Skip to main content

Revisjon Øst IKS

Aktive, målrettede kampanjer

 

Stilling: Revisjonsleder, forlenget kampanje
Dato publisert: 08.07.2020
Dato avsluttes:  15.08.2020
Facebook-annonse (for deling etc.):  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3239568392768969
Instagram: https://www.instagram.com/p/CCYJyZTpivE/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2824/faglig-utfordrende-jobb-som-revisjonsleder/