20/07/2020

VA-ingeniør

  • Kongsberg kommune
  • Kongsberg, Norge
Ingeniør - Sivilingeniør VAR - VVA - VVS

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 14.08.2020

Seksjon VAR har i dag 27 ansatte og har ansvaret for vann, avløp og renovasjon. Prosjekt/administrasjon og va-driften er lokalisert i Sellikdalen og renovasjon er lokalisert på Gomsrud. 

Kort om stillingen

Vi har en ledig 100% stilling som VA-ingeniør innenfor prosjekt/administrasjon. Dette er en spennende stilling med hovedvekt på prosjektledelse av utskifting og separering av vann og avløpsnettet. 

Vi tilbyr

Godt arbeidsmiljø, dyktige og engasjerte kollegaer, relevante kurs, fleksitid, lønn etter avtale og gode forsikring/pensjonsordninger. 

Innhold i stillingen 

  • prosjektledelse innen vann og avløp
  • grunneieravtaler
  • bidra til planer og rutiner i seksjonen
  • oppfølging av krav fra myndighetene
  • saksbehandling og for øvrig bistå i seksjonens arbeidsoppgaver ved behov

Formelle kvalifikasjonskrav

- Relevant høyere utdanning på bachelor- eller masternivå innenfor tekniske fag. 
- Fagskoleutdanning kombinert med særlig relevant praksis kan kompensere for krav om høyere utdanning.

Ønsket kompetanse

- Vi søker deg som har relevant utdanningsbakgrunn og erfaring innen va-drift og eller prosjektledelse.
- Du bør ha generelt gode datakunnskaper, kjennskap til lover/forskifter knyttet til fagområdet og kjennskap til kartverktøyet (Gemini VA).
- God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne er viktig.
- Det vil legges vekt på at du kan jobbe selvstendig og strukturert. Vi søker en medarbeider som er løsningsorientert, fleksibel og har gode samarbeidsegenskaper. Personlig egnethet vil bli vektlagt  

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 

Kontaktpersoner:

Roar Jarness
tlf: +47 48166486
mob: +47 48166486

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!