Askøy kommune

Askøy kommune har ca. 28.000 innbyggere og er Hordalands nest største kommune. Det tar 15 minutter å kjøre fra Bergen sentrum over Askøybroen eller 8 minutter med hurtigbåt. 

Kommunen kan tilby sine gjester og innbyggere kultur, historie og natur i skjønn forening. Det kommunale tjenesteapparatet har ca. 1900 ansatte/1500 årsverk og er organisert i 4 kommunalavdelinger. 

Du er velkommen til å søke stilling i Askøy kommune. Vi kan tilby deg variert, meningsfylt og utfordrende arbeid med gode pensjons- og forsikringsordninger.

08/04/2019
SØKNADSFRIST: 28.04.2019 Tveit skole er en skole med ca. 300 elever ca. 40 ansatte. Skolens kjerneverdier er OMSORG, ANSVAR og RESPEKT. Skolen har fotballbane, flott uteområde og ligger noen få kilometer fra Kollevåg friluftsområde. Tveit skole ligger ca. 10 kilometer fra kommunesenteret i Kleppestø og 20 min fra Bergen sentrum.  I Askøy er det 17 grunnskoler med 4250 elever. Askøy Voksenopplæringssenter har ca. 100 elever. Kommunen er i stor vekst og elevtallet vil øke betraktelig de neste årene. Temaplan skoler har satsingsområdene  læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter og vurdering. Askøy kommune har ca. 28000 innbyggere og er nabokommunen til Bergen. Kommunen tilbyr sine gjester og innbyggere kultur, historie og natur i skjønn forening.  Lærer på mellomtrinnet.    Vi søker etter lærer med undervisningskompetansekompetanse på 1.-7. trinn.    En må kunne jobbe som kontaktlærer.Det er ønskelig med undervisningskompetansekompetanse i et eller flere av fagene; norsk, engelsk, matematikk og musikk. Arbeidsoppgaver Kontaktlæreransvar Undervisning Kvalifikasjoner Godkjent lærerutdanning 1. - 7. trinn. Utdanningsretning Pedagogikk / Undervisning / Barnehage Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Personlige egenskaper gode samarbeidsevner evne til å jobbe selvstendig positiv og løsningsorientert Vi tilbyr Program med veiledning for nyutdannede lærere. Kommunen har fri gruppelivs-og ulykkesforsikring. Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd. Lønn etter gjeldende avtaleverk Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse. Annet I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides. Det gjøres oppmerksom på at korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil foregå på e-post. Kontaktinfo : Lise Jakobsen Rektor (+47) 56 15 85 20 Nøkkelord: Skolestillinger Facebook-kampanje
Askøy kommune Askøy, Norge
08/04/2019
SØKNADSFRIST: 28.04.2019 Tveit skole er en skole med ca. 300 elever ca. 40 ansatte. Skolens kjerneverdier er OMSORG, ANSVAR og RESPEKT. Skolen har fotballbane, flott uteområde og ligger noen få kilometer fra Kollevåg friluftsområde. Tveit skole ligger ca. 10 kilometer fra kommunesenteret i Kleppestø og 20 min fra Bergen sentrum.  I Askøy er det 17 grunnskoler med 4250 elever. Askøy Voksenopplæringssenter har ca. 100 elever. Kommunen er i stor vekst og elevtallet vil øke betraktelig de neste årene. Temaplan skoler har satsingsområdene  læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter og vurdering. Askøy kommune har ca. 28000 innbyggere og er nabokommunen til Bergen. Kommunen tilbyr sine gjester og innbyggere kultur, historie og natur i skjønn forening.  Vi søker etter lærer på 1.-4.trinn.    Det er ønskelig med erfaring fra begynneropplæringen. Arbeidsoppgaver Kontaktlærer, undervisning med hovedvekt på småtrinnet, men må også ha kompetanse opp til 7. trinn. Kvalifikasjoner Godkjent lærerutdanning 1. - 7. trinn. Det er ønskelig med erfaring fra undervisning på 1. og 2. trinn. Den som søker bør ha undervisningskompetanse i både norsk og matematikk, i tillegg er det ønskelig med kompetanse i engelsk. Utdanningsretning Pedagogikk / Undervisning / Barnehage Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Personlige egenskaper positiv og løsningsorientert gode samarbeidsevner evne til å jobbe selvstendig Vi tilbyr Kommunen har fri gruppelivs-og ulykkesforsikring. Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd. Lønn etter gjeldende avtaleverk Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse. Annet I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides. Det gjøres oppmerksom på at korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil foregå på e-post. Kontaktinfo : Lise Jakobsen Rektor (+47) 56 15 85 20 Nøkkelord: Skolestillinger Facebook-kampanje
Askøy kommune Askøy, Norge