Gol kommune

Gol er ein kommune i Hallingdal med ca. 4.600 innbyggjarar. Vi kan by på gode moglegheiter for aktiv fritid, både innan friluftsliv og kultur. Gol har eit koseleg og innbydande sentrum, som er eit knutepunkt i Hallingdal og ein populær handleplass med mange og varierte butikkar. Kommunen har ny grunnskule og snart ny fleirbrukshall, god barnehagedekning og eit variert skuletilbod innan vidaregåande skule

31/07/2020
SØKNADSFRIST: 17.08.2020 Gol kommune har ledig 100% fast stilling som fagleder dokumentasjonsforvaltning og arkiv. Vi søker ein engasjert, sjølvstendig og utviklingsorientert person som er oppteken av digitalisering, dokumentasjonsforvaltning og bevaring av arkiv for ettertida. Stillinga er plassert i avdeling Sekretariat og tenestetorg. Avdelinga har ansvar for kommunen sitt dokumentsenter, informasjonssikkerhet, politisk sekretariat og tenestetorg. Fagleder skal ha det overordna faglege ansvaret for området dokumentasjonsforvaltning og arkiv. Vi nyttar Public360 som sak/arkivsystem, men er for tida inne i ein anbudsprosess som kan medføre endringar. Hallingdalskommunane har eit felles IKT-samarbeid og Gol kommune er vertskommune for sak/arkiv. Arbeidsoppgåver: * Ansvar for dokumentasjonsforvaltning og arkiv i henhold til gjeldande lovverk. * Systemansvarleg for sak/arkivsystemet og dokumentasjon av...
Gol kommune Gol, Norge
13/07/2020
SØKNADSFRIST: 16.08.2020 Miljøterapitenesta gir tenester til heimabuande i Helsetunvegen og Kristenbråten. Vi gir også tenester til Avlastning og pårørandestøtte, samt av vi har eit arbeidssenter for aktivisering. Kvart område har dedikerte leiarar, og vi har ein eigen engasjert avdelingsleiar. Avdelinga er omorganisert for å gi ein best mogleg teneste og for at du som arbeidstakar skal bli ivaretatt på ein god måte. Vi er omlag 150 tilsette og håpar du vil vera ein del av laget vårt. Vi legg vekt på brukarstyring i det daglege der "Aktiviteter i dagleglivet" (ADL) er viktig. Vi har også fokus på kosthald, fysisk aktivitet og at eit godt liv for den einskilde bebuar. Stillingane som miljøterapaut med fagansvar er knytt bebuarar Helsetunvegen. Det er eit godt samarbeid med dei som jobbar på dag og kveld rundt tilbodet til den einskilde. Vi bruker...
Gol kommune Gol, Norge