Skip to main content

Bergen kommune

Målrettede kampanjer 

 

Stilling: Assisterende avdelingsleder og 2 Gruppeledere for sykepleierne ved Bergen Legevakt
Dato publisert: 01.09.2020
Dato avsluttes:  13.09.2020
Facebook-annonse (for deling etc.):  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3399352593457214
Instagram:  https://www.instagram.com/p/CElcDLYpN4V/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/company/294/bergen-kommune/#all-vacancy
➖➖➖➖➖➖

Stilling: Kommuneoverlege
Dato publisert: 22.06.2020
Facebook-annonse (for deling etc.):  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3193229560736186
Instagram:  https://www.instagram.com/p/CBu0QvzJOmS/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2823/kommuneoverlege/
➖➖➖➖➖➖

Stilling: HR-rådgiver og Enhetsleder allmennmedisin
Dato publisert: 16.06.2020
Facebook-annonse (for deling etc.):  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3176162939109515
Instagram Enhetsleder:  https://www.instagram.com/p/CBfmSSRpoeQ/
Instagram HR-rådgiver:  https://www.instagram.com/p/CBfnfc-p0_Q/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/company/294/bergen-kommune/#all-vacancy
➖➖➖➖➖➖

 

Stilling: Prosjektleder AKU og Prosjektleder tverrfaglig øvingsarena
Dato publisert: 16.06.2020
Dato avsluttes:  09.08.2020
Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3175762452482897
Instagram:  https://www.instagram.com/p/CBfPdD8Jpc4/
LinkedIn:  https://www.linkedin.com/posts/activity-6678559674024902656-YGLS 
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/jobs/?q=bergenprosjekt

Facebook: 

LinkedIn: 

 

➖➖➖➖➖➖

 

Stilling: Sykepleier på natt, Ulset sykehjem
Dato publisert: 11.06.2020
Dato avsluttes:  24.06.2020
Facebook-annonse (for deling etc.):  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3162280280497781
Instagram:  https://www.instagram.com/p/CBSZvTYpbGI/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2795/sykepleier-p%C3%A5-natt-80-fast-stilling-ved-ulset-sykehjem/


 ➖➖➖➖➖

Stilling: Sykepleier, Ulset sykehjem
Dato publisert: 10.06.2020
Dato avsluttes:  24.06.2020
Facebook-annonse (for deling etc.):  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3160947773964365
Instagram:  https://www.instagram.com/p/CBQ_km7pcTk/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2794/sykepleier-ulset-sykehjem/


  ➖➖➖➖➖

Stilling: Prosjektleder tverrfaglig utviklingsprosjekt og Rådgiver digital tjenesteyting
Dato publisert: 10.06.2020
Dato avsluttes:  21.06.2020
Facebook-annonse (for deling etc.):  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3159754370750372
Instagram:  https://www.instagram.com/p/CBP7F_mJ1yv/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/jobs/?q=bergenfbkampanje&l=


 ➖➖➖➖➖ 
 

Stilling: Ledige stillinger ved Midtbygda sykehjem
Dato publisert: 17.02.2020
Dato avsluttes:  02.03.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/2887187414673737
Link til statistikk:  https://is.gd/stats.php?url=qZJFOV
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/company/294/bergen-kommune/#all-vacancy


 ➖➖➖➖➖
 

Stilling: Leder - Byromsforvaltning
Dato publisert: 24.01.2020
Dato avsluttes:  09.02.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/2837952706263875
Link til statistikk:  https://is.gd/stats.php?url=wFy3MY
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2356/leder-byromsforvaltning/