Osterøy kommune

Kampanjehistorikk målrettede annonser

 
Stilling: Rektor ved Osterøy ungdomsskule
Dato: 03.03.2020
Se annonsen live på Facebook her
Livestatistikk

 

 

Stilling: Avdelingsleiarar Osterøytunet sjukeheim
Dato: 05.02.2020
Se annonsen live på Facebook her
Livestatistikk

 

 

Stilling: Avdelingsleiar Lonevåg skule
Dato: 14.01.2020
Se annonsen live på Facebook her

 

Stilling: 3 Sjukepleiarstillingar ved Osterøytunet
Dato: 07.01.2020
Se annonsen live på Facebook her 

Stilling: Sjukepleiar Heimetenesta
Dato: 07.01.2020
Se annonsen live på Facebook her 

 

Stilling: Sjukepleiar natt, Osterøytunet
Dato: 05.11.2019
Se annonsen live på Facebook her