Askvoll kommune

Askvoll kommune ligg på kysten av Sogn og Fjordane, med variert natur frå kyst til fjell. Kommunen har over 3000 innbyggjarar. Frå kommunesenteret er det snøggbåtsamband med Bergen og Florø, bussamband til Førde og Dale, og ein time med bil til Førde. Kommunen er rik på naturopplevingar både på land og sjø, og har eit levande lokalsamfunn med engasjerte menneske.

07/12/2018
SØKNADSFRIST: 28.12.2018 Ved bygg- og eigedomsavdelinga i Askvoll kommune har vi ledig 100% stilling som byggesakshandsamar. Arbeidsoppgåver Dei viktigaste ansvars- og arbeidsoppgåvene til stillinga vil vere handsaming av bygge-, dele- og utsleppssøknadar og publikumsrettleiing. Kvalifikasjonar Vi søker deg som har utdanning som bygningsingeniør, arkitekt eller anna relevant utdanning på bachelornivå. Erfaring frå byggesakshandsaming og kommunal forvaltning eller godkjennskap til plan- og bygningslova og relevant erfaring frå byggjebransjen er ønskjeleg. Utdanningsretning Bygg og anlegg Arkitekt/Design Utdanningstittel: Ingeniør Utdanningsnivå Høgskule / Universitet, Diplom / Bachelorgrad Personlege eigenskapar Du må ha god skriftleg og munnleg framstillingsevne, gode samarbeidseigenskapar og ei sørvisretta haldning. Vi tilbyr interessante og varierte arbeidsoppgåver eit positivt og uformelt arbeidsmiljø fleksibel arbeidstid offentleg forsikring og pensjonsordning (KLP) løn etter avtale Andre opplysningar Reiseaktivitet: Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben  Kontaktinfo: Liss LienBygg og eigedomssjef (+47) 57730733
Askvoll kommune Askvoll, Norge