Gamvik kommune

Vi blir stadig flere innbyggere i Gamvik kommune. Ikke så rart vi er kåret til Norges mest attraktive utkantkommune. Vi ligger på 71grader nord, helt inn til den arktiske klimasonen. Noen ganger kan det nok blåse ganske så frisk om ørene på oss, men vi har også store doser arktisk magi. Kan 22 mil med snøscooterløyper friste? Eller de fem vassdragene med laks og sjørøye? Sommeren er variert. Vi kan ikke garantere sydenvarme. Men når den nordnorske sommeren viser seg fra sin beste side, med varme dager og lyse sommernetter, ja så nyter vi dem i fulle drag og lever på dem til været snur vrangsiden til. For her oppe er det naturen som rår og gir deg opplevelser og minner for livet.

Vi er et samfunn med gode kommunikasjoner, både til lands, på sjøen og i lufta. Vi har det meste av servicefunksjoner som butikker, utesteder, rorbuer og hotell, ja til og med eget bakeri. Er du eventyrlysten med rett bakgrunn kan vi tilby deg jobb i et varmt, trygt og inkluderende samfunn. For det aller beste e folkan. Vil du bli en av oss? Nøl ikke med å søke. En ting til, i tillegg til alle de gode folkan, så har vi også verdens største samling av julenisser utstilt. Ikke rart vi er kåret til Norges beste utkantkommune. Selv nissene flytter hit.

Gamvik kommune omfattes av tiltaksområde i Nord-Troms og Finnmark med nedskrivning av studielån og skattefordeler.

01/04/2020
SØKNADSFRIST: 26.04.2020 Om stillingene Vi trenger sykepleiere! I utgangspunktet er det 3 hele faste stillinger ledig. Dersom interne søkere blir tilsatt i noen av disse vil vi ha ytterligere behov for sykepleiere i ordinære sykepleierstillinger i turnus, både institusjon og hjemmebasert tjeneste. Presiser i søknaden hvilke stillinger du er interessert i. Sykepleier 1 institusjon  Er du en sykepleier med stor interesse for fagutvikling og forbedringsarbeid i tjenesten? Da kan denne stillingen være noe for deg. Vi søker etter en engasjert sykepleier 1 i fast stilling. 40% av stillingen er knyttet direkte til fagutviklingsarbeid i tjenesten. Resterende 60% er turnus og helgearbeid etter gjeldende turnus, fortrinnsvis dagvakter på ukedager. Sykepleier 1 samarbeider tett med primærkontakter og leder for tjenesten. Pleie-og omsorg skal ha fokus på fagutvikling i tjenesten, spesielt innen demens-omsorg. Sykepleier 1 vil følge og videreutvikle dette arbeidet. Det vil være viktig å utvikle trygge og gode tjenester for våre brukere, med høy faglig kvalitet. Dette vil bli en del av stillingens arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgaver kan endres i takt med behovet i tjenesten og vil bli delegert fra nærmeste leder. Konkrete ansvarsområder og arbeidsoppgaver knyttet til stillingen Opplæringsansvarlig i avdelingen Organisere undervisning og kompetanseheving Veiledning av personalet Kartlegging sammen med inntaksteam Fagansvar Utarbeide prosedyrer og rutiner i tjenesten Tilkalle ekstravakter i avdelingsleders fravær Være til stede i vaktskifter og på rapporter Oppdatere tiltak i profil Meransvar i forhold til PLO-meldinger Utarbeide kompetanseplan for tjenesten Sykepleieoppgaver i institusjon og hjemmebasert omsorg Sykepleier turnus/IT-helse Vi trenger en sykepleier med god systemforståelse og erfaring fra systemet Profil. Stillingen er delt med 50 % i turnus og 50 % som systemansvarlig for Profil og øvrig IT-ansvar i sektor helse. Konkrete ansvarsområder og arbeidsoppgaver knyttet til stillingen Systemansvarlig for Profil Ansvar for velferdsteknologi Øvrig IT-ansvar i sektor helse Sykepleieoppgaver i institusjon og hjemmebasert omsorg Sykepleier(e) Konkrete arbeidsoppgaver knyttet til stillingen Sykepleieoppgaver i institusjon og hjemmebasert omsorg Kvalifikasjonskrav Felles for stillingene Autorisasjon som sykepleier Ønskelig med erfaring fra institusjon, sykehjem, annet relevant Krav om norskferdigheter tilsvarende nasjonal prøve på nivå C1 Førerkort klasse B For Sykepleier 1 Institusjon God forståelse for forbedringsarbeid og ferdighetstrening Gode IT-kunnskaper God kjennskap til institusjonsbasert omsorg For Sykepleier turnus/IT-helse Svært gode IT-kunnskaper Erfaring med systemet Profil God systemforståelse Personlige egenskaper Engasjert og motivert for oppgaven Evne til å jobbe strukturert og helhetlig Evne til å jobbe løsningsorientert, både selvstendig og i team Fleksibel og med god arbeidskapasitet Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner Personlig egnethet vil særlig vektlegges. Vi ser etter deg som ønsker å dele av din kunnskap, er positiv, ser muligheter og er fleksibel i arbeidet. Du bryr deg om kollegaene dine, og du er opptatt av å ta godt vare på pasienter og pårørende. Vi tilbyr Trygge arbeidsforhold Konkurransedyktig lønn i henhold til tariff og særordning med minimum lønnsplassering tilsvarende 10 års ansiennitet (mot bindingstid) God pensjonsordning og forsikringer via KLP Delvis dekning av flytteutgifter etter regulativ Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig Gamvik kommune tilbyr spennende og varierte arbeidsoppgaver i et trivelig og godt arbeidsmiljø. Spørsmål om stillingen Spørsmål vedrørende stillingen rettes til Siri Bertheussen- mobil: 46827859. e-postadresse:  siri.bertheussen@gamvik.kommune.no Øvrige opplysninger Søknad samt CV leveres elektronisk via jobbnorge.no. Vitnemål, attester og lignende sendes kun etter oppfordring, og originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju. Søker må fremlegge gyldig politiattest før tiltredelse. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Tilsetting skjer i henhold til lov og avtaleverk for kommunal sektor.
Gamvik kommune Remote (Gamvik, Norge)
30/03/2020
SØKNADSFRIST: Løpende Har du lyst å jobbe i helse som tillkallingsvakt? I tiden fremover vil Gamvik kommune ha behov for sykepleiere, helsefagarbeidere, både faglærte og ufaglærte. Trives du å hjelpe andre, er du serviceinstillt og selvstendig. Har du hatt en liten drøm i deg om jobbe innen helse, men du valgte noe annet? Har du jobbet tidligere i helse, men av ulike grunner har du de senere år jobbet med noe annet, men kunne tenke deg litt tilbake? Ja, da håper vi å høre fra deg. Å jobbe innen helse er både meningsfylt, faglig og sosialt. Vi ønsker at du registrer deg og legger ved din CV, så tar vi kontakt for å høre litt om hva du tenker. Dersom vi finner at du er personlig egnet, vil du få et en opplæringspakke individuelt tilrettelagt i forhold til din faglige bakgrunn! Registrer din CV her og vi høres!
Gamvik kommune Gamvik, Norge