Skip to main content

Vefsn kommune

Målrettede kampanjer

Stilling: Biblioteksjef
Dato publisert: 19.08.2020
Dato avsluttes:  11.09.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/2863862317006247
Instagram: https://www.instagram.com/p/CEEQzeBJxQQ/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2949/biblioteksjef/

 

 

 

Stilling: Avdelingsleder veg
Dato publisert: 06.02.2020
Dato avsluttes:  01.03.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/2863862317006247
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2411/avdelingsleder-veg/