Gamvik kommune

Vi blir stadig flere innbyggere i Gamvik kommune. Ikke så rart vi er kåret til Norges mest attraktive utkantkommune. Vi ligger på 71grader nord, helt inn til den arktiske klimasonen. Noen ganger kan det nok blåse ganske så frisk om ørene på oss, men vi har også store doser arktisk magi. Kan 22 mil med snøscooterløyper friste? Eller de fem vassdragene med laks og sjørøye? Sommeren er variert. Vi kan ikke garantere sydenvarme. Men når den nordnorske sommeren viser seg fra sin beste side, med varme dager og lyse sommernetter, ja så nyter vi dem i fulle drag og lever på dem til været snur vrangsiden til. For her oppe er det naturen som rår og gir deg opplevelser og minner for livet.

Vi er et samfunn med gode kommunikasjoner, både til lands, på sjøen og i lufta. Vi har det meste av servicefunksjoner som butikker, utesteder, rorbuer og hotell, ja til og med eget bakeri. Er du eventyrlysten med rett bakgrunn kan vi tilby deg jobb i et varmt, trygt og inkluderende samfunn. For det aller beste e folkan. Vil du bli en av oss? Nøl ikke med å søke. En ting til, i tillegg til alle de gode folkan, så har vi også verdens største samling av julenisser utstilt. Ikke rart vi er kåret til Norges beste utkantkommune. Selv nissene flytter hit.

Gamvik kommune omfattes av tiltaksområde i Nord-Troms og Finnmark med nedskrivning av studielån og skattefordeler.

25/04/2019
SØKNADSFRIST: 12.05.2019 Vi er Norges mest attraktive utkantkommune. Nysgjerrig på hvorfor? Søk jobb som teknisk sjef her! Om stillingen Vi trenger en teknisk sjef som skal ha det faglige, administrative og økonomiske ansvaret for hele teknisk sektor. Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe og har personalansvar. Teknisk sektor har ansvaret for kommunalt planverk, kommunalteknisk drift (vann, avløp, veier), alle kommunale bygg og anlegg, behandling av saker i henhold til plan- og byggningsloven, brann og miljø. Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver Ledelse av teknisk sektor inkludert underliggende avdelinger Budsjettansvar for sektorens drifts- og investeringsbudsjett Lede og delta i kommunens planarbeid Planlegging, anskaffelse og gjennomføring av kommunale bygge- og anlegsprosjekter Intern og ekstern rapportering Saksbehandling til politiske utvalg og fatte vedtak etter delegert myndighet Teknisk sjef vil være en sentral deltaker i den strategiske utviklingen av kommunen Kvalifikasjonskrav Høyere utdanning innenfor et eller flere av fagområdene, primært bygg, anlegg og eller kommunalteknikk Ledelseserfaring Relevant erfaring fra kommunal sektor Økonomiforståelse Erfaring fra endringsprosesser Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig, og med god framstillingsevne IT-kompetanse Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner og kunne jobbe i team Selvstendig Tydelig Målrettet og systematisk Trives med høyt arbeidspress Samfunnsengasjert og utviklingsorientert Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt Vi tilbyr Opplæring og veiledning Gode arbeidsforhold med et aktivt og engasjert arbeidsmiljø Konkurransedyktig lønn etter avtale i tråd med tariff God pensjonsordning i KLP Delvis dekning av flytteutgifter i henhold til reglement Hjelp til å skaffe bolig Snarlig tiltredelse, etter nærmere avtale. Spørsmål om stillingen Spørsmål vedrørende stillingen rettes til teknisk sjef Geir Hansen - telefon 995 15 956 - e-post  Geir.Hansen@gamvik.kommune.no  eller rådmann Øyvind Korsberg – telefon 78 49 63 19 / 930 63 634 - e-post  oyvind.korsberg@gamvik.kommune.no Øvrige opplysninger Søknad samt CV leveres elektronisk via jobbnorge.no. Vitnemål, attester og lignende sendes kun etter oppfordring, og originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Tilsetting skjer etter vanlig kommunale vilkår i samsvar med lov- og avtaleverk.  Vil du vite mer om kommunen? Ta en titt på videoen her 
Gamvik kommune Gamvik, Norge
16/04/2019
SØKNADSFRIST: 28.04.2019 Om stillingen Vi trenger en driftig helsesykepleier i vikariat. Tiltredelse snarest.  Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver Lede helsestasjonen Sped- og småbarnskontroller Skolehelsetjeneste (3 skoler) Administrative oppgaver innen Helsestasjon- og skolehelsetjenesten Reisevaksinering Kvalifikasjonskrav Offentlig godkjent sykepleier Det er ønskelig med godkjent helsesykepleier/helsesøsterutdanning Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig, og med god framstillingsevne Evne til selvstendig jobbing Førerkort for bil Personlig egnethet vektlegges. Vi tilbyr God opplæring og faglig utvikling Et aktivt og positivt arbeidsmiljø Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid Muligheter til faglig oppdatering Gode forsikrings- og pensjonsordninger Om ønskelig kan stillingen kombineres med annet relevant arbeid innen vår helsesektor i opp til 50 % stilling Spørsmål om stillingen Spørsmål vedrørende stillingen rettes til helseleder Anne Marie Magnussen - mobil 918 11 493 - e-post  Anne.Marie.Magnussen@gamvik.kommune.no Øvrige opplysninger Søknad samt CV leveres elektronisk via jobbnorge.no. Vitnemål, attester og lignende sendes kun etter oppfordring, og originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Før arbeidskontrakt inngås må politiattest utstedt siste 3 måneder med «intet å bemerke» fremlegges, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Tilsetting skjer etter vanlig kommunale vilkår i samsvar med lov- og avtaleverk. 
Gamvik kommune Gamvik, Norge
16/04/2019
SØKNADSFRIST: 28.04.2019 Om stillingene Vi har ledig et antall lærerstillinger i kommunen. Vi tilbyr gode og oversiktlige arbeidsforhold ved våre skoler, med ansatte som innehar lang erfaring og høyt faglig nivå. I Gamvik kommune er det tre grunnskoler. Alle tre skolene er fådelte barne- og ungdomsskoler, 1. - 10. trinn. Det er ønskelig at du kan unddervise på alle trinn. Skjånes skole har 11 elever. Fagønsker er naturfag, musikk, kunst og håndtverk og engelsk. Mehamn skole har 47 elever. Fagønsker er norsk, tysk, matematikk, engelsk og spes.ped. Gamvik skole har 13 elever. Fagønsker er norsk for fremmedspråklige, spes.ped., kropsøving, engelsk for mellomtrinnet, norsk for mellomtrinnet og matematikk for mellomtrinnet.  Kvalifikasjonskrav Relevant og faglig pedagogisk kompetanse jfr. Opplæringsloven § 10-1. Vi vil ved tilsetting ta utgangspunkt i skolenes reelle kompetansebehov. Erfaring med undervisning fra fådelt skole er en fordel. Vi forutsetter tilfredsstillende ferdigheter innen bruk av IT. Må kunne jobbe i team. Evne til å bygge gode relasjoner med elver, foresatte, kolleger og samarbeidspartnere som er tilknyttet skolen. Tydelig og klar klasseledelse Personlig egnethet vil bli særlg vektlagt. Vi tilbyr Lønn etter tariffavtale. Lærere med godkjent utdanning får et stabiliseringstillegg på kr 20.000 pr år, vedtatt for skoleåret 2019/2020. Pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse. Det er mulig å søke om dekning av flytteutgifter etter kommunale reglement. Hjelp til å skaffe bosted ved behov. Spørsmål om stillingen Spørsmål om stillingene og kommunen rettes til oppvekstleder Tove R. Nornes tlf.: 97 15 24 27, e-post:  tove.nornes@gamvik.kommune.no Øvrige opplysninger Søknad samt CV leveres elektronisk via jobbnorge.no. Vitnemål, attester og lignende sendes kun etter oppfordring, og originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju. Før arbeidskontrakt inngås må politiattest av nyere dato med «intet å bemerke» fremlegges jf. Opplæringsloven § 10-9. Tilsetting skjer i henhold til lov og avtaleverk for kommunal sektor. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Gamvik kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via denne siden vil bli tatt i betraktning. Vil du vite mer om kommunen? Ta en titt på videoen her  
Gamvik kommune Gamvik, Norge