Kåfjord kommune

Kåfjord kommune ligger langt mot nord, der avstanden er kort mellom de dypeste fjorder og de bratteste fjell, mellom innland og kyst, der viddene ligger vidstrakte, og der småseien krøller seg i fjorden. Kommunen ligger på solsiden av Lyngenfjorden; hvor mørketida med nordlysets flammehav møter de lyseste sommernetter. Vi er stolte over å være en kreativ kulturkommune med forankring fra trestammers møte mellom kvener, samer og nordmenn.

Vi har ca 2110 innbyggere. Olderdalen er kommunens administrasjonssted.

Kåfjord har bygd ut fiber til alle husstander, og vi er vertskap for den anerkjente urfolksfestivalen Riddu Riđđu. Vi er et yndet reisemål for toppturisme, og satser på fysisk aktivitet med tilrettelagte løyper for vandring, sykling og motorferdsel. Kommunen har ordninger med redusert skatt og nedskrivning av studielån. Kåfjord kommune inngår i forvaltningsområdet for samisk språk. Vi er kommunen som satser friskt der andre nøler. Vær positiv, og bli en av oss!

11/12/2018
SØKNADSFRIST: 02.01.2019 ID 145   - 100% FAST STILLING SOM BARNEVERNSKONSULENT FRA SNAREST - 2.gangs utlysning Om stillingen: Det er ledig 100 % fast stilling som saksbehandler i barneverntjenesten. Barneverntjenesten har 4 ansatte som alle arbeider etter generalistmetoden. Tjenesten samarbeider med andre kommuner, og dette samarbeidet skal videre til en felles barnevernstjeneste.  Arbeidsoppgaver: Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester Kvalifikasjoner: 3-årig høyskoleutdanning innen barnevern, sosionom eller annen relevant utdanning på høgskolenivå Ønske om erfaring fra saksbehandling i barnevernet Ønske om relevante videreutdanninger/sertifiseringer Erfaring og/eller kunnskap om arbeid med barn og unge Erfaring og/eller kunnskap om tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Gode datakunnskaper – fordel med kjennskap til dataprogrammet «Familia» Krav til førerkort klasse B Dersom det ikke melder seg søkere med ønsket utdanning, kan siste års studenter komme i betraktning for fast tilsetting med forbehold om bestått utdanning.  Personlige egenskaper: Personlig egnethet vil bli vektlagt. Evne til selvstendig arbeid Gode samarbeidsevner Kultursensitiv  Vi tilbyr: Et spennende arbeidsfelt med fokus på kompetanseheving, faglig utvikling og veiledning Gunstige pensjonsbetingelser og medlemskap i KLP Godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer, tverrfaglig miljø Fleksibel arbeidstid og lønn etter avtale, 6 års lønnsansiennitet legges til ansiennitet jfr lønnspolitisk plan. Gode pensjons- og forsikringsordninger Vi er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass dersom det er ønskelig Vi bor i et område med redusert skatt og muligheter for nedskrivning av studielån  Vi oppfordrer menn til å søke men ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn etnisitet og funksjonsnedsettelse. Ved behov for nærmere informasjon, kan barnevernleder Therese Mariann Winther kontaktes på telefon 77 71 92 61.  For stillingen gjelder: Spørsmål om stillingen kan også rettes til lønns- og personalkontoret, telefon 777 19212.  Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere/formidlingsbyrå. Det vil som hovedregel bli foretatt intervju i alle stillingene. Pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov, reglement og avtaleverk. Under ellers like vilkår vil de som behersker samisk bli foretrukket. Vi oppfordrer dere til å søke elektronisk. Elektronisk søknad gjøres via knappen "Søk nå" på denne siden. VIKTIG: De som søker elektronisk  må  fylle ut feltene for relevant utdanning og yrkeserfaring, og legge ved CV.  Husk at den søknaden du sender er din presentasjon av deg som søker ovenfor både arbeidsgiver og tillitsvalgte. Vi unntar ikke navn fra utlysningstidspunkt og frem til fristens utløp lenger. Dette medfører at navn og stilling en har søkt på fremkommer på postlista. Dersom du ønsker at navnet ditt skal unntas fra offentligheten likevel, så må begrunnelse oppgis i søknaden.
Kåfjord kommune Kåfjord, Norge
11/12/2018
SØKNADSFRIST: 15.01.2019 ID 142 - 100% FAST LÆRERSTILLING MED SPES.PED I GRUNNSKOLE/BARNEHAGE FRA SNAREST – MANNDALEN SKOLE (FOSSEN BARNEHAGE) – 2. gangs utlysning. Krav til stillingen er : lærerutdanning med fagområdet spesialpedagogikk. Norskkrav C1/C2, stabilitet, tilstedeværelse, gode samarbeidsegenskaper, beslutningsdyktighet, tydelig klasseledelse og relevant praksis vil bli vektlagt.  Fagbehov : spesialpedagogisk kompetanse, gjerne undervisningskompetanse i fagene matematikk, norsk eller engelsk. Arbeidsoppgaver : Undervisning som spesialpedagog, samt administrative spesialpedagogiske koordineringsoppgaver, veiledning av ansatte, være del av ressursgruppe for barn med spesielle behov, sammen med skolens ledelse være bindeledd mellom hjem og skole, pedagogisk psykologisk tjeneste samt andre pedagogiske hjelpeinstanser. Stillingen kan kombineres med inntil 30% arbeidsoppgaver i Fossen barnehage som spesialpedagog.  Ved behov for nærmere informasjon, kan rektor Bård-Gunnar Hansen kontaktes på telefon 777 19401 For stillingen gjelder: Spørsmål om stillingen kan også rettes til lønns- og personalkontoret,  telefon 777 19216/19212/19217. Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere/formidlingsbyrå.  Det vil som hovedregel bli foretatt intervju i alle stillingene. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse. Pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov, reglement og avtaleverk. Deltidstilsatte som ønsker å bli vurdert i forhold til utvidet stilling, må opplyse om det i søknaden. Under ellers like vilkår vil de som behersker samisk bli foretrukket.  Vi oppfordrer dere til å søke elektronisk. Elektronisk søknad gjøres via knappen "Søk nå" på denne siden. VIKTIG: De som søker elektronisk  må  fylle ut feltene for relevant utdanning og yrkeserfaring, og legge ved CV.  Husk at den søknaden du sender er din presentasjon av deg som søker ovenfor både arbeidsgiver og tillitsvalgte.   Vi unntar ikke navn fra utlysningstidspunkt og frem til fristens utløp lenger. Dette medfører at navn og stilling en har søkt på fremkommer på postlista. Dersom du ønsker at navnet ditt skal unntas fra offentligheten likevel, så må begrunnelse oppgis i søknaden. 
Kåfjord kommune Kåfjord, Norge