Skip to main content

Kongsberg kommune

Målrettede kampanjer 

Stilling: Avdelingsleder i avdeling Landstadgate 6A
Dato publisert: 24.08.2020
Dato avsluttes:  14.09.2020
Facebook-annonse (for deling etc.):  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3375580689167738
Instagram: https://www.instagram.com/p/CERWMkGJlFb/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2966/avdelingsleder-i-avdeling-landstadgate-6a/

 

 

Stilling: VA-ingeniør
Dato publisert: 24.08.2020
Dato avsluttes:  04.09.2020
Facebook-annonse (for deling etc.):  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3375543409171466
Instagram: https://www.instagram.com/p/CERWMkGJlFb/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2965/va-ingeni%C3%B8r/

 

 

Stilling: Driftsoperatør VA
Dato publisert: 20.07.2020
Dato avsluttes:  14.08.2020
Facebook-annonse (for deling etc.):  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3275721632486978
Instagram: https://www.instagram.com/p/CC5Sg97pVzP/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2903/driftsoperat%C3%B8r-va/

 

Stilling: VA-ingeniør
Dato publisert: 20.07.2020
Dato avsluttes:  14.08.2020
Facebook-annonse (for deling etc.):  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3273286399397168
Instagram: https://www.instagram.com/p/CC3H3-UJxfO/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2902/va-ingeni%C3%B8r/

 

 

Stilling: Avdelingsleder i avdeling Landstadgate 6A
Dato publisert: 20.07.2020
Dato avsluttes:  01.08.2020
Facebook-annonse (for deling etc.):  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3273184019407406
Instagram: https://www.instagram.com/p/CC3EQJwJaxj/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2901/avdelingsleder-i-avdeling-landstadgate-6a/

 

 

Stilling: Avdelingsleder i avdeling Landstadgate 6A
Dato publisert: 05.06.2020
Dato avsluttes:  24.06.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3146616552064154
Link til statistikk:  https://is.gd/stats.php?url=ZdkBYP
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2772/avdelingsleder-i-avdeling-landstadgate-6a/

 

 

Stilling: Sykepleiere, Kongsberg interkommunale legevakt
Dato publisert: 29.05.2020
Dato avsluttes:  14.06.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3128164790575997
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2752/sykepleierstillinger-kongsberg-interkommunale-legevakt/

 

 

Stilling: Lege, Kongsberg interkommunale legevakt
Dato publisert: 11.03.2020
Dato avsluttes:  30.03.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/2938133782912433
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2566/lege-kongsberg-interkommunale-legevakt/

 

 

 

Stilling: Gevinstrealiserer for kommunalt saksbehandlingssystem, Kongsbergregionen
Dato publisert: 21.02.2020
Dato avsluttes:  08.03.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/2895765030482642
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2483/gevinstrealiserer-for-kommunalt-saksbehandlingssystem/

 

 

Stilling: Fastlegehjemmel Møllebakken legekontor
Dato publisert: 10.02.2020
Dato avsluttes:  05.03.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/2872403636152115
Link til statistikk:  https://is.gd/stats.php?url=HYXt8a
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2423/fastlegehjemmel-m%C3%B8llebakken-legekontor/

 

 

Stilling: Assisterende rektor, Vestsiden ungdomsskole
Dato publisert: 27.01.2020
Dato avsluttes:  14.02.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/2843914735667672
Link til statistikk:  https://is.gd/stats.php?url=kuF1CV
Link til utlysningstekst: https://is.gd/kuF1CV