Gamvik kommune

Gamvik kommune har økende befolkningstall og har nå 1150 innbyggere. Kommunen ligger på 71° nord, helt inntil den arktiske klimasone. Det gir smak av arktisk magi.  Kommunesenteret Mehamn har egen flyplass med fire daglige flyavganger og er havn for Hurtigruten. Stedet har et godt utbygd servicetilbud som er lett tilgjengelig. Vi bor i et trygt og inkluderende samfunn hvor naturen rår og gir opplevelser som aldri vil glemmes. Er du litt eventyrlysten og med rett bakgrunn, har vi en svært spennende og utfordrende stilling for deg.  

04/12/2018
SØKNADSFRIST: 17.12.2018 Vi søker etter en leder med nødvendig utdanning og erfaring. Du må ha ledererfaring og god kjennskap til kommunal virksomhet, og samspillet mellom administrasjon og det politiske system. Du er målrettet, kan inspirere og samle organisasjon om felles mål og utfordringer. Som rådmann vil du ha en sentral rolle med næringsutvikling og næringslivsetableringer. Du vil delta i utadvendt virksomhet. Viktige arbeidsoppgaver vil blant annet være   Overordnet administrativ ledelse av kommunen Være en god leder og støttespiller for dine medarbeidere God økonomistyring Lede innovasjons- og endringsprosesser for tilpasning og modernisering av kommunal drift Videreutvikle samspillet med de folkevalgte for å sikre tydelige valg og prioriteringer Delta i utadrettet virksomhet Vi søker en medarbeider som har Nødvendig utdanning, gjerne innenfor ledelse, økonomi, samfunnsfag og lignende Ledererfaring Kjennskap til kommunesektoren og offentlig saksbehandling Gode kommunikasjonsferdigheter Kan arbeide selvstendig og målrettet Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi kan tilby Utfordrende og interessant stilling med gode muligheter for å ta del i og skape en positiv utvikling for Gamvik kommune. Gode arbeidsforhold med et aktivt og engasjert arbeidsmiljø Lønn etter avtale, medlem i KLP Dekning av flytteutgifter i tråd med gjeldende regelverk Kan være behjelpelig med å skaffe bolig Gamvik kommune omfattes av tiltaksområdet i Nord-Troms og Finnmark med nedskrivning av studielån og skattefordeler. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Den politiske ledelsen vil vurdere søkergrunnlaget snarest mulig etter søknadsfristen og vurdere behovet for ny utlysning eller forlenget søknadsfrist. For spørsmål om stillingen, ta kontakt med ordfører Trond Einar Olaussen på telefon 95179067 Søknad samt CV leveres elektronisk via jobbnorge.no. Vitnemål, attester og lignende sendes kun etter oppfordring, og originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.
Gamvik kommune Gamvik, Norge
04/12/2018
SØKNADSFRIST: 17.12.2018 Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver Lede helsestasjonen Sped- og småbarnskontroller Skolehelsetjeneste (3 skoler) Administrative oppgaver innen Helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Reisevaksinering I tillegg til varierte og spennende arbeidsoppgaver kan vi tilby God opplæring og faglig utvikling. Et aktivt og positivt arbeidsmiljø Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid Muligheter til faglig oppdatering Gode forsikrings- og pensjonsordninger Ønskede kvalifikasjoner Offentlig godkjent sykepleier Godkjent helsesøsterutdanning Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig, og med god framstillingsevne Evne til selvstendig jobbing Førerkort for bil Personlig egnethet vektlegges Tilsetting skjer etter vanlig kommunale vilkår i samsvar med lov- og avtaleverk.  Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Spørsmål vedrørende stillingen rettes til ledende helsesøster Susanne Grinde - mobil 907 73 954 e-post-adresse  Susanne.Grinde@gamvik.kommune.no  eller helseleder Anne Marie Magnussen - mobil 918 11 493 Søknad samt CV leveres elektronisk via jobbnorge.no. Vitnemål, attester og lignende sendes kun etter oppfordring, og originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.
Gamvik kommune Gamvik, Norge