Sørum kommune

Sørum er en mellomstor kommune, preget av folketilvekst og optimisme. Kommunen ligger midt i Akershus fylke, mellom Aurskog-Høland og Skedsmo. I dag bor det 17.000 mennesker i Sørum. Arbeidssted er Sørumsand som ligger ved idylliske Glomma. Sørumsand ligger 30 minutter fra Oslo og 15 minutter fra Lillestrøm med tog. I dag jobber rundt 1000 dyktige og engasjerte mennesker i kommunen. Nå skal vi styrke laget og er på jakt etter nye medarbeidere.

14/02/2019
SØKNADSFRIST: 03.03.2019 Barn, unge og familie er en virksomhet med tre enheter: Pedagogisk støtte (pedagogisk psykologisk tjeneste og spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder), Barneverntjenesten og Familiehelsetjenester. De tre  enhetene har sammen ansvar for forebyggende arbeid og lavterskeltilbudet som tilbys gjennom virksomhetens familiesenter. Familiehelsetjenester er en enhet med ansvar for helsestasjon- og skolehelsetjenesten, jordmortjenesten og åpen barnehage.  Virksomheten er lokalisert på Sørumsand, i gåavstand fra Sørumsand stasjon.  Denne stillingen inngår i virksomhetens familieteam. I Lillestrøm inngår stillingen i avdeling Psykisk helse og familiestøtte. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene vil bestå i:  - klinisk arbeid med familier gjennom familieteamet  - gruppeveiledning av andre faggrupper  - veiledning i enkeltsaker Kvalifikasjoner Vi ser etter deg som har offentlig godkjent autorisasjon som psykolog og har kunnskap og engasjement for forebyggende helsearbeid for barn og unge.  Det er en fordel med erfaring fra Familiesenter/Familiens Hus, tverrfaglig arbeid og lavterskel tilbud.  Krav til førerkort og gyldig politiattest. Utdanningsretning Psykologi Utdanningstittel: Psykolog Utdanningsnivå Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad Personlige egenskaper Vi søker deg som har:  - evne og interesse i å jobbe tverrfaglig  - evne til å skape gode relasjoner med brukere og samarbeidspartnere  - har godt humør og er fleksibel  - gode samarbeidsevner  - stor arbeidskapasitet  Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi tilbyr Vi kan tilby spennende og varierte arbeidsoppgaver i en virksomhet som vektlegger forebyggende arbeid for barn og unge. Kontaktinfo: Hanne Ege Kvifte Virksomhetsleder (+47) 63 86 94 74/92628115 hanne.ege.kvifte@sorum.kommune.no  
Sørum kommune Sørum, Norge
14/02/2019
SØKNADSFRIST: 03.3.2019 Vi har ledig 100% svangerskapsvikariat som PP- rådgiver i Sørum kommune.  Barn, unge og familie er en virksomhet med tre enheter: Pedagogisk støtte (pedagogisk psykologisk tjeneste og spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder), Barneverntjenesten og Familiehelsetjenester. De tre enhetene har sammen ansvar for forebyggende arbeid og lavterskeltilbudet som tilbys gjennom virksomhetens familiesenter.  Pedagogisk Støtte (PPT) skal hjelpe barn, elever voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.  PP-tjenestens mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 19 c.  PP-tjenesten har både system- og individrettede arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgaver • Sakkyndig utredning  • Kartlegging/testing  • Veiledning og rådgivning  • Kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler  • Tverrfaglig arbeid Kvalifikasjoner Utdanning som cand.spec.ped, cand paed/ed, cand.psychol, mastergrad i spesialpedagogikk/ped.psyk rådgivning eller tilsvarende mastergradsutdanninger, samt erfaring med egnede tester. Videre kreves erfaring som PP- rådgiver, samt veiledningskompetanse og god skriftlig framstillingsevne.  Søkere må ha førerkort.  Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse. Utdanningsretning Pedagogikk Psykologi Utdanningstittel: PP-rådgiver Utdanningsnivå Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad Personlige egenskaper • Pålitelighet og ansvarsbevissthet  • Evne til selvstendig, systematisk, strukturert og målrettet arbeid  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  • Godt humør og problemløsningsorientert  • Søkere vil bli vurdert ut fra personlig egnethet og virksomhetens behov Vi tilbyr • En utviklingsorientert kommune med dyktige ansatte  • Et utrolig godt miljø med stort fokus på arbeidsglede og sammen skape trivsel på arbeidsplassen  • En tjeneste uten ventelister  • Gode utviklingsmuligheter  • Fleksitid  • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Kontaktinfo: Ragnhild Anett Næprud Enhetsleder (+47) 63 86 90 32 / 916 87 779
Sørum kommune Sørum, Norge