Skip to main content

Trøndelag fylkeskommune

Målrettede kampanjer 

Stilling: Prosjektleder innovasjonspartnerskap ombruk byggematerialer
Dato publisert: 03.06.2020
Dato avsluttes:  20.08.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3313318988727242
Instagram: https://www.instagram.com/p/CDbQpfaJH-y/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2915/prosjektleder-innovasjonspartnerskap-ombruk-byggematerialer/

 

 

Stilling: Grunnerverver - forlenget frist
Dato publisert: 05.06.2020
Dato avsluttes:  21.06.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3165545333504609
Instagram: https://www.instagram.com/p/CBVeQMvJjiT/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2773/grunnerverver/

 

 

Stilling: Prosjektledere byggprosjekt
Dato publisert: 11.06.2020
Dato avsluttes:  19.06.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3162456340480175
Instagram: https://www.instagram.com/p/CBSnOKbp94H/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2797/prosjektledere-byggeprosjekt/

 

 

Stilling: Grunnerverver
Dato publisert: 05.06.2020
Dato avsluttes:  14.06.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3146807895378353
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2773/grunnerverver/

 

 

 

Stilling: IT-ansvarlig, Trondheim Katedralskole
Dato publisert: 13.03.2020
Dato avsluttes:  02.04.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/2942876992438112
Link til statistikk:  https://is.gd/stats.php?url=9FJ9sh
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2572/it-ansvarlig-trondheim-katedralskole/

 

 

 

Stilling: Rådgiver arkiv
Dato publisert: 27.02.2020
Dato avsluttes:  15.03.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/2908586322533846
Link til statistikk:  https://is.gd/stats.php?url=Ya45bG
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2518/r%C3%A5dgiver-arkiv/