Vestland fylkeskommune

Målrettede kampanjer 

Stilling: Juristar
Dato publisert: 02.03.2020
Dato avsluttes:  15.03.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/2918354088223736
Link til statistikk:  https://is.gd/stats.php?url=gCqWYQ
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2522/juristar/

 

 

 

Stilling: Fagansvarleg, 2 stillingar ved Sogn Jord- og Hagebruksskule
Dato publisert: 24.01.2020
Dato avsluttes:  14.02.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/2837774442948368
Link til statistikk:  https://is.gd/stats.php?url=CZjjpb
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/company/369/vestland-fylkeskommune/#all-vacancy