Skip to main content

Notodden kommune

Målrettede kampanjer 

Stilling: Innkjøpere
Dato publisert: 12.08.2020
Dato avsluttes:  01.09.2020
Facebook-annonse (for deling etc.):  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3339229676136173
Instagram: https://www.instagram.com/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2923/innkj%C3%B8pere-r%C3%A5dmannens-stab/

 

 

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖