Skip to main content

Vestland fylkeskommune

Målrettede kampanjer 

Stilling: Byggeleiar oppmerking
Dato publisert: 21.09.2020
Dato avsluttes:  04.10.2020
Facebook-annonse (for deling etc.):  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3461057480620058 
Instagram: https://www.instagram.com/p/CFZBhOLJRB_/ 
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/3031/byggeleiar-oppmerking/ 

 

 

Stilling: Byggeleiar ferjekai og byggeleiar rekkverk
Dato publisert: 19.08.2020
Dato avsluttes:  02.09.2020
Facebook-annonse (for deling etc.):  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3360064030719404
Instagram: https://www.instagram.com/p/CEEA2bkpbEA
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/company/369/vestland-fylkeskommune/#all-vacancy

 

 

Stilling: Leiar elektro
Dato publisert: 13.07.2020
Dato avsluttes:  16.08.2020
Facebook-annonse (for deling etc.):  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3252972668095208
Instagram: https://www.instagram.com/p/CCkyuYsph7p/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2891/leiar-elektro/

 

 

Stilling: Byggeleiarar - opperking og vedlikeholdskontrakt tunnel
Dato publisert: 13.07.2020
Dato avsluttes:  16.08.2020
Facebook-annonse (for deling etc.):  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3252933291432479
Instagram: https://www.instagram.com/p/CCkwOxTJnZW/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/jobs/?q=byggeleiar%20vestland&p=1&s=0

 

  

Stilling: Undervisningsstilling TIP, Høyanger vgs
Dato publisert: 09.06.2020
Dato avsluttes:  21.06.2020
Facebook-annonse (for deling etc.):  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3157485077643968
Instagram: https://www.instagram.com/p/CBNvnBpp0N-/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2787/undervisningsstilling-i-teknikk-og-industriell-produksjon-h%C3%B8yanger-vidareg%C3%A5ande-skule/

 

 

 

Stilling: Miljøfagarbeidar og Faglærar, Mo og Øyrane vgs
Dato publisert: 29.05.2020
Dato avsluttes:  08.06.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3128303197228823
Link til statistikk:  https://is.gd/stats.php?url=C6JA6c
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/company/369/vestland-fylkeskommune/#all-vacancy

 

 

 

Stilling: Juristar
Dato publisert: 02.03.2020
Dato avsluttes:  15.03.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/2918354088223736
Link til statistikk:  https://is.gd/stats.php?url=gCqWYQ
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2522/juristar/

 

 

 

Stilling: Fagansvarleg, 2 stillingar ved Sogn Jord- og Hagebruksskule
Dato publisert: 24.01.2020
Dato avsluttes:  14.02.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/2837774442948368
Link til statistikk:  https://is.gd/stats.php?url=CZjjpb
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/company/369/vestland-fylkeskommune/#all-vacancy