Møre og Romsdal fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune løyser sentrale utviklings- og forvaltningsoppgåver i ein regional organisasjon - i nært samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar.
Vi skal vere ein god tenesteytar for innbyggjarane og ein tydeleg medspelar i utviklinga av fylket. Vårt samfunnsoppdrag byggjer på verdiane respekt, likeverd, medråderett, fellesskapsansvar og open organisasjon.

22/10/2020
SØKNADSFRIST: 02.11.2020 Vi søker etter ein strukturert økonomirådgivar med sterk fagleg integritet. Du vil få ansvar for det overordna økonomiarbeidet på samferdselsområdet, herunder delansvar for arbeidet med den handlingsretta delen av fylkesplanen. Sektoren har eit totalbudsjett på godt over 2 mrd kroner. Du skal rapportere direkte til samferdselsdirektør og ass samferdselsdirektør, og opptrer på vegne av dei same i bestillingar mm til fagavdelingane. På samferdselsområdet har vi eit dynamisk og spanande miljø i rask utvikling. Økonomirådgivaren vil arbeide med oppgåver som krev tett samarbeid internt og mellom forskjellige fageiningar i fylkeskommunen. Som rådgivar vil du arbeide i styringsstaben til samferdselsdirektøren, som mellom anna har ansvar for overordna økonomistyring/-planlegging innafor...
Møre og Romsdal fylkeskommune Molde, Norge