Skip to main content

Osterøy kommune

Kampanjehistorikk målrettede annonser

Stilling: Fagkoordinator Osterøytunet
Dato: 01.09.2020
Se annonsen live på Facebook her 
(for deling etc.)
Se annonsen live på Instagram her

 

 

Stilling: Sjukepleiarar og Helsefagarbeidarar ved Heimetenesta
Dato: 26.05.2020
Se annonsen live på Facebook her
- Se annonsen live på Instagram her

 

 

Stilling: Sjukepleiarar ved Heimetenesta
Dato: 08.05.2020
Se annonsen live på Facebook her
Livestatistikk

 

 

Stilling: Avdelingsleiar og Fagkoordinator Osterøytunet
Dato: 30.04.2020
Se annonsen live på Facebook her
Livestatistikk

 

 

Stilling: Sjukepleiar og Helsefagarbeidar Osterøytunet
Dato: 22.04.2020
Se annonsen live på Facebook her
Livestatistikk

 

 


Stilling: Rektor ved Osterøy ungdomsskule
Dato: 03.03.2020
Se annonsen live på Facebook her
Livestatistikk

 

 

 

Stilling: Avdelingsleiarar Osterøytunet sjukeheim
Dato: 05.02.2020
Se annonsen live på Facebook her
Livestatistikk

 

 

Stilling: Avdelingsleiar Lonevåg skule
Dato: 14.01.2020
Se annonsen live på Facebook her

 

Stilling: 3 Sjukepleiarstillingar ved Osterøytunet
Dato: 07.01.2020
Se annonsen live på Facebook her 

Stilling: Sjukepleiar Heimetenesta
Dato: 07.01.2020
Se annonsen live på Facebook her 

 

Stilling: Sjukepleiar natt, Osterøytunet
Dato: 05.11.2019
Se annonsen live på Facebook her