Skip to main content
Tilbake

Gausdal kommune

Gausdal kommune ligger ca. 15 km nordvest for Lillehammer, har 6200 innbyggere og ca 500 ansatte. Kommunen har gode oppvekstvilkår med et godt utbygd barnehage - og skoletilbud og en velfungerende kulturskole. Kultur og idrett var ett av satsingsområdene i kommunen, noe som har resultert i ny idrettsplass og ny flerbrukshall.

Her kan du lese mer og hvorfor du bør velge Gausdal.