Skip to main content

Gamvik kommune

Målrettede kampanjer

Stilling: Ledige stillinger ved Psykisk helse og tilrettelagte tjenester
Dato publisert: 22.09.2020
Dato avsluttes:  30.09.2020
Facebook-annonse (for deling etc.):  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3464527093606430
Instagram: https://www.instagram.com/p/CFb_qPJp6uE/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/3041/psykisk-helse-og-tilrettelagte-tjenester-s%C3%B8ker-ny-medarbeider/

 

 

Stilling: Rådmann
Dato publisert: 10.06.2020
Dato avsluttes:  28.06.2020
Facebook-annonse (for deling etc.):  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3159811010744708
Instagram: https://www.instagram.com/p/CBP-Wk0pXy6/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2792/r%C3%A5dmann/

 

 

Stilling: Psykolog
Dato publisert: 17.04.2020
Dato avsluttes:  03.05.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3023013947757749
Link til statistikk:  https://is.gd/stats.php?url=Yiqzq7
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2619/psykolog/

 

 

Stilling: Sykepleiere
Dato publisert: 01.04.2020
Dato avsluttes:  26.04.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/2986591184733359
Link til statistikk:  https://is.gd/stats.php?url=0FtX8F
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2603/sykepleiere/

 

 

 

Stilling: Sommervikarer: Sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, studenter/elever
Dato publisert: 31.01.2020
Dato avsluttes:  01.03.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/2861704497222029
Link til statistikk:  https://is.gd/stats.php?url=nM0bco
Link til utlysningstekst: https://is.gd/nM0bco