Skip to main content

Steigen kommune

Målrettede kampanjer

Stilling: Ergoterapeut og Helsefagarbeider/hjelpepleier
Dato publisert: 02.07.2020
Facebook-annonse (for deling):  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3222803661112109
Instagram https://www.instagram.com/p/CCI5MznJdr4/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/jobs/?q=ergoterapeut+helsefagarbeider&l=Steigen%2C+Norge

 

 

Stilling: Sykepleiere
Dato publisert: 29.06.2020
Dato avsluttes:  17.08.2020
Facebook-annonse (for deling):  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3213809318678210
Instagram https://www.instagram.com/p/CCAxSooJz4P/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2844/sykepleiere/

 

 

 

Stilling: Helse- og omsorgsleder, forlenget kampanje
Dato publisert: 24.06.2020
Dato avsluttes:  30.06.2020
Facebook-annonse (for deling):  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3199644743428001
Instagram https://www.instagram.com/p/CB2i1XVJT1v/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2781/helse-og-omsorgsleder/

 

 

 

Stilling: Helse- og omsorgsleder
Dato publisert: 08.06.2020
Dato avsluttes:  15.06.2020
Facebook-annonse (for deling):  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3154890194570123
Instagram https://www.instagram.com/p/CBLGgYCJPtD/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2781/helse-og-omsorgsleder/

 

 

 

Stilling: Leder i Hjemmetjenesten
Dato publisert: 05.02.2020
Dato avsluttes:  18.02.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/2861616883897457
Link til statistikk:  https://is.gd/stats.php?url=qKD9EB
Link til utlysningstekst: https://is.gd/create.php