Askvoll kommune

Askvoll kommune ligg på kysten av Sogn og Fjordane, med variert natur frå kyst til fjell. Kommunen har over 3000 innbyggjarar. Frå kommunesenteret er det snøggbåtsamband med Bergen og Florø, bussamband til Førde og Dale, og ein time med bil til Førde. Kommunen er rik på naturopplevingar både på land og sjø, og har eit levande lokalsamfunn med engasjerte menneske.

31/07/2020
SØKNADSFRIST: 16.08.2020 Landbruksforvaltninga for kommunane Askvoll, Fjaler og Hyllestad har ledig 100% stilling som Fagkonsulent landbruk Kommunane Askvoll, Fjaler og Hyllestad har felles landbruksforvaltning frå 01.08.2020.  Kontorstaden er Askvoll med kontordagar i Dale og Hyllestad.  Kontoret har 5 stillingsheimlar.  Oppgåvene ved landbruksforvaltninga vert: Rettleiing og forvaltning av midlar etter jordbruksavtalen Sakshandsaming og landbruksfaglege vurderingar i samband med lovforvaltning og næringsutvikling Kontrolloppgåver og ajourhald av landbruksrelaterte register Teknisk planlegging i landbruket Kommunen sin sakshandsamar på saker opp mot utviklingsmidlar i landbruket og andre finansieringskjelder  Fagleg rådgjeving og rettleiing Sakshandsaming som gjeld tenesteeininga generelt, og andre oppgåver innan både jordbruk,...
Askvoll kommune Askvoll, Norge