Skip to main content

Sokndal kommune

Målrettede kampanjer

 

Stilling: Økonomikonsulent
Dato publisert: 13.07.2020
Dato avsluttes:  03.08.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3253050974754044
Instagram: https://www.instagram.com/p/CCk4ytzJhec/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2892/%C3%B8konomikonsulent/