Troms og Finnmark fylkeskommune

Aktive, målrettede kampanjer

 

Stilling: Leder, TkNN
Dato publisert: 09.06.2020
Dato avsluttes:  06.09.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3157394304319712
Instagram:  https://www.instagram.com/p/CBNqFoAJvfR/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2786/leder-tannhelsetjenestens-kompetansesenter-for-nord-norge/