssentralen
Status: AKTIV
Dato publisert: 07.01.2020
Dato avsluttes:  31.01.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/2831267546932391
Link til statistikk:  https://is.gd/stats.php?url=WWxhCc 
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2294/fysioterapeut-i-80-fast-stilling-ved-fysio-ergoterapitenesta-og-frisklivssentralen/