Gausdal kommune

Gausdal kommune ligger ca. 15 km nordvest for Lillehammer, har 6200 innbyggere og ca 500 ansatte. Kommunen har gode oppvekstvilkår med et godt utbygd barnehage - og skoletilbud og en velfungerende kulturskole. Kultur og idrett var ett av satsingsområdene i kommunen, noe som har resultert i ny idrettsplass og ny flerbrukshall.

Her kan du lese mer og hvorfor du bør velge Gausdal.