Skip to main content

Kautokeino kommune

Målrettede kampanjer

 

Stilling: Barnevernkonsulenter
Dato publisert: 18.06.2020
Dato avsluttes:  30.06.2020
Facebook (for deling etc.):  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3181504405242035
Instagram: AKTIV
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2814/barnevernkonsulenter/