Skjervøy kommune

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca. 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester.

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant anna skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.

11/10/2018
SØKNADSFRIST: 26.10.2018 Skjervøy kommune har ledig 100% fast stilling som virksomhetsleder for Hjemmetjenesten, med tiltredelse snarest.   Stillingen har følgende arbeidsområder: Stillingen som virksomhetsleder for hjemmetjenesten er strategisk viktig for å nå målene om at innbyggerne skal få gode og tilpassede tjenester i hjemmet, innenfor våre rammer. Skjervøy kommune er for tiden i et omstillingsprosjekt der en skal se på ressursbruken i alle ledd. Hjemmetjenesten er en av de største tjenestene i kommunen og det er derfor naturlig at denne tjenesten vil bli berørt av omstillinger og endringer. Det må derfor påregnes en del endring i ansvarsområde. Vi søker derfor etter en innovativ, tydelig og motiverende leder som har evne til å være pådriver i utvikling av tjenesten, se muligheter og samarbeide på tvers i den kommunale organisasjonen og være strukturert i forhold til budsjettansvar, personaloppfølging og faglig krav.   Dette innebærer mer konkret: Overordnet faglig ansvar for kvalitet i tjenestene overfor våre brukere. Personalansvar med fokus på oppfølging og utvikling av 48 ansatte, fordelt på to omsorgsboliger, utesoner og distrikt. Budsjettansvar med krav til disiplin i forhold til drift innenfor gitte rammer. Saksbehandling. Hovedansvar for den daglige driften av tjenesten  Vi søker deg med: Utdanning som sykepleier. Videreutdanning i administrasjon og ledelse og/eller relevant lederpraksis God innsikt i kommunal forvaltning og styringssystem Erfaring fra kvalitets- og utviklingsarbeid Erfaring i bruk av elektroniske fagprogrammer og gjerne bruk av velferdsteknologi. Gode samarbeidsevner. Personlig egnethet for en krevende lederstilling.  Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig  forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis; Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende Vi søker derfor deg som: Er  handlekraftig  ved at du er en pådriver, er løsningsorientert og fleksibel. Er  inkluderende  ved at du har evnen til å få med deg dine ansatte og har gode samarbeidsevner i alle ledd. Er  kompetent   ved at du som leder framstår som tydelig, faglig og engasjerende. Er  utviklende   ved at du har evne til å se framover og finne gode løsninger for at tjenestetilbudet skal møte behovene i framtiden. Lønn i henhold til gjeldende tariff. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.  Søknaden må gi opplysninger om:  CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse telefonnummer og e-postadresse eventuelle referanser  Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Flere opplysninger om stillingen gis av leder av Hjemmetjenesten Eldbjørg Nyvoll tlf 77775732/77775563 eller Helse- og omsorgssjef Tommy Hansen tlf 77775550.  Opplysninger om Skjervøy kommune finner man på  www.skjervoy.kommune.no   Søknad sendes elektronisk via knappen "Søk nå" på denne siden.   Søknadsfrist: 26. oktober
Skjervøy kommune Skjervøy, Norge