Skip to main content

Drammen kommune

Målrettede kampanjer

 

Stilling: Sykepleier, Hjemmetjenesten Svelvik
Dato publisert: 08.09.2020
Dato avsluttes:  01.10.2020
Facebook-annonse (for deling etc.):  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3315743518484789
Instagram: https://www.instagram.com/p/CE35Rw2p39E/ 
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/3001/100-stilling-for-autorisert-sykepleier-ved-hjemmetjenesten-svelvik/ 

 

 

 

Stilling: Sykepleiere, Omsorgstjenester Åssiden/Solberg
Dato publisert: 08.09.2020
Dato avsluttes:  25.09.2020 og 30.09.2020
Facebook-annonse (for deling etc.):  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3315743518484789
Instagram: https://www.instagram.com/p/CDdZD5xJOof/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/company/238/drammen-kommune/#all-vacancy 

 

  

Stilling:

Sykepleiere, Hamborgstrøm bo- og servicesenter
Dato publisert: 04.08.2020
Dato avsluttes:  17.08.2020
Facebook-annonse (for deling etc.):  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3315743518484789
Instagram: https://www.instagram.com/p/CDdZD5xJOof/
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2916/autoriserte-sykepleiere/

 

 

--------------------------------------------

Stilling: Sykepleier natt 80 %, Svelvik Sykehjem
Dato publisert: 15.05.2020
Dato avsluttes:  29.05.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/3091330340926109
Link til statistikk:  https://is.gd/stats.php?url=erxIEJ
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2713/sykepleier-80-stilling-natt/

 

--------------------------------------------

Stilling: Elektroingeniør, Samferdselsplanlegger
Dato publisert: 31.01.2020
Dato avsluttes:  16.02.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/2851380681587744
Link til statistikk:  https://is.gd/stats.php?url=kCnpNS
Link til utlysningstekst: https://is.gd/kCnpNS 

 

 -------------------------------------------- 

Stilling: Fagrådgiver
Dato publisert: 29.01.2020
Dato avsluttes:  13.02.2020
Link til Facebook-annonse:  https://www.facebook.com/kommunaljobb/posts/2847388875320258
Link til statistikk:  https://is.gd/stats.php?url=bjv6LF
Link til utlysningstekst: https://www.kommunaljobb.no/job/2368/fagr%C3%A5dgiver-tilrettelagte-tjenester-for-mennesker-med-nedsatt-funksjonsevne/