Skip to main content
Tilbake

Kåfjord kommune

Kåfjord kommune ligger langt mot nord, der avstanden er kort mellom de dypeste fjorder og de bratteste fjell, mellom innland og kyst, der viddene ligger vidstrakte, og der småseien krøller seg i fjorden. Kommunen ligger på solsiden av Lyngenfjorden; hvor mørketida med nordlysets flammehav møter de lyseste sommernetter. Vi er stolte over å være en kreativ kulturkommune med forankring fra trestammers møte mellom kvener, samer og nordmenn.

Vi har ca 2110 innbyggere. Olderdalen er kommunens administrasjonssted.

Kåfjord har bygd ut fiber til alle husstander, og vi er vertskap for den anerkjente urfolksfestivalen Riddu Riđđu. Vi er et yndet reisemål for toppturisme, og satser på fysisk aktivitet med tilrettelagte løyper for vandring, sykling og motorferdsel. Kommunen har ordninger med redusert skatt og nedskrivning av studielån. Kåfjord kommune inngår i forvaltningsområdet for samisk språk. Vi er kommunen som satser friskt der andre nøler. Vær positiv, og bli en av oss!