Skip to main content

Halden kommune

Målrettede kampanjer

 

Stilling: Direktør for samfunn og samskaping
Dato publisert: 29.06.2020
Dato avsluttes:  24.08.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3213739145351894
Instagram: https://www.instagram.com/p/CCAswoXJpnA/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2843/direkt%C3%B8r-for-samfunn-og-samskaping/