Skip to main content

Kåfjord kommune

Målrettede kampanjer

 

Stilling: Ledige stillinger Hjemmebaserte omsorg
Dato publisert: 19.06.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3184267858299023
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/company/291/k%C3%A5fjord-kommune/#all-vacancy